На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Психолого-педагогічна характеристика функцій контролю навчання

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Компоненти, функції і види контролю ... 5
Розділ 2. Критерії та норми оцінки знань і вмінь. Критерії якості навчання ... 12
Розділ 3. Діагностування й оцінювання знань, умінь та навичок студентів ... 16
Розділ 4. Форми контролю ... 23
Розділ 5. Кредити ЕСТS ... 26
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Психолого-педагогічна характеристика функцій контролю навчання" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Психолого-педагогічна характеристика функцій контролю навчання"

Курсова робота "Психолого-педагогічна характеристика функцій контролю навчання" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Психолого-педагогічна характеристика функцій контролю навчання", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Психолого-педагогічна характеристика функцій контролю навчання" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Психолого-педагогічна характеристика функцій контролю навчання" і призначений виключно для пошукових систем.

Педагогічна технологія - Поняття "педагогічна технологія" з'явилося на початку 1960-х років. З 1966 року в Англії разів в два роки проходять конференції, по матеріалах яких випускаються книги "Aspects of Educational Technology". Цей же термін використовується і в американських педагогічних журналах. У 70-е роки поняття "педагогічна технологія" розширилося, до нього почали відносити все, що стосується вдосконалення учбового процесу. Технологія (від грецького techne - мистецтво, майстерність, уміння і логия - наука) - сукупність прийомів і способів отримання, обробки і переробок. Кейс-стаді (англ. CASE-STUDY від лати CAUSA причина + STUDIUM вивчення) - вивчення типових ситуацій в ході колективного аналізу зразків прийняття рішень. Передбачає: - опис конкретної практичної ситуації, що пропонується студенту для самостійного аналізу; - набір учбових матеріалів на різнорідних носіях (друкарське, аудіо-, відео-, електронні матеріали), що видаються студенту для самостійної роботи; Історично метод case studies (метод конкретних ситуацій) виник на початку XX в. в Школі бізнесу Гарвардського університету (США) як своєрідне перекладення технології підготовки юристів, що затвердилася до того часу на підготовку менеджерів. Головною особливістю. МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА - - область науки, що вивчає історію, особливості культурно-освітньої діяльності музеїв, методи впливу музеїв на різні категорії відвідувачів, взаємодію музеїв з освітніми установами і інш. Осн. мета М.п. - залучення до музеїв підростаючого покоління, творчий розвиток особистості. Поняття "М.п." виникло в 19 в. в Німеччині і спочатку розумілося як напрям музейної роботи з учнями. Як особлива область знань і досліджень М.п. почала формуватися з 60-х рр. 20 в. (перші центри М.п. з'явилися в Берліні, Кельне, Мюнхене і Нюрнберге), в нашій країні - з 70-х рр. Центральним в М.п. є поняття музейної. ПЕДАГОГІКА ОСОБИСТОСТІ - (німий Person-hdikeitspadagogik), течія в ньому педагогіці, виникле в кон. 19 в. Гл. представники - Г. Гаудіг, Е. Лінде, Е. Вебер найважливішою задачею виховання вважали формування особистості на основі високорозвинений розумової самодіяльності. У зв'язку з цим особливе значення вони додавали привчанню дітей до якби. раціональним прийомам розумового труда II. л. висувала вимогу виховувати не просто громадянина, а особистість, підготовлену до діяльності у всіх сферах життя суспільства, в т.ч. і в цивільній. Гаудиг особливо настирливо пропагував ідею організації шк. навчання, при до-ром.
Кожна вагома структурна частина курсової "Психолого-педагогічна характеристика функцій контролю навчання" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Юпітер - римське божество, що називалося у греків Зевсом, було головним з їх численних богів і тому часто порівнюється із западноазиатским божеством Ваалом або Білому. Він вважався переважно богом вітру, дощу і блискавки, "збираючий хмари Зевс"; крім цього, йому давали і інші імена, або в залежності від місця, де йому поклонялися, як, наприклад, олімпійський, капитолийский, або ж по різних діях, які приписувалися йому (даючий дощ, громовержець і т.д.). Антиох Епіфан хотів примусити євреї поклонятися олімпійському Зевсу або Юпітеру (2 Макк. 6:2); з цією метою жертовник йому був. Шершевський Михайло Маркович - Шершевський (Михайло Маркович) - лікар, народився в 1847 р. Закінчивши курс медико-хірургічної академії в 1871 р., захистив в 1873 р. дисертацію "Об иннервации матки". У 1878 - 1880 рр. займався в різних клініках Німеччини і Франції. Надрукував: "Про захворюваність і смертність в гвардії і армії Санкт-Петербургского округу" ("Військово-Медичний Журнал", 1877); "Поразки гортані при атаксії" ("Лікар", 1881 і "Revue de Medecine", 1881); "Нейрози кишкового каналу" ("Лікар", 1882; "Revue de. Культура Росії першої половини XVIII в. - Культура першої чверті віку пов'язана з перетвореннями Петра I. Наука, освіта. Розвинулося книгодрукування, випускалися підручники: "Арифметика..." У 1702 м. видається перша друкарська газета "Відомості". А. К. Нартов - сподвижник Петра I, талановитий механік, винайшов і побудував оригінальні токарні і монетні станки, оптичний приціл і інш. Відбулася експедиція С. П. Крашенінников склав перший "Опис землі Камчатки". Імена мореплавців В. Н. Татіщев написав "Історію Російську з самих древнейших часів". Відкриваються школи Навігацкая, Артилерійська, Інженерна і.
У вступі курсової "Психолого-педагогічна характеристика функцій контролю навчання" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Група Звільнення Труда - перша російська революційна організація, що стала на грунт наукового соціалізму, виникла в 1883 р. в Женеві, з ініціативи колишніх активних народников-чернопередельцев - Плеханова, Дейча, Засуліч, Аксельрода і Ігнатова, і була першою російською революційною групою за межею, що стояла на грунті наукового соціалізму (марксизму). Група вела ідейну боротьбу з народництвом. Вирішальне значення в цій боротьбі мали твори Г. В. Плеханова "Соціалізм і політична боротьба", "Наші розбіжності", а пізніше "Обгрунтування народництва в трудах В. В." і "До питання про розвиток монистического погляду на.

Евнапій Сардський - грецький історик і софіст. Народився біля 346 р. в лидийском місті Садах, помер біля 414 р. До 16 літнього віку Евнапій вчився в рідному місті у неоплатоника Хрісанфія, майбутнього вихователя імператора-язичника Юліана Відступника. Пізніше протягом 5 років продовжував навчання в Афінах у християнина Проересия. У 367 р. повернувся в Сарди, де і проживав до кінця свого життя, заробляючи на життя як професійний софіст. Написав історичну хроніку "Продовження Дексиппової історії" в 14 книгах, що простежує події римської історії від кончини імператора Клавдія II (270 р. від  Р.X.) до. ПУТИНА Марія Іванівна - (17.10.1911-06.07.1998) Мати В. В. Путіна. У дівоцтві Шеломова. Народилася в д. Заріччя Тургиновського району Тверської області в селянській сім'ї. Крім неї, у батьків було чотири сини, один з яких, Олексій, помер в ранньому віці. М. І. Шеломова особою була схожа на батька, а характером пішла в матір. Невисокого зростання, з сірими очима, світлим волоссям. При першому знайомстві кидалися в очі її маленькі руки і ноги. Вийшла заміж за В. С. Путіна в 17 років із згоди і благословення батьків. У 1932 р. поїхала з ним в Петергоф. Невдовзі у них народився син Олег, вмерлий в дитинстві. Поховали.
Список літератури курсової "Психолого-педагогічна характеристика функцій контролю навчання" - більше 20 джерел. ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА теорія - широко застосовується в західній політології і соціології для позначення сучасного суспільства. Концепція індустріального суспільства розроблялася в трудах Р.Дарендорфа (посткапиталистическое суспільство), Дж.Белла, З.Бжезінського (технотронное суспільство), А.Турена (суспільство, що програмується ), К.Боулдінга (постиндустриальное суспільство), О.Тоффлера, представниками Римського Клубу. Згідно з концепцією постиндустриального суспільства суспільний розвиток розділяється на три етапи: доиндустриальное, індустріальне і постиндустриальное. Доиндустриальное суспільство. Ерхард - Людвіг (1897-1977), професор економіки, батько "економічного чуда" в Німеччині. У 1928-1942 рр. працював науковим співробітником і директором Інституту кон'юнктурних досліджень в Нюрнберге, а після війни директором управління господарством англо-американської зони окупації (Бізонії). З 1949 по 1963 рр. він був міністром народного господарства і три роки - федеральним канцлером ФРН. Модель "соціального ринкового господарства" містила актуальну і одноразово тривіальну думку професора Ерхарда: соціальна спрямованість економіки реалізовується не через вдосконалення механізму.

СХІД - сторона світла, пов'язана з символікою відродження. У сакральной географії схід традиційно визначається як земля Духа. На сході розташовується рай. Не випадково олтар християнського храму звернений у бік сходу. Сакрализация сходу, безсумнівно, пов'язана з сходом сонця; з сходу прийшла і Віфлеємська зірка, що сповістила про народження мессія. На сході знаходиться країна вищих присвячених - Агартх. У Середні віки в Європі широке поширення мало уявлення про те, що на сході знаходиться велике християнське царство пресвітера Іоанна. Папи римські навіть відправляли місіонерів, щоб ті заручилися.
Посилання в тексті роботи "Психолого-педагогічна характеристика функцій контролю навчання" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ДИНАМІЧНІ СИСТЕМИ - системи, під дією зовнішніх і внутрішніх сил що змінюють у часі свої стану. Уявлення про динамічні системи виникли як узагальнення поняття механічної системи, поведінка якої описується законами динаміки Ньютона. У сучасній науці поняття динамічної системи охоплює системи практично будь-якої природи - фізичні, хімічні, біологічні, економічні, соціальні і інш. При цьому системи характеризуються різною внутрішньою організацією - жорстко-детермінований, стохастичні, нелінійні, системи з елементами самоорганизации, самоорганизующиеся. Найважливішою властивістю динамічних систем є їх стійкість, тобто. АБЬЕКЦИЯ, ІСТИННО-РЕАЛЬНЕ - Франц. AB-JECTION, VREEL. Поняття Ю. Крістевой, складова частина її концепції довербальной стадії язикового становлення "говорячого суб'єкта". "Абьекция", як і "істинно-реальне", характеризують стадію становлення суб'єкта, хронологічно передуючу "стадію дзеркала", а перша - навіть стадію лакановского Уявного (Психічні інстанції). "Абьекция" - процес відпадання, внаслідок якого виникає "абьект" - "відпалий об'єкт". Не будучи ні об'єктом, ні суб'єктом, абьект являє собою першу спробу майбутнього суб'єкта усвідомити факт. МНОГОПУЛЬТОВАЯ СИСТЕМА ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (МПСОИ) - сукупність екранних пультів, працюючих від єдиної ЕОМ і що представляють інформацію деякій групі незалежно працюючих один від одного операторів (користувачів). Особливістю МПСОИ є регулярний обмін інформацією між ЕОМ і групою користувачів, що мають доступ до інформаційних банків даних, що володіють певними пріоритетами і працюючих в реальному масштабі часу з використанням каналів переривання. Вважається, що обмін інформацією ведеться в реальному масштабі часу, якщо реакція системи на запит користувача не перевищує одних-двох хвилин. Наявність багатьох користувачів і випадковий характер.

Гальперін Петро Яковльович - (2.10.1902, Тамбов - 25.03.1988) - вітчизняний психолог, Біографія. У 1926 р. закінчив Харківський медичний інститут по спеціальності психоневрологія. Працював в якості врача-психоневролога, а потім психолога в медичних і педагогічних установах України. У 1930-х був членом Харківської деятельностной школи, одним з найближчих співробітників А.Н.Леонтьева. Під час Великої вітчизняної війни працював в евакогоспитале, проводив аналіз відновлення рухів у поранених на основі ідей деятельностного підходу. У 1943 р. був запрошений С.Л.Рубінштейном, який завідував кафедрою психології МГУ, для роботи на. ПРОМИСЛОВА ПСИХОЛОГІЯ - напрям досліджень психології труда, основною задачею якого є пошук можливостей психологічної раціоналізації труда працівників різних галузей промислового виробництва. Як своя основна мета П. п. ставить підвищення психологічними коштами продуктивності труда робітників за рахунок збільшення їх працездатності. Рішення цієї задачі в П. п. здійснюється шляхом застосування виключно сприятливих впливів на особистість працівника і його психологічний стан з обов'язковим виключенням при цьому несприятливих впливів. Роботи в області П. п. розвиваються у декількох напрямах. 1. Пристосування техніки до. НГУЕН КУАНГ ТХИОНГ - доктор технічних наук. У 1999 м. в Москві в Обчислювальному центрі РАН захистив докторську дисертацію по темі: Методи і моделі надійності, ефективності і безпеки складних технічних систем в конфліктних ситуаціях" Спеціальність: 05.13.16 - застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання і математичних методів в наукових дослідженнях (по галузях науки). Розробив системний підхід до побудови теорії математичних моделей процесів управління в умовах конфлікту і невизначеності, які включають три основних розділи: антагоністичні, бескоалиционні і кооперативна диференціальна гра. Для. Каузальна схема - [лати. causa - причина] - поняття, що використовується в соціальній психології для позначення: а) принципів аналізу причинності в сфері соціального сприйняття; б) стійких уявлень про конкретні причинні зв'язки. Це поняття придбало широке поширення в зв'язку з розвитком досліджень каузальної атрибуции. Основними становлячими К. із., згідно з найбільш поширеною в західній соціальній психології теорії Г. Келлі (1972), є три принципи: 1) принцип знецінення - сприйняття ролі даної причини в зумовленні події як меншої внаслідок наявності інших причин, потенційно сприяючих його настанню; 2) принцип.