На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Рання творчість Максима Рильського

(курсова робота з літератури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Мистецький шлях М.Т. Рильського ... 5
1.1. Ранній період життя М.Т. Рильського ... 5
1.2. Війна і повоєнні роки ... 9
1.3. Останні роки життя М.Т. Рильського ... 12
Розділ 2. Здобутки та невдачі ранньої творчості М.Т. Рильського ... 15
2.1. Збірка "На білих островах" ... 15
2.2. Книжка лірики "Під осінніми зорями" ... 17
2.3. Новий етап в творчості М.Т. Рильського ... 20
2.4. Ранні новели М.Т. Рильського. Особливий стиль поета ... 26
Висновки ... 31
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Рання творчість Максима Рильського" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Рання творчість Максима Рильського"

Курсова робота "Рання творчість Максима Рильського" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Рання творчість Максима Рильського", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Рання творчість Максима Рильського" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Рання творчість Максима Рильського" і призначений виключно для пошукових систем.

МАЛЮНОК ДИТЯЧИЙ - форма вияву і характерний показник розвитку дитини. Діти починають малювати в ранньому віці. Усвідомлена зобразить, діяльність формується в дошкільному віці паралельно з ліпленням, аплікацією, конструюванням, але на відміну від них не обмежена можливостями матеріалу, що використовується і тому в найбільшій мірі сприяє розвитку психіки. Нарівні з грою - ведучою діяльністю на даному віковому етапі - малювання забезпечує засвоєння дитиною соціального досвіду. У дітей 9 - 10 мес спостерігається висока орієнтувальна активність: вони починають направлено наносити на папір каракули - графич. РЕФЕРАТ - повторний текст, семантично адекватний першоджерелу, обмежений малим об'ємом і разом з тим що максимально викладає зміст початкового тексту. Р. повинен дати уявлення про характер роботи, що освічується, методиці проведення дослідження, його результатах. По Р. читач повинен ясно уявити собі міру необхідності звернення до оригіналу для уточнення якихсь подробиць, деталей. У Р. об'єктивно викладається зміст початкового тексту, він не повинен відображати суб'єктивних поглядів референта, а також оцінки референтом інформації, що освічується ним і самого початкового тексту, оскільки це може. САМОСТІЙНА РОБОТА учнів - - індивідуальна або колективна учбова діяльність, здійснювана без безпосереднього керівництва вчителя. З точки зору органи- зации С.р. може бути фронтальною (общеклассной) - учні виконують одне і те ж завдання, наприклад пишуть твір на задану тему; групової - для виконання завдання учні розбиваються на невеликі групи (по 3-6 чол.); парної - наприклад при проведенні дослідів, на заняттях в лингафонном кабінеті; індивідуальної - кожний учень виконує окреме завдання. Найбільш поширені види С.р.: робота з підручником, довідковою літературою або першоджерелами, рішення задач, виконання вправ. ЗАВДАННЯ - (item) (тестове завдання). Елемент тесту, мінімальна становляча одиниця тесту. У тестах, перевіряючих розуміння прочитаного, може бути декілька завдань (passage item). 3. створює певну ситуацію для випробуваного і дозволяє оцінити рівень компетенції (предметної, язикової, мовної і т. д.) останнього. 3. формулюється, як правило, в формі твердження, після відповіді на яке воно перетворюється в істинну або помилкову думку. 3. повинно відповідати наступним параметрам: бути максимально валидним, доступним за формою і змістом для даного контингенту випробуваних, володіти повчальною.
Кожна вагома структурна частина курсової "Рання творчість Максима Рильського" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Хворостінін Дмитро Іванович - Хворостінін (Дмитро Іванович) - князь, кращий полководець свого часу. Почавши службу в званні стольника, Х. до 1563 р. був воєводою в приволжских містах, в цьому ж році, призначений воєводою разом з князем Глінським для походу проти литовців, брав участь при занятті Полоцка, куди увірвався одним з перших; в 1564 р. встиг отримати блискучу перемогу над кримцами, що повернулися із здобиччю з-під Калуги; в 1566 р. отримав ще більш блискучу перемогу над кримцами, осаждавшими Болхов, за що отримав від царя "золотий". Подальші його перемоги над кримськими татарами в 1570, 1572 і 1574 роках доставили. ПРИСТАВКИН - Анатолій Ігнатович (р. 1931, Люберци Московської обл.), російський письменник. Втративши батьків під час Великої Вітчизняної війни, виховувався в дитячому будинку. У 1959 м. закінчив Літературний ин-т ім. М. Горького. Студентом працював на будівництві Братської ГЕС в Сибірі. У 1963-66 рр. - член редколегії журналу "Молода гвардія". У 1990-е рр. - активний публіцист і суспільний діяч; голова Комісії з питань помилування при Президентові Російської Федерації. Виступив з віршами в 1954 м. У 1962 м. опубл. "Маленькі розповіді", що освітлили одну з центральних тим в творчості. КАРЕСИОГУЛЛАРИ - Династія емиров Кареси (Туреччина), що правила в першій половині XIV в. Каресиогуллари були, мабуть, бічною гілкою сивасских Данішмендідов: фундатор династії Кареси вважався правнуком Данішменда Газі (його батьком був Калем, а дідом - Бааді-біг). На самому початку XIV в. він оволодів приморськими областями на північному сході Малій Азії, по сусідству з бейликом Османов. Столицею емирата Кареси став Бергам. Політична історія цієї держави відома тільки у самих загальних рисах. Сини і спадкоємці Кареси - Тімур-хан і його брат Яхши Кареси-оглу - були людьми вельми войовничими і могутніми.
У вступі курсової "Рання творчість Максима Рильського" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Франк Іосиф Іванович - Франк (Іосиф Іванович, Joseph Frank, 1771 - 1842) - медик, син Івана Петровича Ф. (див.). Вивчав медицину спершу в Геттінгене, потім в Павії, де і був удостоєний мірі лікаря. Працював разом з батьком в Павії і Віні і разом з ним отримав в 1804 р. запрошення в Віленський університет, займаючи там спершу кафедру патології, а з переходом батька в Санкт-Петербург - кафедру приватної терапії і клініки. У 1805 р. він заснував медичне суспільство, перебував перші двадцять років його секретарем, а наступні три роки - головою; в 1807 р., з його ініціативи, виникло добродійне суспільство, в 1808 р. -.

Егиазаров Соломон Адамович - Егиазаров, Соломон Адамович - юрист, вірменин за походженням. Народився в 1852 р.; закінчив курс по юридичному факультету Московського університету. Складається професором державного права в університеті св. Володимира. Головні труди Егиазарова: "Брак у кавказьких горців" ( "Юридичний Вісник", 1878); "Короткий етнографічний нарис курдів Еріванської губернії, з додатком текстів і словника" ( "Записки Кавказького Відділення Імператорського Російського Географічного Суспільства", II випуск, XIII т.); "Короткий етнографическо-юридичний нарис иезидов Еріванської губернії" (ib.);. ВВП (валовий внутрішній продукт, англ. GROSS DOMESTIC PRODUCT) - показник рівня національного доходу. Виражає сукупну ринкову вартість всіх кінцевих товарів і послуг, зроблених за рік у всіх галузях економіки на території держави для споживання, експорту і накопичення. На відміну від т. н. валового національного продукту (ВНП) не включає суму чистих доходів з-за кордону. ВВП розраховується як сума об'ємів споживання, інвестицій, державних витрат і експорту за вирахуванням імпорту. Розрізнюється номінальний (абсолютний) і реальний (з поправкою на інфляцію) ВВП. У реальному ВВП враховується, в якій мірі зростання ВВП визначається реальним зростанням.
Список літератури курсової "Рання творчість Максима Рильського" - більше 20 джерел. ВЛАДА (ФОРМИ ВЛАДИ В КРАТОЛОГИИ) - одна з систем класифікації влади, в основу якої встановлені різноманітні формообразующие елементи влади (від греч. kratos - влада). Подібна класифікація спирається на різнорідні логико-історичні основи і включає в себе декілька десятків видів. У нашому словнику даються визначення понять "автократія", "аристократія", "бюрократія", "демократія", меритократия" і інші. Крім перерахованих форм укажемо на деякі інші: Агиократія (греч. hagios - святий) - влада, в основі якої лежать сакральні цінності, що реалізовуються. Банкократія (фр. banque) - влада банків. Геронтократия (від греч. gиron - старик) -. ПУТИН Олександр Спиридонович - (р. 1920) Дядько В. В. Путіна, брат його батька. Народився в д. Поминово Тургиновської волості Тверського повіту Тверської губернії, куди з Петербурга переїхав батько. У 1939 р. закінчив десять класів і поступив в Московський інститут народного господарства ім. Г. В. Плеханова. З першого курсу був покликаний в армію на термінову службу. Мріяв повернутися і продовжити навчання в інституті. З початком Великої Вітчизняної війни відправлений на фронт. Закінчив її в 1945 р. в званні лейтенанта. Залишився в армії, закінчив Автомобільну академію ім. Л. М. Кагановича. Викладав в Рязанськом автомобільному.

ОБМАННА КОМУНІКАЦІЯ - Більшість аспектів комунікації між людьми може приводити до нерозуміння просто внаслідок відсутності єдиного і однозначного способу інтерпретації спілкування. Існують тонкі механізми, здатні спровокувати широка різноманітність інтерпретацій, і без знання контексту неможливо оцінити, яка з них переважніше. Для нормального спілкування це є недоліком, але для обманної комунікації саме це і потрібно. Виявлення обманности або не-обманности комунікації залежить від точки зору і від комунікаційних намірів, які часто бувають трудноопределими. Обманна комунікація може мати багато форм і виконувати.
Посилання в тексті роботи "Рання творчість Максима Рильського" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СИТУАЦІЯ - (німий. Situation) - поняття, введене Ясперсам і поширення, що отримало в екзистенціалізмі, філософії життя, феноменології. У Ясперса ситуація характеризує спосіб буття людини в світі (Dasein, "тут-буття" - саме слово вказує на те, що людина "вже є" в світі, вже "тут").Спочатку людина (Dasein) - невиділена частина реального світу. На цьому рівні він є лише подія, випадок об'єктивної природи, а не творець власної долі. Однак, будучи такою невиділеною частиною загального "тут", людське буття (Dasein) володіє певною виключністю; по-перше, йому. ЕРГОНОМІКА -  наукова дисципліна, що комплексно  вивчає людину (групу людей) в конкретних умовах виробничої діяльності. Ергономіка  виникла  в  зв'язку  зі  значним  ускладненням  технічних  систем  і умов їх функціонування. Ергономіка сформувалася на стику декількох наук - психології, дизайну, соціології, фізіології і гігієни труда, анатомії і ряду технічних наук. Основна задача ергономіки складається в тому, щоб при проектуванні новою і модернізації існуючої техніки зазделегідь і з максимально,  доступною повнотою враховувати можливості і особливості  людей, які будуть нею користуватися, як з позиції. ТРАНСПОРТНА ПСИХОЛОГІЯ - напрям досліджень психології труда, основною задачею якого є пошук можливостей раціоналізації труда працівників різних галузей транспорту. Найбільших успіхів Т. п. досягла на залізничному і автомобільному транспорті, трохи менших - на морському і річковому транспорті. Найбільша увага Т. п. приділяє вивченню труда водійський складу, хоч не залишаються збоку і працівники інших професій. Основна мета Т. п. - поліпшення умов і підвищення продуктивності труда працівників транспорту. Т. п. прагне у всіх виробничих приміщеннях і лінійних підрозділах транспорту, в кабінах транспортних засобів створити.

Індикатор стратегій подолання стресу - (The Coping Strategy Indication, CSI). Дж. Амірхан. Адаптація Н. А. Сирота, В. М. Ялтонського. Призначений для діагностики домінуючих копинг-стратегій особистості. У теорії копинг-поведінки виділяються слід. базисні копинг-стратегії: "дозвіл проблем", "пошук соціальної підтримки", "уникнення". Ці стратегії називаються базисними. Їх основою є базисні копинг-ресурси, до крим відносяться: Я-концепція, локус контролю, емпатия, аффилиация і когнитивні ресурси. Копинг-стратегія "дозволу проблем" - це здатність людини виявляти проблему і знаходити. ЛЕВИ-БРЮЛЬ - (Levy-Bruhl) Люсьен (1857-1939) - французький філософ, соціолог, психолог, етнограф. Використовуючи багатий етнографічний матеріал про життя народів Африки, Австралії, Океанії, що знаходяться на ранніх етапах социокультурного розвитку, спростував теорію анимизма англійської антропологічної школи (Е. Тайлор, Дж. Фрейзер і інш.), психіку, що розглядала поза її соціально-історичною обумовленістю. Спираючись на висунене Е. Дюркгеймом поняття колективні уявлення, затверджував, що різним соціально-історичним структурам відповідають певні типи мислення. На цій основі створив теорію. Настрій суспільне - переважаючий стан почуттів і розумів т ех або інакших соціальних груп в опр. період часу. Н. про. являє собою не тільки саме массовидное явище соціальною психології, але і одну з найбільш значних сил, спонукаючих людей до діяльності, що накладають відбиток на поведінку разл. колективів, груп, шарів суспільства, а також класів, націй і навіть народів. Н. про. виявляється у всіх сферах соціальної життєдіяльності: на виробництві і в побуті, на демонстрації і на мітингу, в мирне і у військовий час. Однієї з форм Н. про. є масовий настрій, здатне захопити і об'єднати в одне соціальне або политий. рух самі. СПЕЦИФІЧНІ ГІПНОТИЧНІ ФЕНОМЕНИ - En.: Specific phenomena of hypnosis Гіпноз сприяє розвитку цікавих феноменів, що повторюються, званих специфічними гіпнотичними феноменами. Насправді жоден з цих феноменів не є специфічним для гіпнозу, оскільки кожний з них може як би випадково виникати в негіпнотичних ситуаціях. Наприклад, в певних ситуаціях чоловік може не відчуватися біль (Dousse, 1991). Вікова регресія, каталепсія, спотворення часу, спотворення сприйняття, вселена постгипнотическое поведінка, автоматичний лист, позитивні і негативні галюцинації, зміна пам'яті (ретроактивная галюцинація) є частиною цих феноменів.