Робітничий клас: історико-соціологічний аналіз

(курсова робота з соціології)

Вступ.....3
Розділ I. Марксистські трактування робітничого класу.....5
1.1. Трактування робітничого класу в класичному марксизмі.....5
1.2. Е. Хобсбаум та Е.П. Томпсон - теоретики робітничого класу.....10
Розділ II. Робітничий клас в сучасних соціологічних теоріях і вченнях.....19
2.1. Образ робітничого класу в постмодернізмі.....19
2.2. Сучасні трактування "формування" і "занепаду" робітничого класу.....27
Висновки.....40
Література.....42

Для придбання курсової роботи "Робітничий клас: історико-соціологічний аналіз" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Робітничий клас: історико-соціологічний аналіз"

Курсова робота "Робітничий клас: історико-соціологічний аналіз" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Робітничий клас: історико-соціологічний аналіз", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Робітничий клас: історико-соціологічний аналіз" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Робітничий клас: історико-соціологічний аналіз" і призначений виключно для пошукових систем.

НАРОДНИЙ КОМІСАРІАТ ОСВІТИ РСФСР - центр. орган гос. управління шк., проф. і висш. освітою, культ. і науч. установами. Створений декретом 2-го Всерос. з'їзду Рад 26 окт. (8 нояб.) 1917. Власне просвітить. органами керувала Державна комісія з освіти. У янв. 1918 в НКП було 17 відділів. Поточне керівництво (з червня 1918) здійснювала колегія (А. В. Луначарський, Н. К. Крупська, П. Н. Лепешинський, В. М. Познер, Д. Б. Рязанов, П. К. Штернберг), гос, що замінила. комісію з освіти, перетворену в 1919 в Державну вчену раду (ГУС). НКП здійснював встановлення єдиних принципів організації нар. освіти в РСФСР. У його ведінні. КІБЕРНЕТИК І ПЕДАГОГІКА - - Кібернетика - наука про управління складними динамічними системами, здатними сприймати, зберігати і переробляти інформацію і використати її для управління. Процеси і системи, що вивчаються кібернетикою, мають ряд рис, властивих також діяльності і поведінці людини. Зокрема, навчання і виховання можуть розглядатися як регулювання розвитку особистості учнів шляхом цілеспрямованого управління їх діяльністю і поведінкою. У кібернетиці розрізнюють 2 типи управління. При циклічному управлінні керуюча система отримує зведення про хід процесу і може надавати вплив на його течію, тобто здійснюється. ІДЕАЛ (франц. IDеAL, від греч. IDеA - ідея, прототип) - 1.в загальновживаному значенні: а) вища міра цінного або найкращий, завершений стан к. явища; б) індивідуально прийнятий стандарт (зразок, що визнається ) чого-небудь, як правило, що стосується особистих якостей або здібностей; 2.в суворому філософському значенні: в теоретичному плані - а) найбільш загальне, універсальне і, як правило, абсолютне ціннісне уявлення (про благом і повинному), в нормативно-етичному - б) досконалість у відносинах між людьми або - в формі суспільного у) вищий зразок етичної особистості. Відмінність підходів в теоретичному тлумаченні І. зумовлюється. ЛАГОВСКИЙ Микола Михайлович - [25.12.1862(6.1.1863), з. Одоевское Костромської губ., - 3.5.1933, Москва], сурдопедагог, проф. (1925). З 1884 вихователь, з 1889 - інспектор в Петерб. уч-ще глухонімих. Працював в Александровськом (1910 - 12) і Маріїнськом (1913 - 17) уч-щах глухонімих. Після Окт. революції був залучений до керівництва установами для аномальних дітей. У 1918 - 19 працював в Відділі соціального забезпечення Петрограда. З ініціативи і за участю Л. в Петрограде був створений (1918) Центр. ин-т глухонімих - перше в Росії исследоват. установа для вивчення методів навчання глухих і підготовки кадрів.
Кожна вагома структурна частина курсової "Робітничий клас: історико-соціологічний аналіз" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СВІФТ - (Swift) Джонатан (1667, Дублін - 1745, там же), англійський письменник. Дістав освіту в Трініті-коледж в Дубліне. Перші вірші відносяться до 1690-93 рр. У 1694 м. приймає духовний сан. У славнозвісному памфлеті "Казка про бочку" (1704) сатирично викриває нестачі церкви. У 1700 м. призначений вікарієм в ірландське село Ларакор. У 1701 м. пише памфлет "Міркування про розбрати і розбрати знання і общин в Афінах і Римі", де намагається знайти компроміс між монархією, парламентом і народом. Спостерігаючи за боротьбою партій вигов і тори, Свіфт на якийсь час приймає сторону. ИЛОВАЙСКИЙ Дмитро Іванович - (11/23.02.1832 - 15.02.1920), російський історик, суспільний діяч і публіцист патріотичного напряму, твердо стояв на позиціях - "Православ'я, Самодержавство, Народність". Після закінчення Московського університету викладав історію в гімназіях, паралельно займаючись історичними дослідженнями. Його перші роботи "Історія Рязанського князівства" (1858) і "Гродненський сейм 1793" (1870) поставили його в ряд найбільших російських істориків. У дослідженні "Про уявне покликання варягів" (1871) Іловайський переконливо показав неспроможність норманнской теорії і зробив висновок, що "іноземний елемент". Меллер ван ден Брук, Артур - (Moeller van den Bruck), (1876-1925), лідер молодих революціонерів - консерваторів в період Веймарської республіки, одного з інтелектуальних попередників Гитлера і нацизму. Народився 23 квітня 1876 в Золінгене. Історик і критик, він був одним з фундаторів "Червневого клубу" в Берліні і його ідеологічним керівником з 1915 по 1925. Будучи противником демократії, надавав особливе значення "містиці національної ідеї" і закликав до "нової німецької самосвідомості". Він також був ярим противником комунізму. суміжних з Німеччиною державах він не бачив нічого, крім "божевільного прагнення до.
У вступі курсової "Робітничий клас: історико-соціологічний аналіз" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ТИМЧАСОВИЙ УРЯД - сформоване в ході Лютневої революції, після зречення імператора Миколи II, Тимчасовим комітетом членів Державної думи із згоди лідерів Петроградського ради на період до скликання Засновницьких зборів. Вищий виконавчо-розпорядчий орган; виконувало також законодавчі функції. Діяло з 2.3 по 25.10.1917; змінилося 4 склади: 1-й (2 октябриста, 8 кадетів і що примикали до них, 1 трудовик, потім - есер; голова - кадет князь Г. Е. Львов) - до 6 травня; 2-й (1 октябрист, 8 кадетів і що примикали до них, 3 есера, 2 меншовики; голова - Львів) - до 24 липня; 3-й (7 кадетів і що примикали до них, 5 есеров н.

Яснопольський Микола Петрович - Яснопольський (Микола Петрович) - економіст. Народився в 1846 р. Закінчив курс в Київському університеті на юридичному факультеті, викладав політичну економію в Ново-Александрийском сільськогосподарському інституті, в ніжинському ліцеї князя Безбородко і на вищих жіночих курсах у Києві до їх закриття. З 1889 р. почав читати фінансове право в Київському університеті, де складається тепер ординарним професором цього предмета. Головний його труд: "Про географічний розподіл державних доходів і витрат Росії" (Київ, той I, 1897). Основна думка цього твору - нерівномірність податного. Покровський Михайло Миколайович - (17 серпня 1868, Москва - 10 квітня 1932, там же). З дворян. У 1891 закінчив історико-філологічний факультет Московського університету, залишений "для приготування до професорського звання". У 1891-1905 працював в учбових закладах і просвітницьких організаціях Москви. Член РСДРП з 1905, більшовик. Учасник Революції 1905 - 07, в 1906 - 07 член МК РСДРП, співробітник більшовистський преси. Делегат 5-го з'їзду РСДРП (1907), вибраний в редакцію газети "Пролетар" і в Більшовистський центр. У 1907 переїхав в Фінляндію, потім у Францію. У 1909 входив до групи "Уперед". У кінці 1910 оголосив.
Список літератури курсової "Робітничий клас: історико-соціологічний аналіз" - більше 20 джерел. ПРИХОДЬКО Сергій Едуардович - (р. 12.01.1957) Заступник керівника адміністрації Президента Російської Федерації - начальник Управління по зовнішній політиці Президента Російської Федерації В. В. Путіна з 18.05.2000 м. в його першому президентському терміні; помічник Президента Російської Федерації В. В. Путіна з 26.03.2004 м. у другому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в Москві. Батько служив в Академії бронетанкових військ. Мати працювала науковим співробітником ЦНІЇчермета. Освіту отримав на факультеті міжнародних економічних відносин Московського державного інституту міжнародних відносин (1980). У процесі. КУЛЬКІВ Олександр Кузьмич - Начальник факультету Краснознаменного інституту КДБ СРСР, в якому в 1984-1985 рр. вчився майор В. В. Путін. Освіту отримав на юридичному факультеті Ленінградського державного університету. Полковник. З 1976 р. в Краснознаменном інституті, одночасно керував об'єктом, який слухачі називали "Юрмала". Для навколишніх сіл він проходив як закритий НДІ. Зі слів А. К. Кулькова, "Юрмала" був територіально самостійним і повністю автономним об'єктом з налагодженим учбовим процесом, господарськими і адміністративними спорудами, своїм пищеблоком, спортивними спорудами, включаючи басейн. Об'єкт.

МЕМОРІАЛ - твір архітектури, зображального і декоративного мистецтва, що створюється в пам'ять про значні події і осіб. Архітектурними формами меморіалу можуть бути пам'ятник, монумент, піраміда, мавзолей, гробниця, нагробок, усипальня, тріумфальна арка, тріумфальні ворота, тріумфальна колона, обеліск або кенотаф. Первинні форми меморіалів були близькі до природних освіт і включалися в природний пейзаж, наприклад, кургани і різні мегалити (Стоунхендж в Південній Англії, Теула на Менорке в Іспанії). Культура великих каменів виступає в ролі символа землі, народження і смерті, кругообігу в природі, а.
Посилання в тексті роботи "Робітничий клас: історико-соціологічний аналіз" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БУДДА - (від санскр.-будити, пізнавати, пильнувати): людина, що володіє пробудженою, просвітленою свідомістю. Власне ім'я Будда належить фундатору релігійно-філософського вчення буддизму царевичу Сиддхаргха Гаутама, що відбувався з аристократичного роду Шакья. Він жив приблизно в 6 - 5 вв. до н.е. По легенді, провісник обіцяв маленькому принцу корінну зміну його життя при зіткненні зі злом світу, і батьки зробили все, щоб уберегти сина від споглядання оборотної сторони буття. Однак, будучи вже дорослим, оточеним любов'ю і розкішшю людиною, Сиддхаргха Гаутама все ж зустрівся одного разу з виглядом смерті. ПИХАТІСТЬ - соціальне і моральне почуття, що виявляється як мотив дій, що здійснюються ради завоювання слави, залучення загальної уваги, з метою викликати захоплення і заздрість з боку навколишніх. Коли подібні мотиви стають характерними для повсякденної поведінки тієї або інакшої людини, Т. придбаває значення моральної якості особистості, до-ой має індивідуалістичний характер. Гонориста людина повністю втрачає здатність оцінювати свої вчинки з т. зр. їх суспільного значення. Останнє він враховує лише остільки, оскільки це відповідає його прагненню слави. Така людина взагалі не здатна. ГИПНОПЕДИЯ - (від греч hypnos - сон paideia - навчання) - спосіб навчання, введення і закріплення в пам'яті людини інформації під час природного сну. Практіка Г. в Китаї і Індії відома з давніх часів. Дослідження природи і методів Г. в нашій країні уперше було зроблене в 1930-х рр. (А. М. Свядощ, пізніше за Л. А. Блізнеченко); в 1960-х рр. інтерес до Г. поновився. Однак природа Г. досі не розкрита. Більшість вчених вважають, що гипнопедический сон нічим не відрізняється від нормального фізіологічного. Хоч дані електроенцефалографии свідчать про зворотне. Крім того, відмічене значне стомлення випробуваних.

Діагностіка батьківського відношення - А. Я. Варга, В. В. Столін. Призначена для діагностики відношення батьків до своєї дитини. Під батьківськими відносинами розуміється система різноманітних почуттів, особливостей сприйняття і розуміння особистості дитини, а також поведенческих установок і стереотипів в О. з ним. Методика являє собою опросник, що складається з 61 твердження. На основі факторного аналізу виділене 5 шкал: 1) "Прийняття-відкидання". Шкала відображає інтегральне емоційне відношення до дитини; 2) "Кооперація" - соціально бажаний образ батьківського відношення. Змістовно ця шкала розкривається слід. ТОМСЕНА СИНДРОМ - (миопатия Томсена, описана A. J. Thomsen; синонім - природжена миотония) - спадкова миотония, що характеризується тривалими тонічними спазмами м'язів, виникаючими услід за довільними рухами. Викликається мутацією гена, що кодує хлорний йонний канал скелетних м'язів, а проведення хлора грає ведучу роль в детерминации розслабляючого потенціалу в сарколемме. Вияви захворювання виявляють в перші роки життя: першими симптомами можуть бути зміна голосу при плачі або повільне розслаблення мімічних м'язів після плачу; виражені миотонии в руках, ногах, віках; на холоді скутість збільшується;. Демографія - міжгалузева наукова дисципліна, що займається вивченням людських популяцій з точки зору чисельності, смертності, народжуваності, міграції населення, браків, що укладаються і показників розлучень, рівня письменності і утворення, злочинності, захворюваності і інш. У ряді розвинених країн спостерігається стійка негативна динаміка народжуваності, що компенсується, в основному, за рахунок імміграції (в'їзду і натуралізації виходців з інших країн). Так, в США щорічно натуралізується біля 1 млн громадян з країн третього світу. У Росії, починаючи з 1991 року, спостерігається ситуація, яку. алкогольний цироз печінки - [alcoholic cirrhosis] - Важка форма алкогольної поразки печінки, що характеризується некрозом і постійною деформацією структури печінки внаслідок утворення фиброзной тканини і регенеративних вузликів. Це суворо гістологічне визначення, але діагноз часто ставиться тільки за клінічними даними.Алкогольний цироз печінки виникає головним чином у віковій групі 40-60 років, опісля принаймні 10 років після початку зв'язаного з високим ризиком вживання алкоголю. У цих осіб виявляються симптоми і ознаки печінкової декомпенсации - такі, як асцит, набряк кісточок, жовтяниця, синці, шлунково-кишкові кровотечі.