На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Підготовча робота до уроків математики в молодших класах школи для дітей з тяжкими вадами мовлення

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження підготовчої роботи до уроків математики в молодших класах школи для дітей з тяжкими вадами мовлення ... 5
1.1. Загальна характеристика підготовчої роботи до уроків математики в молодших класах ... 5
1.2. Виховні цілі в корекційній педагогіці ... 11
1.3. Взаємозв'язок корекційних та дидактичних цілей при плануванні уроку в допоміжній школі ... 13
Розділ 2. Особливості підготовки ефективного уроку з математики в молодших класах школи для дітей з тяжкими вадами мовлення ... 19
2.1. Особистісно-орієнтований підхід до навчання ... 19
2.2. Визначення цілі навчання математики ... 21
2.3. Проектування технології навчання математики ... 23
2.4. Конструювання уроку ... 32
2.5. Удосконалення змісту математики у допоміжних школах ... 35
Висновки ... 38
Література ... 40
Додатки ... 43

Для придбання курсової роботи "Підготовча робота до уроків математики в молодших класах школи для дітей з тяжкими вадами мовлення" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Підготовча робота до уроків математики в молодших класах школи для дітей з тяжкими вадами мовлення"

Курсова робота "Підготовча робота до уроків математики в молодших класах школи для дітей з тяжкими вадами мовлення" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Підготовча робота до уроків математики в молодших класах школи для дітей з тяжкими вадами мовлення", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Підготовча робота до уроків математики в молодших класах школи для дітей з тяжкими вадами мовлення" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Підготовча робота до уроків математики в молодших класах школи для дітей з тяжкими вадами мовлення" і призначений виключно для пошукових систем.

РЕАЛЬНА ОСВІТА - (від лати. realis - дійсний, речовинний), тип загальної освіти, в основу к-рого встановлене засвоєння учнями практично корисних знань. На відміну від класичної освіти, Р. про. не передбачало обов'язкового викладання древніх мов, гл. місце відводилося предметам естеств. циклу, вивчалися нові мови, спец. дисципліни. Потреба в Р. про. з'явилася в зв'язку з розвитком науки, пром-сти і торгівлі в період становлення капитали-стич. укладу. Суспільств, і пед. рух за здійснення Р. про. розвивалося в протистоянні традиц. системі классич. освіти. З особливою силою цей рух розвернувся з сірок. 19 в., хоч. КОРЯКСКИЙ АВТОНОМНИЙ ОКРУГ - освічений в 1930 як національний, совр. назв. з 1977; входить в Рос. Федерацію. Пл. 301,5 тис. км2. Нас. 39 тис. чол. (1989, перепис), в т. ч. коряки (18%), російські (70%), ительмени, чукчи, евени. Центр-пос. Палана. До Окт. революції було 8 шкіл (гл. обр. в русявий. селищах), к-рі практично не охоплювали місцеве населення. Після встановлення сов. власті (1922) відкрилися перші корякские нач. школи (в 1925 - ок. 200 уч-ця), в т. ч. пересувні для дітей кочівників, і інтернати. З 1930 розвитком шкіл керувала Пен-жінська культбаза, де працювали етнографи Н. Богданова, С. Н. Стебніцкий, К. І. КОЛЕГІЇ - (від лати. collegium - товариство, співдружність, братство), закриті ср., іноді висш. уч. закладу в 16 - 18 вв. в Європі. Назв. К. пов'язане з інтернатами при ср. ун-тах. Створювалися преим. єзуїтами в ході Контрреформациї і т. н. католич. реформи (див. Єзуїтське виховання). Приймалися виходці з всіх соціальних шарів, особлива увага приділялася залученню дітей дворян і заможних городян. Викладання і виховання регулювалися і детально регламентувалися шк. статутом, створеним єзуїтськими педагогами і затвердженим в 1599. Навчання продовжувалося 7 років, включало проходження 5 кл.: 3 кл. ГРУНДТВИГ Микола Фредерік Северін - (8.9.1783, Удбю, - 2.9. 1872, Копенгаген), дат. просвітник і суспільств. діяч, історик, теолог, письменник. Вчився в Копенгагенськом ун-ті. З 1861 єпископ. У роботі "Датський кле віри" ("Det danske Firkl0ver", 1836) засуджував засилля класицизму в ср. і висш. школі, вважаючи за необхідним розширити програму масової школи, наблизити її до вимог життя, давати освіту дітям селян, купців і ремісників. Підкреслював роль в процесі навчання усної розповіді, граматики: виступав за викладання иностр. мов. Разом з тим розглядав як неизбеж ное ділення загальної освіти на академічне.
Кожна вагома структурна частина курсової "Підготовча робота до уроків математики в молодших класах школи для дітей з тяжкими вадами мовлення" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Могукоров Арслан-Гирею - (він же Аслан-Черий, Аслан Герей) Бешукович (13.08.1828-не раніше 1888), підполковник (14.02.1862), з бжедугов ("син сотника хамишевского племені"). Навчався у Другому кадетському корпусі з 21.01.1838 по 09.08.1844, зроблений в корнети 09.08.1844 з прикомандированием до гусарського Його Величність короля Віртембергського полицю з 16.09.1844. Прикомандирований до 7-му полку Чорноморського козачого війська 04.08.1846/04.11.1846. Зроблений в сотники 04.11.1848, в есаули - 23.09.1851. Нагороджений орденом св. Ганна 4-й міри з написом "За хоробрість" (1851), св. РАДИЛОВ Епіфан - (дон.) -Донський отаман в роки 1625-1630; його час ознаменувався особливо дружніми відносинами між Донцамі і Запорожцями. У 1626 р. запорізький полковник Олексій Шафран свідчив в Московському Посольському Наказі: "Живе де він, Олеша, на Дону 18 років, а інакші його товариші живуть років по п'яти і по шести, а всіх де їх на Дону з 1000 чоловік. А в Запорогах де Донських Козаків також багато; мале не вполи того, скільки їх. Тільки живуть переходячи: вони ходять на Дон, а з Дону Козаки до них і живуть скільки де хто хоче. А повелося де у них те з Донськими Козаками изстари, що між себе. Ванновський - (1822 - 1904) - військовий міністр при Олександрові III і міністр освіти при Миколі II. Закінчив кадетський корпус; з 1868 р. командував піхотною дивізією. Брав участь в російсько-турецькій війні. У 1878 р. командує військами східного загону і в цьому ж році отримує звання ген.-ад'ютанта. Невдовзі після вступу на престол Олександра III Ванновський стає військовим міністром. На цьому посту Ванновський проводив саму сувору дисципліну в армії і був прихильником крайньої реакції. Всі військові гімназії при Ванновськом перетворюються у військові корпуси, скорочуються пільги вольноопределяющимся, вводиться.
У вступі курсової "Підготовча робота до уроків математики в молодших класах школи для дітей з тяжкими вадами мовлення" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Завітневич Володимир Зенонович - Завітневич Володимир Зенонович - письменник. Народився в 1853 р.; закінчив курс в Петербургської духовній академії; складається професором Київської духовної академії по кафедрі російської цивільної історії. Головні труди Завітневича: "Палинодия Захарії Копистенського і її місце в історії западнорусской полеміки XVI і XVII вв." (Варшава, 1883, магістерська дисертація); "Олексій Степанович Хом'яків" (т. I, Київ, 1902, докторська дисертація; т. II, Київ, 1913); "Володимир святий як політичний діяч" (ib., 1888); "Великий князь київський Святослав Ігоревич і історичне значення його богатирських.

Гильтебрандт Петро Андрійович - Гильтебрандт Петро Андрійович - письменник (1840 - 1905). Освіту отримав в Московському університеті. Працював в "Дні" І.С. Аксакова і в "Голосі". Надрукував "Збірник пам'ятників народної творчості в Північно-Західному краї" (Вильна, 1866). Займався розбором виленской публічної бібліотеки і склав опис її, під заголовком: "Рукописне відділення виленской публічної бібліотеки. Вип. I. Церковнославянськиє рукопису. Вип. II. Російські пергаменти" (Вильна, 1871). Йому вдалося знайти Туровськоє євангеліє, яке він і видав зі своїми поясненнями (Вильна, 1869). Разом з Н.І. Костомаровим редагував "Труди. СПРАВЕДЛИВА РОСІЯ - ("Справедлива Росія - Батьківщина/Пенсіонер/Життя") - російська політична партія центристського соціалістичного глузду. Виникла в жовтні 2006 р. шляхом об'єднання трьох політичних організацій - представленої в Державній Думі партії "Батьківщина" і двох партій, що не мають своїх фракцій і депутатських груп в нижній палаті Федеральних Зборів - Російської партії пенсіонерів і Російської партії Життю. Лідери "Справедливої Росії" - голова Сергій Міронов (спікер Поради Федерації РФ), секретар президії Центральної Ради Олександр Бабаков і секретар ЦС Ігор.
Список літератури курсової "Підготовча робота до уроків математики в молодших класах школи для дітей з тяжкими вадами мовлення" - більше 20 джерел. ЦЕНЗУРА - (лати. censura) система державного нагляду за друком і засобами масової інформації. На Заході виникла в XV віці, в Росії - на початку XVIII століття. За формами контролю поділялася на попередню і каральну. З 1804 року регулювалася цензурними статутами і тимчасовими правилами. Ділилася на загальну (внутрішня і іноземна) і відомчу (духовна, військова, театральна і інш.). У 1865 році на основі "Тимчасових правил про друк" проведена цензурна реформа, по якій вводилася каральна цензура замість попередньої для ряду столичних видань (в 1872 році була урізана в зв'язку з поновленням переслідування. ЛІБЕРАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ - найменування комплексу подій, що відбулися на початку 90 х років в СРСР і Російській Федерації. Характеризується повною відмовою від всього того, що було в СРСР, стрибкоподібний перехід до нового способу управління державою, до нових типів суспільних відносин і т. д. Сприяла початку демократичних процесів, які в кінцевому результаті привели і приводять до самим плачевним наслідкам для всіх інститутів держави, суспільства, країни і народу. Однак ось, що пишуть адепти цієї самої ліберальної революції: ".. да,. реформи борги і болезненни, десятки мільйонів людей виявилися на грані убогості і.

АЗБУКОВНИКИ - пам'ятники древньоруський лексикографії; анонімні рукописні словники-довідники, складені в алфавітному порядку. Як особливий словниковий тип оформилися в кон. 16 - нач. 17 в. Азбуковникам передували словари-ономастикони, словники-символіки, слов'яно-російські словники і словники-розмовники. Поступово з тлумачних словників іноземних слів перетворилися в обширні глосарії енциклопедичного характеру з різноманітними додатками. Стисло або просторікувато в Азбуковниках пояснюються поняття Бога, миру, космосу, матерії, логоса. Мессія, людини і др, Повідомляються відомості про.
Посилання в тексті роботи "Підготовча робота до уроків математики в молодших класах школи для дітей з тяжкими вадами мовлення" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ХРИСТОВОВЕРИ - "люди божі", хлисти - одні з форм старого русявий. сектантства, виникла у вт. підлога. 17 в. в центр, губ. Росії серед оброчних селян. Фундатором христововерия вважається костромской селянин Данило Філіппович. По соц. змісту вчення Х-, що відрізнялося крайнім аскетизмом і містицизмом, висловлювало протест частини селянства проти поміщиків і правосл. духовенства. X. відкидали авторитет церкви в ім'я авторитету "св. духа". Їх благання (радения) являли собою колективні танці з "ходінням в дусі", з самобичуванням, глоссолалиями і пророцтвами, в результаті к-рих. САНЬЛУНЬ ШКОЛА - (Саньлунь цзун - "школа трьох шастр") - китайська буддійська школа мадхьямики. Назва пов'язана з опорними текстами, авторство двох з яких ("Чжун лунь" - "Про серединне бачення" і "Шиер мень" - "Про дванадцяти брам") приписується Нагарджуне (Луншу, 2 - 3 вв.), третього ("Бай лунь" - "Міркування в ста віршах") - його учню Арьядеве (Типо, 3 в.), а заслуга їх перекладу на китайську мову - Кумараджіве (Цзюмолоши, 4 - 5 вв.). Фундатором школи вважається Цзіцзан (549 - 623), предки якого, можливо, були виходцями. Утворення гальмівних умовних рефлексів - (inhibitory conditioning) Ісслед. умовного гальмування (conditioned inhibition) отримали новий поштовх внаслідок публікації Робертом Реськолой статті, в якій він затверджував, що УР повинен пройти не один, а два незалежних тести, щоб за ним можна було визнати здатність спричиняти гальмування. По-перше, при своєму пред'явленні в поєднанні із зухвалим збудження УР, він повинен знижувати рівень реагування на цей збудливий УР. По-друге, при його поєднанні з БР, він повинен придбавати збудливу силу значно повільніше в порівнянні з індиферентним або новим подразником, що поєднуються з тим же.

Конформізм (вплив більшості) - Різновид соціального впливу, результатом якого є прагнення відповідати думці більшості. Термін часто використовується в негативному значенні як "бездумне підкорення поширеним поглядам, що межує з відсталістю". Однак з точки зору визнання і підкорення нормам суспільної поведінки, конформізм може розглядатися як соціально бажане явище. Вважається, що конформізм зумовлений двома головними причинами: 1. Нормативний вплив: конформізм викликаний почуттям приналежності до групи або суспільства, а також потребою в схваленні навколишніх. 2. Інформаційний вплив: конформізм викликаний. РУБІН - (Rubin) Едгар По (1886-1951) -датський психолог, психофизиолог, представник гештальтпсихологии. Автор концепції про співвідношення фігури і фону. Освіту отримав в коледжі Соломанна, потім з 1904 по 1911 р. вивчав філософію в ун-тах Копенгагена (магістр психології, 1910; д-р філософії, 1915). Тут, після успішного проходження конкурсу, став проводити дослідження симультанного світлового констрасту під керівництвом А. Леманна (1911 - 1914). Працював в лабораторії Г. Мюллера, потім, разом з Д. Катцем, - під керівництвом Е. Гуссерля. У 1916-1922 рр. працював як доцент і викладач. КОНТРАЦЕПТИВ ОРАЛЬНИЙ - (oral contraceptive) - лікарський препарат, до складу якого входить один або декілька синтетичних жіночих статевих гормонів; призначається жінкам для запобігання процесу запліднення доспілої яйцеклетки. У більшості оральний контрацептивов одночасно міститься естроген, перешкоджаючий нормальній течії овуляція, і прогестоген, який впливає на гіпофіз, порушуючи його звичайний контроль за менструальним циклом. Прогестогени також впливають на слизову оболонку матки і в'язкість слизових виділень з піхви і шийки матки, що значно знижує імовірність запліднення яйцеклетки. Оральний контрацептиви. ОПЕРАЦІЯ КОНКРЕТНА - поняття концепції інтелекту операциональной Ж. Піаже, що означає логічні операції, що виконуються на основі зовнішніх, наочних даних і властиві дітям у віці від 7-8 до 11-12 років (=> операція інтелектуальна). Тепер, на рівні операцій конкретних, раніше сформовані мислительні дії знаходять властивість жвавої рівноваги, коли виявляється можливим їх звертання, тобто уявне відтворення ряду практичних дій в зворотному порядку - аж до початкового положення. На цій стадій розвитку інтелектуального понятійне відображення зовнішньої середи знаходить риси стабільності, що стає можливим за рахунок.