На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Особливості психодіагностики мовленнєвого розвитку молодших школярів

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Особливості психодіагностики мовленнєвого розвитку молодших школярів ... 5
1.1. Поняття про мову та її функції. Фізіологічні механізми мовної діяльності ... 5
1.2. Розвиток мови молодшого школяра ... 11
1.2.1. Особливості письмової мови молодших школярів ... 14
1.2.2. Розвиток фонетичної сторони мови ... 15
1.2.3. Розвиток граматичної сторони мови ... 16
1.2.4. Розвиток лексичної сторони мови ... 16
1.2.5. Оволодіння мовною діяльністю в процесі навчання ... 17
1.3. Діагностика мовного розвитку молодшого школяра ... 18
1.5. Діагностика мовного розвитку дитини, усвідомленості сприйняття і використання нею мови ... 21
Розділ 2. Дослідження мовленнєвого розвитку молодших школярів ... 22
2.1. Методики дослідження ... 22
2.1.1. Методика визначення понять ... 22
2.1.2. Методика з'ясування пасивного словарного запасу ... 23
2.1.3. Методика визначення активного словарного запасу ... 23
2.1.4. Методика визначення ригідності словарного запасу ... 24
2.2. Кількісна і якісна обробка результатів дослідження ... 25
2.2.1. Результати дослідження за визначенням понять ... 25
2.2.2. Результати з'ясування пасивного словарного запасу ... 26
2.2.3. Результати визначення активного словарного запасу ... 27
2.3.4. Результати визначення ригідності словарного запасу ... 29
Висновки ... 31
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Особливості психодіагностики мовленнєвого розвитку молодших школярів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Особливості психодіагностики мовленнєвого розвитку молодших школярів"

Курсова робота "Особливості психодіагностики мовленнєвого розвитку молодших школярів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Особливості психодіагностики мовленнєвого розвитку молодших школярів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Особливості психодіагностики мовленнєвого розвитку молодших школярів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Особливості психодіагностики мовленнєвого розвитку молодших школярів" і призначений виключно для пошукових систем.

СПЕРАНСКИЙ Михайло Михайлович - [1(12).1.1772, з. Черкутино Володимирської губ., - 11(23).2.1839, Петербург], гос. діяч, граф (1839). По закінченні Гл. семінарії в Александро-Невском монастирі в Петербурге (1791). залишений вчителем математики, фізики і красномовства там же, з 1795 отримав кафедру філософії, призначений на посаду префекта семінарії. Склав учбові допомоги - "Правила вищого красномовства" (опубл. в 1844). і "Фізика, вибрана з кращих авторів" (опубл. в 1872). З 1797 на гос. службі. У 1807 отримав звання гос. секретаря, з 1808 чл. Комісії складання законів і товариш міністра юстиції. С. став. АБОВЯН Хачатур - [окт. 1809, з. Канакер, нині в межі Єревана, - 2(14) апр. 1848], арм. просвітник-демократ, основоположник нової арм. літри і новий арм. лит. мови, педагог. Вчився в Ечміадзіне (1819 - 22), в Нерсесянськом уч-ще в Тбілісі (1822 - 26), де його наставником був А. Аламдарян. Будучи секретарем і перекладачем в резиденції католикоса в Ечміадзіне, А. вивчав пам'ятники древне-арм. культури. У 1830 - 35 вчився в Дер-птськом (нині Тартуський) ун-ті. У 1837 став доглядачем уїздного уч-ща в Тбілісі. У 1843 перевівся на ту ж посаду в Єреван. демокр. педагогіки. З позицій просвіти виступив за розширення. КОНСПЕКТ - особливий вигляд тексту, в основі якого лежить аналитико-синтетична переробка інформації першоджерела (початкового тексту). Мета цієї діяльності - виявлення, систематизація і узагальнення (з можливою критичною оцінкою) найбільш цінної (для того, що конспектує) інформації. Письмова фіксація цієї інформації в формі не призначеного для публікації повторного тексту позбавляє укладача К. від необхідності повторно звертатися до першоджерела. К. володіє ознаками тексту: тематичною, смисловою і структурною єдністю. Тематична і смислова єдність К. виражається в тому, що всі його елементи прямо або. Ісихазм - (гр. - священний спокій) - вчення про збагнення благодаті Божієй через молитву і глибокою аскетику (самота, мовчання). Суть исихазма складається у визнанні існування божественного світла, що нестворюється (природою або людиною) і можливості людини його бачити. Умовою бачення божественного світла є життя в святості, молитви, абстрагованість від мирських турбот, містичне споглядання, а також спокій і зосередженість душі. Людина внутрішньо повинна бути так перетворена, щоб його духовному погляду відкрилося вічно існуюче, але по недосконалості людини, його фізичному зору невидиме і незнане. Тільки.
Кожна вагома структурна частина курсової "Особливості психодіагностики мовленнєвого розвитку молодших школярів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Петров Олександр Андрійович - Петров (Олександр Андрійович) - перекладач XVIII віку, друг Карамзіна. Народився П., ймовірно, на початку 1760-х років; перші літературні досліди вміщував в Новіковськом журналі "Ранкове Світло" (1777 - 1780). За час від 1785 р. до 1792 р. збереглися його листи до Н.М. Карамзіну (див. "Російський Архів", 1863). Зі слів М. Дмітрієва ("Дрібниці із запасу моєї пам'яті", М., 1869), П. і Карамзін жили разом в будинку Дружнього Вченого Суспільства. Наставленіям П. і його розбірливому смаку Карамзін був зобов'язаний розвитком почуття витонченого. Сам Карамзін, що. ФОНВИЗИН Денис Іванович - (3.04.1744 (45?) - 1.12.1792), російський письменник. З дворян. З 1755 Фонвізін вчився в гімназії при Московському університеті, в 1762 був переведений в студенти, але в тому ж році залишив університет і поступив на службу перекладачем в Колегію закордонних справ. У 1769 Фонвізін став секретарем розділу Колегії закордонних справ Н.І. Паніна, його близьким помічником і довіреною особою. Великим успіхом Фонвізіна стала комедія "Бригадир" (написана в 1766-69), в якій висміювалося неуцтво, хабарництво, раболіпство перед всім іноземним "благородного стану". Корінь зла Фонвізін-просвітник бачив в. Пашич, Нікола - відомий сербський політичний діяч. У молодості Пашич захоплювався революційно-бунтарськими ідеями Бакуніна, але невдовзі повернув вправо і став організатором буржуазної радикальної партії, що проголосила своєю головною метою національне об'єднання сербів на основі широких демократичних свобод. Ця програма викликала природні побоювання у реакційної династії, що царювала в той час (80-е рр.) Обреновичей, що почала запекле гоніння проти радикальної партії і її керівника Пашича. Звинувачений в 1883 р. в керівництві селянським повстанням, Пашич емігрує за межу і засуджується сербським судом заочно до.
У вступі курсової "Особливості психодіагностики мовленнєвого розвитку молодших школярів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Верховне головнокомандування збройними силами Німеччини (ОКВ) - (Oberkommando der Wehrmacht; OKW). Було створено за наказом Гитлера 4 лютого 1938 замість Військового міністерства (Reichskriegsministerium). Верховним головнокомандуючим збройними силами був Гитлер, на вірність якому особистий склад збройних сил зобов'язаний був приймати присягу. У складі ОКВ було чотири управління: оперативний відділ (А. Йодль), військова розвідка і контррозвідка - Абвер (В. Канаріс), економічний відділ, що відав питаннями постачання і озброєння армії (Г. Томас), і управління загального призначення. Начальником штабу Верховного головнокомандування збройними силами.

Шредер Іван Миколайович - Шредер (Іван Миколайович) - скульптор, народився в 1835 р., виховувався в пажеском Його Величність корпусі, звідки був випущений корнетом в лейб-гвардії уланский полк; по закінченні кримської кампанії вийшов у відставку з метою присвятити себе цілком скульптурі, якій займався перед тим любительски, користуючись порадами професора барона П.К. Клодта, і поступив в учні Імператорської академії мистецтв, під керівництво Н.С. Піменова Ще відвідуючи класи академії, виліпив в одну зиму десять статуй для складеного М. Мікешиним новгородского пам'ятника тисячоліттю Росії. Відправившись в 1864 р. в чужі краї. Ногин Віктор Павлович - (2 лютого 1878, Москва, - 22 травня 1924, там же). З сім'ї прикажчика. У 1892 закінчив 4-класне училище в Калязіне Тверської губернії. З 1896 робітник на текстильній фабриці в Петербурге. У 1898 член соціал-демократичної групи "Робоче знамено", уперше арештований, засланець в Полтаву. У 1900 емігрував. З 1901 агент "Іскри". Після 2-го з'їзду РСДРП (1903) більшовик. Учасник Революції 1905 - 07 (Петербург, Баку, Москва). Делегат 5-го з'їзду РСДРП (1907), вибраний членом ЦК, з 1910 член Російського бюро ЦК. Неодноразово зазнавав арештів (нараховував до 50 тюрем, куди він був укладений) і посилань.
Список літератури курсової "Особливості психодіагностики мовленнєвого розвитку молодших школярів" - більше 20 джерел. ПОЛІТИЧНИЙ КОНФЛІКТ - зіткнення протилежних суспільних сил, зумовлене певними взаємовиключаючими політичними інтересами і цілями. Зміст політичного життя держав, суспільств складає особливу форму реалізації політичних інтересів людей (класів, соціальних груп, партій, національної і релігійної спільності і т.д.) Політичне життя суспільства знаходить вираження у владних відносинах (боротьбі за владу), направлених на захист, закріплення і розвиток досягнутого завоювання, створення передумов для поліпшення положення певних політичних сил, досягнення балансу між ними. Якщо такий баланс відсутній, то виникають. Сьомий з'їзд Партії Народної Свободи (кадетів) - 25 - 28 березня 1917, Петроград. 473 делегати з вирішальним голосом (в тому числі 150  - члени ЦК і делегати фракцій Державної Думи всіх 4 скликань; 323 делегати  - представники організацій 52 губерній і областей Росії). З'їзд відкрив почесний голова ЦК князь П. Д. Долгоруков. Обговорені питання: Про перегляд відділу Другої партійної програми про державний устрій  - Ф. Ф. Кокошкин; Про Засновницькі Збори  - Кокошкин; Повідомлення з місць; Аграрне питання  - А. А. Корнілов; Про відношення до війни  - Корнілов; Про тактику партії  - М. М. Вінавер і князь Д. І. Шаховської; Організаційні питання  -.

ШКІЛЬНА І ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ - вибір найкращого шкільного і професійного шляху, що відкривається перед суб'єктом. Встановлюється в залежності від здібностей і свідомих спрямувань суб'єкта. Шкільна і професійна орієнтація проводиться в середніх учбових закладах Порадою класу, що має місце в третьому триместре 3-х і 5-х класів. Члени Поради класу (викладачі, шкільний асистент, делегати, батьки і т.д.) радяться з державними чиновниками, відповідальними за орієнтацію, і спільно вибирають орієнтацію на довгий або короткий цикльь навчання або на активне життя. Перші роботи по професійній орієнтації проводив у Франції на початку XX.
Посилання в тексті роботи "Особливості психодіагностики мовленнєвого розвитку молодших школярів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БЕРОЗ - (Халд.) Жрець Храму Бела, що писав для Олександра Великого історію Космогонії - як їй вчили в Храмах - на основі астрономічних і хронологічних записів, що збереглися в цьому храмі. Фрагменти, які ми маємо в так званих переказах Евсевія, звісно, настільки ненадійні, наскільки ненадійними цей біограф імператора Костянтина - з якого він зробив святого (!!) - зміг їх зробити. Єдине керівництво по цій Космогонії тепер можна знайти у фрагментах ассирийских табличок, очевидне, майже цілком переписаних з більш древніх вавілонських літописів, які - що б ні говорили сходознавці - незаперечно є. СИДОНСКИЙ Федір Федорович - [11 (23) лютого 1805, з. Архангельское Тверської губ. - 6(18) грудня 1873, Петербург] - російський філософ і богослов. Вчився в Тверської семінарії, в 1829 закінчив Санкт-Петербургскую духовну академію, де був залишений бакалавром. У 1835 назавжди видаляється з академії і служить приходським священиком; в 1865 - 73 позаштатний викладач філософії в Санкт-Петербургском університеті, в 1873 запрошується на штатну посаду на кафедру богословия. "Введення в науку філософії" (1833) Сидонського було першим серйозним дослідженням філософського пізнання на російській мові. Згідно. Просоциальноє поведінка - (prosocial behavior) П. п. складається з реакцій, к-рі не спричиняють за собою очевидних вигід для респондента, але вигідні реципієнту. Як гіпотетичні детермінант П. п. пропонувалися як внутрішні, так і зовнішні механізми. По мірі дорослішаючого і розвитку індивідууми вдосконалюють своє розуміння, краще передбачують наслідки своїх дій і вчинків і навчаються орієнтуватися і поступати на основі загальних етичних принципів. При акценті на зовнішніх чинниках увага дослідників зосереджувалася на ситуационних детермінантах П. п. Два осн. теорет. підходу до розуміння П. п. підкреслювали.

Навчання - процес придбання індивідуального досвіду людиною або твариною в ситуаціях поведінки, що повторюються і діяльності; може бути як цілеспрямованим, спеціально організованим в процесах навчання, так і мимовільним, стихійним. Поняття "Н." виникло в зоопсихологія в роботах американського психолога Е.Л. Торндайка і інш. і надалі стало одним з центральних понять в бихевиоризме і необихевиоризме. Возможності Н. виявляються вже у дощового черв'яка і розвиваються по мірі просування вгору по еволюційним сходам. Людина народжується лише з декількома природженими рефлексами (сосательний, ковтальний. ПАССИОНАРНОСТЬ - поняття, що вживалося Л.Н. Гумільовим для пояснення особливостей процесу етногенеза. П.могут володіти як окремі особа, належна до конкретному етносу, так і етноси загалом. Для пассионарних особистостей (пассионариев) властиві виняткова енергійність, честолюбство, гордість, виняткова цілеспрямованість, здібність до навіювання. Л. Н. Гумільов дав наступне визначення цього поняття: "Пассионарность - це здатність і прагнення до зміни оточення,. .. до порушення інерції агрегатного стану середи". П.является атрибутом не свідомості, а підсвідомість. Проявленіє П. фіксується в історії етноса. ВИЩІ ПСИХІЧНІ ФУНКЦІЇ - теоретичне поняття, введене Л.С.Виготським, вказуюче складні психічні процеси, соціальні по своєму формуванню, які опосредствовани і за рахунок цього довільні. По його уявленнях, психічні явища можуть бути натуральними, детермінований переважно генетичним чинником, і культурними, надбудованими над першими, власне вищими психічними функціями, які цілком формується під впливом соціальних впливів. Основною ознакою вищих психічних функцій є їх опосредствованность певними психологічними знаряддями, знаками, виниклими внаслідок тривалого суспільно-історичного розвитку людства, до яких. КОНФЛІКТ ПІДЛІТКА З БАТЬКАМИ - різновид сімейного конфлікту "родитель-дитина". К. п. з р. породжуються комплексом умов, найбільш істотними з яких є: особливості віку, внутрисемейні відношення, социокультурная середа, складові загалом соціальну ситуацію, навколишню дитину. Прічини К. п. з р. мають вікову динаміку, випереджальну становлення ведучих потреб підліткового віку; у молодших підлітків переважають конфлікти, пов'язані з навчанням, у старших найбільш поширеною причиною конфліктів з батьками стає "неспівпадання поглядів на життя". У старших підлітків, що проживають в міській і сільській.