Попередження тютюнопаління та алкоголізму у дітей

(курсова робота з соціальної педагогіки)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження причин потрапляння до алкогольної залежності.....6
1.1. Причини розвитку алкоголізму та тютюнопаління.....6
1.2. Вплив сім'ї на формування шкідливих звичок у дітей.....14
1.3. Вплив алкоголю на нервову систему та стан внутрішніх органів.....16
1.4. Вплив тютюну на організм людини.....22
Розділ 2. Особливості профілактичної роботи щодо попередження алкоголізму і тютюнопаління у дітей.....26
2.1. Дослідження причин потрапляння до алкогольної та тютюнової залежності.....26
2.2. Робота з дітьми, що схильні до вживання алкоголю та інших шкідливих звичок.....31
Висновки.....34
Література.....37
Додаток.....40

Для придбання курсової роботи "Попередження тютюнопаління та алкоголізму у дітей" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Попередження тютюнопаління та алкоголізму у дітей"

Курсова робота "Попередження тютюнопаління та алкоголізму у дітей" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Попередження тютюнопаління та алкоголізму у дітей", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Попередження тютюнопаління та алкоголізму у дітей" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Попередження тютюнопаління та алкоголізму у дітей" і призначений виключно для пошукових систем.

ТЕРМІНОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНА - - В педагогіці під "терміном" розуміється "точно обмежене в науковому і практичному значенні позначення педагогічних понять, слово або поєднання слів, службовець для позначення педагогічних понять, що має дефініції (визначення), і тому що включається в систему мови науки. Педагогічна термінологія - це "сукупність термінів, що закріплюють найважливіші поняття педагогічної науки". По даним Б.Б. Комаровського, російська педагогічна термінологія "почала розвиватися приблизно тисячу років тому" (Комаровський Б.Б. Русська педагогічна термінологія. Теорія і история.- М.: Освіта, 1969.-310 з., стор. 53). ПЕРОВСКИЙ Євген Іосифович - [29.12.1890(10.1.1891), Москва, - 12.11.1968, там же], педагог, д-р пед. наук (1962), проф. (1963). У 1918 закінчив словесно-ист. відділення Моськ. вчительського ин-та, одночасно слухав лекції в нар. ун-ті Шанявського. Пед. діяльність початків в 1910 в Прокоповської земській школі (Моськ. губ.); в 1921 - 23 зав. Сизранським пед. технікумом, в 1924 - 29 вів преподават. роботу в Тверської, Саратовської областях. З 1929 в Москві; працював в Госиздате (методист. по уч. літрі). У 1929 по рекомендації С. Т. Шацкого був призначений членом ГУСа Наркома-проса РСФСР. Потім працював в науч. установах. МИХАЛКОВ Сергій Володимирович - [р. 28.2(13.3). 1913, Москва], письменник і суспільств. діяч, акад. РАО (д. ч. АПН СРСР з 1971). Вчився в Літ. ин-ті ім. Гіркого (1935 - 37). Друкується з 1928. У 1936 вийшла перша книга - ок. 20 стихотв., в т. ч. що отримали популярність "Веселий турист", "А що у вас?", "Ми з приятелем", "Хома", "Про мімозу". Особливою популярністю користується цикл віршів про доброго велетня дядькові Степе (перша книга изд. в 1935, нові частини - 1954 - 82). Стіхи М. проникнути відчуттям радості буття, творчості. Затверджуючи один з осн. критеріїв подітий. поезії -. Ціннісні орієнтації - (мотивационні типи): - Влада. Головною вмотивовуючою метою є досягнення високого соціального статусу, престижу. Прагнення до контролю або домінування над іншими людьми і ресурсами в рамках соціальної системи. - Досягнення. Прагнення досягнути особистого успіху в конкретній діяльності за рахунок власної компетентності відповідно до соціальних стандартів і подальшого соціального схвалення. - Гедонізм. У основі даного мотивационного типу лежить  почуттєва спрямованість на себе і прагнення отримати як можна більше задоволень для себе. Життя розглядається як ланцюжок насолод. - Стимулювання.
Кожна вагома структурна частина курсової "Попередження тютюнопаління та алкоголізму у дітей" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Целій Антіпатр - II в. до н. е., римський історик. Викладач красномовства, що прекрасно розбирався в питаннях права. Учнем Ц.А. був відомий оратор Луций Красс. Ц.А. є автором першої в римській літературі монографії, присвяченої війні з Ганнібалом (в 7 книгах). З неї збереглося ок. 60 уривків. Твір був присвячений славнозвісному римському філологу Стілону. Час створення монографії неможливий точно визначити; вона була написана вже після 121 р. до н. е., оскільки в одному з фрагментів, що збереглися згадується смерть Гая Гракха. Що спонукало Ц.А. описати виключно війну з Ганнібалом, ми не знаємо; можливо. Травіна Олександра Степанівна (1938 м. народження) - Співробітниця архіву, автор ряду документальних публікацій по курской історії. Уроженка м. Моршанска Тамбовської області. Там закінчила середню школу (1955). Випускница Московського Історіко-архівного інституту (1960). По розподілу і до виходу на пенсію працювала в Державному архіві Курської області (1960-2003). Страший науковий співробітник, завідуюча відділом використання і публікації документів. Виступила складачкою і редактором декількох збірників документів з фондів ГАКО по різних темах регіонального минулого: "Підпільний друк курских більшовиків" (1963), "Курська губернія. Фамінцин Олександр Сергійович - Фамінцин (Олександр Сергійович) - музичний критик і композитор (1841 - 1896). Закінчивши університетський курс в Петербурге, Фамінцин присвятив себе музиці. З 1865 по 1872 р. він був професором музики і естетики в Санкт-Петербургской консерваторії. Його лекції є першим обширним і самостійним трудом в області історії музики на російській мові. Пізніше за Фамінцин перебував секретарем головної дирекції Імператорського російського музичного суспільства. Твори його - опери "Сарданапал" і "Уріель Акоста", симфонічна картина "Хід Діонісия", струнні квартети (3) і.
У вступі курсової "Попередження тютюнопаління та алкоголізму у дітей" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Бюшинг Антон-Фридрих - Бюшинг (Busching), Антон-Фрідріх - відомий географ (1724 - 93). Займався спочатку богословием і під впливом Баумгартена написав "Introductio in epistolam Pauli ad Philippenses". У 1754 р. зайняв кафедру філософії в Геттінгене; докторською дисертацією "Epitome theologiae е solis sacris litteris concinnatae" накликав на себе прикрощі, в 1760 р. отримав в Петербурге місце пастора при церкви святого Петра. Тут він зайнявся перетворенням німецької школи і навчанням в ній юнацтва. У 1765 р. переселився в Берлін. З численних трудів Бюшинга найголовніші: "Erdbeschreibung oder.

Латкин Василь Миколайович - Латкин, Василь Миколайович - історик права. Народився в 1858 р.; закінчив Петербургський університет по юридичному факультету. Складається професором Петроградського університету; один час займав кафедру історії російського права в Училищі Правознавства. Перший його вчений труд: "Земські собори древньої Русі порівняно із західноєвропейськими представницькими установами" (1885; магістерська дисертація) підводить підсумки всій попередній розробці цього питання; нові дані, що відносяться до нього, зібрані в московських архівах, видані окремо під заголовком: "Матеріали для історії. КАЗАНЦЕВ Віктор Германович - (р. 22.02.1946) Повноважний представник Президента РФ В. В. Путіна в Південному федеральному округу з 18.05.2000 м. по 09.03.2004 м. Народився в селищі Кохоново Толочинського району Вітебської області Білоруської ССР. Освіту отримав в Свердловськом суворовском училищі (1963), в Ленінградськом вищому загальновійськовому командному училищі (1966), в Військовій академії ім. М. В. Фрунзе (1979) і в Військовій академії Генерального штабу Збройних сил СРСР (1988). Служив командиром мотострелковой рота, начальником штабу, заступником командира, командиром мотострелкового батальйону в.
Список літератури курсової "Попередження тютюнопаління та алкоголізму у дітей" - більше 20 джерел. ГРИЗЛОВ Борис Вячеславович - голова Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, голова Вищої поради партії "Єдина Росія", керівник фракції "Єдина Росія" в Державній Думі ФС РФ. Народився 15 грудня 1950 р. в м. Владивостоку в сім'ї військового льотчика і учительки. У 1954 р. сім'я Гризлових переїхала в Ленінград. Закінчив із золотою медаллю фізико-математичну школу, а в 1973 р. - Ленінградський електротехнічний інститут зв'язку ім. М. А. Бонч-Бруевича (спеціальність - радіоінженер). У 1973-77 рр. працював в НПО імені Комінтерна (ВНИИ могутнього радиостроения). Брав участь. ГЛАДКОВ Юрій Павлович - (р. 22.01.1949) Депутат Законодавчих зборів СанктПетербурга. Народився в Ленінграде. Освіту отримав в Ленінградськом енергетичному інституті зв'язку ім. Трудовий шлях почав електромонтажником на заводі ім. А. А. Кулакова. Служив в Радянській армії у військах зв'язку. Займався науковою роботою, викладав в Ленінградськом електротехнічному інституті зв'язки. Вступив в Свободнодемократічеськую партію Росії. У 1990-1993 рр. депутат Ленінградського (СанктПетербургського) міської Ради народних депутатів. Входив до складу комісії з торгівлі і сфери побутових послуг. З 1993 м. президент Фонду.

Аїд, Тартар, Ереб - (греч.)  - пекло, царство мертвих. Але представленням древніх, вхід в А., що охороняється трехголовий псом Кербером, знаходився на крайньому заході, за рікою Океан, омиваючої землю. Кербер всіх пропускає в А., але нікого не випускає. А. населений численними демонами і чудовиськами, там течуть підземні ріки Кокит, Стікс, Ахерон, Піріфяегетон (вогненний Флегетон), а також Лета, ріка забуття, ковток води з якої примушує забути земне життя У часи Гомера сформувалося уявлення про розділення А. на частині - асфоделеві лугу, де мешкають звичайні душі, Тартар, в якому укладені душі покараних людей і.
Посилання в тексті роботи "Попередження тютюнопаління та алкоголізму у дітей" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Протагор з Абдер - (ок. 480-ок. 410 до н.е.) - один з родоначальників софістики як напряму в древньогрецький філософії. Спочатку слово "софіст" древньогрецький означало "мудрець", який користувався авторитетом в різних областях життя. Потім софістами стали називати платних викладачів, які заробляли собі на життя, готуючи молодих людей до різної суспільної діяльності. Вони вчили красномовству і всіляким знанням. Поступово слово "софіст" стало застосовуватися до тих вчителів філософії, які доводили до крайності принцип про відносність нашого знання. Ці вчителя, навчаючи ораторському. Філон Александрійський - (ок. 30 до н.е. - 50 н.е.) - єврейський мислитель, який в своїй філософії з'єднав єврейську і еллинистическую спрямованість, іудаїзм і грецьку філософію. Для обгрунтування своїх переконань Філон використовує Ветхий Заповіт - Священне писання древніх іудеїв. У Ветхому Заповіті, на думку Філона, міститься вся мудрість світу. Але Філон не просто використовує Ветхий Заповіт для своїх переконань, він його алегорично витлумачує. Він виходить з того, що мир створений Богом, - це основний догмат іудаїзму. Все інше - простір, час - виникли разом з миром. Бог виступає у Філона як суще, яке є єдине. НЕГАТИВНИЙ ЕДИПОВ КОМПЛЕКС - відносини між дитиною і його батьками, амбивалентной (подвійної), що характеризується установкою до родителя протилежної з ним підлоги і вибором родителя однієї підлоги як обличчя емоційної прихильності і любові.    Згідно З. Фрейду, едипов комплекс може бути двояким - позитивним і негативним, в залежності від бисексуальности дитини (наявністю у нього чоловічого і жіночого начала).    Позитивний едипов комплекс у хлопчика характеризується амбивалентной установкою до батька, коли він одночасно любить і ненавидить його, і тільки ніжним відношенням до матері. Негативний едипов комплекс у хлопчика пов'язаний.

АУТОІНФЕКЦІЯ - (син.: аутогенная інфекція, ендогенная інфекція) - хвороби, що викликаються умовно-патогенної аутофлорой, яка активізується при несприятливих для організму умовах. Збуджувачами аутоинфекции є мікроорганізми, що населяють шкіру і слизові оболонки дихальних шляхів, травного тракту, статевих органів, коньюнктиви: стафилококки, стрептококи, кишкова паличка, протей, клебсиелли, гриби і інш. Основними причинами, сприяючими виникненню аутоинфекции, є травми з пошкодженням зовнішніх покривал, медичні маніпуляції (операції, ін'єкції, ендоскопия, катетеризация судин), виконані з порушенням правил. Фрейхан (FREYHAN) Фрітц Адольф - (24.11.1912, Берлін - 9.12.1982, Вашингтон) - американський психофармаколог. Біографія. Медичну освіту отримав в Берлінськом університеті (доктор медицини, 1937), в 1937 р. емігрував в США (отримав громадянство в 1943 р.), працював з 1939 р. по 1940 р. лікарем в Сайденхемськом госпіталі Нью-Йорка, з 1940 р. по 1950 р. він - член дирекції Делаверського госпіталю м. Фанхеста, з 1950 р. по 1960 р. - директор цього госпіталю, одночасно з цим - начальник психіатричного і неврологічного відділення Делаверського госпіталю в м. Уїлмінгтоне (1954-1961); з 1951 р. - асоційований професор. Ідентифікація - (в психології розвитку) [лати. identificare - ототожнювати] - уподібнення, ототожнення з будь-ким, чим-небудь. І. в самому загальному вигляді - емоционально-когнитивний процес ототожнення суб'єктом себе, що неусвідомлюється з іншим суб'єктом, групою, зразком. Понятіє И. було введене 3. Фрейд спочатку для інтерпретації явищ депресії, пізніше - для аналізу сновидінь і деяких процесів, за допомогою яких маленька дитина засвоює зразки поведінки значущих інших, формує суперего, приймає жіночу або чоловічу роль і пр. 3. Фрейд були виділені декілька типів І. В дитинстві виникає первинна І.. Похвала - (praise) П., визначувана як щире схвалення, має на увазі як інформування про правильність довершеної дії, так і позитивну оцінку цієї дії. Загальновизнано, що П. впливає на поведінку. Вона один з подкрепителей, що найчастіше використовуються в самих різних ситуаціях. Більшість исслед., присвячених П., проводилися в умовах шкільного навчання і торкалися змінних, к-рі сприяють ефективності її як подкрепителя. У цілому П. виявляється найбільш дійовою у відношенні уч-ця з низькою успішністю. У цій групі вона особливо ефективна у відношенні уч-ця з низьким рівнем здібностей і уч-ця.