На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Психологія школяра

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження психології школяра ... 5
1.1. Проблеми вікового розвитку в зарубіжній психологи ... 7
1.2. Вітчизняна психологія про віковий розвиток льодини ... 12
Розділ 2. Вікові періоди розвитку особистості. Психологічні особливості школярів різного віку ... 14
2.1. Поняття вікової періодизації розвитку особистості ... 14
2.2. Молодший шкільний вік ... 16
2.3. Підлітковий вік ... 21
2.4. Юнацький вік ... 26
2.5. Індивідуальні особливості учнів ... 31
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Психологія школяра" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Психологія школяра"

Курсова робота "Психологія школяра" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Психологія школяра", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Психологія школяра" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Психологія школяра" і призначений виключно для пошукових систем.

УДМУРТИЯ - Удмуртська Республіка, входить в Російську Федерацію. Пл. 42 тис. км2. Нас. 1609 тис. чол. (1989, перепис); в т. ч. удмурти - 30,9%, російські - 58,9%. Столиця - Іжевськ. У 1994 на 1000 чол. населення у віці 15 лет.н. старше доводилося 856 чол. з вищим і середнім (повним і неповним). освітою (в 1979 - 693 чол.). У галузях економіки було зайнято 456 тис. фахівців, в т. ч. св. 100 тис. з вищим і св. 350 тис. зі ср. спец. освітою. У 16 - 17 вв. з'явилися русявий. монастирські школи. З 1721 створювалися новокрещенские школи (в 1754 - 73 їх закінчило всього 100 удмуртов). Після видання (1775). КАИРОВ Іван Андрійович - [14(26).12. 1893, Рязань, - 29.10.1978, Москва], педагог, організатор нар. освіти, д. ч. АПН РСФСР (1944) і АПН СРСР (1967), д-р пед. наук (1935), проф. (1929). Почесний дер Карлова ун-та в Празі (1969). Закінчив єств. відділення физ. ф-та Моськ. ун-та (1917). З 1920 на адм. роботі в органах управління радгоспами, в 1923 - 34 зав. відділом с. освіти Мособлоно, а потім Главпрофоб-ра. У 1933 - 38 в апараті ЦК ВКП(би)(в 1935 - 36 зав. сектором с. утворення шкіл). Одночасно з 1925 викладав на Висш. пед. курсах при Моськ. с. академії ім. К. А. Тімірязева, в Моськ. агропед. ин-ті (був також директором. Діти з порушеннями мови - страждають відхиленнями в розвитку мови при первинно підлягаючих зберіганню передумовах інтелектуального розвитку і нормальному слуху. Цим вони відрізняються від дітей, страждаючих розумовою відсталістю, затримкою психич. розвитку, порушенням слуху і інш., у к-рих мовні зміни носять повторний характер. Порушення мови розрізнюються за формами і по мірі вираженість. Вони можуть зачіпати тільки фонетич. сторону мови або також її смислову сторону, словниковий запас, грамматич. лад. Крім того, порушення виявляються в зміні темпу і плавності мови (напр., при заїканні), в розладах листа і. Піонерська організація - (лати. - перший) - дитяча суспільно-політична організація, об'єднуюча дітей навколо ідеї служіння Батьківщині, суспільству, комунізму, конкретним людям - вождям. Створена в 1922 році в рамках радянської політичної системи вона була сильно идеологизирована і фактично проводила в життя "плани партії", що нерідко розходяться з суспільними і особливо дитячими особливостями і інтересами. Піонерська організація - це масові добровільні дитячі об'єднання, що мають в своєму арсеналі багато форм організації дитячого дозвілля - піонерські збори, багаття, турпоходи, рейди, труддесанти і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Психологія школяра" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Крилов Віктор Олександрович - Крилов Віктор Олександрович - відомий драматург (1838 - 1906). Вчився в інженерному училищі і інженерній академії; був недовго викладачем нарисної геометрії. На частку першої його п'єси - драми з кріпосного побуту: "Проти течії" (1865) - випав бучливий успіх. Під псевдонімом Віктора Александрова Крилов став одним з самих "репертуарних" драматургів наших. Він поставив на сцену більш тридцяти оригінальних п'єс і більш сімдесяти переробок з німецького і французького. З оригінальних п'єс Крилова, що задаються розробкою питань суспільного життя, найбільш відомі: "До світового", "Земци", "В дусі часу". Смірнов Євген Костянтинович - Смірнов (Євген Костянтинович, народився в 1845 р.) - духовний письменник, протоиерей, настоятель імператорської посольської церкви в Лондоні. Освіту отримав в Санкт-Петербургской духовній академії. У "Християнському Читанні" в 1870 і 1871 рр. друкувалися його "Листи з Америки" (він перебував тоді псаломщиком в Нью-Йорку). У "Мандрівникові" 1876 - 1877 рр. С. вів "Закордонну хроніку" і в 1877 р. надрукував твір "Богословське вчення слов'янофілів". У "Російському Вісникові" за 1883 і 1884 рр. С. надрукував велике. ГЕРАСИМ БОЛДИНСКИЙ - преподобний (1490 - 1.05.1554), в миру Григорій, промислом чоботар, тринадцяти років від роду поступив в Троїцкий Данілов Переславський монастир за житті його фундатора прп. Даніїла. Своїм аскетичним суворим життям здобував загальне шанування, але це обтяжувало св. Герасима - він бажав безмовності і самотності. У двадцять шість років він віддалився в дикі смоленские ліси і, видимо по особливому баченню, прийшов на Болдіну гору. Багато образ і принижень зазнав преподобний від місцевих поселян: його били палицями і навіть один раз, зв'язавши руки і ноги, хотіли кинути в озеро, але по молитвах.
У вступі курсової "Психологія школяра" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Штіф, Хельмут - (Stieff), (1901-1944), один з учасників Липневої змови 1944. Народився 6 червня 1901 в Дойч-Ейлау (нині Ілава, Польща). У 1917 вступив рядовим в Імператорську армію і служив в 71-м полицю польової артилерії до кінця 1-й світової війни. У 1934 отримав звання капітана, пізніше служив в Генеральному штабі (1938-40). У 1942 в званні полковника став начальником організаційного управління головного командування сухопутних військ. 30 січня 1944 йому було привласнено звання генерал-майора. Низькорослий, злегка горбатий (Гиммлер називав його "отруйний гномик") Штіф став одним з керівників змови.

ЕРУВ - Дослівне: "змішення". Існує три вигляду Е.: Е. дворів, Е. меж і Е. вареної їжі. У разі двора - всі сусіди беруть участь в купівлі одного хліба, який кладеться в одній з квартир. У разі поселення - воно все оточується огорожею (звичайно дротом), і таким чином перетворюється в одне володіння. Е. меж На думку р. Акиви, Тора забороняє єврею в суботу віддалятися від його поселення більш, ніж на дві тисячі ліктів (тисяча метрів), і від порушення цієї заборони Моісей застеріг Ізраїль: "Так не вийде людина з житла свого в день сьомий" (Ісх. XVI, 29). Ця "межа Суботи" відмірюється від краю міста. Тому. Європейська інтеграція. Нацистський проект - В кінці 30-х років німецькими економістами був розроблений довгостроковий проект європейської інтеграції після перемоги фашистської Німеччини над СРСР. У 1942 р. рейхсминистр з питань економіки Вальтер Функ, звертаючись до конференції німецьких промисловців, закликав обговорити можливість створення "європейського економічного співтовариства". Культивування підвищеного почуття солідарності європейських народів можливе за допомогою всіх форм економічного співробітництва. Згідно з німецькими планами, передбачалося створення Європейського торгового блоку і Центрального банку з.
Список літератури курсової "Психологія школяра" - більше 20 джерел. ПОЛІТОЛОГІЯ - (POLITICAL SCIENCE) - систематичне вивчення державного управління і політики. Політологія має справу з областю виробітку і втілення державної політики (public policy) за допомогою рішень, що розглядаються як авторитетно-владні (authoritative) і обов'язкові для даного суспільства. У плані предметного змісту розвиток дисципліни йшов в минулому віці від зосередження уваги передусім на формальних інститутах і правових відносинах до вияву інтересу до процесів, поведінки індивідів і груп і неформальним відносинам. Первоочередность критеріїв для виділення предмета політології зсувалася від інституційних. Східна Європа. Геоекономический код - Інтегрована Східна Європа мала можливість отримувати високу геоекономическую ренту (надприбуток) за рахунок єдиного комунікаційного каркаса "від моря до моря" (Балтика, Черноморье, Каспій, і північні моря). Після розпаду Радянського Союзу не одна з восточноевропейских країн не змогла ефективно реалізувати транзитні функції території. У Східній Європі Росія розглядалася як "буревісник" ринкових реформ. Для цього були об'єктивні передумови. Росія стала правонаступником не тільки Радянського Союзу, але і професійного державного апарату, політичної, ділової і наукової.

СВІДКИ ИЕГОВИ - религ. орг-ция протестанток, глузду, виникла в США в нач. 70-х рр. 19 в. Її фундатори назвали себе дослідниками Біблії, з 1931 офиц. назва - орг-ция С. И. Руководіт орг-цией Бруклінський центр, що має 95 філіали. Орг-ция суворо централізована: її президент має практично необмежену владу, зверху вниз йдуть інструкції і літра, знизу вгору - звіти і гроші. С. І. мають в своєму розпорядженні свої друкарські органи ("Сторожова вежа", "На варті", "Прокинься!" і інш.). Літра видається на 163 мовах народів світу. С. І. ведуть виключить, активну місіонер. діяльність. Віровчення С. І.
Посилання в тексті роботи "Психологія школяра" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КУЛЬТУРА - (лати. cultura - обробіток, оброблення) - соціально-прогресивна творча діяльність людства у всіх сферах буття і свідомості, що є діалектичною єдністю процесів опредмечивания (створення цінностей, норм, знакових систем і т. д.) і распредмечивания (освоєння культурної спадщини), направлена на перетворення дійсності, на перетворення багатства людської історії у внутрішнє багатство особистості, на всіляке виявлення і розвиток сущностних сил людини. У більш вузькому значенні прийнято говорити об матеріальну (техніка, виробничий досвід, матеріальні цінності) і духовну К. (наука, мистецтво і. БРЕЙНСТОРМИНГ ("мозковий штурм") - один з ефективних методів стимуляції творчого мислення, розробленої А. Осборном. Широко застосовується для розв'язання складних проблем, особливо технічних винаходів.У основу даного методу встановлений принцип розведення під часі двох фаз творчого процесу: генерування ідей і їх критичної оцінки, які звичайно бувають злилися. У класичному "мозковому штурмі" група фахівців ділиться на дві команди: генераторів і критиків. Учасники "мозкового штурму" повинні дотримуватися наступних правил: 1) суворо дотримувати двухфазность процесу; 2) пропонувати як можна більше ідей; 3). Професійне спілкування: етика - сукупність етичних норм, правил і уявлень, регулюючих поведінку і відносини людей в процесі їх професійних взаємодій. Етика професійного спілкування (Е. п. про.) - окремий випадок етики взагалі, містить в собі її осн. характеристики і з социальнофилос. т. зр. визначається обществ. ладом суспільства, структурою його соціальної організації і пануючим типом суспільств. свідомості. У традиційному суспільстві осн. механізмом професійного О. є ритуал, традиція і звичай, крим відповідають норми, цінності і стандарти Е. п. про. У совр., "посткапиталистическом" суспільстві різка.

Тактільная інформація - обмін інформацією між тваринами на основі физич. контактів. Внаслідок своєї природи тактильная комунікація можлива тільки на близькій відстані. Вона широко поширена в тваринному світі, особливо виражена у видів з виключно "суспільним" образом життя. Серед комах це, напр., мурашки, у к-рих описана передача інформації про знайдений корм за допомогою "антеннального коду", бджоли, у к-рих описана передача інформації про місце масового цвітіння рослин за допомогою "мови танців", включаючу тактильную складову. Тактильная комунікація має важливе значення і. ЕСТЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК - (від греч. aisthesis - відчуття, розуміння) - розвиток здатності переживати різні явища дійсності як прекрасні. Е. р. має місце в процесі сприйняття предметів, здатних викликати переживання, і під час власної художньої діяльності суб'єкта, особливо в умовах спеціально організованого виховання і навчання, Е. р. починається вже в ранньому дитинстві. Маленька дитина при сприйнятті яскраво забарвлених предметів, при виконанні власних ритмічних рухів переживає почуття радості. У молодшому шкільному віці основну роль, що визначає емоційний вплив витворів мистецтва, грають зображені в них події. При. КОМУНІКАЦІЯ - En.: Communication 1. У гіпнозі, як і будь-якій іншій сфері, комунікацією називають те, що об'єднує, тобто то, що передається між партнерами вербально або невербально. Інформація - це усього лише один з елементів комунікації. Комунікація часто містить прохання або вказівку, сформульовані або безмовні. У будь-якій комунікації міститься послання, що безпосередньо сприймається. Тим часом той, хто є об'єктом комунікації, не знає, до якої міри його асоціативні процеси задіяні при цьому в самих різних напрямах. Наприклад, підхід Еріксона націлений на мобілізацію і використання всього. ПСИХІЧНА ДЕПРИВАЦИЯ - (англ. deprivation - втрата, позбавлення) - стан психічної дезадаптации, при якому людина представляє неможливою задоволення основних особових потреб протягом тривалого часу (фрустрация ціннісних установок). Виникає внаслідок перенесених суб'єктивно значущих (звичайно численних) психотравмирующих ситуацій. Може охоплювати широкий діапазон відхилень психічної діяльності від незначних змін соціального функціонування до виражених патохарактерологических або психопатологических порушень (реактивні стану, неврози, розлади особистості). На висоті суб'єктивних переживань психічна.