На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

РОБОТА З ВАЖКОВИХОВУВАНИМИ ДІТЬМИ

(курсова робота з соціальної педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Вікові й індивідуальні особливості дисгармонійного розвитку особистості учнів ... 4
Розділ 2. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми девіантної поведінки ... 10
Розділ 3. Профілактика проявів девіантної поведінки і вплив виховання на запобігання порушень ... 24
Висновок ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Робота з важковиховуваними дітьми" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Робота з важковиховуваними дітьми"

Курсова робота "Робота з важковиховуваними дітьми" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Робота з важковиховуваними дітьми", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Робота з важковиховуваними дітьми" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Робота з важковиховуваними дітьми" і призначений виключно для пошукових систем.

ПОЯСНЕННЯ - дидактич. процедура розкриття істот. властивостей об'єкта, що вивчається, його внутр. структури і зв'язків з інш. об'єктами; прийом навчання. О. спирається на досвід (почуттєвий і логічний, досвід міркувань), що є у учнів, а також включає в себе створення такого досвіду. Одні і ті ж властивості і зв'язки об'єкта, що вивчається можуть бути пояснені логічно різними (однаково вірними) шляхами. Еффектівность О. залежить від активності (передусім мислительной) сприймаючих його учнів. Критерій ефективності - здатність використати властивості, що пояснюються і зв'язки (відносини) для рішення. ДАНИЛОВ Володимир Валер'янович - [20.7(1.8). 1881, м. Духовщина, нині Смоленської обл., - 24.4.1970, Ленінград], філолог, канд. пед. нау до (1946). По закінченні Ніжинського ист. ин-та (1905) на пед. роботі в Екатеріно-славі (нині Дніпропетровськ), Одесі; з 1911 в Вчительському ин-ті в Петрограде, в 1918 - 19 - в 1-м Петроградськом пед. ин-ті, з 1921 в установах Воєн. флоту. У 1948 - 56 в Ін-ті русявий. літри (Пушкинский Будинок) АН СРСР. Д.-послідовник культурно-ист. школи в літературознавстві. Труди в області укр. фольклору, етнографії, історії культури і літри від древності до 19 в. У 1910- 1920 співробітничав в. БУГАЙКО Тетяна Федорівна - [13(25).6. 1898, Єреван, - 25.10.1972, Київ], укр. педагог, методист. (літра), д-р пед. наук (1957), проф. (1958). Закінчила Полтавський ин-т соціального виховання (1931) і Ніжинським пед. ин-т (1935). З 1917 працювала в Роменськом реальному уч-ще. З 1936 на науч. роботі в НИИП УССР (1936 - 51), Київському пед. ин-ті (1938 - 70). Гл. ред. журн. "Літра в школі" на укр. яз. (1951 - 54). Общеметод. проблеми вивчення літри в школі розглянуті Б. (совм. з Ф. Ф. Бугайко) в кн. "Майстерність вчителя-словесника" (1963) і "Навчання і виховання коштами літри" (1973). ШАКУРОВ Рафаїл Хайруллович - (р. 13.2.1930, з. Довгий Острів, Чувашия), психолог, акад. РАО (1993; акад. АПН СРСР. з 1989), дер психол. наук (1980), проф. (1981). По закінченні геогр. ф-та Казанського ун-та (1953). був вчителем і директором ж. школи в Новосибірської обл.; вів исследоват. роботу в області нравств. виховання. У 1965 закінчив аспірантуру Ін-та психології у Києві (учень Г. С. Костюка); пізніше працював там же (зав. лабораторією соціальної психології). З 1976 в казанском Ін-ті проф.. педагогіки (з 1992 - Ін-т ср. спец. освіти РАО): до 1979 заст. директора, одночасно (до 1995). зав. лабораторією психології.
Кожна вагома структурна частина курсової "Робота з важковиховуваними дітьми" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ФЕЙХТВАНГЕР - (Feuchtwanger) Ліон (1884, Мюнхен - 1958, Лос-Анджелес), німецький письменник. Відбувався з багатої єврейської сім'ї, доктор філософії (1907). Займався журналістикою, театральною критикою. З початком 1-й світової війни зайняв антивоєнну позицію: вірші; обробка "Персидців" по Есхилу (1917), "Мир" по Арістофану (1918), п'єса "Військовополонені" (1919). Після приходу до влади нацистів емігрував з Німеччини у Францію (1933), а після окупації Франції німецькими військами біг в США (1940), де провів останні роки життя. Роздумуючи про шляхи виходу з. МАКАРЕНКО Петро Леонідович - (куб.) - рожд. ок. 1884 р., ст. Новощербіновської; кубанський педагог і політичний діяч. У 1907 р. окотил Вчительську семінарію і отримавши місце викладача в школі ст. Незамаевской, екстерном здав екзамени за курс Московського Педагогічного інституту. Після революції в червні 1917 р. Кубанський Військовий уряд відряджав його на Общеказачий з'їзд в Петроград, а у вересні того ж року ст. Незамаевская обрала його своїм представником в Kyбанскую Крайову Раду. З її складу він був висунений в члени першої Законодавчої Ради, де працював в комісії із загального самоврядування. Тут він наполягав на праві. Повстання санталов - До середини XIX в. невдоволення колоніальним режимом прийняло повсюдний характер. У ряді областей спалахували повстання проти колонізаторів. Розрізнені спалахи обурення в тих або інакших районах Індії звичайно легко придушувалися місцевими гарнізонами і поліцейськими силами. Однак вже повстання санталов в Бенгалії зажадало від англійців значного напруження військових сил. Повстання було викликане важкими податками, зростанням заборгованості лихварям і захватом земель санталов бенгальскими махаджанами (лихварями). Виступ санталов почався в середині 1855 р. Організаторами цього повстання були.
У вступі курсової "Робота з важковиховуваними дітьми" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Птолемеї - Птолемеї (Ptolemy), македонська династія, що правила в Єгипті з 323 до 30 р. до н.е. Заснована Птолемеєм I, полководцем Олександра Великого. Призначений в 323 р. після смерті царя сатрапом Єгипту, він в 304 р. проголосив себе царем і до кінця життя (2832) приєднав до своїх володінь Кіпр, Палестіну і мн. міста на побережжі Егейського моря і в М. Азії. Правленіє П. відмічене безперервними війнами з Се-льовкидамі за панування над Сірією, М.Азієй і басейном Егейського моря, а також хвилюваннями всередині країни. Брак цариця Клеопатри VII, останньої з династії П., з Мазкому Антонієм привів до війни з.

Толочинов Микола Пилипович - Толочинов (Микола Пилипович) - акушер і гінеколог, народився в 1838 р. Освіту отримав на медичному факультеті Київського університету і Санкт-Петербургской медико-хірургічної академії. Толочинов по закінченні курсу (1854) спочатку перебував асистентом при акушерській клініці професора Крассовського, потім - ординатором в хірургічних клініках професорів Нарановича і Заблоцкого. У 1867 р. за дисертацію "Про закінчення нервів в епителиальном шарі рогової оболонки" (Санкт-Петербург) удостоєний мірі доктора медицини. Декілька разів їздив за межу, з вченою метою. У 1870 - 1885 роках. ДЕРЖАВА ПРАВОВА - правова форма організації і діяльності публічно-політичної влади і її взаємовідносин з індивідами як суб'єктами права. Ідея Г.п. має тривалу історію і поміщається важливу в політичних вченнях минулого. Однак виникнення цілісної концепції Г.п. відноситься до кінця XVIII - початку XIX в., періоду становлення буржуазного суспільства, коли в історично прогресивних політичних теоріях здійснювалася всебічна критика феодального свавілля і беззаконня, абсолютистських і поліцейських режимів, затверджувалися ідеї гуманізму, принципи свободи і рівність всіх людей, невідчужуваність прав людини, рішуче.
Список літератури курсової "Робота з важковиховуваними дітьми" - більше 20 джерел. ЛЕВИТИН Ігор Євгенійович - (р. 21.02.1952) Міністр транспорту Російської Федерації в уряді М. Е. Фрадкова з 09.03.2004 м. і в уряді В. А. Зубкова з 24.09.2007 м. у другому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в селищі Цебріково Одеської області. Освіту отримав в Ленінградськом училищі залізничних військ і військових повідомлень (1973), в Військовій академії тилу і транспорту (1983). У 1973-1976 рр. служив в Одеському військовому округу на Придністровській залізниці, з 1976 м. по 1980 р. в Південній групі військ (Угорщина). У 1983-1985 рр. військовий комендант залізничної дільниці станції Ургал на БАМе. У. БЕРЗИН Ян Карлович (КЮЗИС Петеріс Янович) - (13.11.1889-29.07.1938) Начальник радянської військової розвідки в 1924-1935 і в 1937 рр. Його портрет стояв у В. В. Путіна на дачі в 1960е роки. Народився в Ріжськом повіті в сім'ї латиських селян. У 1905 м. вступив в РСДРП. Брав участь в революції 1905-1907 рр. У 1907 м. за вбивство поліцейського засуджений до восьми років каторги, але в 1909 м. звільнений. У 1911 р. знову арештований і засланець в Іркутськ, звідки біг. З початком Першої світової війни покликаний в армію. Дезертирував. Учасник Лютневої і Жовтневої революцій в Петрограде. З грудня 1917 м. працював в апараті НКВД РСФСР, очолював.

ЮМ (HUME) Давид - (1711-76) - англ. філософ, представник теорії етичного почуття. Услід за Шефтсбері, Хатчесоном Ю. виводить моральність з властивих людині почуттів, к-рі, з його т. зр., носять одночасно гедонистически-утилитаристский і альтруїстичний характер. Відмінність доброчесності і вади Ю. зв'язує з відмінністю між почуттями задоволення і незадоволення, між корисним і шкідливим для індивіда. Корисне виступає як стійке задоволення, застраховане від несподіваних і сильних страждань. Але людям властивий ще соціальний інстинкт, симпатія. Людина здатна по законах асоціації заражатися станами інш. індивідів:.
Посилання в тексті роботи "Робота з важковиховуваними дітьми" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ДРЕВНЕРИМСКАЯ РЕЛІГІЯ - система политеистич. верований інш.. рабовлад. суспільства. Для Д. р. характерна віра в духи -заступників природи, сільського життя, сільського труда. До них відносяться Сильван. Фавн, Сатурн (спочатку бог посівів). Марс (спочатку бог полів і урожаю, пізніше - бог війни). Юпітер (спочатку бог погоди, згодом - гл. божество в Римі). У плебейському середовищі особливо шанувалися Церера (богиня злаків), Лібер (бог виноградників) і Лібера. У патріарх, общині шанували богів і демонів домівки (Лари, Пенати, Веста, Пан). У Д. р. виразно видно елементи фетишизму (культ дерев, гаїв, землі), тотемизма (культ. ЗОРОАСТРИЗМ (ПАРСИЗМ) - дуалістична релігія, що сформувалася на території Древнього Ірану (Персії) - звідси "парсизм" - в 7-6 вв. до н.е. на основі маздеизма. Фундатором її вважається пророк Заратуштра (древнегреч. Зороастр, іран. Зардушт), якому приписується авторство "Гат" - самої древньої частини священної книги 3. і маздеизма - Авести. Головне в 3. - вчення про постійну боротьбу в світі двох протилежних початків: добра і зла, світла і пітьми, життя і смертей. Позитивні початки втілює світле божество Ахурамазда, негативні - темне божество Анхра-Майнью - сини "Нескінченного часу" - бога Ервана. 3. визнає людину. ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК - 1. Спочатку в техніці, інформація, яка сигналізує про протікання операції в системі або про стан системи в певний момент часу. Спідометр забезпечує зворотний зв'язок для водія відносно відстані, яка пройдена за одиницю часу. 2. У кібернетиці - значення було розширене і стало включати інформацію, що використовується системою, щоб пристосовуватися і вносити зміни в хід виконання операції. Термостат використовує зворотний зв'язок відносно температури в кімнаті, щоб включати або вимикати обігрівальну систему. Див. стежача система. Значення 2 було з ентузіазмом заимствованно психологією і стало застосовуватися.

ВІДЧУТТЯ - відображення властивостей предметів об'єктивного світу, виникаюче при їх безпосередньому впливі на органи чуття. О. є початковою фазою в почуттєвому пізнанні дійсності. У образах О. відбиваються одиничні властивості предметів матеріального світу - об'єктів, явищ процесів зовнішньої середи і внутрішньої середи організму. Як образ будь-яке О. характеризується наступними особливостями: виглядом, якістю, інтенсивністю, тривалістю і просторовими компонентами. Ці особливості визначаються процесом взаємодії органів чуття [аналізаторів) з об'єктами, що відображаються і залежать від характеристик їх. Методика вивчення межличностной зворотного зв'язку - Л. А. Петровська. Модифікація О. В. Соловьевой. Призначена для вивчення межличностной зворотного зв'язку з т. зр. її форми і змісту як характеристик, що впливає на її прийняття адресатом. Зворотний зв'язок, що Фіксується повинен відповідати слід. умовам: вона є вербальной, навмисною, індивідуальною, відстроченою, анонімною. Межличностная зворотний зв'язок - це навмисне вербальное повідомлення інш. обличчю того, як його поведінка або наслідки його поведінки сприйняті або пережиті. Методика дозволяє виявляти: а) формальну і змістовну структури зворотного зв'язку; б) інформацію про інше, що міститься в. Атрібуция - [англ. attribute - приписування] - приписування соціальним об'єктам (людині, групі, соціальній спільності) характеристик, не представлених в полі сприйняття. Необходімость А. зумовлена тим, що інформація, яку може дати людині спостереження, недостатня для адекватної взаємодії з соціальним оточенням і потребує "добудування". Основним способом такого "добудування" інформації, що безпосередньо сприймається і є А. Начало вивченню проблеми поклала робота Ф. Хайдера (1958), до кінця 70-х рр. А. перетворилася в один з трьох пріоритетних об'єктів соціально-психологічного дослідження. СВІДОМІСТЬ - вищий рівень психічного відображення і саморегулювання, властивий тільки людині як суспільно-історичній істоті. Емпірічеськи C. виступає як безперервно змінна сукупність почуттєвих і розумових образів, що безпосередньо з'являються перед суб'єктом в його "внутрішньому досвіді" і що передбачають його практичну діяльність. Психологія вивчає походження, структуру і функціонування С. індивіда. С. характеризується: активністю, интенциональностью (спрямованістю на предмет: С. завжди - С. чего-л.), здібністю до рефлексії, самонаблюдению (усвідомлення самого З.), мотивационно-ціннісним.