На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Психологічний напрям у соціології кінця 19 - початку 20 століття

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Психологізм і соціологія XIX ст ... 5
Розділ 2. Основні напрями психологічної соціології ... 7
2.1. Психологічний еволюціонізм ... 7
2.2. Інстинктивізм ... 10
2.3. "Психологія народів" ... 13
2.4. Групова психологія і теорія наслідування ... 15
2.5. Зародження інтеракціонізму ... 22
Розділ 3. Психологічна соціологія в історичній перспективі ... 27
Висновки ... 29
Література ... 32

Для придбання курсової роботи "Психологічний напрям у соціології кінця 19 - початку 20 століття" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Психологічний напрям у соціології кінця 19 - початку 20 століття"

Курсова робота "Психологічний напрям у соціології кінця 19 - початку 20 століття" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Психологічний напрям у соціології кінця 19 - початку 20 століття", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Психологічний напрям у соціології кінця 19 - початку 20 століття" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Психологічний напрям у соціології кінця 19 - початку 20 століття" і призначений виключно для пошукових систем.

ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ - сукупність коштів і методів відтворення теоретично обгрунтованих процесів навчання і виховання, що дозволяють успішно реалізовувати поставлені образоват. цілі. П. т. передбачає відповідне науч. проектування, при до-ром ці цілі задаються досить однозначно і зберігається можливість об'єктивних поетапних вимірювань і підсумкової оцінки досягнутих результатів. П. т. - відносне нове поняття пед. науки. У 60 - 70-х рр. 20 в. воно асоціювалося гл. обр. з методикою застосування ТСО. У цьому значенні воно досі використовується у мн. заруб. публікаціях; в США видається спец. науч. журн. "Educational. ДИЗСОЦИАЛЬНОЕ ВИХОВАННЯ - (від лати. dis - префікс, що повідомляє поняттю протилежне значення, і соціальне виховання) - цілеспрямоване формування антисоціальних свідомості і поведінок у членів кримінальних і тоталітарних (політичних і квазикультових) груп і організацій (співтовариств). Задача Д.в. - залучення і підготовка кадрів, необхідних для функціонування подібних антисоціальних об'єднань. Цілі Д.в. залежать від характеру тих груп і організацій, в яких воно реалізовується. Але в будь-якій з них Д.в. має на меті добитися абсолютного підкорення членів організації лідеру, засвоєння ними відповідних норм. "ГОТОВИЙ ДО ТРУДА І ОБОРОНИ" - (ГТО), в Рос. Федерації програма фізкультурної підготовки в общеобразоват. і проф.. уч. закладах, спорт, секціях і оздоровчих групах в 1931 - 91. Уперше введена постановою Висш. ради физич. культури при ЦИК СРСР (1931). Структура, зміст і нормативи комплексу ГТО періодично удосконалювалися відповідно до задач сов. фізкультурного руху. якби. великі зміни вносилися в 1932, 1934 [доповнений рівнем "Будь готовий до труда і оборони" (БГТО)], 1939, 1946, 1954, 1958, 1972 і 1985. Комплекс ГТО охоплював населення у віці від 6 до 60 років. Складався з 2 частин: "Будь готовий до труда. МЕТОД НАВЧАННЯ - впорядкована діяльність педагога і учнів, направлена на досягнення вибраної мети навчання. Сукупність шляхів, способів досягнення цілей, рішення задач освіти. Метод - серцевина учбового процесу. Зв'язуюча ланка між запроектованою метою і кінцевим результатом. Можна говорити про методи викладання, якщо мова йде про діяльність педагога і методи вчення, якщо мова йде про діяльність учнів в процесі навчання. Якщо ж характеризувати спільну роботу вчителя і учнів, то тут виявляються методи навчання. Елементами методу навчання є прийом і засіб навчання. У методі навчання знаходять відображення об'єктивні.
Кожна вагома структурна частина курсової "Психологічний напрям у соціології кінця 19 - початку 20 століття" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ИОНЕСКО - (ionesco) Ежен (1912, Слатіна - 1994, Париж), французький драматург. Народився в Румунії, в сім'ї румуна і француженки. Закінчив Бухарестський ун-т з дипломом фахівця з французької мови і зайнявся літературою. У 1934 м. випустив книгу критичного есе "Немає", в 1938 м. емігрував у Францію, щоб займатися філологією в Сорбонне. У 1948 м. спробував вивчити англійську мову по підручнику і звернув увагу на штучність, нелогічність представлених в йому діалогів. З таких діалогів він вирішив скласти комедію "Урок англійського". У 1949 м. п'єса була написана, а в 1950 м. була. Лосенко Антон Павлович - Лосенко, Антон Павлович - історичний живописець і портретист (1737 - 1773). Відбувався з селян. У 1759 р. поступив в щойно засновану Академію Мистецтв "підмайстром" живопису і займався нею під керівництвом Ле-Лоррена і Де-Вельи; потім працював в Парижі в майстерної Ж. Рету (Restout) і написав, під його спостереженням, картину "Чудовий лов риби" (в музеї Олександра III ); пізніше в Римі копіював старих італійських майстрів і антидо. Після повернення в Росію за роботи "Каїн" (в академічному музеї) і "Авель" (в музеї Олександра III), визнаний "призначеним в академіки", а за картину "Володимир і. Дейч Лев Григорійович - (1855-1941). У революційному русі став брати активну участь з 1875 р., коли "пішов в народ" з народнической пропагандою. У 1876 р. вступив у Києві в гурток революціонерів-бунтарів, що задумали, шляхом підробленого царського маніфесту, викликати повстання селян в Чигирінськом повіті (Київської губернії). Плани гуртка були розкриті, і у вересні 1877 р. Дейч, разом з іншими революціонерами, був арештований. У травні 1878 р. він біг з київської в'язниці і емігрував в Швейцарію. Після розколу партії "Земля і Воля" на "Народну Волю" і "Чорний Переділ" Дейч прилучився до чернопередельцам. У 1883 р..
У вступі курсової "Психологічний напрям у соціології кінця 19 - початку 20 століття" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Ліберальна партія (Великобританія) - Ліберальна партія (Великобританія) (Liberal Party), велика политий, партія в Великобританії. Виникла в сірок. 19 в. як спадкоємиця партії вигов і стала великою партією, що формувала пр-ва навперемінно з Консервативною партією аж до 1918 р., коли її замінила Лейбористська партія. Пр-у лорда Паль-мерстона, сформоване в 1854 р., вважається першим ліберальним кабінетом, діяльність к-рого зв'язують з переходом до політики вільної торгівлі і розширенням гражд. і политий, свобод. Ліберальне пр-воГладстона (1868-74) ввело систему гос. шкільної освіти, а також таємне голосування, легалізувало.

КУПОЛ - (итал. сupola - купол, зведення), різновид зведення; криволінійне перекриття (дах) будівель і споруд, що має півсферичну, яйцевидную, цибулинну і т. п. форми. Перекриваючи без опор великі приміщення, куполи створюють в інтер'єрах відчуття простору і урочистої величі. Т. н. помилкові куполи, що виконувалися з встановлених кільцями рядів цегли, що поступово вужчали до центра, з'явилися вже в архітектурі Месопотамії (нач. 3-го тис. до н. е.). Завдяки винаходу бетону, куполи набули широкого поширення в Древньому Римі (Пантеон, ок. 125 м.). Купол є однією з головних конструктивних частин. НАРОД - найважливіша категорія політичної науки, зміст якої істотно міняється в залежності від інтересів і політичних позицій визначального суб'єкта. У думках древньогрецький мислителів ця особливість виявилася вже цілком виразно. Платон, прихильник олігархічної форми правління, обгрунтовував зневажливе відношення до народу як до натовпу, ворожої мудрості. Він вважав, що в ідеальному суспільстві більшість громадян, зайнятих фізичним трудом, повинне бути виключено з сфери державного управління, з передачею останнього в руки компетентних фахівців-вартових. Представники "золотого віку" афинской демократії.
Список літератури курсової "Психологічний напрям у соціології кінця 19 - початку 20 століття" - більше 20 джерел. ВЛАДА ЕПОХИ ПОСТМОДЕРНА - (від лати. post - після, фр. - сучасний) Існують наступні інтерпретації поняття "постмодерн", які залежать від ідеологічної ангажированности сторін: 1) настання ери постиндустриального суспільства і нових технологій або відхід технократов з влади; 2) політичний плюралізм або єдина ідеологія; 3) кон'юнктурне явище в социокультурной життя західного суспільства або етап, постійно присутній в ланцюгу розвитку будь-якого цивілізованого социума. Необхідність розглядати постмодерн як неминуче перетворення інтелектуальної культури Нового часу, приводить до спроб реабілітації традиційних. ЕГОШИН Володимир Іванович - (ок. 1895 -? ). Член ПСР з кінця 1916, потім член ПЛСР. З міщан. Освіта середня. Член Уфімського губкома ПЛСР, делегат 2-го і 5-го Всеросійських з'їздів рад від Златоуста Уфімської губернії, 3-х губернських і 5-го Всеросійського з'їздів ПЛСР, входив до складу редакційної колегії партійної газети лівих есеров "Земля і воля". Член президії 3-го губернського з'їзду рад. На 4-м губернському з'їзді БОНВ 12.4.1918 заявив: "Зараз не війна, а повстання пригноблених селян і робітників, і потрібна не Червона армія, а бойові дружини, члени яких були б не тільки бойовиками, але і.

Річ - В загальному і широкому значенні під цим словом зрозуміло все, що має дійсне і самостійне (фізично або метафізично) існування. У цьому значенні і духовна істота визначається як річ, саме як В. мисляча (по Декарту - res cogitans, chose pensante), а також і справжня суть всякого буття, безвідносна до суб'єкта, що пізнає і до умов його пізнання, називається річчю, саме річчю в собі або про себе (Ding an sich, по Канту). У цьому своєму значенні поняття речі противополагается, з одного боку, тому, що не має дійсного буття, а тільки уявне або уявне, а з іншого боку - тому, що хоч і існує, але лише в.
Посилання в тексті роботи "Психологічний напрям у соціології кінця 19 - початку 20 століття" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПЕТРО ДАМИАНИ - (Petrus Damiani, итал. San Pier Damiani) (1006/1007, Равенна - 22/23 лютого 1072, Фаенца) - середньовічний теолог (з 1828 офіційно "вчитель Церкви"), релігійний реформатор, гимнограф. "Магістр вільних мистецтв" після навчання в Равенне, Фаенце і Парме, з 1035 відлюдник і з 1043 пріор пустелі в Фонті Авеллана, з 1067 кардинал і єпископ Остії на стороні Олександра II проти антипапи Гонорія II. Один з головних борців на Латеранськом соборі 1059 проти симонии (купівля-продаж духовних звань), за добровільне бідняцтво, целибат (безшлюбність) священства, за инвеституру (папське. ФУНКЦІЇ НАУКИ - Наука виконує важливі функції в сучасному суспільному житті. У загальному вигляді можна виділити наступні функції науки: 1) пізнавальна - складається в тому, що наука займається виробництвом і відтворюванням  знання,  яке  в  кінцевому  результаті  приймає  форму  гіпотези  або теорії, що описує, що пояснює, що систематизує здобуті знання, сприяючи  прогнозуванню  подальшого  розвитку,  що  дозволяє  людині орієнтуватися в природному і суспільному світі; 2) культурномировоззренческая - не будучи сама світоглядом, наука наповнює світогляд об'єктивним знанням про природу і. ГІПНОЗ, ВИЗНАЧЕННЯ ГІПНОЗУ - En.: Definition of Hypnosis Особисте визначення Щоб охопити різні форми гіпнозу, для Медико-хірургічної енциклопедії нами було запропоноване наступне визначення (Godin, 1991b): Тип психологічного функціонування, при якому пацієнту завдяки втручанню іншої особи вдається абстрагуватися від навколишньої дійсності, повністю зберігаючи зв'язок з супроводжуючим. Це "відключення реакції орієнтації на зовнішню реальність", передбачаюче певна отстраненность, еквівалентно особливому типу функціонування, до якого відносяться як до стану. Такий особливий тип функціонування сприяє появі нових.

ЙОГИ - древнеиндийская релігійно-філософська система особистого вдосконалення, пов'язана з системою психофизической тренування, направленою на зміну психіки за рахунок гранично високих мір концентрації уваги. Древнейшие форми йоги розроблялися в рамках ведийской релігії, ритуал якої вимагав від жреців інтенсивної концентрації уваги на певних образах. Розробка відповідних прийомів привела до створення класичної системи "восьмичленной йоги". Тренування проходить вісім етапів: 1) контроль над вчинками - неспричинення насилля, правдивість, уникнення крадіжки, цнотливість, некористолюбство;. ОСОБОВИЙ РОЗЛАД - (PERSONALITY DISORDER) Доступний спостереженню, звичний, Я-синтонний і в звичайних обставинах відносно передбачуваний поведенческий паттерн, що характеризує повсякденне життя індивіда. Термін має вельми широке застосування; соподчиненними поняттями виступають темперамент і характер. Темперамент співвідноситься з конституционально зумовленими афективно-моторними і когнитивними тенденціями. До характеру відносяться Я-синтонние, раціоналізовані атрибути поведінки, що формуються на основі життєвого досвіду. Нерідко терміни особистість і характер використовуються кок взаємозамінні. Мімікрія - Зовнішня схожість однієї тварини (імітатора) з іншою твариною (моделлю), розвинена в процесі природного відбору і що звичайно надає певні переваги тварині-імітатору. Існує багато різних видів мімікрії, включаючи наступні: 1. Захисна мімікрія. Хижаки уникають контакту з твариною-імітатором через його фізичну схожість з більш небезпечною або отруйною моделлю. Хоч звичайно імітатор копіює ознаки інших тварин, він може імітувати рослини і інші об'єкти. Наприклад, нерухомий богомолець схожий на суху деревну гілку, неїстівну для хамелеона, який звичайно полює на богомольців. Хоч захисна мімікрія. ПРИНЦИП ЕВОЛЮЦІОНІЗМ - науковий принцип, який вимагає від конфликтологов визначення максимальних меж існування конфліктів як явища життя на Землі у часі, дослідження закономірностей їх еволюції і використання цих знань в поясненні конфліктів і їх регулюванні. Необхідно виявляти і враховувати основні закономірності еволюції конкретних видів конфліктів при їх дослідженні. П. е. вимагає від конфликтолога знання і обліку основних макроеволюционних тенденцій розвитку конфліктів при дослідженні конфліктної взаємодії взагалі і аналізу конкретних конфліктів зокрема. Тривалість макроеволюции конфліктів складає біля.