Пообразний шлях аналізу

(курсова робота з літератури)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти аналізу художнього твору. Принципи й прийоми аналізу.....5
1.1. Принципи аналізу художнього твору.....5
1.2. Прийоми аналізу художнього твору.....11
Розділ 2. Пообразний шлях аналізу художнього твору в методиці викладання літератури.....19
2.1. Поняття шляхів аналізу художнього твору.....19
2.2. Пообразний шлях аналізу художнього твору.....20
Розділ 3. Методичні форми і прийоми роботи над образом-персонажем.....27
3.1. Загальні вимога до аналізу образу-персонажа.....27
3.2. Порівняльна характеристика.....32
3.3. Групова характеристика.....35
Висновки.....36
Література.....38

Для придбання курсової роботи "Пообразний шлях аналізу" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Пообразний шлях аналізу"

Курсова робота "Пообразний шлях аналізу" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Пообразний шлях аналізу", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Пообразний шлях аналізу" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Пообразний шлях аналізу" і призначений виключно для пошукових систем.

ПІВНІЧНА ОСЕТІЯ - Республіка Північна Осетія - Аланія, входить в Рос. Федерацію. Пл. 8 тис. км2. Нас. 634 тис. чол. (1989); 53% - осетини, серед інш. народів якби. численні російські, вірмени, грузини, українці, кумики. Столиця - Владікавказ. У 1989 на 1000 чол. населення у віці 15 лет.н. старше доводився 831 чол. з вищим і середнім (повним і неповним). освітою (в 1979 - 715 чол.). У галузях економіки було зайнято св. 136 тис. фахівців, в т. ч. ок. 60 тис. з вищим (повним і неповним). і ок. 76 тис. чол. зі середнім спец. освітою. Предки осетин - алани в 10 в. прийняли християнство. У 10 - 12 вв. вони створили. РІВЕНЬ ДОМАГАНЬ - бажаний рівень досягнень особистості, пов'язаний з її самооценкой; визначається мірою трудності тих задач, к-рі особистість перед собою ставить. Оценка У. п. проводиться з точки зору його адекватності - відповідність реальним можливостям людини. Розрізнюють приватний і загальний У. п. Частний У. п. відноситься до досягнень в отд. областях діяльності (в спорті, музиці і т. п.). або людських відносин (прагнення поміститися певну в колективі, в, сімейних або виробництв, дружніх відносини і т. п.). У основі такого У. п. лежить самооцінка у відповідній області. У. п. може носити. ВИЩІ УЧБОВІ ЗАКЛАДИ (ВУЗи) - - освітні установи, що здійснюють підготовку фахівців з вищою професійною освітою для народного господарства, науки, культури. Вузи проводять наукові дослідження фундаментального і прикладного характеру, здійснюють последипломное освіту, підвищення кваліфікації; реалізовують відповідно до ліцензії освітні програми вищої професійної освіти. Процес отримання вищої і (або) послевузовского професійної освіти покликаний передусім задовольняти потреби особистості в інтелектуальному, культурному і етичному розвитку. Організація у вузі наукових досліджень і творчій діяльності науково-педагогічних. КАРАЗИН Василь Назарович - [30.1 (10.2). 1773, з. Кручик, нині в Богодуховськом р-не Харківської обл., - 4(16).11. 1842, Миколаїв], русявий. і укр. просвітник, суспільств. діяч і вчений. Закінчив (1790) Гірське уч-ще в Петербурге (пізніше - Гірський кадетський корпус). У молодості випробував вплив ідей Великої франц. революції. Був близький до А. Н. Радіщеву. У 1801 виступив з ідеєю створення в Росії гос. відомства для керівництва освітою. З установою МНП (1802) правитель подів комісії уч-щ (з 1803 гл. правління уч-щ). Автор і співавтор неск. проектів організації гос. системи уч. закладів: "Початки для нар.
Кожна вагома структурна частина курсової "Пообразний шлях аналізу" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МЕТЕРЛИНК - (Maeterlinck) Моріс (1862, Гент - 1949, Ніцца), бельгійський письменник; писав на французькій мові. Син нотаріуса, вивчав право в Парижі, займався адвокатурою в Генте. З 1896 м. жил у Франції, 1940-47 рр. провів в США. Прихильник теорії "чистого мистецтва", схильний до метафізичних роздумів і символистским узагальнень (див. Символізм), Метерлінк відкидав "безкрилий" натуралізм і прихильність факту сучасної йому літератури, закликаючи зображати не матеріальну дійсність - усього лише відблиск "царства духа", але внутрішній світ людини, збентеженого і. ФОРТУНАТОВ - Пилип Федорович (1848, Вологда - 1914, д. Косалма, поблизу Петрозаводська), російський лінгвіст, професор Московського ун-та, академік. Ще в університеті Фортунатов, учень Ф. І. Буслаєва, захопився порівняно-історичним язикознанием, яке інтенсивно розвивалося в Європі, відкриваючи перед вченими нові горизонти. Він вивчив мови, за допомогою яких можна було реконструювати індоєвропейський мову і виявити спільні риси всіх його "нащадків": древньогрецький, латині, санскриту, старославянского, готского, литовського. Ці мови він 25 років викладав студентам. Головним в дослідженнях і. Смірнов Сергий Костянтинович - Смірнов (Сергий Костянтинович, 1818 - 1889) - духовний письменник, протоиерей, вихованець Московської духовної академії, в якій був інспектором, потім ректором; перебував головою комітету по виданню "Витворів св. Батьків". Дисертації З.: магістерська - "Пред'ізображеніє Господа нашого Іїсуса Христа і церкви Його в Ветхому Заповіті" (Москва, 1852), докторська - "Філологічні зауваження про мову новозавітну в звіренні з класичним при читанні послання апостола Павле до Ефесеям" (Москва, 1873). До області богословия відноситься дослідження його об св. Иустине.
У вступі курсової "Пообразний шлях аналізу" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Вольський Михайло Мартинович - Вольський Михайло Мартинович - економіст (1834 - 1876), професор Новороссийського університету. Він мав намір розглянути послідовно умови, значення і вигоди різних способів обробки землі, що зустрічаються у всіх народів в різні епохи їх існування. Йому вдалося написати тільки дві, що відносяться до цього предмета роботи: "Рабська обробка землі" ( "Записки Імператорського Новороссийського Університету", т. III, 1869), де автор особливо детально зупиняється на рабській обробці землі в північноамериканських Сполучених Штатах, і "Обробка землі селянами-власниками" (Москва, 1865). Тут Вольський є.

ГЛІБ РОСТИСЛАВИЧ - З роду Рязанських кн. Син Ростіслава Ярославича. Кн. Рязанский в 1145 - 1178 рр. Дружина: дочка Ростіслава Юрьевича ( 1179 р.). У 1175 році, після смерті Андрія Юрьевича Боголюбського, Гліб допоміг затвердитися у влади у Володимирові своїм шурьям Ростіславичам. Після їх вигнання в 1176 році він спочатку помирився з Михайлом Юрьевичем, але потім, Мстіславом Ростіславичем, що підбурюється, прийшов на Москву і пожег все місто. Всеволод Юрьевич Велике Гніздо рушив проти рязанцев. Але поки він чекав Глеба у Коломни, той іншою дорогою підступив до Володимира, розграбував соборну церкву Успенья. ЗАХІД - західна частина Старого Світу, в переносному розумінні - простір, населений народами, що успадкували культуру, що склався на основі греко-римської античності і християнства. У цей час даний термін нерідко використовується як синонім таких понять, як "сучасне суспільство", "цивілізація", "демократія", "наука і техніка", "прогрес", "гуманізм". Прийнято вважати, що саме країни Заходу дали миру самі довершені політичні, економічні і соціальні інститути, що є еталоном для іншого людства, яке по мірі наближення до них буде.
Список літератури курсової "Пообразний шлях аналізу" - більше 20 джерел. Расулзаде Мамед Емін Гаджі Молла Алекпер Огли - (31 січня 1884, сіло Новхани Бакинського повіту Бакинської губернії, - 6 березня 1955, Анкара). Закінчив Бакинське технічне училище. Учасник створення першою в Закавказье мусульманській соціал-демократичній організації "Гуммет" ( "Енергія") (1904) при Бакинському комітеті РСДРП. У 1904 - 07 брав участь у виданні соціал-демократичних газет. Після Революції 1905 - 07 відійшов від соціал-демократичного руху. У 1909 виїхав в Персію, де був одним з ініціаторів створення Демократичної партії. Після придушення революції в Персії (1911) поїхав в Туреччину. У 1913 повернувся в Росію, вступив в. ВЛАДА - це вольові відносини між людьми, при яких одна людина впливає на іншого з метою примусити його поступати певним чином. Влада є вплив особливого роду, і ця особливість полягає у властивості принудительности влади. Владні відносини об'єктивно властиві суспільному життю. Людина обмежує свої дії і підкоряється владі природи, суспільства і властей іншої людини, спільності людей. У основі підкорення однієї людини іншому лежить природна і соціальна нерівність. При природній нерівності влада завжди носить характер межличностного взаємодії, вона персоніфікована, а при свідомому вона втрачає персоніфіковану.

МОРГАН Льюїс Генрі - (21 листопада 1818, Орора, Нью-Йорк - 17 грудня 1881, Рочестер, Нью-Йорк) - американський етнограф і соціальний філософ, що досліджував розвиток первісного суспільства, випробував вплив просвітницьких ідей 18 в., а з сучасників - швейцарського археолога, дослідника античності І. Бахофена. Вивчаючи системи спорідненості у ірокез, дакотов і інших індіанських племен, Морган прийшов до висновку про універсальність родової організації і єдиний шлях розвитку людства через рівні дикості і варварства до цивілізації і розробив більш дробову і конкретизовану періодизацію історії первісного суспільства. У її.
Посилання в тексті роботи "Пообразний шлях аналізу" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПОРІВНЯННЯ - познават. операція, лежача в основі думок про схожість або відмінність об'єктів; з допомогою С. виявляються кількостей. і якостей. характеристики предметів, класифікується, упорядковується і оценнивается зміст буття і пізнання. Порівняти - це зіставити "одне" з "іншим" з метою виявити їх можливі відносини; за допомогою С. мир осягається як "зв'язна різноманітність". При цьому істотні уснловия, або основи, С.- ознаки, к-рі детерминируют можливі відносини між предметами. У єств. мовах акт С. отримує вираження в порівняє. мірах прикметників і прислівників, а в логич. ДИКТАТУРА - (лат.-наказувати що-небудь для обов'язкового виконання, наказувати, диктувати свою волю іншим): система політичного правління, заснована на узурпації влади яким-небудь соціальним суб'єктом (індивідом, групою, політичною партією, класом, державою).Спочатку поняття "диктатура" означало тимчасове, не більш 6 місяців, правління наділеного надзвичайними повноваженнями правителя (диктатора в Римській республіці), потім - закріплення влади в руках політичного лідера (тирания, азіатський деспотизм, цезаризм), політичної групи, класу (фашизм, радянський тоталітаризм, військово-олігархічні режими. БЕЗПОРАДНІСТЬ ВИВЧЕНА - стан, виникаючий у людини і тварин після досить тривалого аверсивного впливу, уникнути якого не вдається: в експериментах на тваринах для цих цілей використовується електричний струм, а людям дається серія задач, що невирішуються, або ж в їх діяльність вводяться незмінювані перешкоди. У тварин безпорадність вивчена виявляється гальмуванням моторної поведінки, ослабленням біологічних мотивацій, порушенням здібності до навчання новим навикам, а також появою різноманітних соматичних розладів - випадання волосся, підвищення артеріального тиску, покриття виразками слизової оболонки.

АТТИТЮДА ЗМІНА - (англ. attitude change) - процес трансформації раніше чого склався у індивіда аттитюда. Від природної динаміки аттитюда (т. е. процесів породження, фіксації, актуалізації, елиминации і пр.) А. і. відрізняється цілеспрямованим характером впливу. У залежності від того, хто виступає ініціатором А. і., виділяють дві принципово відмінні ситуації: 1) зміна власного аттитюда (людина свідомо намагається змінити свій аттитюд, що є необхідним компонентом різних програм психотренинга і психотерапії); 2) зміна чужого аттитюда (вплив на носія аттитюда надає сторонній суб'єкт, нерідко діючий. БЛАГОГОВІННЯ - (AWE) Термін, що використовується в двох різних значеннях. Перше з них може бути проілюстроване вираженням благоговеть перед будь-ким. Друге значення співвідноситься з раптовим почуттям пригніченості, звичайно пов'язаним з небувалими розмірами, красою, величністю незвичайного штучного або природного об'єкта або того, що сприймається кок надприродне. Ймовірно, той і інший варіанти вживання терміну зумовлені ідентичним психологічним походженням. Благоговіння, що означає схиляння, пов'язане зі страхом, в психоаналитической літературі означається як фалічне благоговіння, виникаюче, коли. ОМОНІМИ - слова, співпадаючі по звучанню, але різні по значенню, напр., "лук" (рослина) і "лук" (зброя), "посол" (дипломатичний ранг) і "посол" (засолення, "килька пряного посла"), "дощовик" (плащ) і "дощовик" (гриб). Омонімію, тобто наявність таких слів в мові, використовують в рекламі; напр., в слогане: "Не кладіть гроші в БАНКИ, а тримайте їх в СберБАНКЕ". У популярній телепередачі "Загашуєте світло" її герой Хрюн на питання, чи знає він "кого-небудь із західних християн", відповів:. ПНЕВМОГРАФИЯ - (від греч. рпешпа - дихання і grapho - пишу) - метод графічної реєстрації функції дихання. П. використовується як один з методів визначення функціонального стану оператора. Для цієї мети найбільш інформативними є наступні характеристики пневмограмми: частота дихання, амплітуда дихальних хвиль, співвідношення глибини вдиху і видиху. У стані напруження, а також в емоційно значущих ситуаціях звичайно спостерігається учащение дихальних рухів (з 20 до 50 - 60 разів в хвилину), що супроводиться зменшенням глибини дихання, а також порушенням форми кривої дихання. Середня частота дихання визначається.