На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Рекреаційні ресурси України: проблеми та шляхи розвитку

(курсова робота з туризму)

Вступ ... 3
Розділ 1. Основні поняття рекреаційних ресурсів та фактори, які визначають стан рекреаційних ресурсів в Україні ... 5
Розділ 2. Загальна характеристика рекреаційних ресурсів України ... 11
Розділ 3. Територіальні рекреаційні ресурси України ... 20
Розділ 4. Проблеми та шляхи розвитку рекреаційних ресурсів України ... 27
Висновки ... 32
Література ... 34
Додатки ... 36

Для придбання курсової роботи "Рекреаційні ресурси України: проблеми та шляхи розвитку" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Рекреаційні ресурси України: проблеми та шляхи розвитку"

Курсова робота "Рекреаційні ресурси України: проблеми та шляхи розвитку" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Рекреаційні ресурси України: проблеми та шляхи розвитку", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Рекреаційні ресурси України: проблеми та шляхи розвитку" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Рекреаційні ресурси України: проблеми та шляхи розвитку" і призначений виключно для пошукових систем.

САМОСТІЙНА РОБОТА учнів - індивідуальна або колективна уч. діяльність, здійснювана без безпосереднього керівництва вчителя. З точки зору організації С. р. може бути фронтальною (общеклассной) - учні виконують одне і те ж завдання, напр. пишуть твір на задану тему; групової - для виконання уч. завдання учні розбиваються на невеликі групи (по 3 - 6 чол.); парной - напр., при проведенні спостережень під мікроскопом, на заняттях в линга-фонном кабінеті; індивідуальної - кожний школяр виконує отд. завдання, напр., пише реферат на задану тему. С. р. може пройти в класі (лабораторії, кабінеті, майстерної або інш. шк. ПЕСТАЛОЦЦИ (PESTALOZZI) ІОГАНН ГЕНРІХ (1746-1827) - - швейцарський педагог, один з основоположників дидактики початкового навчання. У 50- 60-х рр. 18 в. брав активну участь в русі швейцарській інтелігенції. Очолював "Установу для бідних в Нойхофе" (1774-80), притулок для сиріт в Станце (1798-99), інститути в Бургдорфе (1800-04) і Івердоне (1805-25). Автор численних педагогічних праць, з яких головними є ті, що здобули світову популярність романи "Лінгард і Гертруда" (1781-87), "Як Гертруда учить своїх дітей" (1801) і ін. Осн. роль в здійсненні своїх соціальних задумів П. відводив вихованню. Прагнучи полегшити долю селянських дітей. ЛЮТЕР Мартін - (10.11.1483, Ейслебен, - 18.2.1546, там же; похований в Віттенберге), розділ бюргерської Реформації в Німеччині, фундатор німий. протестантизму (лютеранства). Закінчив Ер-фуртський ун-т (1505). З 1508 читав лекції в Віттенбергськом ун-ті (з 1512 дер богословия). Л. проголосив єдності, джерелом религ. істини справжнє Священне писання і відкинув один з гл. догматів традиц. католицизму - обязат. посреднич. роль духовенства в "порятунку" людини від гріха, страждань, смерті. Самостоят. читання Біблії - і, таким чином, володіння грамотою - стало у вченні Л. нравств. боргом. ШМИДТ Сигурд Оттович - (р. 15.4.1922, Москва), історик, педагог, суспільств, діяч, акад. РАО (1992), д-р ист. наук (1965), проф. (1970), засл. діяч науки РСФСР. (1989). Син О. Ю. Шмідта. Закінчив ист. ф-т МГУ (1944). Був аспірантом M. H. Тіхомірова. З 1945 викладає у вузах, з 1949 - в Моськ. ист.-архівному ин-ті (нині в складі Рос. гуманітарного ун-та), де створив науч. школу. З 1956 працює в установах АН; з 1968 перед. Археографіч. комісії. Осн. область науч. інтересів - отеч. історія, гл. обр. 16 - 18 вв. (монографії "Становлення рос. самодержавства", 1973; "Рос. гос-у в сірок. XVI сторіччя. Царський архів.
Кожна вагома структурна частина курсової "Рекреаційні ресурси України: проблеми та шляхи розвитку" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Харузін Олексій Миколайович - Харузін (Олексій Миколайович) - етнограф і антрополог, брат Михайла і Миколи Х., народився в 1864 р. Закінчив курс на фізико-математичному факультеті Московського університету. За дорученням Імператорського суспільства любителів природознавства робив поїздки: в 1885 р. - в Закавказье; в 1886 р. - в Крим і на Егейськоє морі; в 1887 і 1888 роках - в киргизький Букеєвськую степ; в 1889 р. - в Крим і в 1891 р. - на Кавказ. За дорученням Імператорського російського географічного суспільства відвідав (1899) Боснію і Герцеговина. У 1889 - 1891 рр. як секретар антропологічного відділу. Туманів Георгій Михайлович - Туманів (князь Георгій Михайлович) - публіцист, народився в Тіфлісе в 1854 р., кінчив курс в тифлисской 1 гімназії і Новороссийський університет (1875) кандидатом прав, служив в посаді слідчого, секретаря ради главноначальствующего і начальника селянського відділення його канцелярії на Кавказі. Літературну діяльність початків на грузинській мові в газеті "Дроеба", де вмістив критичні статті про грузинських романістів Рчеулове, Чонкадзе, Ардазіані і інших, і в "Іверії", де писав про земство, ввів огляд російського життя і театральну хроніку. Одночасно Туманів брав участь. Бернадотт Вісборгський - (Bernadotte), граф Фольке (1895-1948), один з керівників Міжнародного Червоного хреста, шведський суспільний діяч. Народився 2 січня 1895 в Стокгольмі. У 1943 віце-президент, в 1946 - президент шведського відділення Червоного хреста. Напередодні краху Третього рейха Гиммлер намагався використати Бернадотта як посередник для припинення бойових дій. Вони зустрічалися чотири рази - 12 лютого, 2, 21 і 23-24 квітня 1945. Гиммлер поводився нерішуче: з одного боку, їм рухала вірність фюреру, з іншого боку, він сподівався врятувати власне життя в умовах краху, що насувався. Він обговорював з.
У вступі курсової "Рекреаційні ресурси України: проблеми та шляхи розвитку" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Даніловський монастир - перше чернече помешкання в Москві. Заснована в 1282 р. молодшим сином Олександра Невського Даніїлом Московським (1276 - 1303 рр.) в честь свого небесного заступника Даніїла Столпника. У кінці життя московський князь Данило за російським звичаєм прийняв чернецтво і був упокоен в цьому монастирі. У часи сина князя Даніїла - Івана Каліти (1325 - 1340 рр.) монастир прийшов в запустіння. Відродження його почалося у часи Івана IV Грозного (1533 - 1584 рр.). 30 серпня 1652 р. в монастирі відбулося отримання мощей святого благоверного князя Даніїла Московського. Спочатку всі споруди храму були.

Даний, Федір Ілліч (Гурвич) - (1871-1947) - найбільший політичний діяч меншовиків. Протягом 20 років, від дня основи меншовизму до наших днів, Даний послідовно проводив і проводить реформістський ідеї. У рядах меншовиків Даний завжди був самим "твердокам'яний" опортуністом. Не в приклад Мартову, Даний ніколи не робив різких схилів вліво і на всіх великих поворотах незмінно відстоював проти Мартова реформістський принципи. Вже в роки ліквідаторства Даний виявив себе, як послідовний політик, ставши у розділі відкритих ліквідаторів. У роки війни Даний, хоч формально і не рахувався оборонцем, але по суті був таким. ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО - термін, вживаний для позначення сучасного стану індустріально розвинених країн, пов'язаного з новою роллю інформації у всіх сторонах їх життєдіяльності, якісно новим рівнем (розмахом) виробництва, переробки і поширення інформації. У останній третині ХХ віку нова технологічна революція, загальна комп'ютеризація, інформатизація суспільства, интеллектуализация господарства створюють принципово нову суспільну ситуацію. Переусвідомити соціальних змін, підступи до зміни методологічної парадигми в теорії суспільства стали спостерігатися в кінці 60-х - початку 70-х років. Теорії інформаційного суспільства.
Список літератури курсової "Рекреаційні ресурси України: проблеми та шляхи розвитку" - більше 20 джерел. ЧЕРНИШЕВСЬКИЙ Микола Гаврилович (1828 - 1889) - філософ, економіст, публіцист, автор концепції "крестьянского громадського социализма". Ч. був центральною фігурою російського революційного руху в передреформний і послереформенний періоди. Ч. ставив і прагнув вирішити проблему можливості переходу від феодалізму до соціалізму без капіталістичної стадії розвитку. На відміну від А.И. Герцена Ч. вважав, що всі країни повинні перейти до соціалізму і в перехідний період можуть існувати всі форми власності, конкуренція між якими виявить перевагу суспільної власності. На Заході, на його думку, державна власність з громадським виробництвом. МАКІАВЕЛІЗМ - образ, схема політичної поведінки, що нехтує нормами моралі для досягнення політичних цілей. Термін пов'язаний з ім'ям італійського політичного діяча і письменника І. Макиавеллі (1469-1527), прихильника сильної державної влади. Відмітною особливістю макіавелізм, його основою є теза "мета виправдовує кошти", коли ради досягнення поставлених цілей вважаються виправданими і прийнятними будь-які кошти, включаючи віроломство, підступність, жорстокість, обман політичного противника. Головним механізмом боротьби за владу і її здійсненням є сила. Саме сила дозволяє гарантувати стабільність влади, а при її.

СОЦІАЛІЗАЦІЯ - (лати socialis - суспільний) - процес засвоєння і подальшого розвитку індивідом соціально-культурного досвіду - трудових навиків, знань, норм, цінностей, традицій, що накопичуються і що передаються від покоління до покоління, процес включення індивіда в систему суспільних відносин і формування у нього соціальних якостей. Передача усвідомленого досвіду, навчання різним формам і способам діяльності здійснюються за допомогою виховання і впливу зовнішньої середи. Коштами передачі досвіду є мова і опредмеченні результати людської діяльності, передусім знаряддя труда. Звільнення від біологічної.
Посилання в тексті роботи "Рекреаційні ресурси України: проблеми та шляхи розвитку" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЛОЖА -   - приміщення, де збираються масони. Термін веде своє походження від хатин, де жили середньовічні каменярі. Згодом "ложами" стали іменувати спеціальні приміщення, побудовані для цехових зборів. Масони перейняли традицію середньовічних цехів, але збагатили її новим езотеричним значенням. Символіка масонського храму направлена головним чином на реалізацію конструктивної творчої етики. Храм має прямокутну форму, його стеля обсипана зірками, підлога викладена узором у вигляді шахівниці, що символізує вічне протистояння Добра і Зла. Одна з стін не досягає стелі, що покликано. ГАМАН Іоганн Георг - (27 серпня 1730, Кенінсберг - 21 червня 1788, Мюнстер) - німецький філолог, філософ, містик. Заробляв на життя, служачи в акцизному управлінні митниці. Називав себе "північним магом", різко виступав проти раціоналізму і ідеалів Освіти. Головний труд - "Хрестові походи філолога" (Kreuzzuge des Philologen, 1762). Борючись з розсудливим методом мислення, Гаман протиставляв йому вчення про "безпосереднє знання", що отримується за допомогою містичної інтуїції. Звідси культ генія і поезії - "рідної мови людства", а також твердження про те, що справжня художня. Інтерес - Словотворення. Відбувається від лати. interest - важливо. Категорія. Суб'єктивна представленность елементів мотивационно-потребностной сфери. Специфіка. Форма спонукання до активності з боку функціональних мотивів, задоволення яких пов'язане не з результатом, а з процесом діяльності, орієнтованої на навколишній світ. Серед інших видів функціональних мотивів (на основі потреб в грі, в спілкуванні, в творчості) особливе місце займають пізнавальні мотиви. Супроводиться специфічною емоцією захваченности, зачарованности, яка презентирует індивіду предмети, з якими виявляються пов'язані його.

МЕТОД ОЦІНКИ - (англ. rating procedure) _ один з психофизических методів, вживаних дослідниками, що використовують при вивченні чутливості сенсорних систем теорію виявлення сигналу (див. Психофізічеська модель теорії виявлення сигналів). Син. оцінний метод, процедура оцінки. Сущность М. про. складається в слід. Випробуваному задається ряд оцінних категорій (звичайне 5-6), що виражають різну міру його упевненості в тому, що в пробі подавався сигнал. Категорії м. би. задані вербально (напр., "упевнений, що сигнал був", "майже упевнений", "сумніваюся, але, мабуть, був", "не. ЗАЇКАННЯ - (англ. stuttering) - порушення коммуникативной функції мови, що виявляється в ускладненні усного спілкування. Повторення почутого або завченого тексту, читання вголос і інш. форми репродуктивной експресивної мови, що не вимагає самостійної її побудови, мало страждають від 3. Для 3. характерна переривиста мова з розривом слова на склади або звуки (напр.: п-пе-реход, па-па-пароплав), судорогоподобним, що нерідко супроводиться напруженням мускулатури особи. Частіше за все виникає в дошкільному віці, коли дитина переходить до розгорненої самостійної фразовой мови. Причина 3. пов'язана з. ОБРАЗ - ідеальний продукт людської діяльності; суб'єктивний феномен, виникаючий внаслідок предметно-практичної, сенсорно-перцептивной, мислительной діяльності, що являє собою цілісне інтегральне відображення дійсності. У О. одночасно представлені основні оперативні категорії: простір, рух, колір, форма, фігура і т. п. У інформаційному відношенні О.- надзвичайно ємна форма відображення навколишньої дійсності. О. багатомірні, многокатегориальни і полимодальни. У О. відбиваються не тільки функціональні перцептивні категорії, але і взаємовідносини між ними, як в рамках однієї. Порушення мотивационного ланки спілкування - порушення, що розглядаються в нейропсихологии О. з позицій структурного підходу, к-рий виділяє слід. компоненти мотивационного ланки 1) орієнтування в ситуації Про.; 2) коммуникативное намір, відповідний задачам, к-рі стоять перед суб'єктом або ставляться ним самим в конкретній ситуації його життєдіяльності, і визначуване мотивами здійснюваної або діяльності, що планується ним; 3) усвідомлення психол. реальність "Іншого", даного цілісного Я; 4) установку на "прочитання іншого", на взаимонаправленность і взаимоотражение з метою формування образу іншого як об'єкта і.