На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Проблема людського існування у творчості Тесленка

(курсова робота з літератури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Крізь терни ... 5
Розділ 2. Людське існування у творчості А. Тесленка ... 12
2.1. Життя наймитів та сільських пролетарів в оповіданнях А. Тесленка ... 12
2.2. Повість "Страчене життя" ... 24
Висновки ... 30
Література ... 32

Для придбання курсової роботи "Проблема людського існування у творчості Тесленка" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Проблема людського існування у творчості Тесленка"

Курсова робота "Проблема людського існування у творчості Тесленка" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Проблема людського існування у творчості Тесленка", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Проблема людського існування у творчості Тесленка" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Проблема людського існування у творчості Тесленка" і призначений виключно для пошукових систем.

МОВА - форма спілкування (комунікації). людей за допомогою мови. Мовне спілкування організує совм. діяльність людей, сприяє пізнанню людьми один одного, є істотним чинником в формуванні і розвитку межличностних відносин. Благодаря P. здійснюється ист спадкоємність досвіду людей, людина опановує знаннями P. і мова тісно взаємопов'язані. Мова оформляється відповідно до норм мови. Мова, будучи основою мовної діяльності, сам розвивається, узагальнюючи в собі мовний досвід людей Дитина засвоює мову в процесі спілкування з дорослими і вчиться користуватися їм в P. Мовне спілкування може носити характер. ГАЗЕТНО-ПУБЛІЦИСТИЧНІ ЖАНРИ - нотатка, репортаж, кореспонденція, інтерв'ю, стаття, рецензія, огляд друку, памфлет, нарис, фейлетон, а також малі форми - зарисовка, есе. Їх основна целеустановка - переконання читача, слухача. Ці публіцистичні жанри діляться на інформативні, аналітичні і художньо-публіцистичних. Подібне розділення, звісно, умовне: інформативні жанри, наприклад, хоч в них і переважає функція повідомлення, також широко використовують кошти аналізу і узагальнення. До інформативних жанрів, як правило, відносять хроніку, нотатку, репортаж, кореспонденцію, деяке інтерв'ю. Їх призначення - оперативно відгукнутися на. ГОЛЬДЕНБЕРГ Олександр Іванович - [1837, Москва, - 19.6(2.7). 1902, Петербург], педагог, математик-методист, один з основоположників методики нач. арифметики. У 1858 закінчив физ. ф-т Моськ. ун-та, в 1861 - Михайлівську артилерійську академію. З 1865 викладач математики 2-й Моськ. воен. гімназії. У 1867 вийшов у відставку, викладав в приватних уч. закладах і на разл. пед. курсах; в 1873 - 75 директор Полівановської земської вчительської школи; потім працював на Лубянських дружин. курсах і Пед. курсах при Моськ. об-ве виховательок і учительок; в 1879- 82 видавець і ред. журн. "Матем. листок". З 1884 в. СЕРЕДНЯ ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА - - середня спеціальна освіта, рівень освіти, що придбавається, як правило, на базі повної або неповної загальної середньої або початкового професійної освіти в середніх професійних учбових закладах. С.п.о. має на меті підготовку фахівців середньої ланки і задоволення потреб особистості в поглибленні і розширенні освіти. Обличчя, що мають повне середнє загальне або початкове професійне утворення відповідного профілю, отримують С.п.о. по скорочених прискорених програмах. Необхідність особливої підготовки працівників середньої кваліфікації зумовлена процесами спеціалізації труда.
Кожна вагома структурна частина курсової "Проблема людського існування у творчості Тесленка" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Бурцев Володимир Львович - Бурцев, Володимир Львович. - Народився в 1862 р. в форті Александровськ, де батько його був офіцером місцевої міцності, вчився в гімназіях уфимской і казанской. Поступивши в Петербургський університет, в 1882 р. був виключений за участь в студентському безладді. Прийнятий знов в університет Казанський, Бурцев був в 1885 р. арештований по народовольческим справах і після дворічного висновку засланець в Східний Сибір, звідки невдовзі біг і зробився емігрантом. У 1889 р., разом з Драгомановим, Дебогорием-Мокриевичем і іншими, зробив видання журналу "Вільна Росія", але після третього номера журнал. БЕРЕСТЯНІ ГРАМОТИ - листи і документи XI-XV вв. на березовій корі, відкриті розкопками древньоруський міст. Перші берестяні грамоти знайдені в Новгороде в 1951 археологічною експедицією під керівництвом А.В. Арциховського. У 1961 число новгородских берестяних грамот досягло 400. Поза Новгорода відомі три берестяні грамоти, відкриті експедиціями в Смоленське (1952), Пськове (1958) і випадкова знахідка в Вітебське (1959). Берестяні грамоти були загублені або викинені адресатами і виявлені в шарах, насичених грунтовою водою, що консервує рослинні залишки. Букви процарапивались гострого кістяного або металевою паличкою. Північна Корея - Північна Корея (North Korea), гос-у в Сев.. Що Займає сівбу. половину Корейського п-ова, розташовану вище 38-й паралелі, С.К. була освічена із зони, окупованої Радянським Союзом в кінці 2-й світової війни. Незалежна Корейська Народно-Демократична Республіка проголошена 1 травня 1948 р. Маючи намір возз'єднати Корею, С.К в червні 1950 р. раптово напала на Південну Корею, але понесла значить, збиток і людські втрати в 3-літній Корейській війні, що пішла, що закінчилася безрезультатно. Після цієї війни правляча грудка. партія Ким Ір Сіна (генеральний секретар з 1948 р. і.
У вступі курсової "Проблема людського існування у творчості Тесленка" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВЕЛИКА КИТАЙСЬКА СТІНА - кріпосна стіна, грандіозний пам'ятник оборонної архітектури Древнього Китаю. Побудована в основному в 3 в. до н. е. Тягнеться з Північно-Східного побережжя до пустинних районів Північно-Західного Китаю. Довжина, по одних припущеннях, складала ок. 4 тис. км, по інших - понад 6 тис. км (збереглася дільниця довжиною ок. 2,5 тис. км). Висота стіни - від 6,6 до 10 м. Ширина така, що можуть роз'їхатися два вози. Ця саме масштабна споруда людства, видима навіть з космосу. Стіну будували правителі трьох династій: Цинь (221-206 рр. до н. е.), Хань (206 до н. е. - 220 рр. н. е.) і Мін (1368-1644).

ГОДІВЛЯ - спосіб змісту посадових осіб за рахунок місцевого населення на Русі до сірок. XVI в. Відомості про "корми" вирникам і городчикам містить Російська Правда. У XIII-XIV вв. складається ціла система місцевого управління через інститут кормленщиков. Великий або питомий князь посилав в міста і волості бояр як намісники ( "наместо" князя) і волостелей, а інших служивих людей - тиунами і різними пошлинниками. Населення було зобов'язано містити їх ( "годувати") протягом всього періоду служби. Обов'язковий ( "призначений") корм намісник, волостели і пр. представники місцевої князівської. Мінор Осип (Іосиф) Соломонович - (12 листопада 1861, Мінськ, - 1934, Париж). З сім'ї рабина, єврейського письменника С.А. Залкинда (псевдонім - Мінор). Студентом Московського університету брав участь в революційних кухлях, уперше арештований в 1884. Вчився в Ярославськом юридичному ліцеї, член групи "Народна воля", арештований в 1886, висланий на 10 років. За участь 22 березня 1889 в так званій якутській трагедії, коли заслані вступили в збройний конфлікт з владою, засуджений до смертної страти, заміненої безстроковою каторгою. У 1897 по царському маніфесту відправлений на поселення в Читу, з 1900 - в Вільно. З 1902 есер. У.
Список літератури курсової "Проблема людського існування у творчості Тесленка" - більше 20 джерел. ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО - політичний феномен, що представляє одного з суб'єктів здійснення владних функцій в державі і суспільстві. Лідерство належить до числа найбільш древніх і універсальних інститутів людства, пов'язаних з властивими йому прагненнями погоджувати стандарти соціальної поведінки індивідів із заданими авторитетними (авторитарними) зразками. Тому політичне лідерство, як специфічне заломлення даного феномена в політичному процесі, є тип політичної взаємодії, коли одна особистість організує і направляє інших людей, з метою їх організації на спільну діяльність і її здійснення, причому векторна мета вказаної. ПАСИВНЕ ВИБОРЧЕ ПРАВО - право обиратися до виборних державних органів і органів місцевого самоврядування (тобто право бути зареєстрованим як кандидат, провести нарівні з інш. кандидатами передвиборну пропаганду і агітацію, користуватися всіма інш. правами кандидата, передбаченими законом). П.і.п. надається громадянам даної держави, володіючим активним виборчим правом. У багатьох державах володіння П.і.п. зумовлене більш високими (в порівнянні з активним виборчим правом) виборчими цензами: віковим, осідлість, освітнім, службовим. Майнові цензи для здійснення П.і.п. (при виборах до загальнонаціональних.

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ КОНЦЕПЦІЯ КУЛЬТУРИ - одна з найбільш впливових течій у вітчизняних дослідженнях культури. Має два напрями. Перше характеризує культуру як універсальну властивість суспільного життя (В. Е. Давідович, Ю. А. Жданов, М. С. Каган, 3. І. Файнбург, Е. С. Маркарян і інш.). Культура розглядається як технологічний аспект суспільного процесу. Це спосіб людської діяльності, він складається з складної системи механізмів, вироблених внебиологически. З їх допомогою здійснюється активність людей в суспільстві, а також стимуляція, програмування і координування цієї активності. Представітелі Д. до. К. підкреслюють важливу роль.
Посилання в тексті роботи "Проблема людського існування у творчості Тесленка" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СМАК - естетичний, здатність людини до сприйняття і оцінки естетич. властивостей явищ і предметів, до розрізнення прекрасного і потворного. Проблема В. отримала особливий розвиток в естетиці 17-18 вв. Одним з перших об В. писав исп. мислитель ГрасианіМоралес. Франц. філософи-просвітники і естетики класицизму (Н. Буало, III. Батте, Монтеськье, Вольтер і інш.) трактували В. з позицій раціоналізму і нормативізму. У англ. сенсуалистич. естетиці (А. Шефтсбері, Г. Хом і інш.) В. виводився з человеч. відчуттів і зв'язувався з етич. нормами. Ф. Хатчесон, а потім Е. Берк затверджували загальність. ПОПОВЩИНА - одне з осн. напрямів в старообрядчестве, об'єднуюче групу глузду і злагод, що визнає священство, здійснення таїнств і треб, а також наявність традиційної для православ'я цсрк. ієрархії. Попов-ци на відміну від беспоповцев (див. Беспоповщина) розглядали никонианскую церква і її духовенство тільки як єресь, а не як "видимість храму", породжену антихристом. Псрвонач. формою П. було бсглопоповство (див. Бег-лопоповци). Великі центри старообрядчества: Керженец, Старо-дубье. Гілка, Іргиз і Рогожськоє кладовище в Москві. Разногласия П. з правосл. церквою зводилися гл. обр. до. СОЦИОМЕТРИЯ - (микросоциология) - створені Дж. Морено наука про суспільство, психологічна теорія суспільства і одночасно - експериментальний метод, тест соціально-психологічний, що забезпечує вивчення і регуляцию відносин між людьми, вживане для оцінки зв'язків межличностних емоційних в групі. Нині розуміється переважно як галузь соціології, психології соціальної і психотерапії групової, направлена на вивчення і гармонізацію відносин межличностних в групах малих з використанням різних кількісних методів і методик інструментальних. У основі теоретичної социометрии лежить прагнення пояснити всі сторони.

СТРУКТУРА ГРУПИ - (від лати. structura - взаиморасположение, будова...) - сукупність стійких зв'язків між членами групи, що забезпечують її цілісність і тотожність самої собі. У залежності від конкретних задач функціональна організація малої групи може бути представлена різними варіантами коммуникативних структур: ланцюжком, зіркою, колом, мережею. Мала група організується за принципом ланцюжка тоді, коли трудовий процес розбивається на ряд послідовно операцій, що виконуються окремими фахівцями. Якщо трудові операції виконуються членами групи незалежно один від одного, але під керівництвом однієї людини, то. Телевізійна комунікація: самовираження особистості - Телебачення як суспільств. інститут рекрутирует в кач. коммуникаторов особливий тип людей, що задовольняють суворим вимогам, що пред'являються ведучим передач як телевізійною корпорацією, так і специфікою опосредствованной комунікації. Просторова разделенность партнерів по О. у разі прямого ефіру і просторово-часова у разі записаної передачі з необхідністю зумовлюють більш значну роль репрезентації партнерів по взаємодії в свідомості коммуникатора і глядача. Мимовільна ідентифікація глядача з телекоммуникатором впливає на формування картини світу людини. Особливості самовираження. Дитячий невроз - (childhood neurosis) Невроз являє собою неглибокий психічний розлад, що звичайно включає: а) недостатнє розуміння причини проблем; б) надмірну тривогу; в) імпульсивна поведінка, причому причини такої поведінки часто вступають в конфлікт один з одним. Невроз може тж включати симптоми соматичної хвороби, обсессивное або компульсивное поведінка і специфічні страхи або фобії. Єдиної классиф. невротичних розладів немає, але в основному версії, що пропонуються включають: істерію з емоційної лабильностью і конверсійними симптомами, що являють собою перетворення психич. проблем в физ.; генерализованную. КОГНИТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПІЯ - (Beck А., 1976) - психотерапевтическиий метод, направлений нараспознавание і усунення невідповідності об'єктивної реальності і основних ситуационних установок суицидента (його сприйняття дійсності). Когнитнвистская теорія самогубств (Е. Shneidman, 1968) - опис суицидального поведінки з позиції його "пізнаваності". ВИДІЛЯЄ НАСТУПНІ ТИПИ СУИЦИДОВ: 1. З точки зору відсутності або наявності порушень психічної діяльності: - "логічний": зумовлений наявністю інтенсивного болю або невиліковних соматичних захворювання при відсутності психічних порушень, "непошкодженому.