На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Походження прізвищ людей

(курсова робота з української мови)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні проблеми дослідження прізвищ на сучасному етапі ... 5
1.1. Історія та сучасні проблемні питання дослідження власних імен людей ... 5
1.2. Основні елементи походження українських прізвищ ... 9
Розділ 2. Деякі особливості утворення прізвищ людей у різних регіонах України ... 20
2.1. Особливості походження прізвищ Придністров'я ... 20
2.2. Праслов'янська і давньоруська лексика в українських лемківських говорах (на матеріалі прізвищ лемків XVIII ст.) ... 26
Розділ 3. Етимологія деяких українських прізвищ ... 34
Висновки ... 39
Список використаних джерел ... 41

Для придбання курсової роботи "Походження прізвищ людей" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Походження прізвищ людей"

Курсова робота "Походження прізвищ людей" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Походження прізвищ людей", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Походження прізвищ людей" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Походження прізвищ людей" і призначений виключно для пошукових систем.

НЕСВІДОМЕ - в широкому значенні - сукупність психич. процесів, операцій і станів, не представлених в свідомості суб'єкта. У ряді психол. теорій Термін "Би." використовується також для характеристики індивідуальної і групової поведінки, действит. цілі і наслідки к-рого не усвідомлюються. Понятіє Б. сходить до вчення Платона про "приховане знання". У філософії і психології нового часу ідеї Р. Декарта, що затвердив тотожність свідомого і психічного, послужили джерелом уявлень про те, що за межами свідомості може мати місце тільки чисто физиол. діяльність мозку. Концепция Б. уперше була. ЕКЗАМЕНИ - (від лати. examen - зважування, випробування) - одна з традиційних форм перевірки знань учнів. Уперше з'явилися в Китаї ок. 200 до н. е. - 200 н. е. і застосовувалися для відбору чиновників. У Европе Е. були введені в середньовічних університетах при випробуванні на ступінь бакалавра і магістра. У 19 в. система Е. використовувалася у всіх європейських країнах. У Росії першими учбовими закладами, де проводилися Е., були школа Е. Глюка (осн. в 1705) в Москві і Академічна гімназія (1726) в С.-Петербурге. З 1786 в народних училищах були встановлені піврічні (зимові і літні) публічні. ДИСТЕРВЕГ ФРИДРИХ АДОЛЬФ ВИЛЬГЕЛЬМ - - німецький педагог, д-р філософії (1820). У 1811-20 викладав фізику і математику в гімназіях і зразкових школах Німеччини; директор вчительських семінарій в Мерсе (1820-32), Берліні (1832-47); викладав в них педагогіку, математику, німецьку мову. У 1827- 1866 видавав педагогічний журнал "Рейнськиє листки..., "в якому вмістив св. 400 статей, особливу увагу приділяв народній школі. У 1831-41 створив в Берліні 4 вчительських суспільства, в 1848 вибраний головою Загального німецького вчительського союзу. У липні 1848 разом з депутатами лівої фракції пруських національних зборів підписав. ФАРМАКОВСКИЙ Володимир Ігнатович - (1842, Вятка, нині Киров, - 1922, Петроград), педагог, діяч освіти Пед. діяльність початків в 1865 викладачем історії і русявий словесності Вятської дружин гімназії, 8 років був світовим суддею В 1877 - 81 інспектор нач нар. уч-щ Симбірської губ (по запрошенню ИН Ульянова), директор нач нар. уч-щ Оренбургської (1881 - 85), Херсонської (1885 - 95), Пськовської (1895 - 96). губ В 1896 - 1904 служив в Департаменті нач навчання МНП Сприяв освіті народів Поволжья, Прі-уралья, Півдні Росії Займався проблемами організації системи нач утворення, загального навчання, єдиної школи, регионализации утворення.
Кожна вагома структурна частина курсової "Походження прізвищ людей" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Руссо, Жан Жак - (1712 - 1778) - французький філософ, один з найвпливовіших мислителів XVIII в., ідейний попередник французької революції. У своїх перших творах, що були відповіддю на оголошені Діжонської Академією теми: Чи "Сприяє відродження наук і мистецтв очищенню вдач" і "Про походження нерівності між людьми і про те, чи згодне воно з природним законом", Руссо виразив всі основні положення свого світогляду. Освіта шкідливо і сама культура - брехня і злочин. Всі основи цивільного побуту, розподіл праці, власність, держава і закони є лише джерелом нерівності, нещастя і порочності людей. Щасливі і. Крачковський Ігнатій Юліанович - Крачковський Ігнатій Юліанович - сходознавець. Народився в 1883 р., кінчив курс арабсько-персидсько-турецко-татарського розряду факультету східних мов в Петербургськом університеті. Отримав золоту медаль за твір по арабській словесності "Царювання халифа аль-Мехдия". Складається приват-доцентом по арабській поезії, християнсько-арабській писемності і сучасній літературі арабів. Головні труди: "Поетична творчість Абу-л-Атахии" ( "Записки Східного Відділення Імператорського Російського Археологічного Суспільства", т. XVIII); "Arabica" ( "Візантійський Літопис", т. XIII - XIV); "Мутанабби і. ВСЕВОЛОД (в хрещенні Дімітрій) ЮРЬЕВИЧ (Георгійович) ВЕЛИКЕ ГНІЗДО - (1154 - 15.04.1212), великий владимиро-суздальский князь. Син вів. Київського кн. Юрія Долгорукого і "грекини" (візантійської принцеси?). Біля 1161 Всеволод був висланий своїм зведеним братом Андрієм Боголюбським з Владимиро-Суздальской землі. У 1160-70-е володів Городцом Остерським, в 1174 недовго правил у Києві, в 1175 став князем ростовским (за іншими даними - володів Переяславлем-Залесским). У 1176 після смерті старшого брата Михайла Юрьевича став вів. владимиро-суздальским князем. З юних років Всеволод брав участь в міжусобній боротьбі, в походах на половцев. Ставши.
У вступі курсової "Походження прізвищ людей" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. БОГДАНОВИЧ - Іполит Федорович (1743, з. Переволочна Полтавської губ. - 1803, Курськ), російський поет. Починав як один з авторів "Корисного звеселяння", де публікував свої повчальні епистоли, ідилії, сонети, епіграми, байки. У 1762 м. з'являються оди Петру III і Екатеріне II. Спадкоємцю Павлу Петровичу Богданович присвятив оригінальну дидактичну поему "Сугубоє блаженство" (1765). Однак твором, що прославив поета, стала поема-"казка" "Душенька" (1778), в основі якої лежить міфологічний сюжет про Амур і Психеє, сходить до романа Ж. Лафонтена "Любов Психеї і.

Тимчасовий уряд в Росії - центральний орган державної влади, що утворився після Лютневої буржуазно-демократичекой революції. Проіснував з 2 (15) березня 1917 р. по 25 (7 листопада) жовтня 1917 р. 1) Створений по угоді між Тимчасовим комітетом Державної думи 1917 р. і есеро-меншовистський керівництвом Петросовета. 2)Був вищим виконавчо-розпорядчим органом, виконував і законодавчі функції. 3)Місцевими органами влади тимчасового уряду були губернські і уїздні комісари. - Однорідний буржуазний Тимчасовий уряд кн. Г.Е. Львова 2 (15) березня - 2 (15) травня 1917 р. - Перший коаліційний Тимчасовий уряд кн. Г.Е. Львова (10 місць у. НАЦБОЛИ - (Націонал-більшовистський партія, НБП) - екстремістське суспільне об'єднання, що позиціонує себе як революційна, помірно націоналістична, антиурядова і антибуржуазна партія. Незважаючи на ряд спроб, що робляться з 1998 р., НБП досі не вдалося зареєструватися як партії. Утворилася в 1993 р. внаслідок розділення Національно-Радикальної партії (виниклої в 1992 р. при відході ряду діячів з ЛДПР) на прихильників Е. Лімонова і С. Жарікова, соотв. лівих і правих радикальних націоналістів. Ідеологічний портрет НБП зразка початку 1990-х рр. представлений в її програмних документах: націонал-більшовизм - це.
Список літератури курсової "Походження прізвищ людей" - більше 20 джерел. Левів Володимир Миколайович - (2 квітня 1872 - 1934). З дворян. Великий землевласник Бугурусланського повіту Самарської губернії. Закінчив юридичний і історико-філологічний факультети Московського університету (після університету готував себе до надходження в монастир), вільний слухач Московської духовної академії. У 1905 брав участь в організації в Самаре і Самарської губернії відділень "Союзу 17 жовтня", співробітник газети "Голос Самари". Голосний Бугурусланської уїздної і Самарської губернської земських Управ з 1907. Член партії "октябристов". Депутат 3-й (у фракції "Союзу 17 жовтня", потім - незалежних націоналістів) і 4-й. ПРАВА ПОЛІТИЧНИХ МЕНШИН - сукупність прав меншин, які внаслідок своїх етнічних, релігійних, ідейно-політичних, сексуально-поведенческих і т.д. ознак відмінні від основної маси або знаходяться з нею в конфлікті і заявляють при цьому про завиванням цивільній рівноправності. Міра терпимості до політичних меншин і повага їх прав визначаються, по-перше, характером державного устрою і, по-друге, пануючими в даному суспільстві традиціями. У тоталітарних державах по відношенню до політичних меншин застосовуються терор і насилля. У демократичних країнах діяльність будь-яких політичних меншин (якщо вона не суперечить.

АКАДЕМІЯ "ЦЗИСЯ" - (Палац науки Цзіся, Цзіся сюегун) - академія в древньому Китаї (сірок. 4 - сірок. 3 в. до н. е.), що знаходилася в столиці царства Ци м. Ліньцзи (сучасна провінція Шаньдун, м. Цзибо). Найвищого розквіту досягла при правителі Сюань-ване (319 - 301 до н. е.). Об'єднувала філософів різних напрямів при домінуючому положенні представників даосизма. У академії проповідували свої погляди найбільші мислителі того часу - Мен-цзи, Сюнь-цзи, Тянь Пянь, Шень Дао, Сун Цзянь, Інь Вень, Цзоу Янь і інш. Найбільш видатні вчені мали титул вищого сановника "шан дафу". Академія "Цзіся" зіграла.
Посилання в тексті роботи "Походження прізвищ людей" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ТЕРТУЛЛИАН Квінт Септімій Флоренс - (Quintus Septimius Florens Tertullianus) (ок. 160, Карфаген - після 220, там же), христ. богослов і письменник. Виступав в Римі як судовий оратор; прийнявши християнство, ок. 195 повернувся в Карфаген. Пізніше зблизився з монтанистами, вступивши в конфлікт з церквою; мабуть, в кінці життя заснував особливу секту "тертуллианистов". Мишленіє Т. відмічене тягою до парадоксів. Якщо совр. йому христ. мислителі прагнули привести біблійні вчення і греч. філософію в єдину систему, то Т. всіляко підкреслює провалля між вірою і розумом ("Що загального у Академії і церкви?"): "Син. МАККХАЛИ ГОСАЛА - (пасли MakkhaU Gosala) - лідер адживиков, що мандрував, згідно джайнской "Бхагаваті" (гл. 15), шість років з фундатором джайнизма, але що став найнебезпечнішим суперником і джайнов, і буддистів. Маккхали побудував модель світу в дусі закінченого детермінізму. Згідно з основним фрагментом "Саманнапхала-сутти" (Дігханикая 1.53 - 54), він вважав, що немає місця для дії, енерпш і зусилля незліченних живих істот. Всі вони є "перетвореннями" Необхідності (див. Нияти-вада}, а також "навколишнього середовища" (сангати) і "власної природи" (див. Мікседема - (греч. myxa - слиз, oidema - набряк) - різке виражений гипотиреоз з дефіцитом тироксина і явищами психоендокринного синдрому у дорослих пацієнтів. Основними психологічними симптомами захворювання вважаються: 1. апатія; 2. млявість і аспонтанность; 3. сповільненість рухів; 4. сонливість; 5. зниження рівня інтелектуальної продуктивності. У деякої частини пацієнтів можуть возникат раптові спалахи невмотивованого гніву з імпульсивною агресивністю.У дітей при природженої аплазии або значної гипоплазии щитовидної залози виявляється, крім того, затримка психічного розвитку, що досягає міри глибокого.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ГРУПИ - (від лати. efeсtivus - даючий певний результат, дійовий) - відношення досягнутого результату (по какому-л. критерію) до максимально досяжному або зазделегідь запланованому результату. Е. д. м. м. би. визначена тільки в тому випадку, якщо будуть чітко виділені кількісні або якісні критерії як основи для порівняння досягнутого і запланованого результату і одиниці зміни результатів. Виділяються два універсальних критерії: 1) продуктивність (частіше за все економічна, що виражається в одиницях продукції, співвіднесених з витратами на її виробництво); 2) задоволення (трудом, приналежністю до. ВИТИСНЕННЯ - Основне значення тут відбувається від кореня дієслова витісняти, який в різних контекстах означає опускати, придушувати, управляти, піддавати цензурі, виключати і т.п. Отже: 1. У всіх глибинних напрямах психології розвивається далі класична фрейдистская модель: гіпотетичний психічний процес або операцію, виконуючі функції захистити індивіда від ідей, імпульсів і спогадів, які викликали б тривогу, почуття страху або провини, якби вони стали усвідомленими. Вважається, що витиснення діє на несвідомому рівні; тобто не тільки цей механізм втримує деякий психічний зміст від досягнення свідомості, але і сама. ГОМЕОСТАТ - пристрій для вивчення межличностних процесів в малій групі. Г. являє собою взаємопов'язану биотехническую систему, в якій люди (оператори), впливаючи за допомогою рукояток управління на стрілочні прилади як власні, так і партнерів, домагаються узгоджених рішень. При цьому учасники експерименту фактично вирішують систему лінійних рівнянь з числом невідомих, рівних числу учасників. Уравненіє Г. в матричній формі має вигляд: X = A-U, де А - матриця, що характеризує структуру Г. і величини коефіцієнтів взаємозв'язку; U - матриця, елементами якої є положення ручок управління; X - матриця. СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ - (в соціальній психології) - організована система активності взаємодіючих індивідів, направлена на доцільне виробництво (відтворювання) об'єктів матеріальної і духовної культури. Відмітні ознаки С. д.: 1) просторове і тимчасове соприсутствие учасників, що створює можливість безпосереднього особистого контакту, в т. ч. обміну діями, обміну інформацією, а також взаємної перцепции; 2) наявність єдиної мети - результату, що передбачається C. д., що відповідає спільним інтересам і сприяючого реалізації потреб кожного з включених в С. д. індивідів; 3) наявність органів організації і керівництва, які.