На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Професійне самовизначення старшокласників

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Проблема вибору професії і готовності до професійного самовизначення ... 6
1.1. Історія виникнення основ професійної орієнтації ... 6
1.2. Проблема вивчення психологічних механізмів процесу самовизначення ... 7
Розділ 2. Професійна спрямованість як індивідуальне і соціальне явище ... 10
2.1. Психофізіологічні властивості особистості ... 10
2.2. Суспільні відносини ... 12
Розділ 3. Професійні наміри старшокласників ... 13
3.1 Фактори, від яких залежить вибір професії ... 14
3.2 Оцінка престижності професій старшокласниками ... 16
3.3. Чинники, від яких залежить, як складається життя випускника у майбутньому ... 19
Розділ 4. Структура психологічної готовності до праці ... 23
4.1. Система знань ... 24
4.2. Система умінь і навичок ... 26
4.3. Система якостей особистості ... 33
Розділ 5. Емпіричне дослідження ... 36
Висновки ... 45
Література ... 48

Для придбання курсової роботи "Професійне самовизначення старшокласників" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Професійне самовизначення старшокласників"

Курсова робота "Професійне самовизначення старшокласників" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Професійне самовизначення старшокласників", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Професійне самовизначення старшокласників" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Професійне самовизначення старшокласників" і призначений виключно для пошукових систем.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ШКОЛИ - уч-воспитат. установи, призначені для перевірки, виробітку або обгрунтувань нових для свого часу пед.идей, а також практич.опита вчителів і педагогів Почали виникати в країнах Зап Європи в 17 - 18 вв В школі в Шарошпатаке (1650 - 54) під керівництвом ЯА Каменського були реалізовані нек-рі його дидактич. ідеї Т і установа АГ Франку, що склався до нач. 18 у в Глаухау (Німеччина), були попередниками шкіл реальної освіти Філантропіни (см Філантропізм) сприяли поширенню нових поглядів на виховання і активних методів навчання, що пропонувалися в теоретич. трудах ЖЖ Руссо, ИБ Базедова і інш. ЛОБАЧЕВСКИЙ Микола Іванович - [20.11(1.12). 1792, Нижній Новгород, - 12(24).2.1856, Казань], математик, творець неевклидовой геометрії, діяч університетського утворення і нар. освіти. Рід. в сім'ї чиновника. Вчився в Казанської гімназії (1802 - 07) на казенному змісті, потім в ун-ті (1807 - 11), по закінченні к отримав міру магістра і був залишений при ун-ті. З 1814 ад'юнкт, з 1816 екстраординарний і з 1822 ординарний проф. Незважаючи на важку обстановку в роки піклування М. Л. Магніцкого, Л. вів велику науч. і пед. роботу (викладав математику, фізику, астрономію), відстоюючи у викладанні мате-риалистич. погляди. У. ЄДИНА ШКОЛА - - принцип організації системи освіти, що забезпечує спадкоємність і відвертість всіх його рівнів від нижчої до вищої. Е.ш. надає учнем встановлений державою об'єм загальноосвітніх знань (в т.ч. базовий) незалежно від соціального, майнового, національного, расового положення їх батьків. Е.ш. забезпечує кожному учню по закінченні середньої загальноосвітньої школи право на продовження освіти, в т.ч. у вищих учбових закладах. Принцип Е.ш. означає, що для всіх освітніх установ країни існують єдині принципи, цілі і задачі виховання і навчання, спадкоємність освітніх програм різних рівнів навчання, а також. БАЧИНСКИЙ Олексій Іосифович - Г21.3 (2.4). 1877, м. Горб, нині м. Хелм (Польща), - 31.7.1944, Москва], фізик, методист, д-р физ. наук (1934), проф. (1918). Закінчив Моськ. ун-т (1899), викладав там же. Одночасно читав лекції в разл. вузах, до 1917 викладав в ср. уч. закладах. Осн. труди по фізиці торкаються молекулярної фізики і термодинаміки; відкрив закон в'язкості рідин, що носить його ім'я (1912 - 13). Брав участь в організації першого сов. науч. центра - Центр. физ. ин-та (1919), в розробці шк. програм по фізиці. Автор мн. підручників, що відрізнялися високим для свого часу науч. рівнем, широким. застосуванням физ.
Кожна вагома структурна частина курсової "Професійне самовизначення старшокласників" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Флорінський Василь Маркович - Флорінський (Василь Маркович, 1833 - 1899) - лікар і письменник, в кінці життя опікун западносибирского учбового округу. Освіту отримав в пермской духовній семінарії і в санкт-петербургской медико-хірургічній академії; в останній перебував ад'юнктом-професором по кафедрі акушерства. У кінці 70-х і початку 80-х років був ординарним професором Казанського університету, по кафедрі акушерства і гінекології; разом з тим займався археологічним дослідженням краю. Перу Ф. належать великі медичні твори: "Курс акушерства", лекції в Казанськом університеті (1883); "Курс акушерства і жіночих. ГЛІБ СВЯТОСЛАВИЧ - З роду Чернігівських кн. Син Святослава II Всеволодовича і полоцкой кн. Марія Васильковни. Кн. Белгородский в 1205 р. Кн. Чернігівський в 1214 - 1219 рр. Дружина: з 1182 р. дочка кн. Смоленского Рюріка Ростіславича, кн. Анастасия. У 1180 році Гліб посланий був батьком на допомогу Роману Глібовичу Рязанському в його війні проти молодших братів. Гліб сидів в Коломне, коли під містом несподівано з'явився Всеволод Юрьевич з Володимира. Всеволод велів Глебу з'явитися до себе. Той спочатку не хотів, але потім, бачачи, що чинити опір не можна, поїхав. Всеволод велів його схопити і в окови відіслати у. Г. С. Раковський - Болгарське селянство і ремісники, а також прогресивна інтелігенція прагнули до радикального розв'язання національного питання, до повної незалежності Болгарії. Вони складали головну силу національно-визвольного руху проти турецької влади, а також проти чорбаджиев. Початок організованої революційної боротьби болгарського народу за звільнення від турецького ярма пов'язаний з діяльністю Г. С. Раковського (1821 -1867). Видатний революціонер, Раковський був також великим поетом і публіцистом. Все його життя пройшло в боротьбі за звільнення рідного народу. Під час Кримської війни Раковський створив.
У вступі курсової "Професійне самовизначення старшокласників" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Мельгунов Юлій Миколайович - Мельгунов Юлій Миколайович - музичний письменник (1846 - 1893). Закінчивши курс в Александровськом ліцеї, відвідував Московську консерваторію. Разом з професором Руд. Вестфалем видав "Десять фуг для фортепиано И.-З. Баха" (3-е изд., Москва, 1885), з передмовою Мельгунова: "Про ритмічне виконання фуг Баха". Головний труд Мельгунова - "Російські пісні, записані безпосередньо з голосів народу" (2 вип., перший за участю Кленовського, другий - П.І. Бларамберга ), з обширною передмовою до першого випуску (1879), де уперше висловлений оригінальний погляд на лад російської народної музики, і вказані закони і.

КАПІТАЛ - (німий., фр.: головне майно, головна сума), грошове майно, багатство в грошах, готівка, готівка. Поняття "капітал" в Росії не вживалося аж до XVIII в. У Древній Русі в цьому значенні використовувалося слово "истиник" (похідне від застарілого значення слова істина - готівка, готівка). Російська економічна думка розглядає капітал як надлишок зверх певного рівня споживання людини або суспільства, що включає в себе вартість неоплаченого труда інших людей. Він може бути досягнутий частково внаслідок труда і бережливості, але все одно його основу складає неоплачений труд. Капітал може бути. ЛАДІВ Єгор Семенович - (р. 25.02.1937) Голова Поради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації в 1996-2001 рр. Народився в д. Дудкино Хотинецкого району Орловської області. Батько багато років був головою колгоспу і головою сільради. Освіту отримав в Мічурінськом плодоовочевому інституті по спеціальності "агрономсадовод" (заочно, 1960), в Академії суспільних наук при ЦК КПРС (1969). Доктор економічних наук (1994), професор, дійсний член Російської академії сільськогосподарських наук. Тема докторської дисертації: "Методологія сільськогосподарського реформування". Дійсний член Академії.
Список літератури курсової "Професійне самовизначення старшокласників" - більше 20 джерел. РАР Олександр Глібович - (р. 1959) Німецький політолог, автор книги "Володимир Путін. "Німець" в Кремлі". Народився в сім'ї співробітника радіостанції "Свобода" Глеба Рара і Софьі Горіхової в Тайпе, дитинство і юність провів в Мюнхене. Предки відбувалися з Естляндії. Батько, Гліб Олександрович Рар (1922-2006), народився в Москві в сім'ї офіцера Російської армії, після Жовтневої революції жил в Естонії і Латвії, потім переїхав в Німеччину. У 1942 р. вступив в Народнотрудової союз (НТС), створений молодими белоемигрантами в 1930 р. в Бєлграді. Під час війни Німеччини з СРСР НТС виступав одночасно. ПАРЛАМЕНТАРИЗМ - система правління, заснована на парламентському правлінні. Наявність парламенту ще не означає наявність парламентаризму. Парламентаризм передбачає наявність парламенту, але справжня влада є там, де існує парламентська республіка або парламентська монархія. Визначальним чинником є роль парламенту в його взаємовідносинах з урядом, тобто виконавчим органом влади. Якщо парламент формує уряд, інші інститути державної влади, які йому підзвітні, підконтрольні, а також обирає президента, то можна говорити про наявність парламентської республіки. Її ефективна діяльність багато в чому визначається.

ЗНАЧЕННЯ БУТТЯ - в сучасній філософії багато які дотримуються розуміння, згідно з яким значення сущого не належить самому сущому, а корінити в бутті або в Вищому бутті. По Л.Вітгенштейну, "значення світу повинне знаходитися поза миром"; по К.Ясперсу, значення історії - поза самою історією; по М.Веберу, наука, нині чисто техничная і утилітарна, втратила почуття свідомості своєї справи і миру, де вона свою справу творить, і повинна його відродити в середовищі вчених; по І.Фіхте, мета будь-якого уряду - "зробити уряд зайвим"; в екзистенціалізмі значення життя знаходиться в подоланні особистістю гньоту знеособленого.
Посилання в тексті роботи "Професійне самовизначення старшокласників" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КИРЕНСКАЯ ШКОЛА - одна з сократич. шкіл інш.. філософії, заснована в 4 в. до н. е. Аристиппом з Кирени, учнем Сократа. До неї належали: дочка Арістіппа - Арета, пізніше її син - Арістіпп Молодший, Феодор, Гегесий, Анникерід. К. ш. відкидала вивчення природи, вважаючи її незбагненної. Киренаики затверджували, що душі можуть бути властиві тільки два стани: плавний рух - насолода і різкий рух - біль. Насолоди - мета життя, а щастя - сукупність насолод. Нек-рі насолоди викликають, однак, неспокій: тому не треба прагнути отримати всі можливі насолоди. Багатство саме по собі - не благо, а тільки засіб для отримання насолод. КСИЗУСТР - (Греч.) Халдейський Ний, на ассирийский табличках, який, згідно з Олександром Поліхистору, в історії десяти царів Бероза описаний так: "Після смерті (дев'ятого) Ардата, його син Ксизустр правив вісімнадцять сарі. У цей час трапився великий потоп". Попереджений своїм божеством в баченні про потоп, що насувається, Ксизустр отримує від цього божества наказ будувати ковчег, зібрати в ньому своїх родичів разом з всіма різними тваринами, птахами і т.п., і довіритися водам, що підіймаються. Корячись божественному указу, Ксизустр представлений що здійснює точне те ж, що і Ний через багато тисячоліть. ДЖЕМС (ДЖЕЙМС) ВИЛЬЯМ (УИЛЬЯМ) - (James, 1842-1910) - амер. психолог і філософ, один з фундаторів філософії прагматизму і функционализма як напряму в психології. Не задоволений елементаристскими концепціями свідомості, основи яких їх автори знаходили в фізіологічних і фізичних науках (В. Вундт, Г. Т. Фехнер), Д. вважав основою психології біологію і доводив необхідність розгляду свідомості в його приспособительной функції до середи, що послужило предметом дослідження психологів Чикагської школи (Дж. Дьюи, Дж. Енджелл, Дж. Г. Мід і інш.). Певну роль в критиці пануючого в сучасній Д. психології елементаризма зіграли интроспективні.

БАРДОВІ - БИДЛЯ СИНДРОМ - (раніше називався Лоуренса - Муна - Бардові - Бідля синдром; описаний офтальмологами - британським J. Z. Laurence, 1830-1874, і американським R. C. Moon, 1844-1914, а в ХХ в. французьким лікарем G. Bardet і угорським патологом A. Biedl, 1869-1933) - спадкове захворювання, що характеризується прогресуючою дегенерацією сітчатки і сліпотою у більшості хворих, генерализованним ожирінням, що починається на 1-2-м році життя, розумовою відсталістю, гипогонадизмом, постаксиальной полидактилией (додаткові пальці з боку V пальців кистей, стоп). З п'яти перерахованих основних ознак, як правило. МЕТА - усвідомлений образ, бажаного результату, що передбачається, на досягнення якого направлено дія людини; зазделегідь мислимий результат свідомої діяльності. Тут є у вигляду свідомий образ результату: він утримується в свідомості весь час, поки виконується дія. Мета - завжди свідома. У психології поняття мети вживається і в інакших значеннях: 1) формальний опис кінцевих ситуацій, до досягнення яких прагне будь-яка саморегулируемая функціонуюча система; 2) корисний результат, що передбачається, що визначає цілісність і спрямованість поведінки організму. Уявлення про мету як корисний результат, що. КОНГРЕС КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКИЙ II - проходив 30 вересня - 2 жовтня 2004 м. в Санкт-Петербурге. Тема К. до. II - "Сучасна конфликтология: шляхи сприяння розвитку демократії, культури світу і згоди". К. до. II відмітив, що стадію становлення конфликтологии "російського зразка" як молодого міждисциплінарного напряму, якому біля 15 років, можна вважати завершеною. На думку Е. І. Степанова, Президента Міжнародної асоціації конфликтологов, наступила нова стадія розвитку, позначена, як "кінець початку". Після сформирования методологічного підходу, особлива увага д. би. приділено прикладним. АНГЛІЙСЬКА АНТРОПОЛОГІЧНА ШКОЛА - школа в етнографії (культурної антропології), що розвивала ідеї еволюції застосовно до людської свідомості (Е. Б. Тайлор, Дж. Дж. Фрезер і інш.). При інтерпретації явищ "первісної культури" (звичаїв, верований, мистецтва, моральності і пр. т. н. примітивних народів, тобто народів, що стоять на низькому рівні культурного розвитку), А. а. ш. прийшла до висновку про принципову тотожність психічних процесів (зокрема "операцій розуму") у первісних людей і у сучасної людини. Наявність в первісній свідомості не властивих розвиненій сучасній свідомості анимистических уявлень А.