На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Попередження тютюнопаління та алкоголізму у дітей

(курсова робота з соціальної педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження причин потрапляння до алкогольної залежності ... 6
1.1. Причини розвитку алкоголізму та тютюнопаління ... 6
1.2. Вплив сім'ї на формування шкідливих звичок у дітей ... 14
1.3. Вплив алкоголю на нервову систему та стан внутрішніх органів ... 16
1.4. Вплив тютюну на організм людини ... 22
Розділ 2. Особливості профілактичної роботи щодо попередження алкоголізму і тютюнопаління у дітей ... 26
2.1. Дослідження причин потрапляння до алкогольної та тютюнової залежності ... 26
2.2. Робота з дітьми, що схильні до вживання алкоголю та інших шкідливих звичок ... 31
Висновки ... 34
Література ... 37
Додаток ... 40

Для придбання курсової роботи "Попередження тютюнопаління та алкоголізму у дітей" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Попередження тютюнопаління та алкоголізму у дітей"

Курсова робота "Попередження тютюнопаління та алкоголізму у дітей" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Попередження тютюнопаління та алкоголізму у дітей", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Попередження тютюнопаління та алкоголізму у дітей" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Попередження тютюнопаління та алкоголізму у дітей" і призначений виключно для пошукових систем.

ТЕРМІНОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНА - - В педагогіці під "терміном" розуміється "точно обмежене в науковому і практичному значенні позначення педагогічних понять, слово або поєднання слів, службовець для позначення педагогічних понять, що має дефініції (визначення), і тому що включається в систему мови науки. Педагогічна термінологія - це "сукупність термінів, що закріплюють найважливіші поняття педагогічної науки". По даним Б.Б. Комаровського, російська педагогічна термінологія "почала розвиватися приблизно тисячу років тому" (Комаровський Б.Б. Русська педагогічна термінологія. Теорія і история.- М.: Освіта, 1969.-310 з., стор. 53). ПЕРОВСКИЙ Євген Іосифович - [29.12.1890(10.1.1891), Москва, - 12.11.1968, там же], педагог, д-р пед. наук (1962), проф. (1963). У 1918 закінчив словесно-ист. відділення Моськ. вчительського ин-та, одночасно слухав лекції в нар. ун-ті Шанявського. Пед. діяльність початків в 1910 в Прокоповської земській школі (Моськ. губ.); в 1921 - 23 зав. Сизранським пед. технікумом, в 1924 - 29 вів преподават. роботу в Тверської, Саратовської областях. З 1929 в Москві; працював в Госиздате (методист. по уч. літрі). У 1929 по рекомендації С. Т. Шацкого був призначений членом ГУСа Наркома-проса РСФСР. Потім працював в науч. установах. МИХАЛКОВ Сергій Володимирович - [р. 28.2(13.3). 1913, Москва], письменник і суспільств. діяч, акад. РАО (д. ч. АПН СРСР з 1971). Вчився в Літ. ин-ті ім. Гіркого (1935 - 37). Друкується з 1928. У 1936 вийшла перша книга - ок. 20 стихотв., в т. ч. що отримали популярність "Веселий турист", "А що у вас?", "Ми з приятелем", "Хома", "Про мімозу". Особливою популярністю користується цикл віршів про доброго велетня дядькові Степе (перша книга изд. в 1935, нові частини - 1954 - 82). Стіхи М. проникнути відчуттям радості буття, творчості. Затверджуючи один з осн. критеріїв подітий. поезії -. Ціннісні орієнтації - (мотивационні типи): - Влада. Головною вмотивовуючою метою є досягнення високого соціального статусу, престижу. Прагнення до контролю або домінування над іншими людьми і ресурсами в рамках соціальної системи. - Досягнення. Прагнення досягнути особистого успіху в конкретній діяльності за рахунок власної компетентності відповідно до соціальних стандартів і подальшого соціального схвалення. - Гедонізм. У основі даного мотивационного типу лежить  почуттєва спрямованість на себе і прагнення отримати як можна більше задоволень для себе. Життя розглядається як ланцюжок насолод. - Стимулювання.
Кожна вагома структурна частина курсової "Попередження тютюнопаління та алкоголізму у дітей" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Целій Антіпатр - II в. до н. е., римський історик. Викладач красномовства, що прекрасно розбирався в питаннях права. Учнем Ц.А. був відомий оратор Луций Красс. Ц.А. є автором першої в римській літературі монографії, присвяченої війні з Ганнібалом (в 7 книгах). З неї збереглося ок. 60 уривків. Твір був присвячений славнозвісному римському філологу Стілону. Час створення монографії неможливий точно визначити; вона була написана вже після 121 р. до н. е., оскільки в одному з фрагментів, що збереглися згадується смерть Гая Гракха. Що спонукало Ц.А. описати виключно війну з Ганнібалом, ми не знаємо; можливо. Травіна Олександра Степанівна (1938 м. народження) - Співробітниця архіву, автор ряду документальних публікацій по курской історії. Уроженка м. Моршанска Тамбовської області. Там закінчила середню школу (1955). Випускница Московського Історіко-архівного інституту (1960). По розподілу і до виходу на пенсію працювала в Державному архіві Курської області (1960-2003). Страший науковий співробітник, завідуюча відділом використання і публікації документів. Виступила складачкою і редактором декількох збірників документів з фондів ГАКО по різних темах регіонального минулого: "Підпільний друк курских більшовиків" (1963), "Курська губернія. Фамінцин Олександр Сергійович - Фамінцин (Олександр Сергійович) - музичний критик і композитор (1841 - 1896). Закінчивши університетський курс в Петербурге, Фамінцин присвятив себе музиці. З 1865 по 1872 р. він був професором музики і естетики в Санкт-Петербургской консерваторії. Його лекції є першим обширним і самостійним трудом в області історії музики на російській мові. Пізніше за Фамінцин перебував секретарем головної дирекції Імператорського російського музичного суспільства. Твори його - опери "Сарданапал" і "Уріель Акоста", симфонічна картина "Хід Діонісия", струнні квартети (3) і.
У вступі курсової "Попередження тютюнопаління та алкоголізму у дітей" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Бюшинг Антон-Фридрих - Бюшинг (Busching), Антон-Фрідріх - відомий географ (1724 - 93). Займався спочатку богословием і під впливом Баумгартена написав "Introductio in epistolam Pauli ad Philippenses". У 1754 р. зайняв кафедру філософії в Геттінгене; докторською дисертацією "Epitome theologiae е solis sacris litteris concinnatae" накликав на себе прикрощі, в 1760 р. отримав в Петербурге місце пастора при церкви святого Петра. Тут він зайнявся перетворенням німецької школи і навчанням в ній юнацтва. У 1765 р. переселився в Берлін. З численних трудів Бюшинга найголовніші: "Erdbeschreibung oder.

Латкин Василь Миколайович - Латкин, Василь Миколайович - історик права. Народився в 1858 р.; закінчив Петербургський університет по юридичному факультету. Складається професором Петроградського університету; один час займав кафедру історії російського права в Училищі Правознавства. Перший його вчений труд: "Земські собори древньої Русі порівняно із західноєвропейськими представницькими установами" (1885; магістерська дисертація) підводить підсумки всій попередній розробці цього питання; нові дані, що відносяться до нього, зібрані в московських архівах, видані окремо під заголовком: "Матеріали для історії. КАЗАНЦЕВ Віктор Германович - (р. 22.02.1946) Повноважний представник Президента РФ В. В. Путіна в Південному федеральному округу з 18.05.2000 м. по 09.03.2004 м. Народився в селищі Кохоново Толочинського району Вітебської області Білоруської ССР. Освіту отримав в Свердловськом суворовском училищі (1963), в Ленінградськом вищому загальновійськовому командному училищі (1966), в Військовій академії ім. М. В. Фрунзе (1979) і в Військовій академії Генерального штабу Збройних сил СРСР (1988). Служив командиром мотострелковой рота, начальником штабу, заступником командира, командиром мотострелкового батальйону в.
Список літератури курсової "Попередження тютюнопаління та алкоголізму у дітей" - більше 20 джерел. ГРИЗЛОВ Борис Вячеславович - голова Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, голова Вищої поради партії "Єдина Росія", керівник фракції "Єдина Росія" в Державній Думі ФС РФ. Народився 15 грудня 1950 р. в м. Владивостоку в сім'ї військового льотчика і учительки. У 1954 р. сім'я Гризлових переїхала в Ленінград. Закінчив із золотою медаллю фізико-математичну школу, а в 1973 р. - Ленінградський електротехнічний інститут зв'язку ім. М. А. Бонч-Бруевича (спеціальність - радіоінженер). У 1973-77 рр. працював в НПО імені Комінтерна (ВНИИ могутнього радиостроения). Брав участь. ГЛАДКОВ Юрій Павлович - (р. 22.01.1949) Депутат Законодавчих зборів СанктПетербурга. Народився в Ленінграде. Освіту отримав в Ленінградськом енергетичному інституті зв'язку ім. Трудовий шлях почав електромонтажником на заводі ім. А. А. Кулакова. Служив в Радянській армії у військах зв'язку. Займався науковою роботою, викладав в Ленінградськом електротехнічному інституті зв'язки. Вступив в Свободнодемократічеськую партію Росії. У 1990-1993 рр. депутат Ленінградського (СанктПетербургського) міської Ради народних депутатів. Входив до складу комісії з торгівлі і сфери побутових послуг. З 1993 м. президент Фонду.

Аїд, Тартар, Ереб - (греч.)  - пекло, царство мертвих. Але представленням древніх, вхід в А., що охороняється трехголовий псом Кербером, знаходився на крайньому заході, за рікою Океан, омиваючої землю. Кербер всіх пропускає в А., але нікого не випускає. А. населений численними демонами і чудовиськами, там течуть підземні ріки Кокит, Стікс, Ахерон, Піріфяегетон (вогненний Флегетон), а також Лета, ріка забуття, ковток води з якої примушує забути земне життя У часи Гомера сформувалося уявлення про розділення А. на частині - асфоделеві лугу, де мешкають звичайні душі, Тартар, в якому укладені душі покараних людей і.
Посилання в тексті роботи "Попередження тютюнопаління та алкоголізму у дітей" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Протагор з Абдер - (ок. 480-ок. 410 до н.е.) - один з родоначальників софістики як напряму в древньогрецький філософії. Спочатку слово "софіст" древньогрецький означало "мудрець", який користувався авторитетом в різних областях життя. Потім софістами стали називати платних викладачів, які заробляли собі на життя, готуючи молодих людей до різної суспільної діяльності. Вони вчили красномовству і всіляким знанням. Поступово слово "софіст" стало застосовуватися до тих вчителів філософії, які доводили до крайності принцип про відносність нашого знання. Ці вчителя, навчаючи ораторському. Філон Александрійський - (ок. 30 до н.е. - 50 н.е.) - єврейський мислитель, який в своїй філософії з'єднав єврейську і еллинистическую спрямованість, іудаїзм і грецьку філософію. Для обгрунтування своїх переконань Філон використовує Ветхий Заповіт - Священне писання древніх іудеїв. У Ветхому Заповіті, на думку Філона, міститься вся мудрість світу. Але Філон не просто використовує Ветхий Заповіт для своїх переконань, він його алегорично витлумачує. Він виходить з того, що мир створений Богом, - це основний догмат іудаїзму. Все інше - простір, час - виникли разом з миром. Бог виступає у Філона як суще, яке є єдине. НЕГАТИВНИЙ ЕДИПОВ КОМПЛЕКС - відносини між дитиною і його батьками, амбивалентной (подвійної), що характеризується установкою до родителя протилежної з ним підлоги і вибором родителя однієї підлоги як обличчя емоційної прихильності і любові.    Згідно З. Фрейду, едипов комплекс може бути двояким - позитивним і негативним, в залежності від бисексуальности дитини (наявністю у нього чоловічого і жіночого начала).    Позитивний едипов комплекс у хлопчика характеризується амбивалентной установкою до батька, коли він одночасно любить і ненавидить його, і тільки ніжним відношенням до матері. Негативний едипов комплекс у хлопчика пов'язаний.

АУТОІНФЕКЦІЯ - (син.: аутогенная інфекція, ендогенная інфекція) - хвороби, що викликаються умовно-патогенної аутофлорой, яка активізується при несприятливих для організму умовах. Збуджувачами аутоинфекции є мікроорганізми, що населяють шкіру і слизові оболонки дихальних шляхів, травного тракту, статевих органів, коньюнктиви: стафилококки, стрептококи, кишкова паличка, протей, клебсиелли, гриби і інш. Основними причинами, сприяючими виникненню аутоинфекции, є травми з пошкодженням зовнішніх покривал, медичні маніпуляції (операції, ін'єкції, ендоскопия, катетеризация судин), виконані з порушенням правил. Фрейхан (FREYHAN) Фрітц Адольф - (24.11.1912, Берлін - 9.12.1982, Вашингтон) - американський психофармаколог. Біографія. Медичну освіту отримав в Берлінськом університеті (доктор медицини, 1937), в 1937 р. емігрував в США (отримав громадянство в 1943 р.), працював з 1939 р. по 1940 р. лікарем в Сайденхемськом госпіталі Нью-Йорка, з 1940 р. по 1950 р. він - член дирекції Делаверського госпіталю м. Фанхеста, з 1950 р. по 1960 р. - директор цього госпіталю, одночасно з цим - начальник психіатричного і неврологічного відділення Делаверського госпіталю в м. Уїлмінгтоне (1954-1961); з 1951 р. - асоційований професор. Ідентифікація - (в психології розвитку) [лати. identificare - ототожнювати] - уподібнення, ототожнення з будь-ким, чим-небудь. І. в самому загальному вигляді - емоционально-когнитивний процес ототожнення суб'єктом себе, що неусвідомлюється з іншим суб'єктом, групою, зразком. Понятіє И. було введене 3. Фрейд спочатку для інтерпретації явищ депресії, пізніше - для аналізу сновидінь і деяких процесів, за допомогою яких маленька дитина засвоює зразки поведінки значущих інших, формує суперего, приймає жіночу або чоловічу роль і пр. 3. Фрейд були виділені декілька типів І. В дитинстві виникає первинна І.. Похвала - (praise) П., визначувана як щире схвалення, має на увазі як інформування про правильність довершеної дії, так і позитивну оцінку цієї дії. Загальновизнано, що П. впливає на поведінку. Вона один з подкрепителей, що найчастіше використовуються в самих різних ситуаціях. Більшість исслед., присвячених П., проводилися в умовах шкільного навчання і торкалися змінних, к-рі сприяють ефективності її як подкрепителя. У цілому П. виявляється найбільш дійовою у відношенні уч-ця з низькою успішністю. У цій групі вона особливо ефективна у відношенні уч-ця з низьким рівнем здібностей і уч-ця.