На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Рабовласницькі відносини у Стародавньому Римі

(курсова робота з історії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Класичне рабство і його особливості ... 5
Розділ 2. Посилення римської експансії та агресивності в ІІІ - ІІ ст. до н.е ... 13
Розділ 3. Розвиток господарства Римської держави у ІІ - І ст. до н.е ... 22
Висновок ... 29
Література ... 31

Для придбання курсової роботи "Рабовласницькі відносини у Стародавньому Римі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Рабовласницькі відносини у Стародавньому Римі"

Курсова робота "Рабовласницькі відносини у Стародавньому Римі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Рабовласницькі відносини у Стародавньому Римі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Рабовласницькі відносини у Стародавньому Римі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Рабовласницькі відносини у Стародавньому Римі" і призначений виключно для пошукових систем.

КОМІ РЕСПУБЛІКА - Республіка Комі, входить до складу Рос. Федерації. Пл.415, 9 тис. км2. Нас. 1261 тис. чол. (1989). Столиця - Сиктивкар. У 1989 на 1000 чол. населення у віці 15 років і старше доводилося 872 чол. з висш. і середньою (повним і неповним) освітою (в 1979 - 788 чол.). У галузях економіки зайняте ок. 264 тис. фахівців, в т. ч. ок. 77 тис. з вищим і св. 188 тис. зі ср. спец. освітою. Древня (т. н. пермская) писемність була розроблена русявий. церк. діячем Стефаном Пермським в 14 в. і використовувалася в місіонерських цілях. До кон. 17 в. ця писемність замінена заснованої на слав. графіку. Крім. Галузі педагогіки - Систематизація пед. знання можлива по разл. основам, в результаті виходить свого роду багатомірна матриця. Виділяються розділи П. по отд. аспектам пед. дослідження і пед. процесу. Методология П. вивчає методи, методику і техніку пед. дослідження. Етапи, тенденції розвитку пед. теорій і ідей, а також систем освіти досліджує історія педагогіки. Оскільки вчення і ідей суть продукти діяльності людей, історія П. вивчає і діяльність конкретних педагогів, хоч чисто "персонологический" підхід має обмежене значення. Порівняльна педагогіка (пед. компаративистика) займається. ПШИХОДА Вацлав - (7.9.1889, Сани, поблизу Подебраді, - 18.11.1979, Прага), чеш. педагог, психолог, проф. (1945). Закінчив Празький ун-т (1914). Викладав иностр. мови в ср. школах Чехії. Під впливом О. Хлупа і Я. Крей-чи зацікавився теоретич. проблемами педагогіки. У 1922 - 26 стажувався за межею, в т. ч. у Е. Торндайка і Дж. Дьюи (США), Е. Меймана (Німеччина). З 1928 організовував в Чехословакиї експерим. школи, де провів масштабні обстеження освоєння грамоти, нач. уч. умінь школярами. У кн. "Раціоналізація шк. справи" (1930) обгрунтував необхідність і осн. шляхи реформ чехосл. системи освіти. Гл. СІМЕЙНЕ ПРАВО - - галузь права, регулююча умови і порядок вступу в брак, його припинення і визнання недійсним; особисті немайнові і майнові відносини між дружинами, батьками і дітьми (включаючи усиновлювачів і усиновлених), форму і порядок пристрою в сім'ю дітей, що залишилися без піклування батьків. Осн. актом, регулюючим ці відносини, є Сімейний кодекс РФ. Сімейні відносини носять особово-довірчий характер, що зумовлює їх підкорення не тільки і не стільки закону, скільки етичним (етичним, моральним) нормам. Правовому регулюванню підлягають не всі сімейні відносини, а лише найбільш значущий з точки.
Кожна вагома структурна частина курсової "Рабовласницькі відносини у Стародавньому Римі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Мстіслав-Федір Володимирович Великий - Мстіслав-Федір Володимирович Великий - великий князь Київський (1076 - 1132), син Володимира Мономаха. Декілька разів був князем в Новгороде, діючи в повному єднанні з новгородцами і сприяючи зміцненню і прикрасі міста. Він і одружувався на новгородке, дочки посадника. Коли в 1125 році помер Мономах, М. став київським князем і, налагодивши добрі відносини з киянами, зайняв владне положення в князівському середовищі. Він уникав різких заходів, якщо до того, як в Полоцке, його не вимушувала протидія місцевих правителів. Довівши, з приводу половецкой небезпеки, відсутність в князьях полоцких. ОСВЯЧЕННЯ ЦЕРКВИ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГІЯ У КИЄВІ - (1051-1054). Освячення Георгиєвської церкви у Києві - перше власне російське церковне свято, внесене в православні месяцеслови. Відразу ж після Хрещення Русі вона стала предощущать себе майбутньою спадкоємицею православної держави - Візантії, а стольний град Київ - наступником Царьграда. У ньому (аналогічно з Константінополем) був вже вибудований і свій собор в честь Софія - Премудрості Божієй. І ось навпроти Софії вів. кн. Ярослав Мудрий (в хрещенні - Георгій) поставив храм в ім'я свого ангела-охоронця. День освячення був вибраний не випадково: саме в цей день відбувалося освячення одного з. СУРИКОВ Василь Іванович - (12.01.1848 - 6.03.1916), російський художник, дійсний член Петербургської АН (з 1893). Відбувався з сибірських козаків. Вчився в Петербургської Академії мистецтв (1869-75), в 1877 Суріков поселився в Москві і в 1881 вступив в Товариство пересувних виставок, член Союзу російських художників. Суриков був видатним майстром історичного живопису. Перше його значне полотно - "Ранок стрілецької страти" (1881) - відразу привернуло увагу художньої громадськості і принесло популярність. У своїх картинах Суріков зображав переломні, критичні моменти російської історії, реальних історичних діячів.
У вступі курсової "Рабовласницькі відносини у Стародавньому Римі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МИНАЕВ Михайло - (дон.) - рожд. 1889 р., ст. Каменської; вчений священик. Закінчив повний курс Донської Духовної семінарії в Новочеркасське, потім фізико-математичний факультет Петербургського університет, а будучи вже в еміграції - агрономічне відділення геологічного факультету в Пражськом університеті; під час Першої Світової війни зроблений в офіцери з Константіновського артилерійського військового училища, пройшов курс авіаційної школи; під час боротьби за Дон служив офіцером артилерії і в 1920 р. виїхав закордон. Сан ієрея прийняв тільки в 1951 р. був священиком емігрантських храмів на.

Ієровоам - (народ множиться)-а) син (нащадок) Навата, ефремлянин, перший цар Ізраїльського царства, що відділилося після смерті Соломона. Він був рабом Соломона, поставленим ним доглядачем над роботами в Ієрусаліме, але обурився і "підняв руку на царя" (3Ц 11.26). Після того, як пророк Ахия оголосив йому, що Господь за ідолопоклонство відторгає від Соломона десять колін (див. Ізраїль) і віддає їх йому, Ієровоаму (3Ц 11.31-33), він біг від Соломона в Єгипет і пробув там до його смерті. Після смерті Соломона і поверненні Ієровоама десять колін, що відділилися воцарили його над собою і він влаштувався. АДАМОВ Євген Олегович - (р. 28.04.1939) Міністр Російської Федерації з атомній енергії в уряді В. В. Путіна з 19.08.1999 м. по 2000 р.; в уряді М. М. Касьянова з 2000 р. по 28.03.2001 м. в першому президентському терміні B. В. Путіна. Народився в Москві. Освіту отримав в Московському авіаційному інституті ім. C. Орджоникидзе по спеціальності инженермеханик (1962). Доктор технічних наук (1986). Професор. Академік Російської академії інженерних наук і НьюЙоркської академії наук. У 1962-1965 рр. працював в Московському авіаційному інституті, займався розробкою літака з атомним реактором. У 1965 р. перейшов в Інститут атомної.
Список літератури курсової "Рабовласницькі відносини у Стародавньому Римі" - більше 20 джерел. Свободи і права людини - Президент РФ В. Путін: "Ніхто і ніщо не зупинить Росію на шляху зміцнення демократії, забезпечення прав і свобод людини. Хотів би при цьому помітити, що ніякі посилання на необхідність боротьби з тероризмом не можуть бути аргументом для обмеження прав людини". (Послання 2004 року.) "Передусім Росія була, є і, звісно, буде найбільшою європейською нацією. Вистраждані і завойовані європейською культурою ідеали свободи, прав людини, справедливість і демократії протягом багатьох віків були для нашого суспільства визначальним ціннісним орієнтиром. І без сумніву, забезпечення прав і свобод. конфлікт - (лати. - confligere - стикатися, битися). Існує безліч визначень поняття конфлікт, в яких є і загальне розуміння цього явища: конфлікт це - незгода, несумісність цілей, інтересів, норм поведінки, відносин і т.п. Визначення конфлікту у загальних рисах можна розділити на дві групи: одна трактує конфлікт як природне, універсальне і постійно властиве людського життя явище, що не обов'язково має негативний характер. У цьому трактуванні енергія конфлікту розглядається як важливий ресурс для суспільного розвитку і рушійна сила змін. Інша група інтерпретує конфлікт як явище, пов'язане з антагонізмом і.

ВІЛЬНОДУМСТВО - вільнодумство, отрицанние религ. догматика і церк. обрядовість з рационалистич. позицій, відстоювання свободи розуму і науки від релігії. С. зустрічається вже в ср. віку (теорія подвійної істини, Помпонацци, Еразм Роттерндамський і інш.). Як течія суспільств. думки С. форминруется в кон. 17 - нач. 18 вв. Термін "З." уперше вжив англ. философ-деист А. Коллінз в своєму "Міркуванні про З." ("Dicourse on freethinking", 1713). Найбільш послідовно ідеї С. були розвинені преднставителями франц. Освіти. У Россиї С. характенризовало погляди Ломоносова, Радіщева, частини.
Посилання в тексті роботи "Рабовласницькі відносини у Стародавньому Римі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ДИСТАНЦІЯ ЕСТЕТИЧНА - (лати. distantia - відстань) - така організація худож. произв., краї підкреслює його умовність, внеполо-женность суб'єкту сприйняття, зберігаючи в той же час ілюзію його реальності. Так, живопис вводить лінійну перспективу, що створює ілюзію трьохмірного простору, і в той же час вміщує картину в раму, що відмежовує її від простору реального; театр створює ілюзію реальної дії і одночасний за допомогою маски, сцени, вставних номерів руйнує її. Д. е., її значення і функції органічно властиві иск-ву. Зі слів Л- Фейербаха, на к-рих акцентував увагу Ленін, позов-у ніколи не видає свої произв. за. ІМПРЕСІОНІЗМ - (франц. - враження) - напрям в зображальному мистецтві останньої третини XIX - початку ХХ віків. Склався у французькому живописі кінця 1860-х - початки 1870-х років. Назва "імпресіонізм" виникло після виставки 1874 року, по назві картини К. Моне "Враження. Схід сонця". Імпресіонізм в пору його зрілості (70 - 80-е роки XIX віку) представляла група художників (К. Моне, О. Ренуар, Е. Дега, і інш.), які об'єдналися для боротьби за оновлення мистецтва, подолання офіційного академізму. Змінам зазнало все: техніка листа, сюжети, жанрова спрямованість. Традиційні релігійні і історичні теми, зображення сцен. F25 Шизоаффектівние розладу - Примітка Цей діагноз засновується на відносній "рівновазі" кількості тягаря і тривалості шизофренических і афективних симптомів G1. Розлад відповідає критеріям одного з афективних розладів (F30.-, F31-, F32.-) помірної або важкої міри вираженість відповідно до визначення для кожного подтипа.)( G2.)( Протягом більшої частини часу мінімум двотижневого періоду виразно присутні симптоми хоч би однієї з наступних симптоматичних груп (які майже співпадають з групами симптомів при шизофренії (F20.0-F20.3): 1) "луна" думок, вкладення або видалення думок, відвертість думок (F20.0-F20.3, критерій G1.1.

ЕДИПОВ КОМПЛЕКС - Група або збори (тобто комплекс) несвідомих бажань, почуттів і ідей, сфокусированних на бажанні "володіти" родителем протилежної підлоги і "усунути" родителя своєї підлоги. З традиційної фрейдистской точки зору, виникнення цього комплексу відмічається під час Едіпової стадії, яка приблизно відповідає віку від 3 до 5 років і характеризується як універсальний компонент розвитку, незалежно від культури. Цей комплекс вважається частково дозволеним, в класичній теорії, коли дитина відповідним образом ідентифікується з родителем своєї підлоги, а повний його дозвіл, теоретично, досягається, коли родитель. Грудки - (греч. koma - глибокий сон) - раптово, швидко або, рідше, поступово наступаючий стан вимкнення психічної активності з випаданням рефлексів, чутливість і розладом життєво важливих функцій організму (дихання і кровообіги), виникаюче під впливом різних причин. Власне комі неоредко передують стану оглушеної свідомості у вигляді оглушенности (легкої коми) і сопора (коми середнього тягаря), іноді - спутаної свідомості (особено важкого делирия і аменции). Симптомокомплекс коми утворять наступні основні ознаки: 1. зникнення шкіряних, сухожильних, периостальних, зіничних, роговичних рефлексів і. НАДСОЗНАТЕЛЬНОЕ - непіддатливий індивідуальному свідомо-вольовому контролю рівень психічної активності особистості при рішенні творчих задач. Уявлення про специфіку цього рівня було висунене Станіславським, що розумів під сверхсознанием вищий етап творчого процесу, відмінний від його свідомих і несвідомих компонент. У подальшому П.В. Симонов інтерпретував сверхсознание як механізм творчої інтуїції, завдяки якому відбувається рекомбінація колишніх вражень, відповідність яких дійсність встановлюється повторно. Застосовно процесів індивідуальної наукової творчості надсознательное представлено в їх регуляции. Зона найближчого розвитку - рівень розвитку, що виявляється у дитини в спільній діяльності з дорослим, але не актуализирующийся в його індивідуальній діяльності. Поняття 3. би. р. було введено Л.С. Виготським для визначення специфіки розвитку людини в онтогенезе. Згідно Виготському, розвиток дитини (на відміну від інших видів розвитку) відбувається за допомогою привласнення людського досвіду в співпраці з дорослим. Рівень розвитку, що виявляється в індивідуальній діяльності дитини, називається актуальним рівнем розвитку. У спільній діяльності з дорослим досягнення дитини завжди виявляються більш високі;.