На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Психологічні особливості тренувального процесу у спорті

(курсова робота з фізичної культури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Психологічні вимоги в спорті. класифікація спортивної діяльності ... 5
Розділ 2. Психологічні особливості навчання рухової діяльності і навикам ... 16
2.1. Основні рухові характеристики: час реакції і швидкість руху ... 16
2.2. Сила і витривалість ... 19
2.3. Навик ... 23
Розділ 3. Проведення ефективних тренувань ... 28
3.1. Планування тренувань: психологічні особливості ... 28
3.2. Підбір ефективних вправ ... 30
3.2.1. Основні принципи проведення тренувань ... 33
3.3.2. Проведення тренувань в індивідуальних видах спорту ... 35
3.2.3. Командні види спорту: деякі рекомендації по проведенню тренувань ... 38
Висновки ... 42
Література ... 44

Для придбання курсової роботи "Психологічні особливості тренувального процесу у спорті" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Психологічні особливості тренувального процесу у спорті"

Курсова робота "Психологічні особливості тренувального процесу у спорті" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Психологічні особливості тренувального процесу у спорті", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Психологічні особливості тренувального процесу у спорті" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Психологічні особливості тренувального процесу у спорті" і призначений виключно для пошукових систем.

ВЕЧІРНЄ НАВЧАННЯ - форма організації уч. процесу для осіб, що поєднують навчання з проф. трудовою діяльністю, складова частина системи безперервної освіти. Передбачає проведення викладачем регулярних занять з уч. групами постійного складу в зручний для учнів неробочий час, часто у вечірні години (звідси термін). В. про. - традиц. форма отримання загальної освіти (перші вечірні общеобразоват. нач. школи з'явилися в Зап. Європі в 18 в.). У 20 в. по мірі поширення загального шк. навчання стало використовуватися гл. обр. в професійному (в т. ч. вищому) освіті, підвищенні кваліфікації, а також в різних видах. НЕПАЛ - Королівство Непал, гос-у в Юж Азії, в центр частини Гималаєв Пл 147,2 тис км2 Нас ївши 19 млн чел (1993) Офіц яз непальский (непали) Столиця - Катманду До сірок. 19 у в Непалі існували лише школи при буддійських монастирях і храмах, к-рі містилися на пожертвування прихожан (см Буддістськиє школи, Ламаїстськиє школи) Навчання велося на санскриті В 1853 в Катманду відкрилася перша гос. школа ("Дарбар вилиць"), в 1890 - друга ("Санскритський коледж"), доступні гл. обр. дітям висш. чиновників і родового знання В 1919 осн. "Три чандра коледж", що став філією ун-та. КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ - один з просвітить. і науч. центрів вост.славянских народів 17 - 18 вв. Освічена в 1632 об'єднанням школи богояв-ленского братства у Києві (осн. в 1615) і школи при Києво-Печерській лаврі (осн. в 1631). До 1701 наз. частіше Києво-братською або Києво-Могилянською (на ім'я його організатора і заступника Петра Могили) колегією. К-ть студентів К. а, до нач. 18 в. досягло 2000, згодом коливалося в межах 500- 1200; крім дітей духовенства в академії вчилися діти городян, козаків, селян. У К. а, греко-слав. образоват. традиції поєднувалися зі структурою зап. гімназій академич. типу. К. а. Виховання - (ст.-слав. - здіймуться, прославити) - це процес зростання людини і досягнення ним більшої досконалості по відношенню до самого собі і мешкаючим поколінням. Спочатку "виховання" і означало піднесення людини над тілесними і земними потребами, здіймешся, піднесення його до духовних потреб, а також відновлення цілісності як єдності духа, душі і тіл. При цьому людина керується освітою, що проливає світло Істини і що тією дає світоглядні основи вихованню. Виховання - це процес направленого освітою розвитку людини. У вихованні сполучаються освіта, що дає цілі і принципи зростання людини, і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Психологічні особливості тренувального процесу у спорті" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЕКСПРЕСІОНІЗМ - (лати. expressio - вираження), художній стиль в мистецтві модернізму, що прийшов в 1910-х рр. на зміну імпресіонізму і що набув поширення в літературі авангардизм. Виникнення стилю пов'язане з появою в немецкоязичной культурі однойменної літературної течії. Воно існувало в 1911-21 рр. і об'єднувало поетів Німеччини (Г. Гейм, і Австрії (Г. Тракль, . Експресіоністи, будучи сучасниками 1-й світової війни, малювали апокаліпсичний мир. Багато Хто з них сповідав "естетику потворного" (особливо Г. Бенн). Основні мотиви і образи їх лірики - смерть, хвороба, руйнування на фоні. Буйніцкий Нестор Алоїзієвич - Буйніцкий, Нестір Алоїзієвич - військовий інженер. Народився в 1863 р.; виховувався у 2-ой санкт-петербургской військової гімназії, в Миколаївському інженерному училищі і в Миколаївській інженерній академії. З 1893 р. складається в Миколаївській інженерній академії, по кафедрі фортифікації. У 1904 р. призначений членом неодмінної присутності головного кріпосного комітету, в 1908 р. постійним членом Інженерного Комітету Головного Інженерного Управління, із залишенням в посаді професора академії. Буйницкий співробітничав в "Інженерному Журналі", "Військовому Збірнику", "Артилерійському. Нейгебауер Мартін - Нейгебауер (Neugebauer або Neubauer), Мартін - вихователь царевича Олексія, сина Петра I. Син данцигского бюргера, Нейгебауер дістав освіту в Лейпцигськом університеті. Приїхавши в Росію, він в 1701 р. був приставлений до царевича Олексію, для повчання його "в науках моралі", але скоро став у ворожі відносини до інших наставників царевича, "зане вони незручні бути у младого царевича, якого неабияко воздержати належить". У 1704 р. він був відставлення від посади вихователя і віддалився в Німеччину, де надрукував анонімну брошуру: "Schreiben eines vornehmen deutschen Officiers an einem geheimen.
У вступі курсової "Психологічні особливості тренувального процесу у спорті" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Івана Михайло Матвійович - Івана (Михайло Матвійович, 1748 - 1823) - живописець-пейзажист і баталіст, в 1762 р. був прийнятий в число учнів Імператорської Академії Мистецтв і закінчив в ній курс в 1770 р. з малою золотою медаллю за картину "Оливкове дерево з висячою на йому арматурою, під яким веселяться військові, пастухи і пастушки", був відправлений в чужі краї. У Парижі вчився у Лепренса і в Римі у Ф. Гаккерта. Після повернення свого в Санкт-Петербург, в 1779 р. отримав звання призначеного в академіки і невдовзі після того зробив подорож по Грузії і Вірменії, для зняття видів цих країн. У 1780 р. був запрошений.

Левітський Володимир Фавстович - Левітський, Володимир Фавстович - економіст (народився в 1854 р.). Закінчив курс на юридичному факультеті Новороссийського університету. Отримав міру магістра за дисертацію: "Задачі і методи науки про народне господарство" (Ярославль, 1890), міра лікаря - за дисертацію: "Сельскохозяйсвенний криза у Франції 1862 - 1892 років" (Харків, 1899). Складається професором політичної економії і статистики в Харківському університеті; викладає історію політичної економії на вищих харківських комерційних курсах. Інші роботи Левітського: "Предмет, задача і метод поліцейського права" (1894);. ГОЛЛЬ Шарль де - (22.11.1890-09.11.1970) Політик, яким захоплюється В. В. Путін, президент Франції в 1959-1969 рр. Народився в дворянській сім'ї. Освіту отримав в СенСирськом військовому училищі (1912) і в Вищій військовій школі в Парижі (1924). У 18 років почав військову службу капралом в 33м піхотному полицю. Учасник Першої світової війни, тричі поранився, взятий в полон, здійснив п'ять безуспішних спроб втечі. Після закінчення війни служив на різних командних і штабних посадах, займався военнопедагогической діяльністю. У 1932-1936 рр. секретар Вищої військової поради Постійного комітету національної.
Список літератури курсової "Психологічні особливості тренувального процесу у спорті" - більше 20 джерел. СУЧКІВ Геннадій Олександрович - (р. 07.01.1947) Командуючий Тихоокеанським флотом з липня по грудень 2001 м., командуючий Північним флотом з грудня 2001 р. по вересень 2003 м. в першому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в селі Мітрополье Сеченовського району Горьковської області. Освіту отримав в Ленінградськом вищому военноморском училищі ім. М. В. Фрунзе (1969), в Вищих офіцерських класах ВМФ СРСР (1978), в Воєнноморської академії (1983). У 1969-1970 рр. проходив службу в посаді командира торпедної групи БЧ3 великого підводного човна Північного флоту. У 1970-1972 рр. командир БЧ3 підводного човна. Пройшов всі. Культура - сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством в процесі суспільно-історичної практики. У більш вузькому значенні - сукупність форм духовного життя суспільства (наука, література, мистецтво, філософія, моральність і т.п.), виникаючих і що розвиваються на основі історично певного способу виробництва матеріальних благ. У класовому антагоністичному суспільстві пануючою є культура пануючого класу. Культура носить класовий характер, розвивається на базі класових протиріч і служить знаряддям боротьби класів, які в цій боротьбі використовують кошти культури - школу, науку.

НІМЕЦЬКИЙ ПЕРІОД В ФІЛОСОФІЇ - Німецька філософія від Лейбніца до Шпенглера. Стрімкий захід німецької філософії співпадає з буйним розквітом філософської думки в Австрії. Подальша (після Шпенглера) філософія в Німеччині, подібно старезному Канту, немов би впадає в дитинство - гуманитарно-екзистенциальний синкретизм. Деякий надлом і переорієнтація спрямованості німецької філософії - вже в интеллигибельном переродженні її в системі Гегеля і несподіваному, хоч ще доречному, иррационализме Шопенгауера. Небезінтересне, що саме капітальний твір Ніцше ( "Воля до влади") самому Ніцше цілком не приписують. Після античної Греції.
Посилання в тексті роботи "Психологічні особливості тренувального процесу у спорті" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЕКОЛОГІЯ І РЕЛІГІЯ - Для религ. тлумачення питань взаємодії суспільства і природи (екологич. питань) характерна містифікація цих відносин, підміна соц. причин типового для капиталистич. господарювання хижацького поводження з навколишнім середовищем религ.-нрав-ственними. Суть совр. екологич. неблагополуччя в світі религ. ідеологи убачають в утраті "богоданних" нравств. основ панування над природою, в зростаючих виявах егоїзму і жадності, в гріховному прагненні до "самообожению", заснованому на переоцінці людьми потужності науч. прогресу. За відчуження від бога людина. ПАТРІОТИЗМ - (від лати. pater - батько) - благородна любов до Батьківщини як до місця народження або ж як до країни, що прийняла людину і таку згідно з своїм внутрішнім почуттям приналежність, що визнається ним самим як. Ап. Павло, наприклад, зв'язував свідомість свого людського достоїнства з громадянством рідного м. Тарса (Деян.21.39) і в цьому значенні був патріотом, але абсолютно очевидно для нього першенствуюче значення небесного громадянства всіх християн. П.Чаадаєв: ми в Росії в основному "маємо поки тільки патріотичні інстинкти", а не розвинену і зрілу патріотичну свідомість, що зростає з свободи духа і. Шизофренія проста - загальна назва форм шизофренії, що характеризуються переважанням негативної психопатологической симптоматики. Продуктивних симптоми, якщо вони з'являються, відрізняються фрагментарностью, рудиментарностью і відносно нетривалим терміном існування, звичайно стан і поведінка пацієнтів визначається явищами психічного дефіциту. Класичним прототипом захворювання є злоякісна проста форма шизофренії. Вона починається в підлітковому або юнацькому віці з появи негативних симптомів, а у деяких разах також "философической інтоксикації, дисморфофобии, гипомании з сексуальної.

ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСКИЙ - Дмитро Миколайович (1853-1920) - російський літературознавець, мовознавець, психолог. Поч. ак. Петербургской Академії наук (1907). Вчився в Петербургськом (1871 - 1873) і Новороссийськом (Одеса, 1873-1876) ун-тах. Стажувався в Празі і Парижі. З 1882 р. - приват-доцент, потім професор Новороссийського, Казанського, Харківського і Петербургського ун-тов. Одним з перших в Росії досліджував санскрит, ведийскую міфологію і філософію. Написав ряд робіт по синтаксису російської мови. Послідовник школи А.А. Потеб-ні. Розвивав його підхід до мислительно-мовного акту як до індивідуально-психічного. Ділове спілкування: стилі - Різні стилі ділового спілкування (Д. про.) і їх складові розглядаються як паттерни прийомів, біологічно (стилі чоловіків і жінок, холериків, сангвиников і інш.) або соціально зумовлені (напр., национ. культурою: стилі американців, китайців, японців і пр.). Стілі Д. про.: 1) мають загальну для різних стилів структурно-функц. організацію (що включає переваги, що неусвідомлюються - суб'єктивно-зручні умови, структуру - стійкі паттерни професіонально зумовлених дій і операцій, тип організації - стратегії і тактика взаємодії); 2) можуть класифікуватися аналогічно зі стилями діяльності (як емоційні. ВЛАДА, СОЦІАЛЬНА - Соціальні психологи і соціологи звичайно розглядають владу як міру контролю, якою володіє людина або група над іншими людьми або групами. Влада, таким чином, розглядається в термінах відносин; максимальна влада - це можливість здійснювати повний контроль над іншими, залишаючись при цьому недоступним для спроб з боку безсилих робити те ж саме. Така влада може виявлятися будь-якими способами, формальні власті наділені формальною, законною владою, але таємні маніпуляції часто можуть робити їх безсилими. Фізична сила і примушення - очевидні кошти здійснення контролю, але, можливо, більш поширені тонкі і. БУХОВЕЦ ОЛЕГ ГРИГОРІЙОВИЧ - доктор історичних наук, професор. У 1997 м. в МГУ ім. М. В. Ломоносова захистив докторську дисертацію по темі: Соціальні конфлікти і селянську ментальність в Російській Імперії почала ХХ віку: нові матеріали, методи, результати" Спеціальність: 07.00.09 - джерелознавство, історіографія і методи історичного дослідження. Автор відкрив для вивчення багато нових, сторін селянського руху перших десятиріч, що не освітлювалися раніше ХХ в. Ним вироблені основи нової аграрної историко-соціальної конфликтологии і історії селянської ментальності. Уперше створені моделі політичної.