На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Психодіагностика дітей підліткового та юнацького віку

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Психодіагностика дітей підліткового і юнацького віку як психологічна проблема ... 5
1.1. Загальна характеристика методів психодіагностики ... 5
1.2. Особливості психодіагностики дітей підліткового і юнацького віку ... 14
Розділ 2. Експериментальне вивчення особливостей психодіагностики дітей підліткового та юнацького віку ... 21
2.1. Опис методики дослідження ... 21
2.2. Аналіз результатів дослідження ... 28
Висновки ... 32
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Психодіагностика дітей підліткового та юнацького віку" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Психодіагностика дітей підліткового та юнацького віку"

Курсова робота "Психодіагностика дітей підліткового та юнацького віку" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Психодіагностика дітей підліткового та юнацького віку", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Психодіагностика дітей підліткового та юнацького віку" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Психодіагностика дітей підліткового та юнацького віку" і призначений виключно для пошукових систем.

ШКІЛЬНИЙ ТЕАТР - самодіяльний театр в европ. уч. закладах пізнього середньовіччя. Виниклий як засіб религ. виховання і навчання латині і красномовству, що служив спочатку лише одним з пед. прийомів, Ш. т. згодом став етапом в розвитку проф. сценич. иск-ва. Ш. т. засновувався на досвіді антич. драматургії (Теренций був гл. зразком). Разом з тим Ш. т. звертався і до традиції литургич. действа. Щоб бути зрозумілим як учнем, так і широкому глядачу, Ш. т. використав не тільки латинь, але і народні мови (гл. обр. в інтермедіях). У слов'янському світі Ш. т. отримав розвиток як засіб виховання в єзуїтських уч. закладах. МИСЛЕННЯ - - опосередковане відображення зовнішнього світу, яке спирається на враження від реальності і дає можливість людині в залежності від засвоєних ним знань, умінь і навиків правильно оперувати інформацією, успішно будувати свої плани і програми поведінки. Інтелектуальний розвиток дитини здійснюється в ході його предметної діяльності і спілкування, в ході освоєння суспільного досвіду. Наочно-дійове, наочно-образне і словесно-логічне Генетично найбільш рання форма Вже перші предметні дії дитини володіють рядом важливих особливостей. При досягненні практичного результату виявляються деякі ознаки. ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА - - сукупність прийомів контролю і оцінки, направлених на рішення задач оптимізації учбового процесу, диференціації учнів, а також вдосконалення освітніх програм і методів педагогічного впливу (див. Перевірка і оцінка). П.д. - невід'ємний компонент педагогічної діяльності, так як здійснення процесів навчання і виховання вимагає оцінки, аналізу і обліку результатів цих процесів. Засвоєння учнями учбового матеріалу безпосередньо залежить від готівкового рівня їх пізнавального і особового розвитку, а також визначається мірою сформированности розумової діяльності учнів. Методи П. д. ПОЛИКОДОВИЙ ТЕКСТ - це текст, в якому повідомлення закодоване семиотически різнорідними коштами - вербальним і невербальним компонентами, об'єднання яких являє собою певну структуру, що характеризується виявом взаємозалежності складових як в змістовному, так і в формальному аспектах. П. т. характеризують як усне, так і письмове спілкування. Як невербальних знаки можуть виступати малюнки, фотографії, схеми, реальні предмети навколишнього світу, становляче предмет спілкування, сюди ж відносяться специфічні тільки для усного спілкування мимика і деякі види жестів. Важливе те, що наявність невербальних (або, як часто.
Кожна вагома структурна частина курсової "Психодіагностика дітей підліткового та юнацького віку" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Точило - евр. гат. Жорно звичайно висікалося в твердій скелі і представляло казаноподібний чан, з отвором на дні, через яке сік від роздавлених у верхньому чані ягід стікав в нижній, менший по розміру чан, також висічений в скелі. У Іоїл. 3:13 говорится1 про жорно, повне ягід, і подточильи, повного соку; срав. також Пріт. 3:10; Агг. 2:16. Одне таке древнє жорно в хорошому стані знайшов Робінзон між Сихемом і Яффой. У скелі, виступаючій із землі, зверху на південній стороні було висічене квадратне поглиблення довжиною в 8 футів (2.5 м) і глибиною в 15 дюймів (36 см) з похилим на півночі дном. Двома. Конкордат 1933 - Угода між Ватіканом і Німеччиною, підписана 20 липня 1933. Щоб заспокоїти німецьких католиків і Ватікан, що критикували расизм і неоязическую політику нацистів, Гитлер, що уникав до часу вступати у відкритий конфлікт з церквою, постійно заявляв про свою добру волю по відношенню до свободи совісті і проголошував невтручання держави і партії у внутрішні справи церкви. У відповідь на це представники церковної ієрархії на тій, що відбулася 28 березня 1933 конференції епископата закликали прихожан підтримати нову владу. Позиція церкви повинна була стати не тільки основою для внутригерманского. АЛЯБЙОВ Олександр Олександрович (4.08.1787 - 22.02.1851) - російський композитор. Походив із старовинного дворянського роду. Отець Алябйова - сенатор, президент Берг-колегії і главноуправляющий межовою канцелярією - дав синові хорошу домашню освіту, яку він закінчив в Благородному пансіоні Московського університету. Алябйов брав участь у Вітчизняній війні 1812 і закордонних походах російської армії в 1813-14 (у Ахтирськом гусарському і Конноєгерськом полицях). У 1823 вийшов у відставку в чині підполковника. Жив в Москві і Петербурзі, де зближувався з письменником М.Н. Загоськиним, композитором А.Н. Верстовським і ін. літературними, музичними і.
У вступі курсової "Психодіагностика дітей підліткового та юнацького віку" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Бородін Михайло Павлович - Бородін, Михайло Павлович, - письменник (помер в 1910 р.). У 1870-х роках, будучи учнем вятской гімназії, Бородін за "крамольну" переписку з виключеними з гімназії товаришами був ув'язнений вятскую, де просидів біля півтори року. Випущений на свободу, Бородін став кореспондувати в "Вітчизняні Записки". По доносу Бородін був арештований і засланець в Якутську область. Там він зустрівся з Джоном Кеннаном, який в своєму відомому творі, описуючи цю зустріч, так говорить про причини висилки Бородіна в Сибір: "Бородин був засланець в Якутськ внаслідок "небезпечного і шкідливого" змісту рукопису, випадково.

Клеменц Дмитро Олександрович - Клеменц, Дмитро Олександрович (1847 - 1914), письменник і діяч народнического руху 70-х років. Прилучившись до цього руху з самого його початку, Клеменц грав в ньому вельми велику роль. Був одним з редакторів закордонного журналу "Община" і журналу, що видавався в Петербурге "Земля і Воля". Арештований ще до виникнення партії "Народної Волі" в 1879 р., Клеменц, після дворічного висновку, був засланець адміністративний в Східний Сибір і жил в Мінусинське. По закінченні терміну посилання Клеменц добровільно залишився в Сибірі, вивчаючи її в етнографічному і антропологічному відношенні. Його труди в. Третьяков Сергій Миколайович - (26 серпня 1882, Москва, - 1943). З сім'ї московських текстильних фабрикантів; входив в пораду Московської міської галереї П. і С. Третьякових. У 1901 - 05 вчився на фізико-математичному факультеті Московського університету. З 1899 очолював фабрично-торгове товариство "Микола Третьяков і До°"; з 1905 також і Товариство Б. Костромської льняної мануфактури. Один з найбільш впливових підприємців льняної галузі, в 1909 змінив А.І. Коновалова на посту голови Костромського комітету торгівлі і мануфактури; з 1910 голова Всеросійського суспільства льнопромишленников, з 1912 старшина.
Список літератури курсової "Психодіагностика дітей підліткового та юнацького віку" - більше 20 джерел. БЕСПАЛОВ Олександр Дмитрович - (р. 13.04.1950) Голова генеральної поради партії "Єдина Росія" в 2001-2002 рр. Народився в м. Боровичи Новгородської області. Батько, військовослужбовець, з Белгородської області, мати, учителька російської мови і літератури, з сусідньої Харківської області. З двох років в Ленінграде. Освіту отримав на хімічному факультеті Ленінградського державного університету ім. А. А. Жданова. Трудовий шлях починав на підприємствах Ленінграда, потім був призначений інструктором організаційного відділу виконкому Ленінградського міської Ради народних депутатів. У 1991-1993 рр. начальник. ТЕОРІЯ ПАРТИСИПАТОРНОЙ ДЕМОКРАТІЇ (ДЕМОКРАТІЯ УЧАСТІ) - Прихильники Т.П.Д. на Заході - єдині, хто захищає і обгрунтовує необхідність посилення ролі держави в соціально-економічному житті суспільства. Вони вважають, що можна уникнути парадокса свободи, коли більшість може вибрати тирана або ж саме стати новим тираном. Проти тирания еліти необхідна добре інформована громадськість, яка могла б здійснювати демократичний контроль через загальні вибори і представницькі установи. Теоретики партисипаторной демократії (Дж. Вольф, Ф. Грін, Б. Барбер) залишаються вірними центральній ідеї класичної теорії демократії про здатність простих.

КЛАСИФІКАЦІЯ - багатоступінчасте, розгалужене ділення логічного об'єму поняття. Результатом К. є система соподчиненних понять: ділиме поняття є родом, нові поняття - видами, видами видів (підвидами), і т.д. Найбільш складні і довершені К. дає наука, що систематизує в них результати попереднього розвитку к. галузей знання і що намічує одночасно перспективу подальших досліджень. Блискучим прикладом наукової К. є періодична система елементів Д. І. Менделеєва, фіксуюча закономірні зв'язки між хімічними елементами і визначальною місце кожного з них в єдиній таблиці. Велику роль в розвитку біології зіграла К.
Посилання в тексті роботи "Психодіагностика дітей підліткового та юнацького віку" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. РЕНАН Жозеф Ернест - (27.2.1823, Трегье, КотдюНор -2.10.1892, Париж), франц. філософ, письменник, історик релігії, филологвостоковед. У 1845 під впливом тюбингенской школи відмовився від духовнной кар'єри і приступив до створення історії религ. верований. У першому науч. труді "Порівняє. історія семитич. мов" ("Histoire generale et Systeme compare des langues semitiques", 1855) P. використав достиженния філології для вивчення характеру і історії древнних народів. У подальших роботах Р. прагнув здійснити достовірну реконструкцію историч. проншлого на основі всієї сукупності приватних истонрич. СУФИЗМ - (арабське "суф" - груба шерстяна тканина, одяг, символ аскетичного життя) - філософсько-містичне вчення в ісламі, виникле в VIII в. С. не однорідний, включає і радикальну опозицію ортодоксальному ислг му (Мансура аль Халладж), усвідомлений компроміс з офищ альной ортодоксией (аль Газалі). Для С. характерна слитность уч ния про пізнання, до-ой тлумачиться позицій містичного пантеиз" (визнання всього существующг виявом божества), з ученн об етичну самосовершенст) вании людини. С. виділяє 4 етапи шляху людини до істинно справжніх форм буття: шариат - пізнання закону і. алкогольний напій - [alcoholic beverage] - Рідина, вмісна алкоголь (етанол) і призначена для питва. Майже всі алкогольні напої готуються шляхом сбраживания, що супроводиться - у разі спирту - дистиляцією (перегонкою). Пиво і ель виготовляють з пророслого зерна (солодовий ячмінь, рис, просо і т.д.) і часто з додаванням хмелю. Вина проводять з сброженних фруктів або ягід, особливо винограду. Іншими традиційними продуктами бродіння є медовуха (з меду), сидр (з яблук або інших фруктів), саке (японська горілка з рису), пульке (з кактуса маги) і чича (з маїсу).Спирти варіюються в залежності від зерна або фруктів як.

КИРЕЕВСКИЙ И. В. - (1806-1856) - видатний російський філософ, публіцист, теоретик слов'янофільства, автор робіт "Про характер освіти Європи" (1852), "Про необхідність і можливість нових початків для філософії" (1865) і інш. У своїй творчості К. пройшов шлях від захоплення западничеством до слов'янофільства, яке є реакцією на його западничество. У державі і сословности К. бачив продовження народного побуту, а релігію визнавав ведучою силою суспільного розвитку. Держава, як тимчасовий соціальний інститут, він протиставляв церкви, яка повинна піклуватися про вічне життя. Російська культура, на думку До.. ПЕРВИННА ОРДА - (PRIMAL HORDE) Форма примітивної соціальної організації, постулированная Дарвіном (1874), в якій люди жили в невеликій, більш або менш організованій групі/ що керувалася деспотичним, владним і ревнивим ватажком (первинним батьком), що привласнив собі всіх жінок і що оберігав їх від посягання сини і інших молодих чоловіків племені. Це, згідно Дж. Дж. Аткинсону (Atkinson & Birch, 1970), привело до заколоту, внаслідок якого первинний батько був убитий і з'їдений. У роботі Тотем і табу Фрейд провів чітку паралель між власними клінічними спостереженнями, зокрема при неврозі нав'язливих. Психотехника - (від греч. techne - мистецтво, майстерність), 1) ранній етап розвитку психології труда, головною проблемою якого була наукова організація труда, гілка психології, що вивчає проблеми практичної діяльності людей в конкретно-прикладному аспекті. Як синонім "індустріальної психології" або "психології техніки" термін П. уперше був використаний в 1903 р. німецьким психологом В. Терном. Основні положення психотехники були уперше сформульовані в роботах В. Штерна (1903) і Г. Мюнстерберга (1910). У Росії була пов'язана передусім з ім'ям І.Н. Шпільрейна; найбільш широке поширення отримала в. Шизофренія - Син.: Хвороба Блейлера. Ендогенное хронічне психічне захворювання, виявляється частіше у молодих. Прі Ш. характерне "расщепление", розпад особистості (по греч. schizo - розщеплення, phren - душа, розум). Клінічна картина характеризується великим поліморфізмом. Основним діагностичним критерієм є особливий характер особових змін - негативна симптоматика: апатія, втрата інтересів, бездіяльність, самопоглощенность, обідніння мови, зубожіння або неадекватність емоційних реакцій, що звичайно веде до соціальної дезадаптации. При цьому можуть бути пригнічені вольові процеси.