На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Професійна фізична підготовка

(курсова робота з фізичної культури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття, необхідність і завдання професійно-прикладної фізичної підготовки ... 7
1.1. Поняття професійно-прикладної фізичної підготовки ... 7
1.2. Необхідність професійно-прикладної фізичної підготовки, вирішувані в ній задачі ... 10
1.3. Вимоги до фізичної підготовленості трудящих в різних сферах сучасної професійної праці та тенденції їх зміни ... 12
1.4. Завдання, що вирішуються в процесі ППФП ... 17
Розділ 2. Засоби і методичні основи побудови ППФП ... 19
2.1. Особливості складу засобів ППФП ... 19
2.2. Основні риси методики і форми побудови занять в ППФП ... 23
Розділ 3. Форми професійної фізичної підготовки ... 29
3.1. Раціональні засоби ППФП. Їх відбір і застосування ... 29
3.2. Форми організації ППФП у вузі. Прикладні види спорту та їх елементи на службі ППФП ... 31
3.3. ППФП у позанавчальний час ... 36
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Професійна фізична підготовка" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Професійна фізична підготовка"

Курсова робота "Професійна фізична підготовка" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Професійна фізична підготовка", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Професійна фізична підготовка" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Професійна фізична підготовка" і призначений виключно для пошукових систем.

ФЕДОРА Микола Федорович - [1829, з Ключі Тамбовської губ, - 15(28). 12 1903, Москва], религ. мислитель, педагог Вчився в Рішельевськом ліцеї в Одесі В 1854 - 68 викладав історію і географію в уїздних уч-щах в Ліпецке, Богородське, Угліче, Боровське і інш. містах Центр Росії З 1869 служив в Чертковської б-ке в Москві В 1874 - 98 працював в Румянцевськом музеї, потім, після нек-рого перерви, - в архіві Мін-ва иностр. справ Велика частина трудів Ф була опублікована посмертно його учнями ("Філософія спільної справи Статті, думки і листа Миколи Федоровича Федорова ", т 1 - 2,1906 - 13), нек-рі роботи з'явилися. НАВИГАЦКАЯ ШКОЛА - Школа математичних і навигацких наук, перше в Росії і друге в Європі спеціалізоване техн. уч. заклад з базової матем. підготовкою. Створена Указом Петра I в 1701, з 1702 займала приміщення Сухаревой вежі в Москві. До 1706 справлялася з Збройової палати, згодом Наказом морського флоту і Адміралтействами-колегією. У 1715 розділилася на Морську академію в Петербурге, куди були переведені ст. учні і велика частина педагогів, і Н. ш. в Москві, де як центр матем. підготовки діяла до 1752. Петро I під час першої закордонної подорожі прийняв в Англії на русявий. службу перших викладачів Н. ш.: А. ДАВИДОВ Василь Васильович - (р. 31.8.1930, Москва), психолог і педагог, акад. і віце-през. Рос. академії освіти (1992). Д-р психол. наук (1971), проф. (1973). Закінчив МГУ в 1953. З 1956 працював в установах АПН СРСР (віце-през. з 1989). Поч. ч. Нац. академії освіти США (1982). На основі ідей науч. школи Л. С. Виготського вивчає проблеми теорії і історій психології, вікової і пед. психології, взаємозв'язку психології і педагогіки. У дослідженнях Д. і його співробітників на основі формуючого експерименту здійснюється комплексний (психол., пед., теоретико-пізнавальний) підхід до психич. розвитку учнів. У. РЕПРОДУКТИВНИЙ МЕТОД навчання - (від франц reproducuon - відтворення), спосіб організації діяльності учнів по неодноразовому відтворенню повідомлених їм знань і показаних способів дій Р м називають також инструктивно-репродуктивним, т до неодмінна межа цього методу - організація діяльності учнів по відтворенню дій за допомогою інструктажа і пред'явлення завдань Шляхом Р м формуються у учнів навики і уміння користуватися придбаними знаннями Від трудності завдання і від здібностей учня залежить необхідність повторення цієї уч роботи. Р м передбачає организующую, спонукаючу діяльність вчителя Дідакти, методисти спільно з.
Кожна вагома структурна частина курсової "Професійна фізична підготовка" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Бородіно (BORODINO) Наполеонівські війни - Місце битви 26 авг. (7 сент.) 1812 в 120 км від Москви між 135-тисячної франц. армією Наполеона (587 знарядь) і 132-тисячною російською армією (624 знаряддя) під 81 командуванням ген. М. І. Кутузова. 1-я (ген. М. Б. Барклай-де-Толли) і 2-я (ген. П. І. Багратіон) російські армії, що відступали від Смоленська, зосередилися 22 авг. у села Бородіно. Рішення Кутузова прийняти бій було вимушеним, т. до. сили французів неухильно меншали по мірі просування вглиб країни. Поступаючись вимогам армії, суспільства і імператорського двора, Кутузов розташував війська у Бородіно між р. Москва і дер. Утіца; його. Веймарни - Веймарни - старовинне остзейская дворянське прізвище, що дало трохи видатних діячів на державній службі: 1) Іван Іванович Веймарн, уродженець острова Езеля (1722 - 1792), виховувався в Сухопутному шляхетском корпусі. У першу кампанію Семирічної війни він перебував генералом-квартирмейстером і був витребуваний в Петербург для пояснення випадків в армії генерала-фельдмаршала Апраксина. По представленні задовільних відповідей його призначили командуючим військами в Сибірі. Імператриця Катерина II призначила його послом до польського короля Станіславу-Серпню і командиром російських військ в. Нанкинський договір і "додатковий протокол" - 29 серпня 1842 р. був підписаний Нанкинський мирний англо-китайський договір, що означав по суті капітуляцію китайських правителів перед англійцями. Відповідно до договору цинское уряд відкрив для англійської торгівлі п'ять портів Китаю - Гуанчжоу, Сяминь, Фучжоу, Нінбо і Шанхай - з правом установи в них англійських консульств, зобов'язалося сплатити велику контрибуцію, передати острів Сянган (Гонконг) у вічне володіння Англії, ліквідувати монопольну купецьку організацію кохонг. Китаю були також нав'язані низькі митні збори на англійські товари (не вище за 5% їх вартості), що створювало сприятливі.
У вступі курсової "Професійна фізична підготовка" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЛИХАЧЕВ - Дмитро Сергійович (1906, Санкт-Петербург - 1999, там же), російський історик культури, літературознавець і суспільний діяч, академік АН СРСР (1970). Народився в релігійній сім'ї, батько - інженер. По закінченні гімназії вчився в Ленінградськом ун-ті на романо-німецькому і слов'яно-російському відділеннях (закінчив в 1928 зі знанням п'яти іноземних мов). За участь в релігійних кухлях (в т. ч. жартівливої "Космічної Академії") в 1928 м. був арештований і осуджений на п'ятирічне перебування в таборах. Термін від'їжджав на Соловках, потім на будівництві Беломорсько-Балтійського.

КОРНИЛИЙ ПСКОВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ - ігумен, священномученик (1502 - 20.02.1570), народився в місті Пськове. По благословенню своїх благочестивих батьків Стефана і Марії він провів свої юні роки в Пськовськом Спасо-Мирожском монастирі. Одного разу Корнілію трапилося побувати в Пськово-Печерському помешканні, яке тоді було ще зовсім маленьким монастирем. Невдовзі він прийняв там чернецтво. Прп. Корнилий неухильно виконував чернечі правила і слухняність. Він також відрізнявся письменністю і знанням книжкової премудрості. Після кончини иг. Герасима прп. Корнилий був вибраний братией настоятелем помешкання. Святий виявив себе дуже. Лібералізм - (від лати. liberaris - такий, що відноситься до свободи) - досить широкий ідейний, соціальний і політичний рух, найважливішим концептом якого є ідея індивідуальної свободи, автономії особистості і її первинності по відношенню до суспільства і держави. Невід'ємним правом людини є право приватної власності (Дж. Локк), що забезпечується, в тому числі системою соціально-политическоого плюралізму, тобто такими умовами, при яких для всіх інтересів, що виявляються в суспільстві і спрямувань створена можливість їх організаційно політичного оформлення. Економічна свобода є базовою умовою.
Список літератури курсової "Професійна фізична підготовка" - більше 20 джерел. Смірнов Сергій Олексійович - (1883 -? ). З сім'ї текстильних фабрикантів. Закінчив Московську Практичну академію комерційних наук (1902) і історико-філологічний факультет Московського університету. Один з співвласників Товариства Лікинської мануфактури А.В. Смірнова, директор правління. Член порад Московського Торгового і Московського банків, Суспільства бавовняно - паперових фабрикантів Орехово-Зуевского і Богородско-Глуховского районів. Входив до групи так званих "молодих" капіталістів на чолі з П.П. Рябушинським; член редакційного комітету газети "Ранок Росії".. У вересні 1914 увійшов в центральний комітет. ІНТЕРЕСИ В ПОЛІТИЦІ - (від лати. interest - має значення, важливо) є безпосередньою основою політичної ідеології і мотивами діяльності. Інтереси мають подвійну природу: об'єктивну і суб'єктивну. Дійсна суспільно-політична ситуація виступає як об'єктивна основа інтересів. Так, абсолютне вираження цієї основи міститься в принципі матеріалістичного розуміння історії Маркса, згідно з яким суспільне буття формує соціальні і політичні інтереси. Суб'єктивна основа інтересів полягає в усвідомленні внутрішніх потреб людини, формування яких досліджувалося різними школами ідеалізму (Платон, Гегель) і мислителів, що.

ПОУП, Піп Олександр - (21 травня 1686, Лондон30 травня 1744, Твікенхем) - англійський поет, в своїй творчості що виразив основні естетичні і філософських ідеї ранньої європейської Освіти. У віршованому трактаті "Досвід про критику" (.An Essay on Criticism, 1711, русявий. пер. 1988), викладаючи свою естетичну програму, Поуп наполягає на підкоренні поетичної творчості нормам, що виражають міру, гармонію і закон Природа, проходження якої є основна задача мистецтва. Художня практика древніх втілила в собі цю міру і гармонію, тому проходження їх канонам є наслідування самій Природі. Разом з тим, відступаючи від.
Посилання в тексті роботи "Професійна фізична підготовка" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Люй Дун-бінь - в даосской китайській міфології один з восьми безсмертних, вічний студент. Згідно з однією з легенд, мати Люй Дун-біня відчула його зачаття в той момент, коли її кімната наповнилася ніжним, тонким ароматом, роздалася небесна музика і білий чорногуз спустився з неба на ліжко і раптово зник. Немовля народилося з шиєю чорногуза, спиною мавпи, тулубом тигра і щоками дракона. Очі його нагадували очі птаха фенікс, брові були густі, плечі широкі, ніс злегка горбатий, шкіра блідо-жовтого кольору, біля лівої брови виднілася чорна родимка. З самого дитинства Люй Дун-бінь прагнув до знань і. ИЗОМОРФИЗМ І ГОМОМОРФИЗМ - (греч. isos - однаковий, ho-moios - подібний і morphe - форма) - поняття, що характеризують відповідність між структурами об'єктів. Дві системи, що розглядаються відвернено від природи становлячих їх елементів. є изоморфними один одному, якщо кожному елементу першої системи відповідає лише одні елемент другого і кожного зв'язку в одній системі відповідає зв'язок в інш., і зворотно. Така взаимооднозначное відповідність називається І. Полний И. може бути лише між абстрактними, ідеалізованими об'єктами, напр. відповідність між геометричною фігурою і її аналітичним вираженням у вигляді. Незавершені пропозиції - (incomplete sentences) Метод Н. п. - це метод психол. оцінки. Традиційно, перше слово або перші слова, що пред'являється провідним обстеження, наз. "основами". Прикладами основ можуть служити: Мені подобається...; Що мене роздратовує...; Я хочу...; Більшість дівчат... Даний метод застосовується з різними специфічними цілями, напр. для вивчення особистості, оцінки аттитюдов, прогнозу досягнень і ідентифікації відмінностей між групами. Ймовірно, найбільш помітну роль метод Н. п. зіграв в клінічній оцінці. У цьому контексті він часто розглядається як свого роду проективний тест. У процесі його.

Авторитарна особистість - (authoritarian personality) "Авторитарна особистість" - це термін, застосований для позначення особливої структури особистості, що вивчалася групою исслед. з Каліфорнійського ун-та (Берклі) в період 1940-х рр. Ці исслед. спробували ідентифікувати "антисемітську" особистість, але потім вимушені були розширити це поняття до рамок "етноцентристской" особистості. Останнє, в свою чергу, стало частиною іншого більш широкого поняття - "фашистської особистості". Шкалу для її оцінки назвали F-шкалою, хоч поняття, що згодом вимірюється змінило назву, трансформувавшись в "антидемократичну" і. ІНДИВІДУАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ - (англ. individual psychology) - напрям глибинної психології, засноване і розроблене А. Адлером після його розриву з фрейдизмом. Названіє "И. п." відбувається від лати. individuum (неподільний) і виражає ідею цілісності психічного життя особистості, зокрема відсутності меж і антагонізмів між свідомістю і несвідомим. Через всі вияви будь-якої особистості червоною ниткою проходить її життєва лінія, направлена на реалізацію життєвої мети (в більш пізніх роботах - значення життя). Метою і значенням життя структурується єдиний властивий особистості життєвий стиль. Мета, значення і стиль. АГРЕСІЯ - Дуже загальний термін, що використовується для позначення різноманітних дій, що включають напад, ворожість і т.д. Звичайно цей термін використовується для позначення таких дій, які можуть бути вмотивовані: (а) страхом або фрустрацией; (би) бажанням викликати страх у інших або звернути їх у втечу; або (в) прагненням добитися визнання власних ідей або здійснення власних інтересів. Це вільне, але прийнятне визначення, хоч воно не цілком відображає нюанс використання його в психологічній літературі. Конкретні використання звичайно залежать від того, який теоретичний напрям представляє автор. ІНФОРМАЦІЯ - (information; Information) відноситься до всіх тих даних, які поступають до людини ззовні по різним чувственно-перцептуальним і сенсорно-моторним каналам, а також до тих даних, які вже перероблені центральною нервовою системою, интериоризовани і реинтерпретировани людиною і представлені в його голові у вигляді ментальних репрезентацій. Когнитивний поворот в науці поставив в центр дослідницьких інтересів передусім когнитивную інформацію як специфічно людську інформацію, що придбавається в досвіді пізнання світу при сприйнятті і узагальненні цього досвіду. Власне предметом.