На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Психодіагностика свідомості дорослої людини

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні передумови дослідження людської свідомості ... 5
1.1. Свідомість як форма відображення людиною дійсності ... 5
1.1.1. Природа людської свідомості ... 5
1.1.2. Виникнення і розвиток свідомості ... 8
1.1.3. Свідомість і несвідоме ... 11
1.2. Принципи і методи діагностики свідомості і самосвідомості ... 14
Розділ 2. Емпіричне вивчення свідомості дорослої людини ... 22
2.1. Опис методики дослідження ... 22
2.2. Аналіз результатів дослідження ... 30
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Психодіагностика свідомості дорослої людини" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Психодіагностика свідомості дорослої людини"

Курсова робота "Психодіагностика свідомості дорослої людини" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Психодіагностика свідомості дорослої людини", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Психодіагностика свідомості дорослої людини" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Психодіагностика свідомості дорослої людини" і призначений виключно для пошукових систем.

ВІК - період розвитку людини, що характеризується сукупністю специфич. закономірностей формування організму і особистості. В. являє собою якісно особливий етап, до-рому свойствен ряд змін, що визначають своєрідність структури особистості на даному рівні розвитку. Пед. досвід, психол. спостереження, мед. практика на емпирич. основах виділяють разл. вікові періоди. Існуючі варіанти періодизації вікового розвитку (див. табл.) умовні, т. до. засновуються на специфічних для кожного підходу критеріях. Психол. характеристики В. визначаються конкретно-ист. умовами виховання і розвитку, особливостями. ПОРУШЕННЯ РУХОВІ (порушення функцій опорно-рухового апарату) - - відхилення, що виявляються в обмеженні об'єму і сили рухів, порушенні їх темпу, координації, наявності мимовільних рухів (див. Рухи довільні). Зустрічаються у 5-7% дітей. Причини Н.д.: захворювання нервової системи (дитячий церебральний параліч, яким страждає більшість дітей з Н.д., поліомієліт), природжені деформації (аномалії розвитку хребта, недоразвитие і дефекти кінцівок) або придбані захворювання (полиартрит і інш.) і травми. Для всіх захворювань і пошкоджень основним є руховий дефект - затримка формування, недоразвитие, порушення або втрата рухових функцій. Розроблена система раннього. СЕГЕН Едуард - (20.1.1812, Париж, - 28.10.1880), франц. лікар і педагог, один з основоположників оли-гофренопедагогики, автор медико-пед. системи виховання і навчання глибоко мислено відсталих дітей. Спочатку займався індивід, вихованням недоумкуватих дітей. З 1839 керував подітий. відділенням при будинку піклування душевнохворих в Бісетре (під Парижем). Здесь С. провів ряд реформ, поліпшуючих умови життя і виховання дітей. У 1841 організував приватну школа-пансіон для відсталих дітей. У 1848 поїхав в США, де організував перші в цій країні установи для недоумкуватих. С. вважав принципово. ЛОМОНОСОВ Михайло Васильович - (1711-1765) Великий російський вчений, дослідник, поет, філософ, художник, історик, просвітник. Основні педагогічні роботи: "Коротке керівництво до риторики", "Російська граматика", "Древня російська історія", "Про збереження і розмноження російського народу", "Проект регламенту московських гімназій" і інш. Вважав метою виховання підготовку до служіння Батьківщині і народу, основу виховання бачив в науці, яка вдосконалює людину в розумовому і етичному відносинах. Був ініціатором різноманітних наукових, технічних і культурних.
Кожна вагома структурна частина курсової "Психодіагностика свідомості дорослої людини" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Анненков Максим Никифорович (згадується за 1680-е рр.) - Курський "син боярский". По указу Петра I отримав земельні володіння в Курськом краї. По розпорядженню курского воєводи А. С. Шеїна виготовляв в квітні 1684 м. перші в історії краї археологічні дослідження - вивчав обставини знахідки кісток "волота" (казкового велетня) в урочищі Пісочний Колодезь під Ольшанкой (сучасна Харківська обл.). Кістки, що належали швидше усього мамонту або іншому великому представнику палеолитической фауни, були знайдені в лютому 1679 м. сотником черкаського Харківського полку І. Д. Смороцким, який повідомив про те в Розрядний наказ. Згідно з царським. Мірович Василь Яковльович - Мірович Василь Яковльович - подпоручик Смоленського піхотного полку, винуватець "шлиссельбургской безглузді", по вираженню Екатеріни II; вона ж назвала Міровича "сином і внуком бунтівників". Його дід, переяславский полковник Федір Мірович, змінив Петру I і після поразки Карла XII біг в Польщу. Батько Міровича їздив таємно в Польщу, за що і був засланець в Сибір, де Мірович і народився в 1740 р. Нащадок, що Збіднів ніколи багатих і знатних малороссийских дворян, подпоручик Мірович знаходився одного разу в караулі в Шліссельбургської міцності. Взнавши, що таємничий в'язень № 1 - Іоанн. Юрій Володимирович Долгорукий (1090 (?) - 1157) - Син Владіміра Мономаха. Ще дитиною бал відправлений з братом Мстиславом княжити до Ростова. З 1117 р. став княжити едінолічно. З початку 30-х років його стало нестримно тягнути на південь, ближче до престижного київського столу. Вже в 1132 р. він захоплює Переяславль Російський, але зміг усидіти там лише 8 днів, не вдалася його спроба затриматися в Переяславле і в 1135 р. З 1147 р. Юрій постійно втручається в междукняжеськие розбрати, намагаючись відняти у племінника свого Ізяслава Мстіславіча Київ. Це вдається йому лише в 1155 р. Але два роки опісля Юрій несподівано вмирає; він захворів.
У вступі курсової "Психодіагностика свідомості дорослої людини" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Нідерланди - Нідерланди (Netherlands, the), гос-у в Зап. Європі. З 1795 по 1814 р. знаходилися під контролем наполеонівської Франції. Скориставшись цим, Великобританія захопила колонію Цейлон (нині Шри-Ланка) і Капськую колонію в Юж. Африці, важливі торг, форпости голланд. Ост-Индской компанії. За рішенням Венського конгресу Нідерланди, Бельгія і Люксембург були об'єднані в незалежне королівство Незважаючи на відділення Бельгії в 1830 р., Н. процвітали при правлінні Оранського будинку, прийнявши в 1848 р. конституцію, засновану на англ, системі. Країна дотримувала нейтралітет в 1 -ю світову війну, пережила економ.

ИОАНН - Римський імператор в 423-425 рр. Іоанн був першим секретарем при імператорові Гонорії. Після його смерті він захопив влада (Сократ: 7; 23). Прокопий пише, що це був людина покірливої вдачі, обдарована розумом, але в той же час здібний до рішучих дій. Недовгий час свого правління він провів в розсудливій помірності, не слухав донощиків, нікого що не убила по свавіллю і ні у кого не відібрав майна (Прокопій: "Війни Юстініана"; 3; 3). Візантійський імператор Феодосій не визнав його влади, але проголосив імператором малолітнього Валентіні-ана III і відправив проти Іоанна війська на чолі з Ардавурієм. САНЧЕС - Ілліч Рамірес (Шакал Карлос; р. 1949), міжнародний "революційний терорист", що здійснив в 1970-80-е рр. найбільш значні бойові операції. Об'єктом нападів Санчеса були громадяни Ізраїля, Західної Європи і США, помірного арабських режимів. У різний час Карлос співробітничав з Карлос організовував терористичні операції в інтересах Народного фронту звільнення Палестіни, "Червоних бригад", колумбийской організації М-19, Фракції Червоної Армії, ЦІЄЇ, КАЯ, ООП, НФО Туреччини. Карлос звинувачується в здійсненні десятків терористичних операцій, кількість його жертв досягає 80.
Список літератури курсової "Психодіагностика свідомості дорослої людини" - більше 20 джерел. КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ (КПРФ) - одна з найвпливовіших політичних партій сучасної Росії. Сектор політичного поля, який традиційно займає партія, може бути охарактеризований як лівий - від елементів лівого радикалізму до социал-демократизму. При всій відносній однорідності ідеологічної платформи в партії співіснують великі націонал-радикальне і інтернаціонально-помірне, ідейно-політичні течії. Чисельність партії - не менше за 500 тис. членів. Соціальну базу партії складають в основному люди середнього і немолодого віку (середній вік членів біля 50 років). Партія видає більше за 150 газет. Партія будується за територіальним принципом. МОБІЛЬНОСТІ теорія - (від фр. mobile, лати. mobilis - жвавий, здібний до швидкої дії) - система ідей в соціології і політології, в якій осмислюються процеси зміни становища людей в соціальній структурі. Історично в східному суспільстві, при становій і раннебуржуазной організації перехід з нижчої структурної групи у вищу був сильно утруднений. По мірі розвитку політичної структури індустріального суспільства цілий ряд процесів змінює цю ситуацію. Одним з перших на цю сторону суспільних і політичних відносин звернув увагу П. Сорокин - один з ведучих соціологів США, колишній росіянин. П. Сорокин, досліджуючи.

ДАМОН з Афін - (сірий. 5 в. до н.е.) - грецький софіст і музичний теоретик, радник Перікла. Вважався вчителем Сократа (Diog. . У 443 був осуджений за симпатії тиранічному режиму і підданий остракізму. Услід за софістами визнавав, що доброчесність можна навчити, але на відміну від них головним засобом досягнення цієї мети вважав музику. Під впливом ідей піфагорійців сформулював теорію музичного етоса, основні положення якої викладені ним в мові, зверненій до членів афинского Ареопагу. Згідно Дамону, музика надає вплив на етичний характер (етос) людини, оскільки рух звуків подібно руху почуттів в душі. При.
Посилання в тексті роботи "Психодіагностика свідомості дорослої людини" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КОСМИЗМ - (греч. kosmos - організований мир, kosma - прикраса) - філософський світогляд, в основі якого розташовується знання про Космос і уявлення про людину як "громадянина Світу" (киники, стоїки, Кант, Мамардашвілі), а також про микрокосмосе, подібну Макрокосмосу. У філософії поняття К. пов'язане з вченням древніх греків про мир як структурно-організоване і впорядковане ціле. Пифагор запропонував розуміння космосу як Універсума; Гераклит розробляв вчення про Космос як "Міростроє". У Платона Космос - впорядкована частина Всесвіту, протилежна Хаосу. Гностицизм, виниклий на основі иудо-християнської ідеї. АВЕНАРІУС (AVENARIUS) Ріхард (1843-1896) - швейцарський філософ, один із засновників емпіріокритицизму. Основні твори: "Філософія як мислення про світ за принципом найменшої витрати сил" (1876), "Критика чистого досвіду" (у 2-х томах, 1888 - 1890), "Людське поняття про світ" (1891) і ін. А. розробив вчення про "принципову координацію", уловивши потребу природознавства у філософському обгрунтуванні нових наукових картин досліджуваної реальності, ідеалів і норм теоретичного пояснення. За задумом А., вчення про "принципову координацію" повинне було відкрити можливість для подолання дуалізму фізичного і психічного, відриву наук про природу від. ФІЗІОЛОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ - (англ. physiological psychology) - галузь психологічної науки, виникла в кінці XIX в. Термін Ф. п. ввів В. Вундт для позначення експериментальної психології, яка перший час спиралася на методи і технічну базу досліджень в астрономії, фізіологічній оптиці, фізіології н. з. і органів чуття. Відношення фізіологічних процесів до психічних явищ "Ф. п." Вундта трактувала з позицій дуалізму (див. також Психофізіологічна проблема). Вундт обмежував область Ф. п. лише елементарними психічними процесами - відчуттями, найпростішими чувствованиями і руховими реакціями. Т. Циген розповсюдив Ф.

Симптомообразованіє - гіпотетичних процес, фінальною стадією якого є остаточне формування і маніфестація клінічних ознак, що розглядаються як симптом психічного розладу. Соматичні симптоми вказують на дисфункція фізіологічних процесів, имеющюю слідством порушення гомеостаза внутрішньої середи організму в тому або інакшому напрямі. Специфіка психологічних симптомів психіатричного розладу складається в тому, що фізіологічні порушення не бувають представлені в них так же безпосереднім образом, як це властиво фізичним симптомам. Звичайно нейрофизиологические порушення, які супроводяться появою психіатричної симптоматики. АВТОМАТИЗАЦІЯ ІНЖЕНЕРНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ (А. ИПП) - застосування ЕОМ, загального і спеціального математичного забезпечення, коштів автоматики і оргтехніки, організованого в систему типу "чоловік - машина" (в автоматизовану систему проектування- АСП), для проектування машин, систем управління, промислових і обчислювальних комплексів, працюючого з участю людини-оператора. А. ИПП дозволяє виключити суб'єктивізм при прийнятті рішень, значно підвищити точність розрахунків, вибирати варіанти інженерно-психологічних рішень для їх реалізації на основі суворого математичного аналізу всіх або більшості варіантів проекту, істотно скоротити терміни. РУБАХИН - Володимир Федорович (1921 - 1985) - російський психолог, фахівець в області психології труда і інженерній психології. Один з творців інженерної психології в СРСР. Д-р психологічних наук (1970), професор. Закінчив аспірантуру Військово-педагогічного ин-та Радянської Армії, біля 30 років прослужив в Збройних силах. З 1973 р. був заст. директора Інституту психології АН СРСР, одним з ініціаторів створення якого він був. Багато сил віддавав зміцненню зв'язку психологічної науки з практикою, впровадженню досягнень психології в різні відростай народного господарства. Проводив. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ В ХОДІ МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ - це такий вплив на психіку особистості, а також груп людей, представників різної етнічної спільності в процесі взаємодії і взаємовідносин, яке в кінцевому результаті позначається на їх поведінці, сприяє адаптації і взаєморозумінню. Воно неминуче несе на собі відбиток вияву національно-психологічних особливостей суб'єктів спілкування. Психологічний вплив в ході міжнаціонального спілкування виникає разом з початком; самого процесу міжнаціонального спілкування і присутній незалежно від бажання або небажання суб'єктів його здійснювати. Воно може виявлятися спонтанно або цілеспрямовано, навмисно.