На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСКУРСІЇ

(курсова робота з туризму)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття екскурсії. Екскурсія як вид діяльності, як форма спілкування ... 5
1.1. Суть екскурсії ... 5
1.2. Екскурсія як вид діяльності ... 10
1.3. Екскурсія як форма спілкування ... 10
Розділ 2. Функції, принципи і ознаки екскурсії ... 14
2.1. Функції і принципи екскурсії ... 14
2.2. Ознаки екскурсії ... 18
2.3. Екскурсійний метод пізнання ... 20
Розділ 3. Показ в екскурсії - процес реалізації принципу наочності ... 25
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Принципи організації екскурсії" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Принципи організації екскурсії"

Курсова робота "Принципи організації екскурсії" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Принципи організації екскурсії", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Принципи організації екскурсії" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Принципи організації екскурсії" і призначений виключно для пошукових систем.

ЕКСПЕРИМЕНТ - (від лати. experimentum - досвід, проба) в педагогіці і психології, один з основних (нарівні з спостереженням) методів науч. пізнання, при допомозі к-рого в контрольованих і керованих умовах досліджуються явища дійсності; в психол. дослідженні направлений на виявлення змін в поведінці людини при планомірному маніпулюванні визначальною цю поведінку чинниками (змінними). Правильно поставлений Е. дозволяє перевіряти гіпотези про причинно-слідчі відносини, не обмежуючись констатацією зв'язку (кореляції) між змінними. На відміну від спостереження, коли дослідник пасивно чекає вияву цікавлячих. ОПІКУВАННЯ - - форма захисту прав неповнолітніх у віці від 14 до 18 років. П. встановлюється з метою захисту їх інтересів, змісту, виховання і освіти. П. здійснюється безвідплатно. Громадянин призначається опікуном тільки з його згоди. Постанова про встановлення П., дія (бездіяльність) працівників органів опіки і опікування можуть бути оскаржені в суд. Законодавство закріплює права дітей, що знаходяться під П., і відповідні права і обов'язки опікуна. Неповнолітній має право на виховання в сім'ї опікуна, на турботу і забезпечення умов для його змісту, виховання, утворення, всебічного розвитку і поваги його. ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ - - вид діяльності учнів, результатом якої є технічний об'єкт, що володіє ознаками корисності і суб'єктивної (для учнів) новизни. Т.т. розвиває інтерес до техніки і явищ природи, сприяє формуванню мотивів до навчання і вибору професії, придбання практичних умінь, розвитку творчих здібностей і інш. Осн. шлях організації Т.т. - створення проблемної ситуації і формулювання творчих задач конструкторського характеру (див. Конструювання, Моделювання). Процес Т.т. включає ряд послідовних етапів: аналіз початкових фактів і формулювання проблеми, висунення гіпотези, логічний розвиток ідеї і. Саймон Герберт Олександр - (рід. 15.6.1916, Мілуоки, шт. Віськонсин) - американський економіст, соціолог, психолог, один з фундаторів когнитивной психології. Навчався в Чикагськом університеті (бакалавр мистецтв, 1936, доктор філософії, 1943), надалі захистив докторську дисертацію по праву в Монреальськом університеті Мак-Гилла (1970). З 1936 м. по 1938 м. працював як науковий асистент в Чикагськом університеті, з 1939 м. по 1942 м. він - начальник учбового відділу Каліфорнійського університету, з 1942 м. по 1945 м. - асистент професора політичних наук Іллінойського технологічного інституту, з 1945 м. по 1947 м. -.
Кожна вагома структурна частина курсової "Принципи організації екскурсії" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

АНТЕМИЙ, Прокопій - Римський імператор в 467-472 рр. Помер 11 липня 472 р. Рід Антемія виділявся серед візантійського знання своїм багатством і родовитістю (Прокопій: "Війни Юстініана"; 3; 6). Одним з його предків був славнозвісний узурпатор Прокопій. Його батько був комитом і патрицієм, а дід з материнської сторони - регентом Феодосія II і управляв Східною імперією в роки його малоліття. Сам Антемій був одружений на Евфі-мії, дочки Маркиана, і отримав при цьому імператорові звання головного начальника армії, консула і патриція. Як полководець він прославився завдяки своїм перемогам над гунами на берегах Дунаю. ДУГЛАТ - Династія емиров, що правила в 1368-1533 рр. в Кашгарії (Китай). Дуглати - отюреченное монгольське плем'я, що покинуло разом з Чингизханом Монголію і Східну Туркестана, що розселилося в західній частині. З кінця XIII в. центром дуглатов була Кашгарія. Місцеві емири були фактично незалежними від чагатаидской династії в Алмалике. У 30-е рр. XIV в., коли Чагатайський улус розпався на незалежні долі, дуглат Пуладчи вивіз з Мавераннахра хана Туглук-Темюра, який став родоначальником династії могулистанских ханів. Протягом багатьох років рід дуглатских емиров грав при ній очолюючу роль. Фішер фон Вальдгейм Олександр Григорійович - Фішер фон Вальдгейм (Олександр Григорійович, 1803 - 1884) - ботанік, син Григорія Івановича Ф. Окончив курс в московській гімназії, потім в колишньому університетському благородному пансіоні, Ф. в 1817 р. поступив в Московський університет, де прослухав курс по фізико-математичному, а потім по медичному факультету. По захисту дисертації: "Tractatus anatomico-physiologicus de auditi hominis" на міру доктора медицини, Ф. в 1825 р. почав читання лекцій в колишньому московському відділенні медико-хірургічної академії і в Московському університеті спершу ботаніки, а з 1828 р.
У вступі курсової "Принципи організації екскурсії" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Розвиток капіталізму і перші кроки робочого руху в Чехії 19 в. - Найбільш розвиненою в промисловому відношенні областю Австрійської імперії була Чехія. У 1841 р. в Чехії було 84 прядильни, в яких діяло 1695 машин. У чеській текстильній промисловості застосовувалася майже половина всіх парових двигунів, а виробництво бавовняних тканин становило три чверті продукції цієї галузі виробництва у всій імперії. Прага вже в 30-х роках стала великим центром машинобудівної промисловості; в 1841 р. тут було побудовано дві третини машин, що застосовувалися на австрійських промислових підприємствах. У зв'язку з цим зростала і металургія: виробництво чавуна і.

Лаптеви (дослідники Сибіру) - Лаптеви - дослідники Сибіру. 1) Дмитро Лаптев, командуючи ботом "Іркутськ", в 1738 р. спустився з Якутська по ріці Льоні і досяг гирла ріки Індігирки. Коли море змерзло, судно довелося залишити і перебратися на зимівлю в селище "Російське житлово", в 150 верстах вгору по ріці; тут Лаптев описав р. Хрому. У 1740 р. він отримав розпорядження продовжувати опис берега, і, якщо можливо, обійти водою Якутський ніс. Він визначив положення ріки Колими, але у Кам'яного мису льоди примусили експедицію повернутися і зимувати у Нижне-Колимска. Влітку 1741 р. Лаптев зробив ще дві безуспішних спроби пройти. Алексинський Григорій Олексійович - (1879, Дагестанська область, - 1965?)(, 1968?). З сім'ї лікаря, потомствений дворянин. Закінчив історико-філологічний факультет Московського університету (1904). За участь в студентському безладді в 1899 виключений і висланий, але потім був знов прийнятий в університет. У 1901 - 02 один з керівників московського студентського руху. Учасник Революції 1905 - 07. У 1905 працював в московській організації більшовиків агітатором. Після жовтня 1905 переїхав в Петербург. Член Петербургського комітету Російської соціал-демократичної робочої партії, співробітник більшовистський видань "Хвиля".
Список літератури курсової "Принципи організації екскурсії" - більше 20 джерел. Всесвітня торгова організація (ВТО) -  спадкоємицею Генеральної угоди по тарифах і торгівлі, встановлена 8 грудня 1994 року. Штаб-квартира організації знаходиться в Женеві. Вищим органом ВТО є Міністерська конференція, об'єднуюча представників всіх учасників організації. Між сесіями Конференції функції керівного органу виконує Генеральну раду на чолі з директором. Членами ВТО є 144 країни, вона контролює 96% світових торгівлі. Переговори по приєднанню ведуть всі великі країни, що залишилися (Росія, Україна, Казахстан і Саудівська Аравія). Діяльність ВТО направлена на лібералізацію міжнародної торгівлі. Організації є одним з. ВЕБЕР Макс (1864-1929) - один з найбільших представників західної соціології і політології. Вебера нерідко називали великим буржуазним антиподом К. Маркса або "Марксом буржуазії". Праці Вебера сьогодні є класикою західної соціальної і політичної науки. У центрі політичної соціології Вебера - проблема влади. М. Вебер визначав владу як "можливість того, що одна особа усередині соціального відношення буде в змозі здійснити волю, не дивлячись на опір і незалежно від того, на чому така можливість заснована". Владу, засновану на наказі і підпорядкуванні, Вебер називав пануванням. Основою панування є легітимність.

СТАНКЕВИЧ Микола Володимирович - [27 вересня (9 жовтня) 1813, д. Удеревка Острожського у. Воронежской губ. - 25 червня (7 липня) 1840, Нови-Лигуре, Італія] - російський філософ і літератор, творець філософсько-літературного гуртка. Народився в сім'ї багатого поміщика, дістав домашню освіту; з 1823 вчився в Острожськом уїздному училищі, в 1825 - 29 в приватному Благородному пансіоні в Воронеже. У 1830 - 34 пройшов повний курс навчання на відділенні словесних наук Московського університету. Взимку 1831/1832 університетська молодь утворила філософсько-літературний гурток, відомий згодом як "гурток Станкевича", в який.
Посилання в тексті роботи "Принципи організації екскурсії" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЯЗИЧЕСТВО СЛОВ'ЯН - комплекс первісних верований, культів, переконань, що відображають залежність людей від природи, що служили формою закріплення і передачі багатовікового господарського досвіду, конкретних практичних знань, накопиченого багатьма поколіннями. До найбільш древніх слов'янських язичницьких переконань можна віднести віру в добрі і злі духи (лісовиків, водяних, русалок, берегинь), які, ніби, управляють природними стихіями, лісами, водними джерелами; шанування землі, води, вогню, рослин і деяких тварин. Одухотворення всієї природи і ділення її на добре і зле виникли ще у мисливців кам'яного. Асури - (інш. - инд.) - 1. - "що володіють життєвою силою" - древні мешканці неба, що передували индуистским і ведийским богам. Скинені і що перетворилися в демонів, виступають противниками индуистских богів. Создателем А. називають Праджапаті або Брахму. До скинення А. описуються як старші брати богів, що володіють мудрістю, потужністю і майей (відьмацькою силою), що мають три міста на небі - залізний, срібний і золотий. Царь А. - Хираньякашипу, а верховний жрець і наставник - Ушанас. Після смерті А. відправляються в царство Варуни. Когда А. возгордились і виконалися зла, Індра переміг. Хвороба Рейно - Идиопатическое захворювання з групи ангиотрофонейропатий неясної етіології, зумовлене вегетативно-судинними розладами центрального генеза, приступообразними спазмами артерій, що виявляються і артериол пальців кистей, рідше - стоп, іноді обличчя - носа, вух внаслідок впливу холоду або емоційного стресу. У класичному варіанті характерні для цієї хвороби приступи (феномен Рейно) складаються з 3 фаз: 1) ішемія вказаних частин тіла - їх побледнение і похолодання, що супроводиться онімінням, болем; 2) синюшность, болі; 3) покраснение, покаливание і набряклість, поступове стихання болю.

Агресія (агресивність) мовна - мовна грубість по відношенню до співрозмовника, що виявляється у відборі різких, образливих слів, в тому числі нецензурних лайок, глумливих інтонацій, в підвищеній гучності голосу, в різко негативних оцінках співрозмовника, неприємних для нього натяках, грубій іронії і інш. Некультурна мовна поведінка. Мовну агресію суб'єкта може викликати дратівлива або обурююча мовна поведінка його співрозмовника (балакучість, надмірна манірність, вияв недоброзичливості, огульне обвинувачення, неприємне зауваження і т. д.). Виникла негативна емоція може вести до мовної агресії не прямо в. ИБН-РУШД - (латинізоване ім'я - Аверроес) (1126-1198) - арабський лікар і філософ. Основні труди І. являли собою оригінальний коментар до творів Арістотеля. Цей коментар придбав значення самостійного вчення, яке вплинуло великий чином на західноєвропейську думку епохи Середньовіччя, представники якої удостоїли І. що мав в ті часи почесне значення звання великого Коментатора. У концепції І. психіка людини нерозривно зв'язувалася з її тілесною основою. Йому належить нова інтерпретація теорії про дві істини, згідно з якою не можна змішувати істини розумного знання, які дає вивчення природи, і. СИГНАЛЬНІ СИСТЕМИ - (англ. signal systems) - перша С. з. (I С. з.) і друга С. з. (II С. з.) - терміни, введені І. П. Павловим для позначення 2 якісно різних рівнів еволюційного розвитку вищої нервової діяльності. У тварин сигналами умовно-рефлекторних реакцій є безпосередні подразники - зорові, слухові, тактильні і т. д. Сукупність таких подразників, що викликаються ними збуджень в аналізаторах і умовно-рефлекторних процесів Павле назвав I С. з. Сукупність словесних сигналів, що викликаються ними нервових процесів і систему виникаючих на цій основі тимчасових зв'язків Павле відніс до спеціально людської II С. з. Екзофтальм злоякісний - Син.: Офтальмоплегия екзофтальмическая. Офтальмотропізм аденогипофизарний. Прогресуючий екзофтальм, зумовлений масивним набряком і лимфоцитарной инфильтрацией орбітальних тканин, збільшенням об'єму очних м'язів. Він може досягати різкої міри вираженість і супроводитися химозом коньюнктиви, кератитом, застоєм на очному дні, іноді - вивихом очних яблук, кератомаляцией, панофтальмией. Е. з. частіше починається з одного боку, надалі в процес може залучатися і друге око. Звичайно спочатку обмежений рух ока або обох очей вгору, потім виявляється парез інших екстраокулярних м'язів з розвитком.