На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ УЗАГАЛЬНЕНОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття узагальненої соціологічної інформації ... 4
1.1. Суть соціологічної діяльності ... 4
1.2. Опис інформації та обчислення узагальнюючих параметрів ... 8
1.3. Пояснення і представлення соціологічної інформації ... 13
Розділ 2. Практичне значення узагальненої соціологічної інформації ... 18
2.1. Структура соціологічного знання ... 18
2.2. Роль узагальненої соціологічної інформації ... 22
Висновки ... 29
Література ... 31

Для придбання курсової роботи "Практичне значення узагальненої соціологічної інформації" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Практичне значення узагальненої соціологічної інформації"

Курсова робота "Практичне значення узагальненої соціологічної інформації" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Практичне значення узагальненої соціологічної інформації", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Практичне значення узагальненої соціологічної інформації" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Практичне значення узагальненої соціологічної інформації" і призначений виключно для пошукових систем.

ТИФЛОПЕДАГОГИКА - (від греч. typhlos - сліпий і педагогіка), галузь дефектології, розробляюча проблеми виховання і навчання осіб з глибокими порушеннями зору (частково- і слабовидящих, що осліпли, сліпих від народження). Перше уч. заклад для сліпих був організований основоположником Т. франц. педагогом В. Гаюї в 1784 в Парижі. На рубежі 18 - 19 вв. школи для сліпих створені в Великобританії, Австрії, Німеччині, США. У уч. закладах для сліпих учні навчалися листу, читанню, рахунку, примітивним ремеслам і музиці. З сірок. 19 в. для листа і читання сліпих повсюдно розповсюджується створений Л Брайлем в. КЕЙ Еллен Кароліна Софья - (11.12.1849, Сундсхольм, - 25.4.1926, Странд), швед, суспільств. деятельница, педагог, публіцист, сторонница ідей вільного виховання. Виступала друкується (з 1870)з питань історії, літри, емансипації жінок, охорони материнства і дитинства, моралі і виховання. Викладала в школі (1880 - 99), була одним з фундаторів і активних діячів Швед, робітника ин-та в Стокгольмі, де з 1833 читала лекції по швед, літрі і історії культури, з 1903 виступала з лекціями в Німеччині, Франції, Італії і інш. країнах. У світогляді К. принципи загальнолюдської моралі, демокр. спрямування поєднувалися з. ПРОГРАМОВАНЕ НАВЧАННЯ - - навчання по зазделегідь розробленій програмі, в якій передбачені дії як учнів, так і педагога (або замінюючої його повчальної машини). Ідея П.о. була запропонована в 50-х рр. 20 в. американським психологом Б.Ф. Скиннером для підвищення ефективності управління процесом вчення з використанням досягнень експериментальної психології і техніки. Концепція Скиннера спиралася на бихевиористскую теорію вчення, згідно якою між навчанням людини і навчанням тварин немає істотної різниці (див. Біхевіорізм). Відповідно до цієї теорії повчальні програми повинні вирішувати задачі отримання і закріплення. АЛГОРИТМИЗАЦИЯ учбового процесу - - розробка і реалізація алгоритмів для учнів і алгоритмів для повчальних осіб (або повчальних машин). У теорію і практику навчання поняття алгоритму увійшло в кінці 50-х рр. 20 в. в зв'язку з розвитком програмованого навчання. Участь людини в учбовому процесі накладає ряд обмежень на використання алгоритмів. При створенні алгоритму для ЕОМ укладачу точно відомий набір доступних машині операцій. Можливості людини визначаються придбаним досвідом, творчими даними і іншими індивідуальними чинниками, які повністю врахувати неможливо. Алгоритми для учнів діляться на 2 групи: алгоритми, пов'язані.
Кожна вагома структурна частина курсової "Практичне значення узагальненої соціологічної інформації" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Арцибашев Андрій Гаврілович - Арцибашев, Андрій Гаврілович, московський дяк XVI віку. У 1576 році А. і князь Захарій Іванович Сугорський відправлені послами до імператора Максиміліану II. Метою посольства було з'ясування відносин Німецької імперії і Москви з питання про заміщення незайнятого в той час польського престолу. Посли повинні були виразити готовність московського царя сприяти обранню на польський престол австрійського принца Ернеста при умові, що, якщо поляки і литовці не оберуть собі одного государя, "Литовське б Велике Князівство і з Києвом і що до нього городи" відійшли б до держави Московської. Остання вимога. ПЕТРА I УКАЗИ ПРО АРХЕОЛОГІЮ - 13 лютого 1718 р. Петро I публікує указ, який наказував: "Також якщо хто знайде в землі або у воді які старі речі, а саме: каменья незвичайні, кістки людські або скотські, риб'ячі або пташині, не такі, які у нас нині є, або і такі, так зело великі або малі перед звичайними; також які старі написи на каменьях, залозі або міді, або яку стару незвичайну рушницю, посуд і інше все, що зело старо і незвичайно - також би приносили, за що буде задоволена дача". Особлива увага була приділена древностям Сибіру. 15 лютого 1721 р. був виданий указ, в якому говорилося: "Куриозні речі, які знаходяться в. Дімітрій Іванович - Дімітрій Іванович - внук великого князя Івана III, син Івана Івановича Молодого (1483 - 1509). Після смерті Івана Молодого, сина Івана III від першої дружини, Марії Борисівни Тверської, і спадкоємця престолу, можливими спадкоємцями виявилися Дімітрій і син Івана III від другої дружини, Софії Палеолог, Василь. НайВпливовіші московські бояре (сім'я Івана Юрьевича Патрікеєва, князь Семен Ряполовський і інші) взяли сторону Дімітрія і матері його Олени з опозиції гречанці Софье, якою приписувалися нові, самодержавні порядки великого князівського палацу. Прихована боротьба дозволилася в 1498 р., коли.
У вступі курсової "Практичне значення узагальненої соціологічної інформації" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Незеленов Олександр Ілліч - Незеленов Олександр Ілліч - історик літератури (1845 - 1896). Закінчив курс в Петербургськом університеті, де був професором російської літератури; викладав її також в Екатерінінськом інституті, кадетських корпусах, училищі правознавства і на жіночих педагогічних курсах; був членом літературно-театрального комітету. Історико-літературний інтерес представляє магістерська його дисертація: "Микола Іванович Новіков, видавець журналів" (Санкт-Петербург, 1878). Книга, що: "Літературні напрями в Екатерінінськую епоху" (Санкт-Петербург, 1889) страждає відсутністю суворо історичної точки зору: автор моралізує.

АБАЙ КУНАНБАЕВ - (1845, Чингистауський р-н Семіпалатінської обл. - 1904, там же), казахський поет і композитор, просвітник, родоначальник нової письмової казахської літератури. Належав до впливового Тобиктінському роду, що приєднався до Росії в нач. 19 в. Вірші почав писати у час навчання в Семіпалатінськом медресе. Серйозний вплив на творчість Абая надали усна народна поезія, твори класиків літератури Сходу (Фирдоуси, Навої, Низами і інш.), а також русявий. література: спілкуючись із засланими, він став пристрасним шанувальником А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, М. Е. Салтикова-Щедрина, Л. Н. Толстого. Перекази їх витворів на. ЗОРИН Володимир Юрійович - (р. 09.04.1948) Міністр Російської Федерації у справах національностей в уряді М. М. Касьянова з 06.12.2001 м. по 09.03.2004 м. в першому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в м. Вінниці Української ССР в сім'ї військовослужбовця. Мати - учителька початкових класів. Освіту отримав в Ташкентськом інституті народного господарства і в Академії суспільних наук при ЦК КПРС. Кандидат історичних наук (2000), доктор політичних наук (2003). Академік Міжнародної академії інформатизації. Працював викладачем економіки у вузі, в комсомольських, партійних, державних органах Узбецької.
Список літератури курсової "Практичне значення узагальненої соціологічної інформації" - більше 20 джерел. Салазкин Сергій Сергійович - (26 лютого 1862, сіло Дощате Меленковського повіту Володимирської губернії, - 4 серпня 1932, Ленінград). Закінчив Рязанськую гімназію (1880), фізико-математичний факультет Петербургського університету і медичний факультет Університету святого Володимира (Київ) (1891). У 1884 за участь в народовольческих кухлях, був посаджений в Петропавловськую міцність, потім висланий в Касимов під нагляд поліції. Захистив дисертацію на міру доктора медицини (1897), завідував кафедрою фізіологічної хімії в Жіночому медичному інституті в Петербурге (1898 - 1911, з 1905 одночасно директор інституту); брав. РЕФЕРЕНДУМ - ( лати. referendum те, що повинне бути повідомлено) найважливіший інститут безпосередньої демократії, всенародне волевиявлення по какому-л. питанню державності або суспільному життю. Вважавши, що перший Р. був проведений в Швейцарії в 1439. У кінці XIX - початку Р. стали невід'ємною частиною політичного життя Швейцарії, США і Австралії. Широке поширення" лучил інститут Р. після Другої світової війни. Існує декілька різновидів. По сфері застосування виділяють загальнонаціональні, що проводяться в межах всієї державної території, і місцеві, федерації, що проводяться в окремих.

TACTICAL MEDIA (тактичні медиа) - низкобюджетні, низкотехнологичні засобу інформації і комунікації, що створюються для проведення кампаній, формування мереж або акцій в киберпространстве, можливо художнього: піратського радіо, інтернету-радіо, інтернету-кампаній, видео-активизма, піратських ТВ (кабельних і мережевих), іншого технологічного самиздата. Достатньою умовою участі може бути просто комп'ютер з модемом. Обладнання італійських тактичних ТВ по вартості не перевищує 1000 евро. У зв'язку з цим народилися такі перли "слогономики", як "How low can you go?". Термін був уперше введений в 1996 році, в маніфесті "The ABC.
Посилання в тексті роботи "Практичне значення узагальненої соціологічної інформації" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КАЖИМОСТЬ - спотворена видимість, поверхневий погляд на речі, односторонній або перекручений вияв суті назовні. У свою чергу, К. поділяють на два вигляду: а) До., викликані об'єктивними особливостями умов нашого спостереження (наприклад, К. сходу і заходу Сонця викликана тим, що ми разом з Землею рухаємося навколо Сонця) і б) К.-ілюзії, які зв'язані з дефектом наших пізнавальних здібностей, з обманом почуттів, перекрученим сприйняттям дійсності (наприклад, мед може показатися гірким при певних захворюваннях печінки). Спроби пояснити природу К. робилися вже в глибокій древності, В древне-индийской філософії. ГИПЕРМАНЬЕРИЗМ (IPERMANIERISMO - итал.) - одна з течій постмодернистской живопису, що пропонує авторську інтерпретацію мистецтва минулого. Гиперманьеристи, або анахронисти, "культурні художники" - стилизатори, що надихаються творчістю майстрів епохи Відродження, маньеризма і барокко, к-рих вони цитують, перефразовують, пародіюють, прагнучи вписати классич. традицію в мозаїчний контекст постмодернистской культури. Г. виник в Італії в нач. 80-х рр. (термін введений худож. критиком І. Томаччоні). Його найважливішим духовним джерелом яляется творчість Дж. Де Кирі-до, що оголосив себе в 20-е рр., після закінчення "метафизич. ОСОБИСТІСТЬ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ - психолого-акмеологический або професійний "портрет", об'єднуючий потребу самовираження, самореалізації і сукупність її психолого-акмеологических і професійних характеристик, отриманих на основі комплексних досліджень, що мають проективно-діагностичну, повчальну і розвиваючу спрямованість, включених в контекст соціальних, професійних, гуманистических задач і цілей діяльності. Державний службовець прагне до самореалізації, застосування своїх особистих і професійних якостей. Самореалізація - вияв своєї індивідуальності, завоювання авторитету і суспільного визнання, успішна.

ХАММЕНА-РИЧА СИНДРОМ - (описаний L. Hamman і американським патологом A. Rich, 1893-1968; синоніми - идиопатический фиброзирующий альвеолит, криптогенний фиброзирующий альвеолит) - рідке захворювання невідомої природи, що характеризується запаленням альвеол і интерстициальной тканини легких з розвитком прогресуючого фиброза легких; супроводиться наростаючою дихальною недостатністю. Розвивається звичайно після 50 років. Почало захворювання поступове: непомітно наростає задишка, виникає непродуктивний (рідше продуктивний) кашель, іноді - мишечні і суглобові болі. У заднебазальних (рідше - у верхніх). МИОКЛОНИИ - швидкі неритмічні, мимовільні короткі скорочення окремих м'язів, що постійно поновлюються або мишечних пучків. У поняття <миоклония> включені відмінні по своїй клініці і характеру гиперкинези: істинні миоклонии-великі в різних дільницях тіла скорочення окремих м'язів або груп м'язів, кінцівки, що приводять до толчкообразному (бросковому) переміщення або її відділу; миоклонии типу Фридрейха-Унферрихта (парамиоклонус), що характеризуються меншою вираженість, залученням в процес окремих м'язів або навіть окремих пучків м'язів. Миоклонии несинхронні, розкидані по всьому тілу. При миоклонии. ДІЯ: ОСНОВА ОРІЄНТУВАЛЬНА - система уявлень про мету, план і кошти здійснення майбутньої або дії, що виконується. Термін введений П. Я. Гальперіним (-> концепція формування поетапного дій розумових). Зміст основи дії орієнтувальною багато в чому зумовлює якість дії. Так, повна основа орієнтувальна забезпечує систематично безпомилкове виконання дії в заданому діапазоні ситуацій. Основу дії орієнтувальну потрібно відрізняти від схеми такої - як сукупності орієнтирів і вказівок, що задається суб'єкту. Форма і спосіб завдання схеми диктуються цілями навчання, віковими і індивідуальними особливостями що навчаються. Виділяються три. Тен (TAINE) Іпполіт Адольф - (21.4.1828, Вузьер, Арденни - 5.3.1893, Париж) - французький філософ, історик, мистецтвознавець, психолог. Біографія. З 1895 р. - професор. Дослідження. Представник позитивізму першої "класичної" форми, випробував на собі вплив О.Конта. Родоначальник культурно-історичної школи в искусствознании і психології. Виходив з допущення про першорядну роль в розвитку суспільств і народів їх географічного положення і природних умов. Першим зробив спробу дослідження функціонування мистецтва в контексті певного історичного моменту. На його думку, наукова естетична критика - на відміну від моралі - повинна.