На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Ретроскопічний аналіз радіаційного забруднення лісів і лісової продукції

(курсова робота з екології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Радіоактивність та її вплив на навколишнє середовище ... 5
1.1. Поняття про радіоактивність ... 5
1.2. Особливості надходження радіонуклідів у лісові екосистеми ... 11
1.3. Радіоємність лісової екосистеми ... 13
Розділ 2. Суть ретроскопічного аналізу радіаційного стану лісів і лісової продукції ... 14
2.1. Чинник часу і лінійна передача енергії ... 14
2.2. Ретроскопічна оцінка наслідків радіоактивного забруднення лісу ... 17
2.3. Оцінка міграції радіонуклідів у лісових екосистемах ... 23
Розділ 3. Оцінка накопичення та міграція радіонуклідів у лісових біоценозах в Україні ... 28
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Ретроскопічний аналіз радіаційного забруднення лісів і лісової продукції" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Ретроскопічний аналіз радіаційного забруднення лісів і лісової продукції"

Курсова робота "Ретроскопічний аналіз радіаційного забруднення лісів і лісової продукції" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Ретроскопічний аналіз радіаційного забруднення лісів і лісової продукції", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Ретроскопічний аналіз радіаційного забруднення лісів і лісової продукції" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Ретроскопічний аналіз радіаційного забруднення лісів і лісової продукції" і призначений виключно для пошукових систем.

ФРЕБЕЛ Фрідріх Вільгельм Серпень - (21 4 1782, Обервейсбах, Тюрінгия, - 21 6 1852, Марі-енталь, там же), ньому педагог теоретик дошк. виховання Вчився в Ієнськом і Берлінськом ун-тах, але через матеріальні ускладнення залишив навчання і став працювати, випробувавши неск. професій Зустріч з послідовником ИГ Песта-лоцци - директором зразкової школи м. Ф.ранкфурт-на-Майне ГА Грунером визначила інтерес Ф. до педагогіки В 1805 - 07 викладав в цій школі єств. науки В 1807 - 10 працював в Івердонськом ин-ті Песталоцци, під впливом к-рого затвердився в рішенні присвятити себе пед. діяльність, завершивши заздалегідь висш. освіта. ГРАФІЧНА РОБОТА - в навчанні, візуальне оформлення викладачем і учнями уч. інформації: спрощена зарисовка деталей об'єктів, що вивчаються, їх умовне позначення; складання схем, графіків, картограмм, номограмм, разл. таблиць і пр.; графоаналитич. обробка даних; сигналізуючі помітки і компонування фрагментів тексту. Цель Г. р. викладача - дати учнем зриму опору в розумінні що демонструється і що словесно викладається, а також сприяти раціоналізації їх познават. діяльність. Цель Г. р. учнів - активізувати уч. діяльність шляхом внесення собств., напр. мнемонічних, прийомів роботи. Г. р. - творча діяльність. РЕГІСТР - (лати. registrum - список, перелік) - дільниця діапазону голосу, всередині якої звуки схожі по тембру внаслідок єдиного фізіологічного механізму їх освіти. У чоловічих голосах виділяють два природних, натуральних в жіночих - три: грудний, середній (медиум) і головний. Средній Р. називають ще змішаним, або мікстом. Грудной Р. характеризується насиченим звучанням, густиною тембру, що зумовлено щільним і глибоким змиканням голосових складок. Грудним він названий в зв'язку з тим, що мова і спів в цьому Р. супроводиться вібрацією грудної клітки, яку можна відчути, приклавши долоню до області. ФЕЛЬДБЕРГ Давид Володимирович - (1873 - 1942, Ленінград), логопед. і сурдопедагог, проф. (1908). Отримавши мед освіта, спочатку займався врачебно-пед. діяльністю в 1905 - 15 був директором Комерційного уч-ща в Петербурге і викладачем гігієни, читав лекції на Висш. дружин курсах і вів практич. заняття в Клініч ин-ті удосконалення лікарів З 1908 працював в Психоневрологич. ин-ті В 1915 покликаний на воен. службу, керував госпіталем і був лікарем-консультантом Виступав з лекціями з питань організації подітий. охорони здоров'я, соціальної гігієни і логопедії В 1918 в Дошк. пед. ин-ті (в 1925 влився в ЛГПИ). за його участю.
Кожна вагома структурна частина курсової "Ретроскопічний аналіз радіаційного забруднення лісів і лісової продукції" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Корейша Іван Яковльович - Корейша, Іван Яковльович - відомий в свій час юродивий (біля 1780 - 1861). Вчився в смоленской семінарії, був вчителем, мандрував по монастирях, потім поселився в Смоленське. Аскетичне життя Корейши і його схильність пророкувати залучали до нього численних відвідувачів, незважаючи на вивішене ним оголошення, що приймаються ті, що лише погоджуються вповзти до нього навколішки. У 1812 році бачили Корейшу наступним за ворожою армією, від якої він виносив багато насмішок. У 1817 році прогноз, що випадково збувся Корейши накликав на нього гнів якоїсь впливової особи, і Корейша був відправлений в лікарню. ПАМ'ЯТНИКИ ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ - споруди, пам'ятні місця і предмети, пов'язані з історичними подіями в життя народу, розвитком суспільства і держави, твору матеріальної і духовної творчості, що представляють історичну, наукову, художню або інакшу культурну цінність. Згідно із законом все П.і. і до. охороняються державою. Розрізнюються наступні види П.і. і до. пам'ятники історії - будівлі, споруди, пам'ятні місця і предмети, пов'язані з найважливішими історичними подіями в житті народу, розвитком суспільства і держави, а також з розвитком науки і техніки, культури і побуту народів і т.п. пам'ятники археології - городища, кургани. ЗБІГЛІ - залежні селяни, що незаконно покинули свого поміщика (що збігли). З кінця XVI - початки XVII в. це явище стало набувати масового характеру. Відлив населення йшов у бік південних і південно-західних малозаселенних околиць Росії, в чому уряд був немало зацікавлений, але під тиском служивих людей - дрібних поміщиків, яким втеча селян несла розорення, - вимушено було вживати заходів по поверненню що збігли колишнім добродіям. У 1607 м. термін розшуку Б. був збільшений до 15 років; згідно з вироком "Поради всієї землі" 1611 м., Б. селяни і холопи негайно поверталися колишнім господарям, виключення.
У вступі курсової "Ретроскопічний аналіз радіаційного забруднення лісів і лісової продукції" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Тлехас Мурат-Черий (він же Тлехасов Мурат-Гирею) Саофіжевич -  (15.08.1873-не раніше 1918), підполковник (1914), з хатукайцев, син прапорщика міліції. Народився в аулі Гатлукай, Кубанській області. Виховувався в Ставропольської гімназії. Закінчив Михайлівське артилерійське училище з наданням офіцерську чину подпоручика 13.08.1897. Служив в 7-й гірській батареї Кавказької резервної бригади (гір. Владікавказ). Зроблений в поручики 28.08.1900, капітани 28.10.1905. За відмінність в російсько-японській війні 1904-1905 нагороджений орденами св. Станіслава 3-й міри з мечами і бантом (30.11.1904), св. Ганна 3-й міри з мечами і бантом (15.06.1905), св.

АШШУРАХХЕИДДИН - Цар Ассірії і Вавілонії (Месопотамія) в 681-669 рр. до Р. Х. Син Синаххе-Ериби. + 669 р. до Р. Х. Політика Ашшураххеїддіна багато в чому відрізнялася від тієї, якої дотримувався його батько. Він був м'якше за його, старався по можливості уникати відкритого насилля, вирішуючи важкі міжнародні питання за допомогою дипломатії. Підкорені народи він старався розташувати до себе різними поступками і послабленнями. Так, ледве зійшовши на престол, він наказав знову відбудувати і заселити Вавілон, стерту з лиця землі за наказом грізного Синаххе-Ериби. Продовжуючи завойовні війни своїх. Гендельман Михайло Яковльович - (1881, Київ, - 3 жовтня 1938). Присяжний повірений. Есер з 1902. 1 березня 1917 вибраний у виконавчу комісію виконавчого комітету Московської Ради робочих депутатів (РД) (13 березня скасована). 5 березня на пленарному засіданні Московської Ради РД вибраний в президію, введений в редколегію "Вістей Московської Ради РД". 16 березня зробив доповідь на пленумі Ради про переговори з головою Московського Торговельно-Промислового комітету С.Н. Третьяковим відносно введення в Москві 8-часового робочого дня, за що боролася Рада. 18 березня - 20 квітня член московського Комітету громадських організацій. 21 березня на.
Список літератури курсової "Ретроскопічний аналіз радіаційного забруднення лісів і лісової продукції" - більше 20 джерел. БУРУТИН Олександр Германович - (р. 24.12.1956) Радник Президента Російської Федерації В. В. Путіна з 18.04. 2003 м. в першому і з 30.03.2004 м. у другому президентських термінах. Народився в м. Тапа Естонської ССР в потомственій сім'ї військовослужбовця. Прадід Костянтин Бурутін дослужився до звання поручика російської армії, під час Громадянської війни командував стрілецьким полком Червоної армії і закінчив службу командиром дивізії. Дід Олександр Бурутін брав участь в Великій Вітчизняній війні. Батько Герман Бурутін генералполковник, був першим заступником начальника Головного оперативного управління Генерального штабу. Національна держава - державна освіта, де права титульного етноса ставляться вище за громадян іншої національності. Сучасна демократична держава, ця не національний ансамбль пісні і танця, а права конкретного громадянина, не залежна від національності і вероисповедования. Тому національна держава по своєму визначенню не може забезпечити побудову цивільного демократичного суспільства. Єдиним досягненням більшості пострадянських держав стало становлення місцевою національної корумпованої "еліти в законі". Національні "еліти", що приватизували загальнонародну власність в особливо великих.

ВЕРИФІКАЦІЯ - (від лати. verificatio - доказ, підтвердження) - поняття, що використовується в логіці і методології наукового пізнання для позначення процесу встановлення істинності наукових тверджень за допомогою їх емпіричної перевірки. Перевірка полягає в співвіднесенні затвердження з реальним положенням справ за допомогою спостереження, вимірювання або експерименту. Розрізнюють безпосередню і непряму В. Прі безпосередній В. емпіричній перевірці зазнає саме твердження, говоряче про факти дійсності або експериментальні дані. Однак далеко не кожне твердження може бути безпосередньо співвіднесено з фактами, бо.
Посилання в тексті роботи "Ретроскопічний аналіз радіаційного забруднення лісів і лісової продукції" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. РАЙХ Вільгельм - (24.3.1897, Добжциніца, Ганліция -3.11.1957, Льюїсбург, шт. Пенсільванія, США), австр. лікар і психолог, представник леворадикального фрейдизму. З 1939 жил в США. У кон. 20-х рр. намагався об'єднати фрейдизм з марксизмом (т. н. фрейдомарксизм), виступав з проповіддю секнсуальной революції як невід'ємного елемента люнбих соціальних реформ, з вимогою скасування всіх форм "репресивної" моралі, скасування моногамної сім'ї. Згідно Р., будь-який авторитарний суспільств. лад заснований зрештою на сексуальному подавнлении, що стає основою характеру і службовцем масовим джерелом. ЙОГАЧАРЬЯ - (Санськр.) (1) Містична школа. (2) Букв., вчитель (ачарья) Йоги, той, хто оволодів доктринами і вправами екстатичної медитації - кульмінацією яких є Махасиддхи. Невірно змішувати цю школу з Тантрой, або школою Махатантри, заснованою Самантабхадрой, бо існують дві Школи Йогачарья, одна езотерична, інша народна. Доктрини останньої зібрав і постачив коментарями Асамгха в шостому віці нашої ери, і його містичними тантри і мантри, його формули, литании, заклинання і мудрі, якщо застосовуються без Гуру, звісно, послужать швидше цілям чаклунства і чорній магії, чим істинної Йоги. Ті, які беруться. ГАЛЛЕРВОРДЕНА - ШПАТЦА СИНДРОМ - спадкове захворювання, що виявляється дистонией, мишечной ригидностью, пирамидним синдромом, тремором, миоклонией, деменцией, епілептичними припадками, пігментною дегенерацією сітчатки і атрофією зорового нерва. Названий по іменах що описали його в 1922 німецьких патоморфологов J. Hallervorden (1882-1965) і H. Spatz (1888-1969). Після того як на початку 1990-х було піддано публічному засудженню поведінка в роки Другої світової війни Галленвордена, що збирав колекцію препаратів мозку людей, убитих нацистами в рамках програми евтаназії психічно хворих, була запропоновано перейменувати.

ПОРУШЕННЯ ПСИХІКИ ПРИ РЯДІ СОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ - Соматичні захворювання, які полягають в поразці окремих внутрішніх органів і їх систем (в тому числі і ендокринної), часто приводять до виникнення різноманітних психічних розладів. Здебільшого такі відхилення нормальної психіки носять назву соматично зумовлених психозів. Необхідним для появи соматично зумовлених психозів згідно К. Шнайдеру є ряд ознак, серед яких найбільш важливими є наступні: 1) наявність яскраво вираженої клінічної картини соматичного захворювання; 2) наявність помітного зв'язку у часі між появою соматичних захворювань і психічних відхилень; 3) досить виражений параллелизм в. ШВИДКОДІЯ ОПЕРАТОРА - характеристика часів- "" них показників дій оператора. Ці показники є особливо значущими, оскільки функції СЧМ, як правило, задаються в певних тимчасових рамках, і обмеження по цьому параметру накладаються не тільки на процеси, що реалізовуються технічними засобами, але і процеси операторської діяльності. Внаслідок цього невчасна, хоч і правильне, дія оператора може виявитися рівносильною помилці і звести на немає ті або інакші достоїнства технічних рішень. Таким чином, тимчасові показники є одним з основних критеріїв якості операторської діяльності і використовуються при рішенні як. ПРИРОДЖЕНИЙ - Що Є відношення до або що характеризує те, що є природним або природним для організму; те, що існує або потенційно закладене при народженні на основі генетичних чинників. Існує дещо більш або менш прийнятних синонімів: природжений, спадковий, успадкований, природний, натуральний. Те, що є природним, розмежовується з тим, що придбавається, засвоюється або виводиться з досвіду. Цей термін вживається двома способами, (а) Відносно тих властивостей, які, гіпотетично, є частиною генетичного набору кожного члена певного біологічного вигляду, і, отже, виявляються в анатомії і поведінці кожного. МЕТОД СЕМАНТИЧНОГО РАДИКАЛА - (від греч. semanticos - вказуючий і лати. radicalis - кореної) - об'єктивний метод експериментальної семантики, розроблений А. Р. Лурія і О. С. Віноградової (1959); складається в аналізі індивідуальних значень слів шляхом виділення їх асоціативних полів. М. з. р. відноситься до числа умовно-рефлекторних методик, що використовують як критерій семантичної близькості об'єктів перенесення умовно-рефлекторної реакції з одного об'єкта на інш., семантично з ним пов'язаний. Так, при пред'явленні ряду слів (напр., скрипка, мандоліна) певного семантичного класу (музичні інструменти), що супроводиться.