На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

(курсова робота з туризму)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття рекреаційних ресурсів. Аналіз рекреаційних ресурсів України ... 5
1.1. Суть поняття рекреаційні ресурси та їх характеристика ... 5
1.2. Характеристика рекреаційних ресурсів України ... 11
Розділ 2. Стан рекреаційного комплексу України ... 21
2.1. Загальна характеристика рекреаційних регіонів України ... 21
2.1. Туристська галузь рекреаційного комплексу України ... 24
Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційного комплексу України ... 27
Висновки ... 31
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Рекреаційні ресурси України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Рекреаційні ресурси України"

Курсова робота "Рекреаційні ресурси України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Рекреаційні ресурси України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Рекреаційні ресурси України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Рекреаційні ресурси України" і призначений виключно для пошукових систем.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ - вигляд доповнить. проф. освіти, оновлення і поглиблення отриманих раніше проф. знань, вдосконалення ділових якостей працівників, задоволення їх образоват.потребностей, пов'язаних з проф. діяльністю. У Рос. Федерації становлення системи П.к. відноситься до сірок. 20-х рр. У 1925 в Москві створені перші Курси директорів підприємств, навчання на них розглядалося як частина заходів по формуванню резерву адм і хоз керівників Уч закладу П.к. невдовзі стали діяти у мн галузях х-ва, в їх числі були 11 промакадемий (ївши 3 тис чел), Вищі екон.курси і ф-ти особливого призначення при вузах. ЧЕЛОВЕКОЗНАНИЕ - - широке коло знань, що охоплює всі розділи духовної культури, в центрі якого знаходиться людина. Ч. відповідає на питання про те, що таке людина (в чому його суть, або природа), як він взаємопов'язаний з навколишнім світом, в чому значення його існування (див. Значення життя), яким він повинен бути, яким способом він може стати краще. Тобто під Ч. розуміється той зміст духовної культури, який служить задоволенню потреби людей в самопознании і самоудосконалення. Знання про людину можуть бути наукові, філософські, релігійні, фольклорні, міфологічні, художні, життєві і "паранаучні". Об'єктивний досвід людства - сукупність всіх елементів духовної і матеріальної культури, накопичених людством. Аналіз елементів культури, проведений в інтересах розробки класифікації методів навчання в педагогіці, виявив, що об'єктивний досвід людства включає в себе чотири групи елементів: накопичені людством відомості про природу, людину, мистецтво, техніку і технології, суспільство; досвід практичної діяльності; досвід творчої діяльності; досвід оцінювання (етичний, естетичний і емоційний досвід). У кожній з чотирьох згаданих груп елементів об'єктивного досвіду людства є елементи, отримані людством не тільки внаслідок. АНОТАЦІЯ - коротка характеристика твору друку (або неопублікованого документа) з точки зору його змісту, оформлення, спрямованості, походження і т.д. Цільове призначення А. класифікують: по адресату (не для особистого користування - для себе), за формою (усні - письмові), по об'єму (короткі розгорнені , по наявності оцінки першоджерела (описові рекомендаційні ; по наявності автора (неавторська А., якої звичайно видавництво супроводить нову публікацію; авторські А., серед яких можна виділити А., написані не відомим широкому колу читачів автором, і А., написані авторитетом, що.
Кожна вагома структурна частина курсової "Рекреаційні ресурси України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Фроленко, Михайло Федорович - російський, син фельдфеб., студент 3-го курсу Петр. академії., революц.-професіонал; рід. в нояб. 1848 р. в м. Ставрополе-Кавказькому. У 1972 р. під кличкою "Михайла" увійшов в орг. чайковцев в Москві; участв. в тому ж році в з'їзді чайковцев і став займатися з рабоч. з-так шипучих вод. У 1874 р. разом з Аносовим і Шишко відправився на Урал для организац. бойового загону із збіглих з Сибіру; повернувся в Москву, де налагоджував зносини з арештованими; хотів влаштувати артельн. маст. і заздалегідь працював в же. д. маст. в Рославле. У 1875 р. перейшов в гр. Ковальского, яка вела. Панормов Олексій Олександрович - Панормов (Олексій Олександрович) - професор Казанського університету, народився в 1859 році. По закінченні курсу в самарской духовній семінарії, в 1877 році поступив на медичний факультет Казанського університету. З 1882 по 1886 р. перебував ординатором клініки внутрішніх хвороб. У 1886 році отримав міру доктора медицини і поступив лаборантом в медико-хімічну лабораторію. У 1888 році отримав звання приват-доцента по внутрішніх хворобах; в 1894 році призначений екстраординарним професором по кафедрі медичної хімії. Надрукував: "До вчення про локалізації в головному мозку" ( "Лікар". Ркліцкий Іван Васильович - Ркліцкий (Іван Васильович, 1805 - 1861) - професор хірургії Медико-хірургічної академії. Вчився в Чернігівській духовній семінарії, потім пройшов курс в Імператорській медико-хірургічній академії і після отримання диплома медико-хірурга в 1832 році, і по захисту дисертації ("De strictura urethrae") був в 1835 році визнаний доктором медицини і хірургії і затверджений ад'юнктом-професором при кафедрі оперативної хірургії і хірургічної клініки, а згодом і екстраординарним і ординарним професором. У 1844 році відряджений в чорноморські порти для свідчення місцевим хірургам виробництва більше за.
У вступі курсової "Рекреаційні ресурси України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Чартизм - Чартизм (Chartism), народний рух за виборчу і соціальні реформи в Великобританії. Білль об парлам. реформі 1832 р. позбавив нар. маса якого б те не було права брати участь в справах країни. Загальне невдоволення посилювалося різким спадом в економіці. Чартистское рух почався з створення Уїльямом Ловеттом і Френсисом Плей-сом Лондонської раб. асоціації і складання ними програми реформ - Народної хартії (оповіщена в 1838 р. на зборах в Бірмінгеме). Вона містила слід, пункти: загальне виборче право для чоловіків, щорічні парлам. вибори, таємне голосування, скасування майнового цензу, винагорода.

Фірма Круппа - найбільший німецький металургійний концерн. З моменту основи (в 1810 р.) фірма Круппа зайнялася виробництвом знарядь, броні, гвинтівок і інших предметів військового спорядження і придбала в цій галузі світову популярність. Поступово розширюючи свої підприємства, фірма створила могутнє вертикальне об'єднання, що включає джерела сировини і палива, заводи напівфабрикатів і заводи, що виготовляють готові вироби. Крупповскому концерну належать вугільні копи поблизу Ессена, залізні рудники в Вестфалії, сталелитейні і машинобудівні заводи в Ессене, суднобудівні заводи в Киле і інш. У 1914 р. Батурський Борис Соломонович - (справжнє прізвище Цетлін, по інших джерелах, Цейтлін) (1 січня 1879 - 5 грудня 1920, Вітебськ). З міщан. Революційну діяльність початків в 1890-х рр. в Вітебське. З 1897 вчився на природному факультеті Московського університету (в 1911 закінчив юридичний факультет). У 1901 входив в редакцію нелегальної соціал-демократичної газети "Південний Робітник". У 1903 був висланий в Східний Сибір; повернувшись в 1905, прилучився до меншовиків. Делегат від Екатерінославського комітету партії на 4-м (Об'єднувальному) з'їзді РСДРП (1906). У роки реакції "ліквідатор", працював в легальних робочих організаціях.
Список літератури курсової "Рекреаційні ресурси України" - більше 20 джерел. Загальна криза капіталізму - всебічна криза світової системи капіталізму, що охоплює економіку і політику капіталістичних країн, пов'язана з вичерпанням можливостей еволюційного розвитку капіталізму. Розширення масштабів товарного виробництва, монополізація капіталу, отримання надприбутків за рахунок експлуатації природних і людських ресурсів слаборазвитих країн породило серію криз глобального масштабу, основними з яких є: - екологічна криза, викликана паразитичним і хижацьким відношенням до природи, невідшкодуванням нанесеного їй сучасними технологіями збитку; - демографічна криза, що виявляється в бурхливому. СВІДОМІСТЬ ПОЛІТИЧНА - відображення і осмислення людьми політичного буття, а також предметне відношення до нього. У структуру С.п. включаються політичні норми і цінності, політичні переконання і уявлення, теоретичні і емпіричні знання. С.п. формується в процесі політичної социализации. Функції С.п.: 1) регулятивная (С.п. регулює соціальну поведінку людей на основі сприйняття дійсності, а також на основі сукупності політичних ідей, норм, представлень і переконань); 2) пізнавально-інформаційна (люди вимушені постійно робити вибір, в тому числі і політичний; все це підштовхує їх до пізнання світу політики, до.

Враження - Це слово, також як відповідні латин. impressio і німецьке Eindruck, пов'язано з наївним представленням первісного мислення (що зберігся частково і в древній філософії), неначе зовнішні предмети діють на душу, як друк на м'який віск, вдавлюючи туди свої зображення, що зберігаються там більш або менш довгий час. При такому уявленні істинність почуттєвого пізнання не складала проблеми: за цю істинність відповідали самі предмети, що залишали в тому, що пізнає свої точні зображення. У науковій психології, що давно кинула таке уявлення, і слово В. не вживається більш в якому-небудь певному.
Посилання в тексті роботи "Рекреаційні ресурси України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ТЕОРІЯ СИМВОЛІЧНОГО ИНТЕРАКЦИОНИЗМА - (від англ. interaction - взаємодія) - теоретико-методологічна концепція, що склався переважно в рамках американської соціологічної думки в нач. - сірок. XX в. Її основою послужили роботи Дж. Г. Міда "Розум, я і суспільство (1934) і Г. Блумера "Символічний интеракционизм: перспективи і метод (1969). С. і. виходить з того, що спілкування (интеракция) між людьми як суб'єктами социокультурной діяльності здійснюється за допомогою особливих коштів - символів, що мають певне значення і зухвалих реакцію у відповідь з боку партнера по спілкуванню. Загальне розуміння слів, жестів і інш. символів. БАШЛАР Би а ш л я Р Гастон - (27.6.1884, БарсюрОб - 16.10.1962, Париж), франц. філософ, основоположник неорационализма. Б. прагнув філософськи осмислити сучасне йому естеств. знання. Відкидаючи метафизнч. зіставлення раціонального ("чистого розуму") і емпіричного ("чистого досвіду", "чистої матерії"), теорії і практика, Б. виходив з визнання їх постійної взаємодії (концепція "рационалистич. матеріалізму"), в результаті к-рого відбувається практич., речовин. втілення рационально-теоретич. побудов науки (концепція "технич. матеріалізму", або "прикладного. СВІДОМІСТЬ - (Consciousness; Bewusstheit) - функція або діяльність, підтримуюча взаємовідношення психічних содержаний з его. "Свідомість для мене не тотожно з психічним - бо психічне представляється мені целокупностью всіх психічних содержаний, з яких не всі вони неодмінно пов'язані з его, тобто пов'язані з ним в такій мірі, що набувають властивості свідомості. Є безліч психічних комплексів, з яких далеко не все з потреби пов'язані з его" (ПТ, пара. 807). У своєму визначенні свідомості Юнг підкреслює дихотомию між свідомістю і несвідомим як початкову протилежність психічного життя.

Злочинний дрейф - (delinquent drift) - ідея про те, що молоді злочинці, які в інакших умовах могли б поважати норми закону і законопослушних людей, "дрейфують" у бік правопорушення (Матца, 1964; Сакс і Матца, 1957). Виступаючи проти позитивізму і детермінізму, властивого впливовим в свій час теоріям злочинності, Д.Матца затверджує, що порушник - активний учасник процесу девіації. Дрейф до девіації, вказує автор, пов'язаний з ослабленням соціального контролю, що правопорушник використовує для "нейтралізації" нормативних обмежень і оцінки того, що він розглядає як респектабельна. Мислення атактичне - (греч. ataxia - безладдя, відсутність координації) - термін П.А.Останкова (1927), означає характерну для хворих шизофренією втрату здібності до послідовного, цілеспрямованого і контрольованого мислення, наскільки про це можна судити по мовній продукції пацієнтів. Висловлювання хворих убране при цьому в граматично відносно правильні форми, однак логічні зв'язки між відповідними поняттями і думками розриваються і часом практично повністю відсутні. Уперше в художній літературі дане явище, явно пародіюючи Нострдамуса, описав Ф. Рабле в помаек "Гаргантюа і Пантагрюель" (1864). Багато які. Особистість компульсивная - (compulsive personality) - відмітними її ознаками є виражена психічна ригидность, надмірний контроль емоцій і старанне підкорення правилам і авторитетам. Типово, що повсякденне спілкування має традиційну, формальну і серйозну якість при значній заклопотаності питаннями порядку, організації і ефективності. Т.Міллон (2005) формулює наступні критерії для ідентифікації такої особистості: 1. обмежена аффективность: індивід напружений, не може розслабитися, безрадісний і похмурий; вираження емоцій знаходиться під суворим контролем; 2. ідеал сумлінності: індивід бачить себе як діяльна, надійна. ЕТИКА БІЗНЕСУ - філософська дисципліна, що вивчає застосування етичних принципів до ділових ситуацій. Являє собою синтез теорії етики і традиційного навчання ведінню справ, таких як організаторська поведінка, економіка, стратегічне планування, фінанси, облік, маркетинг. Питаннями, що Найбільш розробляються в Е. би. є наступні: проблема етичного релятивізму, взаємовідношення між корпоративною і універсальною етикою, проблема соціальної відповідальності бізнесу, питання додатку загальних етичних принципів до конкретних ситуацій прийняття рішень, проблема антропоцентризма, вплив релігійних і культурних цінностей на.