На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Рецензія як жанр наукової прози кінця 19 початку 20 ст.

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження рецензії як жанру наукової прози ... 5
1.1. Визначення поняття "література" ... 5
1.2. Поняття рецензії ... 6
Розділ 2. Особливості рецензії як жанру наукової прози на зламі 19-20 ст ... 12
2.1. Літературно-критичний аспект розвитку українського літературознавства ... 12
2.2. Еволюція українського літературознавства в останні десятиліття ХІХ століття ... 23
2.3. Українське літературознавство ХХ століття: здобутки та втрати ... 28
Висновки ... 37
Список використаних джерел ... 39

Для придбання курсової роботи "Рецензія як жанр наукової прози кінця 19 початку 20 ст." тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Рецензія як жанр наукової прози кінця 19 початку 20 ст."

Курсова робота "Рецензія як жанр наукової прози кінця 19 початку 20 ст." виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Рецензія як жанр наукової прози кінця 19 початку 20 ст.", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Рецензія як жанр наукової прози кінця 19 початку 20 ст." успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Рецензія як жанр наукової прози кінця 19 початку 20 ст." і призначений виключно для пошукових систем.

УСИНОВЛЕННЯ (вдочерити) - - юридичний акт, внаслідок якого між особою, що прийняла дитину на виховання і зміст (усиновлювачем), і його родичами, з одного боку, і усиновлюваною (що вдочерив) дитиною, з іншого боку, виникають такі ж права і обов'язки, як між родичами за походженням. У. є пріоритетною формою пристрою дітей, що залишилися без піклування батьків. Регламентується нормами Сімейного кодексу РФ. У. допускається тільки в інтересах дітей з урахуванням етнічного походження дитини, його приналежності до певної релігії і культури, рідної мови, можливості забезпечення спадкоємності у вихованні і освіті, а. ФРЕЙД Ганна - (3 12 1895, Вена, - 8 10 1982, Лондон), австр психолог Фахівець в області подітий. розвитку, до-ой досліджувала з позицій, висунених її батьком - 3 Фрейд Отримала пед. освіта, в 1915 - 20 працювала вчителем нач школи в Віні В цей же час освоїла теорію і методику психоаналізу під керівництвом батька З 1923 відкрила собств. психоаналитич практику, спеціалізувалася по психич. розладам в подітий. віці, викликаним недоліками навчання і виховання З 1924 працювала в Венськом психоаналитич ин-ті В 1938 емігрувала в Великобританію В 1940 - 45 працювала в створених нею подітий. яслях в. ШОХИН Андрій Павлович - (24 8 1901, з Би Вишеньки Ніжегородської губ, - 1938, Москва), один з організаторів проф. -тих і политехн. освіти в СРСР. Закінчив ист відділення Ін-та червоної професури (1928). У 1921 - 24 представник ЦК РКСМ в Наркомпро-це, в 1930 - 32 керував шк. управлінням Наркомпроса, ред журн "За политехн. школу" (1931 - 32). З 1933 очолював групу освіти До-та партійного контролю В 1-й підлогу 20-х гг брав участь в створенні системи предпроф. і проф. утворення робочої і селянської молоді, в к-рую входили фабрично-заводські семирічки, школи селянської молоді і разл форми внешк. освіти. ДОСЛІДНО-ПОКАЗОВІ УСТАНОВИ Наркомпроса РСФСР - - учбово-виховальні установи, організовані для розробки форм і методів навчання і виховання, а також впровадження їх в практику масової школи. О. служили базою підготовки і перепідготовки педагогічних працівників, проводили культурно-просвітницьку роботу серед населення. З 1918 О. сталі створюватися як зразки для інших установ освіти. З 1919 перейшли у ведіння Наркомпроса. Поділялися на дошкільні, шкільні, позашкільні і дослідні станції. Роботою їх керував відділ О.., створений в 1922 при Главсоцвосе. У склад дошкільних О. входили дитячі сади і вогнища, дитячі будинки для.
Кожна вагома структурна частина курсової "Рецензія як жанр наукової прози кінця 19 початку 20 ст." (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Шах-Али (Більш Шиг-Яскраво-червоно) - Шах-Али (в російських літописах більш Шиг-Яскраво-червоно) - цар казанский і касимовский; народився в 1506 р., помер в 1567 р. Його батько Шейх-Авлияр, племінник останнього золотоординского хана Ахмеда, прибув в 1502 р. з Астрахані до великого князя Василю Іоанновичу і через декілька років отримав в долю Касимов. Вже в 1516 р. як владетеля Касимова згадується Ш.-Алі. У Казані він царював три рази (в 1519 - 21, 1546 і 1551 - 52 роках) і з боку російського уряду постійно виставлявся кандидатом на казанский престол, але не користувався любов'ю своїх підданих; на прохання казанцев великий князь. Очищення - Так називається встановлений законом обряд, завдяки якому ізраїльтянин робився вільним згідно з обрядовому законом від накликаної на себе нечистоти. Самим вжитковим способом/ очищення була вода: нею кропилися, омивалися і в неї занурювалися. У разі ж більшого злочину закону і осквернення таке очищення супроводилося також різними жертвоприносинами. Обмивання тіла і одягу було потрібен у випадках, що згадуються в Лев. 11:25,40; 15:16 і дав. Після народження дитини було потрібен принесення в жертву однолетнего агнеця, голуба або горлиці, а у разі бідняцтва - двох горлиць або двох молодих голубів. САВА СТОРОЖЕВСКИЙ (Звенігородський) - ігумен (ск. 3.12.1406), в ранній юності пішов від миру, прийняв постриження від прп. Сергия Радонежського і був одним з перших його учнів і сподвижників. Він любив безмовне життя, уникав бесід з людьми, перебував в постійному труді і памятований суду Божія, харчувався тільки рослинною їжею, носив грубий одяг, спав на підлозі. Трохи раз преподобний був закликаємо на игуменство. Вів. кн. Дмитро Донський просив його влаштувати помешкання Успенія Божієй Матері на р. Дубенке у вдячність за перемогу над Мамаєм. Потім насельники рідного Троице-Сергиева монастиря просили прп. Савву замінити того, що.
У вступі курсової "Рецензія як жанр наукової прози кінця 19 початку 20 ст." обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Матюкевич Феодосий Філіппович - Матюкевич, Феодосій Філіппович - піротехнік (1818 - 1891), генерал-майор. Відбувався з солдатських дітей, служив пороховим підмайстром на Шостенськом пороховому заводі і в 1847 р. був зроблений в офіцери. Матюкевич склав таблиці іскристих і полум'яних складів; роботами над кольоровими складами він досяг можливості отримувати склади всіх кольорів як простих, так і складних, причому отримував вогні вельми яскраві і чисті. Відкривши причину самовозгораемости складів кольорових вогнів, а також спосіб запобігання їх від самозагорання, він зробив велику послугу фейерверочному справі.

Каллаш Володимир Володимирович - Каллаш, Володимир Володимирович - історик російської літератури, народився в 1866 р., закінчивши в 1890 р. історико-філологічний факультет Московського університету, викладає в московських учбових закладах. Був членом редакції "Російська Думка". Каллаш є одним з кращих знавців Крилова і Гоголя; писав також по етнографії і украиноведению. Окремо видані книги і брошури: "Положення нездібних до труда стариків в первісному суспільстві" (Москва, 1889); "Палий і Мазепа в народній поезії" (ib., 1889); "Що зроблене Екатеріной II для російської народної освіти" (ib., 1896); "До історії народного. ПРАВА ЛЮДИНИ - сукупність прав і свобод громадян, що обмежують владу держави і що забезпечують автономію особистості. Ще в Древній Греції вільні громадяни користувалися такими правами як: свобода слова і рівність всіх перед законом. Одним з перших документів, актом, що затверджував П. Ч., вважається "Велика хартія вільності", прийнята 15 червня 1215 р. англ. королем Генріхом II. Хартія нараховувала 63 статті, які обмежували владу монарха і визначали права вільних громадян. Будь-якій людині гарантувалася незалежність, ніхто не міг бути позбавлений власності, вигнаний з країни або ув'язнений без.
Список літератури курсової "Рецензія як жанр наукової прози кінця 19 початку 20 ст." - більше 20 джерел. "Великий стрибок" в капіталізм - Після падіння "залізної завіси" Захід був охоплений ринковим романтизмом, очікуванням відкриття величезного і останнього на Землі економічного простору для Колумбов міжнародного бізнесу. Відносно висока купівельна здатність населення колишніх радянських республік, дешеві і кваліфіковані трудові ресурси, різноманітність корисних копалин навіть в умовах відсутності конвертованості рубля робили привабливим новий ринок. Але пройшло небагато часу і при "шоковому" відкритті для зовнішнього світу пострадянського простору, економічною кризою, що посилилася і падінням рівня і якості життя. ГУМАНІТАРНА МІСІЯ - евфемізм, що приховує відкрите втручання сторонніх країн або військових блоків в справи суверенної держави. Втручання проводиться з метою проведення політики агресорів в цільовій державі. Однак істинні цілі неприкритої агресії переховуються за гучними словами про дотримання прав людини, недопущення міжнаціональних конфліктів, відновлення порядку після "гуманітарної катастрофи". Необхідно відмітити, що гуманітарні місії часто здійснюються без санкції Поради Безпеки ООН, який є єдиним органом міжнародної взаємодії, який може санкціонувати проведення бойових дій відносно.

РОЗУМ - Термін "розум" вживається мінімум в трьох значеннях. У першому він означає розум і протиставляється неразумию, дурості. У другому є у вигляду здібність до умовиводу, здатність робити висновки. У цьому значенні розум противоположен безпосередньому досвіду, інтуїції. Нарешті, в третьому (просвітницькому) значенні фраза "пізнати за допомогою розуму" означає те ж, що "пізнати за допомогою досвіду і заснованого на йому умовиводу", тут "розум" виключає авторитет і віру. З розумом у другому значенні пов'язаний забобон, вигаданий німцями (Кант), які.
Посилання в тексті роботи "Рецензія як жанр наукової прози кінця 19 початку 20 ст." - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БЕМЕ - (Якоб) Великий містичний філософ, один з самих видатних теософів середньовіччя. Він народився біля 1575 року в Старому Зейденбурге, приблизно в двох милях від Герліца (Силезія), і помер в 1624 році, приблизно в 50-літньому віці. У дитинстві він був звичайним пастухом, а після того, як в сільській школі навчився читати і писати, став підмайстром бідного чоботаря в Герліце. Він був природженим прозорливим самих чудових здібностей. Без утворення або знайомства з наукою він писав труди, які, як тепер доведено, полни наукових істин; але, як він сам говорив, то, про що він писав, він "бачив неначе у великій. НІЩО - відсутність або навіть небуття чого-небудь, що виражається в мові за допомогою заперечення (див. Негация). Це заперечення може мати лише відносне значення, означаючи відсутність властивостей, станів, процесів у визначеному щось, або абсолютне значення, якщо мова йде про відсутність буття як такого. Іудейськохріст. космологія намагається доводити, що Бог створив мир з нічого; Платон і Дамб розглядають матерію як неістинно суще, як me on ( "ніщо"). У инд. філософії (див. Нірвана) говориться про перехід буття в ніщо. У філософії Гегеля буття і ніщо, як чисті абстракції, тотожні за змістом. Біхевіорізм - ( англ. behаvior - поведінка) - заснований Е.Торндайком підхід в психології, що затверджує, що предметом наукової психології є, поведінка, що вимірюється, що тільки спостерігається і щось елементарне, в порівнянні з тим, що являють собою феномени свідомості (Watson, 1913, 1919). На розвиток і поширення бихевиоризма значний вплив надали роботи В.М.Бехтерева і І.П.Павлова з їх вченням про рефлекси і вищу нервову діяльність. Згідно бихевиоризму, "тільки просте може кинути світло на складне". Світло або тінь - рішення цієї дилеми визначає відношення різних дослідників до бихевиоризму. У.

Ністагм - (від греч. nistagmos - дрімота) - мимовільні, незалежні від волі людини, що швидко повторюються, ритмічні, сочетанні, за рідким винятком содружественні коливальні рухи або сіпання очних яблук (тремтіння очей). Поняття "нистагм" в більшості випадків може бути визначене як двофазні очні осцилляции. Розрізнюють нистагм фізіологічний і патологічний, природжений і придбаний. Нистагм може бути спонтанним, що виявляється при звичайному неврологічному огляді, і експериментальним, спровокованим спеціальними методами. По спрямованості рухів око нистагм може бути горизонтальним. Моріта-терапія - Словотворення. Відбувається від греч. theraрeia - лікування. Автор. Метод створений С.Моріта (1874-1938) в 1919 р. Категорія. Форма когнитивной психотерапії. Специфіка. Заснована на положеннях дзен-буддизму з використанням ефектів сенсорної депривации. Спочатку цей метод був орієнтований на лікування такого етноспецифического психічного захворювання японців, як "шинкейшицу" (невротичний комплекс з елементами неврастенії, іпохондрії, нав'язливість). Основною метою даного методу було досягнення пацієнтом не просто хорошого самопочуття, але зміни самого укладу життя. "Морита-терапія". ШКАЛА, ПОРЯДКОВА - Шкала, що володіє властивістю "порядку" в певному значенні, тобто це - ранжирование спостережень в деякому вимірюванні. Приписування більшого номера одному з розташованих по порядку спостережень, чим іншому, означає, що є "більша кількість" предмета, що вимірюється в першому випадку, чому у другому. Прикладами тут є шкала твердості мінералів, порядок приходу до фінішу в змаганні по бігу, ранжирования приємності запахів або смаків і т.д. Такі шкали мають обмеження, що полягають в тому, що реальна величина ними не може бути виражена, тільки відносна величина. Наприклад, ми знаємо, що мінерал. Одержимість - Словотворення. Відбувається від лати. obsession - одержимість. Категорія. Поняття народної і середньовічної медицини, службовець для пояснення причин захворювань, передусім психічних, і що має на увазі процес оволодіння фізичним тілом хворого злими духи. Специфіка. Крім релігійних і ідеологічних передумов у виникненні даного поняття зіграли роль і суб'єктивні переживання хворого, для якого хвороба представляється як щось чуже що і позбавляє його влади над своїм тілом. Розрізнювали одержимість зовнішню (circumsessio) і внутрішню (obsessio posessio). Хоч будь-яка хвороба могла бути пояснена.