На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ОБРОБКА І УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ МЕТОДОМ ГРУПОВОЇ ДІАГНОСТИКИ

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Основні методи первинної обробки емпіричних даних. Групування і емпірична типологізація ... 5
Розділ 2. Обробка та узагальнення згрупованих даних ... 12
2.1. Ряди розподілу ... 12
2.2. Статистичні таблиці, їх значення, види таблиць. Вимоги до побудови таблиць ... 14
2.3. Графічні способи зображення статистичних даних. Види графіків ... 20
Розділ 3. Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків ... 26
Висновки ... 31
Література ... 33
Додатки ... 35

Для придбання курсової роботи "Обробка і узагальнення даних методом групової діагностики" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Обробка і узагальнення даних методом групової діагностики"

Курсова робота "Обробка і узагальнення даних методом групової діагностики" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Обробка і узагальнення даних методом групової діагностики", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Обробка і узагальнення даних методом групової діагностики" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Обробка і узагальнення даних методом групової діагностики" і призначений виключно для пошукових систем.

ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ - інформаційна і организац. діяльність сім'ї, уч. закладів, гос., суспільств. і коммерч. орг-ций, що забезпечують допомогу населенню у виборі, підборі або зміні професії з обліком індивід, інтересів кожної особистості і потреб ринку труда. Координується специализиров. профориентац. службами, в складі к-рих діють центри, бюро, кабінети і інш. Проблема вибору людиною професії і допомоги в підборі йому відповідного заняття зумовлена потребами розвитку особистості і суспільства. У ист. плані проблеми вибору і підбору професії пройшли етапи від стихійного і традиційного розподілу праці і. ФЕОФАН, Феофан Самітник - (в миру - Говоров Георгій Васильович). [10(22). 1 1815, з Чернава Орловської губ, - 6(18). 1 1884, Вишен-ська Успенська Пустель в Тамбовської губ], діяч Русявий православній церкві, духовний письменник, публіцист, перекладач, педагог По закінченні Орловської семінарії (1837). вчився в Київській духовній академії, на останньому курсі (1841). прийняв постриг В 1841 призначений ректором Киево-Софийского духовного уч-ща, де викладав також лати мова В 1842 переведений в Новгородськую семінарію на посаду інспектора і викладача психології і логіки З 1844 викладав в Петерб духовній академії. ВИХОВАЛЬНІ КОЛОНІЇ - - в Рос. Федерації виправні установи, в яких від'їжджають покарання неповнолітні 14-18 років, осуджені судом до позбавлення свободи. В.к. мають два вигляду режиму: загальний і посилений. У В.к. загального режиму від'їжджають покарання неповнолітні чоловічої статі, уперше осуджені до позбавлення свободи, а також всі неповнолітні жіночої статі. Обличчя чоловічої і жіночої статі, як правило, містяться роздільно. У В.к. посиленого режиму містяться неповнолітні чоловічої статі, раніше осуджені до позбавлення свободи. У колоніях обох режимів передбачене 4 види умов відбування покарання:. Навик -  автоматизованим образом дія, що виконується; сформоване шляхом повторення і доведене до автоматизму; що характеризується високою мірою освоєння і відсутністю поелементной свідомої регуляции і контролю. По своїй психофізіологічній суті - це ланцюги умовних рефлексів. По своєму характеру навики поділяються на: - перцептивні  (сенсорні, почуттєві) - автоматизоване почуттєве відображення властивостей і характеристик добре знайомого, що неодноразово сприймався раніше предмета (визначення роботи двигуна на слух, спостереження за свідченнями приладів);.
Кожна вагома структурна частина курсової "Обробка і узагальнення даних методом групової діагностики" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Бурцов-Протопопов (Василь Федора) - Бурцов-Протопопов (Василь Федора) - книгопечатник. До нас дійшло декілька книг (Буквар, Тямуще Євангеліє, Апостол, Мінея Службова і Потребник), виданих в Москві в 1633 - 1642 р. і надрукованих, як означається в післямові до них, "подвиги і тщанием, труди ж і снисканием подьячего сина Василя Федорова сина Бурцова Протопопова", що дало мотив митрополиту Євгену і архієпіскопу Філарету включити Бурцова в число російських письменників і видавців. Але з справ Друкарського наказу видно, що Бурцов був тільки книгопечатним майстром в Московській друкарні і заведивал однією технічною частиною друкування;. Карамзін, Микола Михайлович - (1766 - 1821) - російський письменник і історик. На початку 90-х років XVIII сторіччя Карамзін почав видавати "Московський Журнал", що зіграв велику роль в розвитку літературних інтересів і смаків російського освіченого суспільства того часу. Цей журнал майже цілком заповнювався творами Карамзіна. Тут були вміщені "Листи російського мандрівника" - шляхові враження з поїздки Карамзіна по Німеччині, Швейцарії, Франції і Англії. "Листи" містять багато описів природи і великий матеріал для характеристики культурного життя європейських країн. Глибоке схиляння перед західною культурою, який. Сухтелен (П.П. і П.К.) - Сухтелен: 1) граф Петро Корнільевич, інженер-генерал (помер в 1836 р.), перейшов з голландських військ на російську службу в 1783 р.; брав участь в шведській війні 1788 - 1790 рр. і польської 1793 р. Олександр I призначив його генералом-квартирмейстером, потім інспектором інженерного департаменту і присутнім у військовій колегії. Займаючи ці посади, він перетворював або, вірніше, створив у нас генеральний штаб і удосконалив інженерну частину. У 1805 - 1807 рр. Сухтелен брав участь у війнах проти Наполеона. У 1808 р. при відкритті військових дій проти Швеції призначений в званні.
У вступі курсової "Обробка і узагальнення даних методом групової діагностики" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЄВХАРИСТІЯ, дяка - Цим ім'ям називається принесення великої жертви Тіла і Крові Хрістових, що здійснюється на Божественній літургії, а одинаково і сама жертва ця, тобто так називаються: 1) літургія, на якій готуються хліб і вино (Св. Дари) і пресуществляются в істинні Тіло і Кров Христа, Сина Божія; 2) самі Тіло і Кров Хрістови. Св. Євхаристія є: 1) подячна жертва за святих, тобто через неї ми дякуємо Бога за те, що Він благоволити їм у Христу, під знаменом хреста Його, перемогти ворогів порятунку і здійснити течію віри непорочно - що восприял їх від нас в церкву первородних і упокоил у світлі особи Своєї, що.

Антоній Печерський - чернець, фундатор першого печерного (печерного) монастиря під Києвом. Уродженець міста Любеча, недалеко від Чернігова. Мирське ім'я - антипа. По "божию навіюванню" відправився мандрувати. На Святій горі, на Афоне, в одному з монастирів прийняв постриг і отримав ім'я Антоній. За дорученням ігумена монастиря відправився на Русь і поселився в печері, викопаній Іларіоном. Сталося це, очевидно, в 1051 - 1052 року, коли Ярослав обрав Іларіона митрополитом. У часи княження Ізяслава Ярославича навколо Антонія зібралися учні. Вони розширили печеру і побудували церква і келії, створивши тим самим майбутній. КОНФЛІКТ - (лати. conflictus - зіткнення) - спосіб взаємодії людей, при якому переважає тенденція противоборства, ворожнечі, руйнування досягнутої єдності, згоди і співробітництв. У стані конфлікту можуть знаходитися окремі люди, соціальна спільність і цивільні інститути, культури і цивілізації, історичні системи і тенденції суспільного розвитку. Можна сказати, що конфлікту доступні всі можливі вияви людської життєдіяльності. Навіть окрема особа випробовує стан внутрішнього розладу, конфлікту почуттів і потреб, боротьби бажань і заборон. Не випадково древньогрецький мудрець і філософ Геракліт вважав, що.
Список літератури курсової "Обробка і узагальнення даних методом групової діагностики" - більше 20 джерел. ЗОЛОТИЙ МІЛЬЯРД - найменування феномена, що полягає в розумінні того, що на Землі може в повному благополуччі жити один мільярд чоловік, при цьому на обслуговування цього мільярда повинен доводитися ще мільярд людей "другого сорту". На більшу кількість жителів ресурсів планети не хватити. Сам термін "золотий мільярд" утворився як синтез двох великих ідей сучасної західної культури, які приймають саме різний вигляд - від квазинаучних до суто ідеологічних і навіть містичних, релігійних. Одна ідея - уявлення про "золотий вік" прогресу і благоденствия. Інша - песимістичне визнання. Багатопартійність - наявність в суспільстві декількох політичних партій, конкуруючих між собою в боротьбі за вплив на масу, за входження до вищих державних органів. М. може існувати тільки в демократичному суспільстві, що гарантує всім громадянам рівні політичні права, в тому числі і право на створення політичних організацій. Законодавство сучасних демократичних держав не визначає граничної кількості партій, які можуть бути створені в країні. Разом з тим практика показала, що звичайно складаються дві основних вигляду М. або партійних системи: двопартійні і багатопартійні. У разі двопартійної системи дві приблизно рівні по.

BAH ФУЧЖИ - Ван Ернун, Ван Чуаньш а н ь (7.10.1619, Хен'ян, пер. Хунань, - 18.2.1692, Шичуаньшань, ок. Хен'яна), кит. філософ-матеріаліст, вчений. Займався астрономією, математикою, географією, історією, літературою. Автор св. 100 робіт (досі опубл. ок. 70), найважливіші з них - комм. до роботи Чжан Цзая "Повчання неосвіченим", основним і доповнить. комм. до "І цзин", "Докладне тлумачення "Четверокніжія"", "Жовта книга", "Зловісний сон", "Повне замішання", "Читаючи "Дзеркало історії"" і інш. В основі филос.
Посилання в тексті роботи "Обробка і узагальнення даних методом групової діагностики" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ФЕНІКС, Фойник - 1) Чарівний птах. Місце її походження зв'язували з Ефіопієй; вважалося, що назву їй дали ассирийци. Ф. живе 500 років (варіанти: 1460 років або 12 954 року), має вигляд орла і прекрасне забарвлення червонезолотих і вогненних тонів. Передбачуючи свій кінець, Ф. спалює себе в гнізді, повному ароматичних трав, і тут же з попелу народжується новий Ф. По іншої версії, Ф. вмирає, вдихаючи аромати трав, але з його сім'я народжується новий птах, який переносить тіло свого батька в Єгипет, де жреці сонця його спалюють. По версії, викладеній Геродотом, Ф. з Аравії переносить прах батька в яйці. КУЛЬТУРА - Слово (лексема), термін і поняття К. багатозначні. Етимологічно сходить до латинського терміну "cultura (обробіток, оброблення), В теологическом тлумаченні його співвідносять з "культом, вірою, вважаючи, що культ - це бутон, з якого виростає культура. Слово і поняття "культура використовуються і застосовуються в неспівпадаючих відносинах. Нараховується декілька сотень теоретичних визначень (дефініцій) культури. Її визначають як систему знаків, символічну оболонку людської діяльності; як те, що вчинено людиною, протистоїть натурі (природі), як мир штучних фактів (артефактов);. Виготський, Л. (1896-1934) - Російський психолог, що здобув популярність завдяки створеній їм культурно-історичній концепції розвитку вищих психічних функцій. Згідно теорії Виготського, розуміння миру у дітей в значній мірі формується завдяки співпраці з навколишніми людьми. Він висунув ідею зон найближчого (проксимального) розвитку - тобто завдань, які дуже складні для самостійного вирішення, але стають доступними для дитини за допомогою дорослих або уміліших однолітків. В результаті постійного спілкування з цими помічниками, що дають ради і інструкції, а також що заохочують до дії, дитина може інтерналізіровать.

КАТАЛЕПСІЯ - En.: Catalepsy Це слово традиційно означає один з специфічних гіпнотичних феноменів, що полягає в збереженні пацієнтом положення тіла, доданого йому оператором. Мабуть, ми маємо тут справу з властивим людині механізмом, аналогічним тому, який втримує нашу голову прямо, хоч ми не стежимо за її положенням. У Еріксона не викликало сумнівів, що каталепсія - це просто форма "добре збалансованого мишечного тонусу" (Erickson & Rossi, 1981). Ця "економічна" поведінка, оскільки легше залишити руку що висить в повітрі, ніж виробити рішення про те, чи треба її опустити (Erickson & Rossi. БЕКВИТА - ВИДЕМАННА СИНДРОМ - (описаний американським патологом J. B. Beckwith, рід. в 1933, і німецьким педіатром H.-R. Wiedemann, рід. в 1915; синоніми - синдром омфалоцеле, макроглоссии, гігантизму, EMG-синдром) - спадковий патологічний стан. Основні вияви: макросомия (велика вага при народженні, як правило більше за 4 кг), гігантизм (надмірне зростання - більше за 52 см), макроглоссия (збільшення розмірів мови), дефекти передньої стінки живота (грижа пупкового канатика - омфалоцеле, розходження прямих м'язів живота), особливості вушних раковин (вертикальні борозенки на мочках вух або невеликих полулунні. МЕНТАЛІТЕТ НАЦІОНАЛЬНИЙ - (від франц. mentalite - духовність) - це: а) властивий даної етнічної спільності стиль життя, культури; б) властива даної нації система цінностей, поглядів, світогляду, рис вдачі, норм поведінки. М.е. характеризується стійкими незмінністю, постійністю, консерватизмом. Він слабо схильний до впливу ззовні, спробам ідеологічного, адміністративного, правового або управлінського тиску. На індивідуальному рівні етнічний менталітет формується в процесі навчання і виховання, самореалізації особистості, вибору своєї ролі, засвоєння нею національної культури, ідентифікації себе з найближчим. Невротичний розвиток особистості - При тривалій і несприятливій течії неврозів відбуваються зміни в клінічній картині. Як вже відмічалося, при затяжному неврозі розширяється невротична симптоматика, при невротичному розвитку особистості один з невротичних синдромів при впливі патогенних чинників, підкоряючись законам синдрому кинеза (при дотриманні закономірності формування психічних функцій в онтогенезе), починає "рухатися", ускладнюватися. Цей синдром, що розвивається надалі буде визначати структуру патохарактерологических розладів невротичного розвитку особистості. Клінічно це звичайно виявляється у виникненні на фоні.