На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Причини потрапляння до наркотичної залежності

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження втягнення молоді до наркотичної залежності ... 5
1.1. Причини розвитку наркоманії ... 5
1.2. Як розвивається пристрасть до наркотичних речовин ... 10
1.3. Види і різновиди збуджуючих і наркотичних речовин ... 14
1.4. Характеристика поведінки наркотично залежних підлітків ... 18
1.5. Перша проба наркотичних речовин як закономірність адиктивної поведінки ... 21
1.6. Профілактика наркотизму як складова виховної роботи: сучасний стан та динаміка розвитку ... 26
Розділ 2. Емпіричне дослідження причин потрапляння до наркотичної залежності ... 32
2.1. Характеристика методики дослідження ... 32
2.2. Аналіз результатів дослідження ... 38
Висновки ... 43
Література ... 45
Додатки ... 48

Для придбання курсової роботи "Причини потрапляння до наркотичної залежності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Причини потрапляння до наркотичної залежності"

Курсова робота "Причини потрапляння до наркотичної залежності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Причини потрапляння до наркотичної залежності", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Причини потрапляння до наркотичної залежності" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Причини потрапляння до наркотичної залежності" і призначений виключно для пошукових систем.

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ - педагогічно організований процес передачі від покоління до покоління способів і знань, необхідних для физич. вдосконалення Мета Ф в - різносторонній розвиток особистості людини, його физич. якостей і здібностей, формування двигат навиків і умінь, зміцнення здоров'я. Осн. кошти Ф в - физич. вправи, використання єств. сил природи (сонячна енергія, повітряне і водне середовище і т і), дотримання правил гігієни (особистої, трудової, побутової і т і). Фізіч. вправи різносторонньо впливають на розвиток физич. здібностей Пізнання закономірностей впливу физич. вправ на організм, науч. Уміння - рівень освоєння дії або діяльності, що дозволяє індивіду здійснювати її усвідомлено і з необхідним рівнем якості. Якщо в педагогіці більш або менш однаково визначено поняття "знання", то з поняттями "уміння" і "навик" спостерігається явна плутанина, пов'язана з тим, що психологічна відмінність між цими поняттями ігнорується. Справа в тому, що навик це явище операційного рівня, не пов'язане з целеполаганием, і тому операції можна довести до рефлекторного, автоматизованого виконання. Дія і діяльність виникають тільки після активного целеполагания, тому. ДИСКУСІЯ - (від лати. discussio - розгляд, дослідження), 1) спосіб організації совм. діяльність з метою інтенсифікації процесу прийняття рішення в групі. 2) Метод навчання, що підвищує інтенсивність і ефективність уч. процесу за рахунок активного включення що навчаються в колективний пошук істини. 3) Психотерапевтіч. прийом впливу на позиції і установки суб'єкта в спеціально створеній дискусійній групі. Д. як специфич. метод психол. дослідження розроблений в 30-х рр. 20 в. Ж. Піаже, к-рий показав, як в ході Д. з однолітками дитина звільняється від егоцентрич. манери мислення і вчиться ставати на точку. ХЕТАГУРОВ Коста (Костянтин) Леванович - (псевд. - Коста). [3(15). 10.1859, з. Нар, нині в Сівбі-Осетії, - 19.3(1.4). 1906, з. Георгиевско-Осетинське, нині з. імені Коста Хета-гурова в Карачаево-Черкесии; похований у Владікавказе], осет. просвітник, поет, основоположник осет. літри. Закінчив гімназію в Ставрополе. Вчився в АХ в Петербурге (1881 - 85). Випробував вплив общерос демокра-тич. руху. У периодич. изд., гл. обр. в газ. "Північний Кавказ" (Ставрополь), підіймав мн. гострі питання життя горского населення Кавказу. За суспільств, діяльність зазнавав посилань і інш. переслідуванню влади. Неодноразово звертався до.
Кожна вагома структурна частина курсової "Причини потрапляння до наркотичної залежності" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Теслярів Борис (в миру Володимир Володимирович) - Теслярів (Борис, в миру Володимир Володимирович, народився в 1855 р.) - духовний письменник; освіту отримав в Казанської духовній академії, був там доцентом метафізики. Отримав міру магістра за дисертацію: "Історія християнської освіти в його відносинах до древньої греко-римської образованности. Період перший" (Казань, 1885), разом з введенням "Питання про классиках (погляд на його історію, його сучасний стан і значення)". Пізніше був ректором Санкт-Петербургской духовної академії, тепер складається настоятелем посольської церкви в Константінополе. Головні труди. Сармати - У южнорусских степах, на Дону, в Нижньому Поволжье і на рубани головну роль в I - II вв. грали кочові племена сарматов. Розповсюдившись на цій території, вони відтіснили скіфів, які зберегли своє пануюче положення тільки в Криму. Від Меотіди (Азовського моря) до Поднепровья жили роксолани, які, на думку деяких дослідників, представляли союз кочових сарматов і землеробських племен Поднепровья - росов, або рокосов. Археологи висловлювали також припущення, що відомі особливості культури полів поховань на лівому березі Дніпра пояснюються проникненням туди сарматов. У середині I в. сарматское плем'я. Мадіанітяне - нащадки Мадіана, четвертого сина Авраама від Хеттури (Побут. 25:2) - арабське плем'я, батьківщиною якого була, ймовірно, країна на сходу від Акабського затоки Чермного (Червоного) моря, де арабські географи відмічають місцеположення міст Мадіана. Мадианитяне розповсюджувалися далі на півночі до землі Моава і на заходу по Синайському півострову (Ісх. 3:1; 18:1). Вони називаються іноді измаильтянами - загальною назвою північних племен (Побут. 37:25,28,36; Суд. 8:24), незважаючи на те, що вони різко відрізнялися від них. З цих і інших місць видно, що вони були могутнім кочовим народом, багатою.
У вступі курсової "Причини потрапляння до наркотичної залежності" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПАНАЕВА - Авдотья Яковльовна (1820, Санкт-Петербург - 1893, там же), російська письменниця, мемуаристка. Народилася в акторській сім'ї, дістала домашню освіту. У 1837 м. вийшла заміж за І. І. Панаєва, а в кон. 1840-х рр. стала цивільною дружиною Н. А. Некрасова. Як прозаїк дебютувала повістю "Сімейство Тальникових" (1847), яка була заборонена цензурою за гостру критику сімейних відносин в дворянському суспільстві. У подальші роки в співавторстві з Некрасовим написала романи "Три країни світу" (1848-49) і "Мертве озеро" (1851). У 1850-х рр. опубл. на сторінках журналу.

Азовські походи (1695-1696) - дії російської армії і флоту під безпосереднім керівництвом Петра I в період російський-турецької війни 1686-1700 рр. з метою оволодіння фортецею Азів і виходу Росії в Азовське і Чорне морить. 1-й похід (1695) завершився невдало через відсутність у Росії флоту і неможливості подати підтримку армії, тоді як турки надійно прикривали Азов з моря. Але саме тоді Петро I переконався в необхідності тісної взаємодії сухопутних і морських сил. На воронежських верфях за зиму був побудований Азовський флот (2 кораблі, 23 галери. 4 брандери, транспорт). Весною 1696 р. почався 2-й похід, в якому брали. Червона Армія Японії - (Антиімперіалістичні інтернаціональні бригади, Anti-Imperialist International Brigade, Nippon Sekigun; Nihon Sekigun, Антивоєнний демократичний фронт) - КАЯ. Японська ліва терористична організація, що має сферу дії практично по всьому світу: Ближній Схід, Азія, Європа, США, Японія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Ліван, Сірія, Ізраїль, Філіппіни, Північна Корея, Сингапур, Малайзія, Індія. У різний час організацією керували: Така Сиомі, Кодзо Окамота, Фісако Сигенобу. Японські ліві терористи активізуються в кінці 1960-х рр. КАЯ заснована на базі студентської організації "Зенгакурен", що.
Список літератури курсової "Причини потрапляння до наркотичної залежності" - більше 20 джерел. ХАРИЗМА - (від греч. charisma - божественний дар) - екстраординарна здатність, властивість, якість індивіда, що виділяє його серед інших і, що саме головне, не так придбане ним, скільки дароване йому природою, богом, долею. Харизматичний тип панування уперше був описаний Р. Зомом в роботі, присвяченій аналізу церковного права древнехристианских общин. Поняття "X " грає найважливішу роль в соціології М. Вебера. Якщо для Р. Зома X. - це містичний дар релігійного пророка, то для М. Вебера - надприродні властивості особистості, що дозволяють їй підпорядкувати собі масу. X., по Веберу, володіють герої. БЮРОКРАТІЯ - (фр. - bureaucratie, букв. - панування канцелярії, від фр. bureau - бюро, канцелярія і греч. kratos - влада) - 1) вищий шар чиновників в апараті державної влади, що володіє певними привілеями; 2) ієрархічно організована система державного управління, здійснювана закритою групою чиновників, діяльність яких заснована на жорсткому розподілі функцій і повноважень, чіткому дотриманні встановлених правил і стандартів діяльності. М. Вебер визначав бюрократію як найбільш раціональну і найбільш ефективну форму досягнення організаційних цілей. Веберовский ідеальний тип бюрократії включає в себе наступні.

ЮНГ Карл Густав (1875 - 1961) - швейцарськ. психолог, творець "аналитической психології . У 1907 - 12 найближчий прихильник Фрейда (Фрейдизм). Згідно Ю., разом з особовим несвідомим існують глибші шари "коллективного несвідомого, де у вигляді "изначальних психічних структур (архетіпов) зберігається якнайдавніший досвід людства, що забезпечує апріорну готовність до сприйняття і осмислення миру. Осн. змістом психічного життя людини Ю. вважав процес "индивидуации - прагнення особи до облиште втілення своїх можливостей ("самости ). Якщо проблеми особистого або соціального життя цьому перешкоджають.
Посилання в тексті роботи "Причини потрапляння до наркотичної залежності" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МОДЕЛЬ - (від лати. modulus - міра, зразок, норма) - а) в самому широкому значенні - будь-який уявний або знаковий образ об'єкта, що моделюється (оригіналу). До їх числа відносяться гносеологічні образи (відтворення, відображення досліджуваного об'єкта або системи об'єктів у вигляді наукових описів, теорій, формул, систем вправ і т. п.), схеми, креслення, графіки, плани, карти і т. д.; б) спеціально або об'єкт, що спеціально підбирається, що створюється, відтворюючий характеристики об'єкта, що вивчається. Велику роль в сучасній науці грають т.наз. знакові М., що дозволяють у вигляді формул, рівнянь, графіків і. Розділення влади - принцип розділення влади на судову, законодавчу і виконавчу на практиці має значення тільки в тому випадку, якщо є четверта влада, що стоїть над ними і здатна в будь-який момент поставити "гілку, що зарилася на місце. Уявлення, що ці власті спроможний "врівноважувати один одного" - не більш, ніж ілюзія. На ділі четверта стабілізуюча сила існує завжди: тіньовий уряд, зовнішнє управління (маріонеткові держави), зовнішній тиск (загальна небезпека, що стабілізує відносини всіх гілок, направляючи їх дії в загальне русло). При відсутності четвертої сили маюча місце рівновага є або уявними. ГАЛЬМУВАННЯ - 1. Обмеження, запобігання, придушення, зменшення або заборона якогось процесу, або процес, який викликає таке обмеження. Дещо більш спеціальне значення 2. 2. У фізіології - заборона поточного органічного процесу або запобігання його ініціюванню неврологічним або фізіологічним способом. Тут є багато спеціальних форм гальмування - детальніше див. наступні статті. 3. У дослідженнях навчання - будь-яке скорочення або запобігання реакції внаслідок дії якогось іншого процесу. Також є достаток спеціалізованих термінів, найбільш поширені з них приводяться нижче. 4. У когнитивной психології, особливо в дослідженнях.

ВЮРЦБУРГСКАЯ ШКОЛА - (англ. Werzburg school) - виникле в нач. XX в. антисенсуалистическое напрям в ньому. психології; очолив його О. Кюльпе. Представниками його були також А. Майер, І. Орт, К. Марбе, К. Бюлер, Г. Уатт, Я. Ах, А. Мессер. До поглядів В. ш. примикає теорія мислення О. Зельца. Філософські основи В. ш. еволюціонували від позитивізму і критичного реалізму до феноменології Е. Гуссерля. Уперше піддавши експериментальному дослідженню мислення, В. ш. ввела в психологію методику пред'явлення задач і перетворювала интроспекцию в "метод систематичного експериментального самонаблюдения" (Ах). У протилежність. "F60.3" Емоційно нестійкий розлад особистості - Розлад особистості, при якому є яскраво виражена тенденція діяти імпульсивно, без урахування наслідків, нарівні з нестійкістю настрою. Здатність планування мінімальна; спалахи інтенсивного гневливого афекту часто приводять до насилля, або "поведенческим вибухів", вони легко провокуються, коли імпульсивні акти засуджуються навколишніми, або їм перешкоджають. Виділяються два різновиди цього особового розладу, і при обох присутня загальна основа імпульсивності і відсутність самоконтроля. Включається: - агресивна особистість; - прикордонний розлад; - прикордонна особистість; -. МОДЕЛЮВАННЯ ИГРОТЕХНИЧЕСКОЕ - моделювання игротехнической діяльності в игропроцессе. При всій складності игротехнической роботи игротехник або його обслуговуючий аналітик здійснює систематизовану рефлексію. Він реконструює що склався ситуацію в игропроцессе і в діях игротехника, відтворює причини зафіксованих або ускладнень, що виявляються в игротехнической роботі, будує невипадкові, в рамках концептуальних і ціннісних критеріїв, версії корекцій дій игротехника або початкових цільових установок. Рефлексивний цикл використовується в моделюванні як загальна умова трансформації первинних дій игротехника або його. АКАЛЬКУЛИЯ - (від греч. а - отрицат. частинка лати. calculatio - рахунок, обчислення) - порушення рахунку і рахункових операцій. А. виникає при поразці різних областей кори головного мозку. Первинна форма А. спостерігається при поразці тім'яно-потилично-скроневих відділів кори лівої півкулі і виявляється в порушенні розуміння розрядної будови числа (так, напр., числа 71 і 17 сприймаються хворими як однакові), в порушенні розуміння значень арифметичних знаків, в труднощах рахунку при переході через десяток і т. д. У основі цієї форми А. лежить порушення аналізу і синтезу просторових відносин.