На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ПРИНЦИПИ РОЗВІНЧУВАННЯ ВЛАСНИЦЬКОГО ЛОНДОНУ, ПРОБЛЕМИ УРБАНІЗАЦІЇ В ТРАКТУВАННІ Ч. ДІККЕНСА

(курсова робота з зарубіжної літератури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Ч. Діккенс - класик критичного реалізму ... 5
Розділ 2. Художні засоби викриття соціальної нерівності та проблеми урбанізації у творчості Ч. Діккенса ... 13
2.1. Лондон у романі Ч. Діккенса "Пригоди Олівера Твіста" ... 14
2.2. Урбаністичні мотиви в романі "Ніколас Ніклбі" ... 19
2.3. Художні засоби у романі Ч. Діккенса "Домбі і син" ... 22
Висновки ... 30
Список використаних джерел ... 32

Для придбання курсової роботи "Принципи розвінчування власницького Лондону, проблеми урбанізації в трактуванні Ч. Діккенса" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Принципи розвінчування власницького Лондону, проблеми урбанізації в трактуванні Ч. Діккенса"

Курсова робота "Принципи розвінчування власницького Лондону, проблеми урбанізації в трактуванні Ч. Діккенса" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Принципи розвінчування власницького Лондону, проблеми урбанізації в трактуванні Ч. Діккенса", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Принципи розвінчування власницького Лондону, проблеми урбанізації в трактуванні Ч. Діккенса" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Принципи розвінчування власницького Лондону, проблеми урбанізації в трактуванні Ч. Діккенса" і призначений виключно для пошукових систем.

КІБЕРНЕТИК І ПЕДАГОГІКА - Кібернетика - наука про управління складними динамич. системами, здатними сприймати, зберігати і переробляти інформацію і використати її для управління. Як загальна теорія управління вивчає умови оптим. управління, облік к-рих необхідний при управлінні будь-яким процесом. Процеси і системи, що вивчаються кібернетикою, мають ряд рис, властивих також діяльності і поведінці людини. Зокрема, навчання і виховання можуть розглядатися як регулювання розвитку особистості учнів шляхом цілеспрямованого управління їх діяльністю і поведінкою. Отже, поняття і методи кібернетики можуть використовуватися для. Джон Локк - (1632-1704) англійський філософ, просвітник, державний діяч; в своїх філософові-ско-педагогічних переконаннях відобразив епоху революційно-демократичних перетворень в Англії і інтереси нового класу буржуазії, що формується. Ф. Енгельс назвав Локка "сином класового компромісу 1688 р. ". Він відстоює соціальні теорії "природного права" і договірну теорію походження держави. Виховання джентльмена ( "Думки про виховання" -1693) - необхідна програма для обгрунтування права нову людину управляти державою. Критика теорії природжених ідей (Р. Декарта, Г. В. ЖИРАР Жан Батист - (17.12. 1765, Фрібур, Швейцарія, - 6.3.1850, там же), щвейц. педагог і діяч нар. освіти. У 1781 закінчив єзуїтську школу і вступив в орден францисканцев (прийняв ім'я Грегуара). Потім в школах францисканского ордена в Швейцарії і Німеччині вивчав лати., греч., ньому. мови, теологію і філософію, захоплювався математикою і єств. науками. Познайомився з трудами І. Канта і Ж. Ж. Руссо. Повернувшись в Швейцарію, викладав лати. яз., філософію, був архіваріусом, кюре при уряді в Берні. Розробляв гл. обр. питання навчання і виховання в нач. школі; в центр навчання ставив рідну мову, вважаючи його. ЛЕРНЕР Ісаак Яковльович - [22.3(4.4). 1917, Деражня, нині в Хмельницької обл. України], педагог, акад. РАО (1992, ч.-ДО. АПН СРСР з 1990), д-р пед. наук (1971), проф. (1990). Заслужений діяч науки РСФСР (1987). У 1939 закінчив ист. ф-т МГУ. З 1937 викладав в пед. вузах Москви, Мічурінська, Воронежа і інш. З 1959 в системі АПН: в 1964 - 70 очолював лабораторію дидактики гуманітарної освіти, а в 1972 - 74 - лабораторію формування світогляду в НДІ загального і по-латехн. освіти. З 1970 в лабораторії загальних проблем дидактики НДІ ОП. Л. розвинув теорію проблемного навчання. Розкрив дидактич. основи і розробив систему.
Кожна вагома структурна частина курсової "Принципи розвінчування власницького Лондону, проблеми урбанізації в трактуванні Ч. Діккенса" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Роман Глібович - З роду Рязанських князів. Син Глеба Ростіславича і княгині Володимирської. Князь Рязанський в 1178-1207 рр. Дружина: дочка кн. Чернігівського Святослава II Всеволодовича. У 1178 році, після Колакшинської битви, Роман попав в полон разом з батьком і був відвезений у Володимир. По смерті Глеба у в'язниці Роман цілував хрест Всеволоду III Юрьевичу Велике Гніздо і отримав з рук його Рязанськоє князівство. У 1180 році молодші брати Романа Всеволод і Володимир поскаржилися Всеволоду III, що Роман слідує волі київського князя і свого тестя Святослава Всеволодовича і віднімає у них волості. Всеволод негайно. КЕРМАНИЧ КНИГА (Номоканон) - збірник правив церкви і її державних постанов, що стосуються, що перейшов до нас і інших слов'ян з Константінопольської церкви після прийняття християнства. У грецькій церкві "Керманич книга" називається номоканоном, що в перекладі на слов'янську мову означає "законоправило", "законоправильник". Перший переклад на слов'янську мову грецького збірника був даний свт. Мефодієм. Першим в Росії на слов'янській мові був складений збірник під назвою "Синтагма" Іоанна Схоластик, що включає правила вселенських і місцевих соборів, видобування з "Закону суднаго" Лева Ісавряніна і з Прохирона - збірник. СУРИКОВ - Іван Захарович (1841, д. Новоселово Углічського у. Ярославской губ. - 1880, Москва), російський поет. Народився в сім'ї кріпосного селянина. Вірші став писати ще в дитинстві, незважаючи на нерозуміння рідних і близьких. У 1862 м. Суриков познайомився з А. Н. Плещеєвим, що надав підтримку початківцю поету з народу. Вірші Сурікова спочатку публікувалися з 1864 м. в маловідомих провінційних виданнях, але невдовзі ними зацікавилися і відомі столичні журнали "Вісник Європи", "Справа" і інш. За житті Сурікова вийшли три окремих збірники віршів (1871, 1875 і 1877). Головна.
У вступі курсової "Принципи розвінчування власницького Лондону, проблеми урбанізації в трактуванні Ч. Діккенса" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Криза плантационного господарства в США - На виробництві бавовни, що приносило величезні прибутки, наживалася купка плантаторів-рабовласників, що складали менш трьох відсотків населення 15 південних рабовласницьких штатів. З 12 млн. чол. жителів рабовласницьких штатів біля 4 млн. були рабами. Існування великого плантационного господарства, побудованого на використанні рабського труда, виключало можливість успішного розвитку дрібного господарства. Велика частина фермерів що нараховували з сім'ями біля 6 млн. людина, розорившись, перетворилася в "білих бідняків". Найбільші рабовласники здійснювали неподільне панування не тільки.

Вусів Михайло Михайлович - Вусів (Михайло Михайлович) - зоолог, син селянина, народився в 1845 р. Закінчив курс в уїздному училищі і потім в нижегородской гімназії, в 1864 р. поступив в Санкт-Петербургский університет, де займався у професора Овсянникова анатомією і гістологією. По закінченні курсу в університеті, в 1869 р., Вусів їздив декілька разів за межу на свої кошти, слухав лекції в Цюріхськом, Венськом і Лейпцигськом університетах, займався зоологією під керівництвом професора Р. Лейкарта в Лейпциге і потім в 1879 р. в Неаполе у професора Дорна. З 1883 р. по 1886 р. працював в Мессине. З 1874 р. доктор філософії. ТРАНСФОРМАЦІЯ - (від позднелат. transformatio - перетворення) - сукупність економічних, соціальних, політичних процесів, що приводять в кінцевому результаті до нової якості соціальної системи. 8 політології терміном "Т." (синонім - модернізація) означається процес переходу від тоталітаризму, авторитаризму до демократії, який включає в себе економічні і політичні реформи, що проводяться. Історичний досвід показує, що успіх Т. можливий тільки у разі одночасної реалізації економічних і політичних реформ. Всі спроби реформувати економіку без належних змін в політичній сфері, предприняті.в ряді країн Східної.
Список літератури курсової "Принципи розвінчування власницького Лондону, проблеми урбанізації в трактуванні Ч. Діккенса" - більше 20 джерел. Кеннан - Джордж Фрост (р.1904) - американський дипломат і історик. Закінчив Прінстонський університет (1925), займав різні пости в дипломатичних і консульських представництвах США. У 1947 р. держсекретар США Дж. Маршалл призначив Кеннана директором планування політики Держдепартаменту. У березні 1952 р. направлений послом США в СРСР, але в жовтні того ж року в зв'язку з ворожими випадами на адресу Радянського Союзу був відкликаний з Москви на вимогу Радянського уряду (так написано в третьому виданні БСЕ). Надалі був професор Прінстонського університету. У 1961-63 рр. посла США в Югославії. Один і небагато. СІОНІЗМ - націоналістичний єврейський рух, що проголошує ідею виключності єврейського народу. Сіонізм виник в кінці XIX століття з метою створення єврейської національної держави в Палестіне. Сучасний сіонізм - це націоналістична ідеологія, розгалужена система організацій і політика, що виражає інтереси великої єврейської буржуазії, тісно пов'язаної з монополістичною буржуазією імперіалістичних держав. Основний зміст сучасного сіонізму - войовничий шовінізм, расизм, антикомунізм і антирадянщина. Сіонізм - це політична організаційна форма іудаїзму, світське вираження расистської іудейської доктрини.

НЕСВІДОМЕ - "в широкому значенні - сукупність психічних процесів, операцій і станів, не представлених в свідомості суб'єкта. У ряді психологічних теорій несвідоме - особлива сфера психічного або система процесів, якісно відмінних від свідомості. Термін "несвідоме" використовується також для характеристики індивідуальної і групової поведінки, дійсна мета і наслідки якого не усвідомлюються" (Д.Ляліков). К.Г. Юнг розрізнював як індивідуальне, так і глибше лежаче колективне несвідоме. Древні релігійні символи і міфи Юнг оцінив як важливий засіб контакту з ним і для пояснення його детерминирующего впливу на.
Посилання в тексті роботи "Принципи розвінчування власницького Лондону, проблеми урбанізації в трактуванні Ч. Діккенса" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. CAT - (санкср. sat - сущий, реальний) - в індійській філософській традиції поняття, вказуюче істинно суще, яке розуміється як обов'язково вічне, незмінне і єдине; всяка мінливість, всяке дроблення і різноманіття неодмінно уражене зсередини тленностью і смертю. Адвайта-веданта Шанкари, більше за всі інші школи що спиралася на Священне писання, повинна була якось гармонізувати речения Веди про сущу і вічно незмінну Брахмане з речениями про те, що цей Брахман виступає єдиним джерелом багатоманітного світу. Рішенням стала своєрідна концепція причинності (вчварта-вада), а також уявлення про рівні реальності. БАУХ (BAUCH) Бруно - (1877-1942) - ньому. філософ, представник баденской школи неокантианства. Викладав філософію в ун-тах Фрейбурга, Галле і Йени. Прагнув подолати роздробленість філософії на окремі дисципліни і знайти такий підхід до філософської проблематики, який дав би можливість розглядати теорію пізнання, онтологію і аксиологию як внутрішньо взаємопов'язані розділи єдиної системи. По Би., структура істини і структура предмета пізнання невіддільні один від одного. Розгляд таких структурних форм істини, як думка, категорія або поняття, приводить до виявлення їх "предметного значення" (gegenstandliche Bedeutung), що. Середа соціальна розвиваюча - ("соціальний оазис") - це социум, відмінний від звичайної середи більш високими за змістом і інтенсивності характеристиками совмест. діяльність і О., емоційно і інтелектуально насиченою атмосферою співпраці і творення. У такому середовищі найбільш повно актуализируются і межличностні, і межгруппові механізми успішного саморазвития особистості і груп (Л. І. Уманський, А. С. Чернишев, Ю. А. Лунев, С. В. Саричев). Е. Фромм оцінював "соціальні оазиси" як осн. засіб духовного оздоровлення людства. Високосодержательная і в соціальному, і в духовному відношенні, різноманітна в.

Відхід від діяльності - психологічний синдром, що складається в дошкільному або молодшому шкільному віці і що виявляється в зниженні зовнішніх форм активності дитини при високій психічній активності, в основному в формі фантазій. Прі У. про. д. межличностная ситуація розвитку характеризується тим, що дитина не отримує достатньої уваги з боку дорослих. Це може пояснюватися неблагополуччям в сім'ї або (частіше) зайнятістю батьків. Психологічний профіль при У. про. д. визначається поєднанням високої потреби у увазі до себе (демонстративнети) з підвищеним рівнем тривожність. Прагнення залучити до себе увага. неоплачуваний труд жінок - жіночий труд, який виробляє товари або послуги, але не винагороджується. Він включає домашній труд, натуральне виробництво для потреб сім'ї, а також неоплачуване виробництво товарів для збуту. Його продукт економікою не оплачується, хоч є корисним загалом для економіки. Цей факт самими жінками усвідомлюється насилу. Існує загальна тенденція недооцінки неоплачуваного жіночого труда. За оцінками ПРООН (1995 р.), неоплачуваний труд загалом складає більше за 70% загальних світових виробництва, а жінки в неоплачуваній сфері складають більшість. Пекинская платформа дій (див. Четверта Всесвітня. ТЕОРІЯ ДИСОНАНСУ КОГНИТИВНОГО - соціально-психологічна теорія, одна з концепцій західної психології соціальної, висунена американським психологом Л. Фестінгером і що пояснює вплив на людську поведінку системи когнитивних елементів - верований, думок, цінностей, намірів і пр. Її початкове положення: дисонанс - це негативний спонукальний стан, виникаючий, коли суб'єкт одночасно розташовує логічно або психологічно суперечливими знаннями, думками або поняттями про неякий об'єкт. Стан дисонансу суб'єктивно переживається як дискомфорт, від якого суб'єкт прагне позбутися шляхом зміни однієї з елементів диссонансних знань або. Тотальний регрес - [лати. totus - весь, повний; regressus - повернення, рух назад] - психологічний синдром, що складається в підлітковому віці і що виявляється в глибокій пасивності, втраті інтересів, що були раніше, порушеннях спілкування з дорослими однолітками. Межличностная ситуація розвитку при Т. р. характеризується самоизоляцией підлітка, його "виключенностью" з соціального життя. Основними особливостями психологічного профілю є самосвідомість безнадійно неуспішної особистості і депресивний фон настрою в поєднанні з підвищеною тривожність (аж до клінічних форм тривожної.