На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Реклама на торгівельному підприємстві

(курсова робота з технологій)

Вступ ... 3
Розділ 1. Характеристика торгового підприємства ... 5
Розділ 2. Застосування засобів реклами в діяльності торговельного підприємства ... 9
Розділ 3. Застосування внутрішньо-магазинної реклами на підприємстві ... 15
Розділ 4. Вітрина - основний засіб реклами товарів в магазині ... 19
Висновки і пропозиції ... 34
Використана література ... 35
Додатки ... 37

Для придбання курсової роботи "Реклама на торгівельному підприємстві" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Реклама на торгівельному підприємстві"

Курсова робота "Реклама на торгівельному підприємстві" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Реклама на торгівельному підприємстві", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Реклама на торгівельному підприємстві" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Реклама на торгівельному підприємстві" і призначений виключно для пошукових систем.

МОРАЛЬ - (лати. moralis - такий, що відноситься до вдачі, характеру, складу душі, звичок, від mos, мн. ч. mores-звичаї, вдачі, поведінка), загальна ціннісна основа культури, що направляє людську активність на затвердження самоценности особистості, рівності людей в їх прагненні до гідного і щасливого життя; предмет вивчення етики. Термін "М." виник аналогічно з інш.. поняттям етики: від слова mos Цицерон, посилаючись на досвід Арістотеля, утворив прилагательное moralis, до-ой характеризувало якості, доброчесність, що відносяться до темпераменту людини, його здатність керуватися в своїй поведінці. ІНДИВІДУАЛІЗМ - (франц. individua-lisme, від лати. Individuum - неподільне), тип світогляду, в основі к-рого лежить абсолютизация позиції індивіда в його противопоставленности суспільству як такому, миру загалом. І. виявляється як в реальній життєвій позиції, у вчинках, так і в разл. концепціях - етичних, філософських, ідеологічних, політичних і т. д. Згідно з принципами І., щастя отд. особистості, її свобода і необмежений розвиток розглядаються як висш. мета, а функціонування соціальних інститутів і груп - як основа і засіб для досягнення цієї мети. Як життєва позиція і умонастроение І. виникає в умовах. МІНІСТЕРСТВО ВИЩОГО І СЕРЕДНЬОГО СПЕЦІАЛЬНОГО ОСВІТИ СРСР - (Минвуз СРСР), центр. орган гос. управління вищою і ср. спец. школою в 1946 - 88. Встановлено як Мін-у вищої освіти СРСР. У 1959 перетворено в союзно-респ. мін-у під назв. М. в. і з. з. про. Попередники: Гл. управління по вищій школі при ВСНХ СРСР (1928), Всес. к-т по вищої техн. школі (1932), Всес. к-т у справах вищої школи при СНК СРСР (1936 - 46; з 1937 здійснював загальне метод. керівництво і системою ср. спец. уч. закладів). Осн. задачами Мінвуза СРСР були: розвиток і вдосконалення системи вищого і ср. спец. освіти, розробка осн. показників по перспективному і поточному плануванню галузі;. БЕКЕТОВ Андрій Миколайович - [26.11 (8.12). 1825, з. Алферьевка, нині в Пензенської обл., - 1(14).7.1902, Шахматове Моськ. обл.], ботаніки, суспільств. діяч, п. ч. Петерб. АН (1895; ч.-до. 1891); творець русявий. школи ботаніків. Закінчив Казанський ун-т (1849). У 1850 - 55 вчитель природознавства в Тбілісської гімназії; потім викладав в Харківському (1859- 1860) і Петерб. (1890 - 97; в 1876 - 83 - ректор) ун-тах. Один з фундаторів Петерб. об-ва дослідників (1886) і першого русявий. науч. ботан. журн. "Ботан. записки" (1886). За рік до виходу в світло "Походження видів" Ч. Дарвіна висловив ряд ідей про.
Кожна вагома структурна частина курсової "Реклама на торгівельному підприємстві" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Норманнська теорія - Одним з джерел знань про походження Древньоруський держави є "Повість тимчасових років", створена ченцем Нестором на початку ХII в. По її легенді, в 862 м. на Русь був запрошений правити варязький князь Рюрік. Багато які історики вважають, що варягами були норманнские (скандінавські) воїни, найняті на службу і вірність, що дала клятву правителю. Ряд істориків, навпаки, вважає варягів російським плем'ям, що жило на південному березі Балтійського моря і острові Рюген. По цій легенді напередодні утворення Київської Русі північні племена слов'ян і їх сусіди (ильменские. Антоній (архієпіскоп новгородский) - Антоній, архієпіскоп новгородский в останніх роках XII або в перших XIII віки. Відбувався із знатного роду, пострижений в 1190-х роках преподобним Варлаамом Хутинським. Будучи ще мирянином, як світський паломник, носячи тоді ім'я Добрині Андрейковича, відправився в Царьград і до Святих місць і залишив після себе вельми цікаві записки про свою подорож. Після повернення вибраний замість вигнаного владики Мітрофана архієпіскопом новгородским (1212); з 1219 року, по відновленні попередника, віддалився в Перемишль-Галицкий на єпіскопство, в 1225 знову відновлений, в 1228 віддалився на Хутинь, де. Самсонов, Михайло Борисович - російський, син церковн. сторожа, конторщик; рід. в 1881 р. в Саратове; вчився в среднетехническом уч-ще - виключений за революц. діяльність. З 1901 р. перебував в орг. РСДРП і працював в Саратове серед учнів, завідував нелегальною бібліотекою, брав участь в организ. гуртків, вечірок, клубів. У 1903 р. прилучився до РСДРП(би), вів организ. роботу серед робітників. Після 9 січня 1905 р. керував роботою гр. робітників і службовців по розширенню страйків серед лінійних працівників ж.-д служби, за що вся група була арешт. в 1905 р. В тому ж році входив в склад до-та Саратовської орг. і був організатором.
У вступі курсової "Реклама на торгівельному підприємстві" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Бровцини - Бровцини - російський дворянський рід, що розпадається на дві гілки: одна, більш древня, веде початок від Гавріли Федоровича Бровцина і його сина Герасима, що жив в першій половині XVII в. Ця гілка записана в VI частину родовідних книг губерній Тверської, Новгородської, Херсонської і Саратовської. З цієї гілки Бровциних відбувався директор комісаріатського департаменту морського міністерства, генерал-лейтенант Сергій Михайлович Бровцин (помер в 1852 р.). Інша гілка починається від Костянтина Федоровича Бровцина, верстаного маєтком в 1675 р. Ця гілка записана в VI частину родовідних книг губерній.

Аліконов Брак Алієвич - (він же Конов Барак, Аліконов Бароко, Брак Алі) (1819-не раніше 1886), подпоручик (30.07.1859), з кабардинських узденей 1-й міри, за іншими даними - 2-й міри князів Атажукиних. Син члена Кабардинського тимчасового суду Аліконова (Конова Алі Аслан-Мурзовича), народився в аулі батька - Аліконова на Боргустане, поблизу р. Подкумок (нині Ставропольський край). У лейб-гвардії Кавказско-Горском полуескадроне власної Його Імператорської Величності конвою перебував зброєносцем з 20.08.1840/18.10.1840, юнкером з 24.09.1842, зроблений в корнети 08.10.1844 з станом по кавалерії і прикомандированием до. Крестінський Микола Миколайович - (13 жовтня 1883, Могильов, - 15 березня 1938, Москва). З сім'ї вчителя гімназії. У 1901 закінчив із золотою медаллю гімназію в Вільно, в 1907 - юридичний факультет Петербургського університету, помічник присяжного повіреного, потім присяжний повірений. З 1903 член РСДРП, більшовик. Вів партійну роботу в Вільно, Вітебське, Каунасе, Петербурге. Учасник Революції 1905-07. Неодноразово зазнавав арештів. Співробітничав в газетах "Правда", "Зірка", журналах "Питання Страхування", "Освіта", у видавництві "Прибій". Входив до складу юридичної комісії соціал-демократичної фракції 3-й і 4-й.
Список літератури курсової "Реклама на торгівельному підприємстві" - більше 20 джерел. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА - (POLITICAL SYSTEM) - стійка форма людських відносин, через шлях якої приймаються і проводяться в життя авторитетно-владні рішення для даного суспільства. Політична система відрізняється від інших систем суспільства чотирма характеристиками: вона є універсальною по обхвату даного суспільства своїм впливом, що розповсюджується на всіх його членів; вона претендує на кінцевий контроль над застосуванням фізичного примушення; її право винести зобов'язуючі рішення приймається як легітимне; і її рішення є авторитетно-владними, несучими в собі силу легітимність і істотну імовірність. ГЕССЕН Володимир Матвєєвіч (1868-1920) - крупний російський правознавець. Будучи послідовним прихильником теорій природного права, Р. вважав, що створює нову форму природного права - органічну. Згідно представленням Р., правовою державою називається держава, яка підпорядкована праву, а не підноситься над ним. Бо, видаючи закони, держава зв'язує і зобов'язує їм не тільки підлеглих йому індивідів, але разом з тим - безпосередньо або опосередковано - і самого себе, будучи т.ч. правовим суб'єктом. Так само, як і П.И. Новгородцев, Р. відзначав, що право - це частина уявлень про належне, тому право і етика, право і правосвідомість для Р. -.

ЛАПЛАС Пьер Симон (1749-1827) - французький учений, астроном, фізик, математик, основоположник теорії вірогідності. Син нормандського селянина. З 1785 - член Паризької академії наук, з 1790 - голова Палати мір і вагів. Л. розробив (1796) гіпотезу про походження Сонячної системи з "первинної" туманності, що знаходилася в повільному рівномірному обертанні і розповсюджувалася за межі тієї, що виникла з неї пізніше за Сонячну систему. Обгрунтування гіпотези космогонії в працях Л. супроводжувалося перебудовою підстав науки: статична ньютоніанськая картина миру замінювалася еволюційною механічною картиною миру ("Виклад системи.
Посилання в тексті роботи "Реклама на торгівельному підприємстві" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ГЕДЕЛЬ (GODEL) Курт - (1906-1978) - австр. логік і математик. Брав участь в роботі Венського гуртка. У 1933-39 - приват-доцент Венського ун-та, в 1940 емігрував в США, з 1953 - проф. Інституту вищих досліджень в Прінстоне. Г. належить ряд найважливіших результатів в області математичної логіки, теорії множин, теорії моделей: теорема про повноту вузького числення предикатів, метод арифметизации метаматематики, доказ несуперечності ряду важливих гіпотез теорії множин і інш. Найбільш широко відомі теореми Г. про неповноту і несуперечність формальних систем. Згідно з першою з них, якщо арифметична формальна система. ВИНО - многофункциональний, амбивалентний символ. З одного боку, вино символізує пізнання. У ньому є іманентна глибина, відсутня у воді. Особливих знань вимагає виготовлення якісних вин. Щоб оцінити вино, необхідний естетичний смак. У алхімії вино - каталізатор творчості. З іншого боку, вино - джерело дионисийской енергетики і сп'яніння. Винопитие неодмінно супроводять вакханалії. Вино вважається символом греховности. У ісламській культурі вживання вина категорично засуджується. За переказами, після того як Мухаммед поїв свинина і попил провина, він заснув і втратив стадо овець, яке пас. Коли пророк. ИНТРОСПЕКТИВНАЯ ПСИХОЛОГІЯ - (англ. introspective psychology) - загальна назва для ряду психологічних концепцій, автори яких вважали интроспекцию головним або навіть єдиним засобом пізнання явищ свідомості, недоступних, на їх думку, об'єктивному дослідженню і "відкритих" безпосередньо тільки суб'єкту цієї свідомості. З цієї т. зр. "чужа" свідомість виявляється недоступною прямому дослідженню, і при його реконструкції застосовується метод умовиводу аналогічно: зовнішні реакції інш. індивідів чоловік трактує аналогічно із зовнішніми виразами явищ його власної свідомості. Т. о., щоб судити про душевний.

Емоції - Хоч всі знають, що таке емоції, сам термін насилу піддається визначенню. Визначення можуть бути широкими (емоції розглядаються як багатогранні реакції, при яких відбувається взаємодія між суб'єктивними почуттями і об'єктивним досвідом), або вузькими (емоції - це просто наші почуття, такі як радість, гнів, смуток і т. д.). У першому випадку передбачається, що емоції є джерелом: 1. Афективних переживань, що сприймаються як приємні або неприємні. Вони можуть бути зовнішніми (наприклад, зустріч з небезпечною твариною) або внутрішніми (специфічна думка або образ). 2. Когнитивних процесів, коли ми. АВТОРИТАРНА ОСОБИСТІСТЬ - (англ. Authoritarian personality) - комплекс особових характеристик, що включає, з одного боку, змінні когнитивного стилю (ригидность, нетерпимість до невизначеності і когнитивной складності, догматизм) і соціально-політичні установки-з іншою (конформізм, консерватизм, етноцентризм, антидемократизм, упередження до меншин, расистські погляди). Концепция А. л. розроблялася філософами, соціологами і психологами т. н. франкфуртской школи (співробітники Інституту соціальних досліджень у Франкфурте-на-Майне), перед якими були поставлені задачі з'ясування психологічного коріння антисемітських і профашистских. Думка - (старославянск. мьнити - думати, передбачати) - 1. особиста точка зору, якої індивід дотримується в даний момент і яку він виражає в формі суб'єктивно прийнятої гіпотези. Термін вживають з коннотацией, що цієї думки дотримуються усвідомлено і що воно засновано, принаймні, на деяких фактах (Ребер, 2001). Думка щонайбільше є правдою в чиємусь особистому її уявленні, воно є вихоплена з реальності суб'єктивно значуща частина деякого цілого, яка не може претендувати на відображення істини, частіше за все остання утопає в нескінченному різноманітті думок і безглуздих суперечок, де кожний відстоює свою точку зору. ГОМЕОСТАЗ - (від греч. homoios - подібний stasis - стан, нерухомість) - тип динамічної рівноваги, характерний для складних саморегулирующихся систем і що перебуває в підтримці істотних для системи параметрів в допустимих межах. Термін "Г." запропонований американським фізіологом У. Кенноном в 1929 м. для опису стану організму людини, тварин і рослин. Потім це поняття набуло поширення в кібернетиці, психології, соціології і т. д. Дослідження гомеостатических процесів передбачає виділення: 1) параметрів, значні зміни яких порушують нормальне функціонування системи; 2) меж.