На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ПРОЦЕДУРА ОБРОБКИ ДАНИХ ЕКСПЕРИМЕНТУ

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та значення експерименту в соціологічних дослідженнях ... 5
1.1. Експеримент у соціологічних дослідженнях ... 5
1.2. Класифікація видів соціологічного експерименту і їх характеристика ... 11
Розділ 2. Технологія проведення соціологічного експерименту ... 17
Розділ 3. Основні елементи обробки даних експерименту ... 23
3.1. Визначення результатів експерименту ... 23
3.2. Аналіз теоретико-експериментальних досліджень і формулювання висновків і пропозицій ... 28
Висновки ... 30
Література ... 32

Для придбання курсової роботи "Процедура обробки даних експерименту" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Процедура обробки даних експерименту"

Курсова робота "Процедура обробки даних експерименту" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Процедура обробки даних експерименту", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Процедура обробки даних експерименту" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Процедура обробки даних експерименту" і призначений виключно для пошукових систем.

СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ - галузь соціології. Як предмети дослідження в ній розглядаються соціальні суб'єкти - учасники освітнього процесу: сама система освіти загалом, її уровневі підсистеми і відповідні інститути і групові агенти С. про. в їх взаємозв'язку і взаємодії з інш. сферами суспільства. С. про. досліджує також функції утворення в системі суспільств, відтворювання, в т. ч., напр., в социализации, і соціальну політику в області освіти. Дослідити освіту социологич. методами одним з перших став М. Вебер, к-рий заклав основи його сравнит. вивчення в цьому плані. Підмурівок, значення для С. про. мали труди Е. ДВОМОВНІСТЬ - билингвизм, володіння двома разл. мовами або диалек тами однієї мови в мірі достатній для спілкування. У разі володіння неск. мовами говорять об многоязичии Понятіє Д. має 2 аспекти - психологічний і соціальний Д. може характеризувати кожну окрему людину (психол. аспект), досліджуються причини і чинники виникнення індивідуального Д., влия ние рівня володіння рідною мовою на засвоєння другої мови і т. д. З др сто рони, може мати місце групове або масове Так, цілий ряд народів (етносов) практично дву- або навіть трьох язичен (напр., 80% абазин, адигейцев, балкарцев і інш. народів Рос. Федерації. З'ЇЗДИ ЗА ТЕХНІЧНОЮ І ПРОФЕСІЙНОЮ ОСВІТОЮ - - одна з форм суспільно-педагогічного руху в Росії. Відбулося три Всерос. з'їзду: 1-й (грудень 1889 - січень 1890), 2-й (грудень 1895 - січень 1896), 3-й (грудень 1903 - січень 1904; був закритий за політичне висловлювання учасників). Проводилися з ініціативи Постійної комісії з технічної освіти при Російському технічному суспільстві і, передусім, А.Г. Неболсина. Керівники секцій і учасники: Д.С. Зернов, Ф.Ф. Ерісман, Д.І. Менделеєв, П.Ф. Лесгафт, Н.Е. Жуковський, І.А. Стебут, А.І. Чупров, І.І. Янжул, Неболсин, М.К. Горбунова-Каблукова, С.А. Владімірський, Д.К. Советкин, В.П. Вахтеров. КРАСНОВСКИИ Архип Олексійович - [19.2(3.3). 1885, з. Тимоновичи, нині Чернігівської обл., - 9.4.1953, Москва], педагог. По закінченні ист. ф-та Казанського ун-та (1912) був залишений на кафедрі філософії зі спеціалізацією по педагогіці. Викладав історію педагогіки і психологію на Казанських висш. дружин. курсах. З 1919 викладач, з 1921 проф. Казанского ун-та. У роботах "Ідеал особистості педагога в зв'язку з рев. реорганізацією школи" (1920), "Характер і значення шк. реформи по декрету про єдину трудову школу" (1919) писав про вирішальну роль вчителя в формуванні особистості школярів, в підготовці їх.
Кожна вагома структурна частина курсової "Процедура обробки даних експерименту" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СЕМИЛЕТОВ Еммануїл Федорович - (дон.) - рід. ок. 1872 р., ст. Новочеркасської; генерал, начальникдонских партизан. З військового училища зі званням подхорунжего вийшов на службу в 15 Дон. каз. полк; тут у встановлені терміни отримав чини хорунжего і сотника, але за станом здоров'я звільнений у відставку. Повернувшись в Новочеркасськ, поступив на цивільну службу і багато років перебував товаришем голови Донського Сільськогосподарського Суспільства. Коли почалася Перша світова війна, сотник З, незважаючи на слабе здоров'я і визнану непридатність до стройової служби, добровільно поступив в полк. На фронті був поранився. Імперська конституція Німеччини 1849 р. - 28 березня 1849 р. після довгих дебатов франкфуртский парламент прийняв конституцію єдиної німецької держави. Вона передбачала створення Німецької імперії, в яку повинні була увійти Баварія, Саксонія, Ганновер, Вюртемберг, Баден і інші німецькі держави, а також Австрія; всі вони зберігали свою внутрішню самостійність, свої уряди, парламенти і суди. Однак найважливіші функції общеимперского значення (зовнішня політика, командування збройними силами, митна політика і т. п.) передавалися центральному уряду на чолі з імператором; законодавча влада вручалася двопалатному рейхстагу. Конституція. Огановський Микола Петрович - Огановський, Микола Петрович - економіст. Народився в 1874 р. Закінчив курс в Петербургськом університеті на історико-філологічному факультеті. Був секретарем уральського обласного статистичного комітету і чиновником особливих доручень при військовому губернаторові цієї області. Пізніше працював у воронежском земському статистичному бюро у Ф.А. Щербіни; проводив, разом з К.Р. Качоровським, обстеження положення общини в Росії. З 1906 р. перебував в Саратове редактором-видавцем селянської газети: "Голос Села", за яке двічі судився. У 1907 р., по запрошенню К.Р. Качоровського.
У вступі курсової "Процедура обробки даних експерименту" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Парламентські реформи - Парламентські реформи (Reform Acts) (Англія), ряд законодат. актів 19 і 20 вв., що розширили виборчі права в Англії. У 80-х рр. 18 в. Уильям Пітт Молодший запропонував реформувати виборчу систему, однак потерпів невдачу, зіткнувшись з серйозною опозицією. У 20-х рр. 19 в. поновилися заклики до змін, і далі, що повернулися в 1830 р. до влади виги обіцянка здійснити реформи. Але провести свої пропозиції через парламент пр-ву вдалося лише після довгої і виснажливої боротьби. П.р. 1832 р. усувала мн. анахронізми, напр. "гнилі местечки", і давала право новим пром. містам посилати своїх.

Любович Микола Миколайович - Любович, Микола Миколайович - історик. Народився в 1855 р. Закінчив курс в університеті святого Володимира. Ще на студентській лаві написав: "Марникс де Сент-Альдегонд, як політичний письменник" (1877) - єдиний оригінальний російський твір по історії нидерландской революції. Складається професором загальної історії в Варшавськом університеті; був одним з ініціаторів "Суспільства історії, філології і прав", що перебуває під його головуванням. Головні труди його: "Історія реформації в Польщі. Кальвинисти і антитринитарии" (1883; магістерська дисертація); "Початок католицької реакції і занепад. Брусилов Олексій Олексійович - (19 серпня 1853, Тіфліс, - 17 березня 1926, Москва). З дворян. У 1872 закінчив молодший спеціальний клас Пажеського корпусу; до перекладу в старший спеціальний клас за результатами навчання не допущений. Учасник російсько-турецької війни 1877 - 78. Закінчивши Офіцерську кавалерійську школу (1883), викладав там же (в 1902 - 06 начальник школи). У 1906 - 12 командував 2-й гвардійською кавалерійською дивізією, командир 14-го армійського корпусу; генерал від кавалерії (1912). Під час першої світової війни в 1914 - 16 командуючий 8-й армією; генерал-ад'ютант (1915). З 17 березня 1916 головнокомандуючий.
Список літератури курсової "Процедура обробки даних експерименту" - більше 20 джерел. ПОВЕДІНКА ДЕВІАНТНА - ( лати. de-viatio відхилення) - 1) вчинок, дії людини, не відповідний офіційно встановленим або фактично чому склався в даному суспільстві нормам (стандартам, шаблонам); 2) соціальне явище, виражене в масових формах людської діяльності, не відповідних офіційно встановленим або фактично чому склався в даному суспільстві нормам (стандартам, шаблонам). Соціальні відхилення можуть мати для суспільства різні значення. Позитивні (соціальна, наукова, технічна, художнє, соціально-політична творчість, економічна заповзятливість і т.д.) відхилення служать засобом прогресивного розвитку. ГРОМІВ Олексій Олексійович - (р. 31.05.1960) Пресссекретарь Президенти Російської Федерациї В. В. Путіна з 04.01.2000 м. Народився в м. Загорске (нині Сергиєв Посад) Московської області. Освіту отримав на історичному факультеті МГУ ім. М. В. Ломоносова (1982). Фахівець з історії південних і західних слов'ян. Під час навчання протягом року був комісаром оперотряда добровільної народної дружини МГУ, яким керував К. Ф. Затулін. У 1982-1985 рр. секретар генконсульства СРСР в Карлових Варах (Чехословакия). У 1985-1988 рр. аташе посольства СРСР в Празі. У 1988-1991 рр. третій, потім другий секретар секретаріату.

ГХОШ Ауробіндо - (15.8.1872, Калькутта, - 5.12.1950, Пондішері), инд. религ. філософ. Як Рамакрішна і Вівекананда, Г. бачив вихід з кризи совр. людства і особливо Індії в звертанні до духовно-религ. спадщині древній Індії. Витлумачуючи його, він з'єднував його, з одного боку, з инд. філософією 19 в., з іншою- з определ. ідеями европ. культури. Намагаючись створити деяку общечеловеч. религ. систему, що примиряє Захід і Схід, Г. старався "уникнути їх недоліків: матеріалізму Заходу і спиритуализма і відчуженості від реальності Сходу". Філос. основою цієї системи з'явилася реформована Г. веданта ("інтегральна.
Посилання в тексті роботи "Процедура обробки даних експерименту" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЗАБУТТЯ - відсутність або зникнення спогаду. Забуття може бути викликане численними причинами: 1) нездатністю зафіксувати спогади; індивід забуває поступово. Така нездатність частіше за все пов'язана з досить певними психологічними або афективними причинами; це випадок "шоку" або бурхливих емоцій; 2) нездатністю зберігати спогади. Це те, що називають втратою пам'яті у власному значенні слова. У цьому випадку забуття викликане відсутністю зусилля пам'яті, недостатньою роботою по поновленню фіксації, що пов'язано передусім з повторенням. 3) нездатністю пригадати щось, що насправді зберігається в нашій. СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ - поняття, за допомогою якого означаються соціальні переміщення людей в напрямі суспільних позицій, що характеризуються більш високим (соціальне сходження) або більш низьким (соціальна деградація) рівнем доходів, престижу і мірою приобщенности до влади. Такого роду переходи традиційно означаються як вертикальна С.М. (вертикальна С.М. може фіксуватися застосовно як до окремих осіб, так і до соціальних груп). Нарівні з останньою виділяється горизонтальна С.М., що не зачіпає вказані параметри суспільного положення індивідів і груп. Механізми і репертуари С.М. зумовлюються природою соціальної. Страхи нічні - (pavor nocturnus) - дитячі страхи, пов'язані зі сном і сновидіннями. Нічні страхи виникають в періоді дельти-активності сну, тобто в 3-й або 4-й фазі повільного сну. Існують різні нічні страхи, викликані рядом причин (Ковалев, 1979). Це: 1. страхи, зумовлені кошмарами. Можуть вказувати на тривожно-депресивний розлад настрою, що виявляється переважно страхітний сновидіннями; 2. параноидні страхи. Характеризують дитячі параноидні стану, поява яких приурочена до нічного часу. Параноид в дитинстві виявляється головним образи афектом страху, об'єкт якого представляється деяким уявним або реальним.

Рекламне маніпулювання - Реклама - одна з соціальних сфер, де єств. мова і невербальні кошти комунікації використовуються з метою коммуникативного впливу. Під коммуникативним впливом розуміється спланований вплив на знання (когнитивний рівень), відносини (афективний рівень) і намір (конативний рівень) адресата в потрібному для адресанта напрямі. Термін "коммуникативное вплив" залишає без уточнення конкретний характер і спосіб впливу: вплив на свідомість шляхом вишиковування раціональної аргументації (переконання), вплив на свідомість через емоційну сферу, або вплив на підсвідомість. Зараження - (в соціальній психології) - спосіб впливу, що засновується на загальному переживанні маси людей одних і тих же емоцій. З. може володіти різною мірою довільності. При наявності зворотного зв'язку З. здібно наростати внаслідок взаємної індукції, придбаваючи вигляд циркулярної реакції. Для З., як і для навіювання, характерне звуження сфери свідомого сприйняття. Цей феномен частіше за все виникає в натовпі, коли люди, керуючись лише своїм емоційним станом, діють на основі інформації, прийнятій без належного аналізу, а те і просто сліпо повторюють дії інших людей. До найбільш відомих форм З. Криза першого року - вікова криза, виникаюча на стику дитячого і раннього віку, коли починає складатися образ Я. Его основу складає досвід, що нагромаджувався дитиною у відносинах з навколишніми людьми і предметним миром. Образ, що Складається Я, в свою чергу, якісно змінює характер цих відносин. З безпосередніх вони стають опосередкованими відношенням дитини до себе і його оцінкою дій дорослого. У поведенческом плані К. п. м. виявляється різними симптомами в залежності від характеру відносин з навколишніми дорослими людьми. Ці симптоми багато в чому схожі з симптомами іншого критичного віку (3 і 7 років). При. Наследуємость (Н) - та міра вариативности певної характеристики в популяції, яка може бути пов'язана з впливом чинника спадковості. Коефіцієнт наследуемости виражає вказану міру вариативности наступною формулою: Н= V-0 / V-1, де Н - коефіцієнт наследуемости, V- 0 - відмінності в популяції, зумовлені генетичними чинниками, V-1 - загальні відмінності. При цьому мається на увазі три важливих моменти. 1) Навіть якщо значення Н наближається до одиниці, це не обов'язково означає, що є великі генетичні відмінності між індивідами. Наприклад, заходи ефективної профілактики патології усувають загальні.