На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Пообразний шлях аналізу

(курсова робота з літератури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти аналізу художнього твору. Принципи й прийоми аналізу ... 5
1.1. Принципи аналізу художнього твору ... 5
1.2. Прийоми аналізу художнього твору ... 11
Розділ 2. Пообразний шлях аналізу художнього твору в методиці викладання літератури ... 19
2.1. Поняття шляхів аналізу художнього твору ... 19
2.2. Пообразний шлях аналізу художнього твору ... 20
Розділ 3. Методичні форми і прийоми роботи над образом-персонажем ... 27
3.1. Загальні вимога до аналізу образу-персонажа ... 27
3.2. Порівняльна характеристика ... 32
3.3. Групова характеристика ... 35
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Пообразний шлях аналізу" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Пообразний шлях аналізу"

Курсова робота "Пообразний шлях аналізу" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Пообразний шлях аналізу", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Пообразний шлях аналізу" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Пообразний шлях аналізу" і призначений виключно для пошукових систем.

ПІВНІЧНА ОСЕТІЯ - Республіка Північна Осетія - Аланія, входить в Рос. Федерацію. Пл. 8 тис. км2. Нас. 634 тис. чол. (1989); 53% - осетини, серед інш. народів якби. численні російські, вірмени, грузини, українці, кумики. Столиця - Владікавказ. У 1989 на 1000 чол. населення у віці 15 лет.н. старше доводився 831 чол. з вищим і середнім (повним і неповним). освітою (в 1979 - 715 чол.). У галузях економіки було зайнято св. 136 тис. фахівців, в т. ч. ок. 60 тис. з вищим (повним і неповним). і ок. 76 тис. чол. зі середнім спец. освітою. Предки осетин - алани в 10 в. прийняли християнство. У 10 - 12 вв. вони створили. РІВЕНЬ ДОМАГАНЬ - бажаний рівень досягнень особистості, пов'язаний з її самооценкой; визначається мірою трудності тих задач, к-рі особистість перед собою ставить. Оценка У. п. проводиться з точки зору його адекватності - відповідність реальним можливостям людини. Розрізнюють приватний і загальний У. п. Частний У. п. відноситься до досягнень в отд. областях діяльності (в спорті, музиці і т. п.). або людських відносин (прагнення поміститися певну в колективі, в, сімейних або виробництв, дружніх відносини і т. п.). У основі такого У. п. лежить самооцінка у відповідній області. У. п. може носити. ВИЩІ УЧБОВІ ЗАКЛАДИ (ВУЗи) - - освітні установи, що здійснюють підготовку фахівців з вищою професійною освітою для народного господарства, науки, культури. Вузи проводять наукові дослідження фундаментального і прикладного характеру, здійснюють последипломное освіту, підвищення кваліфікації; реалізовують відповідно до ліцензії освітні програми вищої професійної освіти. Процес отримання вищої і (або) послевузовского професійної освіти покликаний передусім задовольняти потреби особистості в інтелектуальному, культурному і етичному розвитку. Організація у вузі наукових досліджень і творчій діяльності науково-педагогічних. КАРАЗИН Василь Назарович - [30.1 (10.2). 1773, з. Кручик, нині в Богодуховськом р-не Харківської обл., - 4(16).11. 1842, Миколаїв], русявий. і укр. просвітник, суспільств. діяч і вчений. Закінчив (1790) Гірське уч-ще в Петербурге (пізніше - Гірський кадетський корпус). У молодості випробував вплив ідей Великої франц. революції. Був близький до А. Н. Радіщеву. У 1801 виступив з ідеєю створення в Росії гос. відомства для керівництва освітою. З установою МНП (1802) правитель подів комісії уч-щ (з 1803 гл. правління уч-щ). Автор і співавтор неск. проектів організації гос. системи уч. закладів: "Початки для нар.
Кожна вагома структурна частина курсової "Пообразний шлях аналізу" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МЕТЕРЛИНК - (Maeterlinck) Моріс (1862, Гент - 1949, Ніцца), бельгійський письменник; писав на французькій мові. Син нотаріуса, вивчав право в Парижі, займався адвокатурою в Генте. З 1896 м. жил у Франції, 1940-47 рр. провів в США. Прихильник теорії "чистого мистецтва", схильний до метафізичних роздумів і символистским узагальнень (див. Символізм), Метерлінк відкидав "безкрилий" натуралізм і прихильність факту сучасної йому літератури, закликаючи зображати не матеріальну дійсність - усього лише відблиск "царства духа", але внутрішній світ людини, збентеженого і. ФОРТУНАТОВ - Пилип Федорович (1848, Вологда - 1914, д. Косалма, поблизу Петрозаводська), російський лінгвіст, професор Московського ун-та, академік. Ще в університеті Фортунатов, учень Ф. І. Буслаєва, захопився порівняно-історичним язикознанием, яке інтенсивно розвивалося в Європі, відкриваючи перед вченими нові горизонти. Він вивчив мови, за допомогою яких можна було реконструювати індоєвропейський мову і виявити спільні риси всіх його "нащадків": древньогрецький, латині, санскриту, старославянского, готского, литовського. Ці мови він 25 років викладав студентам. Головним в дослідженнях і. Смірнов Сергий Костянтинович - Смірнов (Сергий Костянтинович, 1818 - 1889) - духовний письменник, протоиерей, вихованець Московської духовної академії, в якій був інспектором, потім ректором; перебував головою комітету по виданню "Витворів св. Батьків". Дисертації З.: магістерська - "Пред'ізображеніє Господа нашого Іїсуса Христа і церкви Його в Ветхому Заповіті" (Москва, 1852), докторська - "Філологічні зауваження про мову новозавітну в звіренні з класичним при читанні послання апостола Павле до Ефесеям" (Москва, 1873). До області богословия відноситься дослідження його об св. Иустине.
У вступі курсової "Пообразний шлях аналізу" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Вольський Михайло Мартинович - Вольський Михайло Мартинович - економіст (1834 - 1876), професор Новороссийського університету. Він мав намір розглянути послідовно умови, значення і вигоди різних способів обробки землі, що зустрічаються у всіх народів в різні епохи їх існування. Йому вдалося написати тільки дві, що відносяться до цього предмета роботи: "Рабська обробка землі" ( "Записки Імператорського Новороссийського Університету", т. III, 1869), де автор особливо детально зупиняється на рабській обробці землі в північноамериканських Сполучених Штатах, і "Обробка землі селянами-власниками" (Москва, 1865). Тут Вольський є.

ГЛІБ РОСТИСЛАВИЧ - З роду Рязанських кн. Син Ростіслава Ярославича. Кн. Рязанский в 1145 - 1178 рр. Дружина: дочка Ростіслава Юрьевича ( 1179 р.). У 1175 році, після смерті Андрія Юрьевича Боголюбського, Гліб допоміг затвердитися у влади у Володимирові своїм шурьям Ростіславичам. Після їх вигнання в 1176 році він спочатку помирився з Михайлом Юрьевичем, але потім, Мстіславом Ростіславичем, що підбурюється, прийшов на Москву і пожег все місто. Всеволод Юрьевич Велике Гніздо рушив проти рязанцев. Але поки він чекав Глеба у Коломни, той іншою дорогою підступив до Володимира, розграбував соборну церкву Успенья. ЗАХІД - західна частина Старого Світу, в переносному розумінні - простір, населений народами, що успадкували культуру, що склався на основі греко-римської античності і християнства. У цей час даний термін нерідко використовується як синонім таких понять, як "сучасне суспільство", "цивілізація", "демократія", "наука і техніка", "прогрес", "гуманізм". Прийнято вважати, що саме країни Заходу дали миру самі довершені політичні, економічні і соціальні інститути, що є еталоном для іншого людства, яке по мірі наближення до них буде.
Список літератури курсової "Пообразний шлях аналізу" - більше 20 джерел. Расулзаде Мамед Емін Гаджі Молла Алекпер Огли - (31 січня 1884, сіло Новхани Бакинського повіту Бакинської губернії, - 6 березня 1955, Анкара). Закінчив Бакинське технічне училище. Учасник створення першою в Закавказье мусульманській соціал-демократичній організації "Гуммет" ( "Енергія") (1904) при Бакинському комітеті РСДРП. У 1904 - 07 брав участь у виданні соціал-демократичних газет. Після Революції 1905 - 07 відійшов від соціал-демократичного руху. У 1909 виїхав в Персію, де був одним з ініціаторів створення Демократичної партії. Після придушення революції в Персії (1911) поїхав в Туреччину. У 1913 повернувся в Росію, вступив в. ВЛАДА - це вольові відносини між людьми, при яких одна людина впливає на іншого з метою примусити його поступати певним чином. Влада є вплив особливого роду, і ця особливість полягає у властивості принудительности влади. Владні відносини об'єктивно властиві суспільному життю. Людина обмежує свої дії і підкоряється владі природи, суспільства і властей іншої людини, спільності людей. У основі підкорення однієї людини іншому лежить природна і соціальна нерівність. При природній нерівності влада завжди носить характер межличностного взаємодії, вона персоніфікована, а при свідомому вона втрачає персоніфіковану.

МОРГАН Льюїс Генрі - (21 листопада 1818, Орора, Нью-Йорк - 17 грудня 1881, Рочестер, Нью-Йорк) - американський етнограф і соціальний філософ, що досліджував розвиток первісного суспільства, випробував вплив просвітницьких ідей 18 в., а з сучасників - швейцарського археолога, дослідника античності І. Бахофена. Вивчаючи системи спорідненості у ірокез, дакотов і інших індіанських племен, Морган прийшов до висновку про універсальність родової організації і єдиний шлях розвитку людства через рівні дикості і варварства до цивілізації і розробив більш дробову і конкретизовану періодизацію історії первісного суспільства. У її.
Посилання в тексті роботи "Пообразний шлях аналізу" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПОРІВНЯННЯ - познават. операція, лежача в основі думок про схожість або відмінність об'єктів; з допомогою С. виявляються кількостей. і якостей. характеристики предметів, класифікується, упорядковується і оценнивается зміст буття і пізнання. Порівняти - це зіставити "одне" з "іншим" з метою виявити їх можливі відносини; за допомогою С. мир осягається як "зв'язна різноманітність". При цьому істотні уснловия, або основи, С.- ознаки, к-рі детерминируют можливі відносини між предметами. У єств. мовах акт С. отримує вираження в порівняє. мірах прикметників і прислівників, а в логич. ДИКТАТУРА - (лат.-наказувати що-небудь для обов'язкового виконання, наказувати, диктувати свою волю іншим): система політичного правління, заснована на узурпації влади яким-небудь соціальним суб'єктом (індивідом, групою, політичною партією, класом, державою).Спочатку поняття "диктатура" означало тимчасове, не більш 6 місяців, правління наділеного надзвичайними повноваженнями правителя (диктатора в Римській республіці), потім - закріплення влади в руках політичного лідера (тирания, азіатський деспотизм, цезаризм), політичної групи, класу (фашизм, радянський тоталітаризм, військово-олігархічні режими. БЕЗПОРАДНІСТЬ ВИВЧЕНА - стан, виникаючий у людини і тварин після досить тривалого аверсивного впливу, уникнути якого не вдається: в експериментах на тваринах для цих цілей використовується електричний струм, а людям дається серія задач, що невирішуються, або ж в їх діяльність вводяться незмінювані перешкоди. У тварин безпорадність вивчена виявляється гальмуванням моторної поведінки, ослабленням біологічних мотивацій, порушенням здібності до навчання новим навикам, а також появою різноманітних соматичних розладів - випадання волосся, підвищення артеріального тиску, покриття виразками слизової оболонки.

АТТИТЮДА ЗМІНА - (англ. attitude change) - процес трансформації раніше чого склався у індивіда аттитюда. Від природної динаміки аттитюда (т. е. процесів породження, фіксації, актуалізації, елиминации і пр.) А. і. відрізняється цілеспрямованим характером впливу. У залежності від того, хто виступає ініціатором А. і., виділяють дві принципово відмінні ситуації: 1) зміна власного аттитюда (людина свідомо намагається змінити свій аттитюд, що є необхідним компонентом різних програм психотренинга і психотерапії); 2) зміна чужого аттитюда (вплив на носія аттитюда надає сторонній суб'єкт, нерідко діючий. БЛАГОГОВІННЯ - (AWE) Термін, що використовується в двох різних значеннях. Перше з них може бути проілюстроване вираженням благоговеть перед будь-ким. Друге значення співвідноситься з раптовим почуттям пригніченості, звичайно пов'язаним з небувалими розмірами, красою, величністю незвичайного штучного або природного об'єкта або того, що сприймається кок надприродне. Ймовірно, той і інший варіанти вживання терміну зумовлені ідентичним психологічним походженням. Благоговіння, що означає схиляння, пов'язане зі страхом, в психоаналитической літературі означається як фалічне благоговіння, виникаюче, коли. ОМОНІМИ - слова, співпадаючі по звучанню, але різні по значенню, напр., "лук" (рослина) і "лук" (зброя), "посол" (дипломатичний ранг) і "посол" (засолення, "килька пряного посла"), "дощовик" (плащ) і "дощовик" (гриб). Омонімію, тобто наявність таких слів в мові, використовують в рекламі; напр., в слогане: "Не кладіть гроші в БАНКИ, а тримайте їх в СберБАНКЕ". У популярній телепередачі "Загашуєте світло" її герой Хрюн на питання, чи знає він "кого-небудь із західних християн", відповів:. ПНЕВМОГРАФИЯ - (від греч. рпешпа - дихання і grapho - пишу) - метод графічної реєстрації функції дихання. П. використовується як один з методів визначення функціонального стану оператора. Для цієї мети найбільш інформативними є наступні характеристики пневмограмми: частота дихання, амплітуда дихальних хвиль, співвідношення глибини вдиху і видиху. У стані напруження, а також в емоційно значущих ситуаціях звичайно спостерігається учащение дихальних рухів (з 20 до 50 - 60 разів в хвилину), що супроводиться зменшенням глибини дихання, а також порушенням форми кривої дихання. Середня частота дихання визначається.