На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Політичні системи країн Центрально-Східної Європи

(курсова робота з географії і міжнародних відносин)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття політико-правової системи ... 5
Розділ 2. Основні риси політичного розвитку країн Центрально-Східної Європи ... 11
2.1. Загальні аспекти політичного розвитку країн Центрально-Східної Європи ... 11
2.2. Стан та перспективи розвитку політичних систем країн Центрально-Східної Європи ... 13
Розділ 3. Партійні системи країн регіону ... 17
Розділ 4. Органи законодавчої влади ... 20
Розділ 5. Глави держав і центральні органи виконавчої влади ... 32
Розділ 6. Судова влада ... 46
Висновки ... 50
Література ... 52

Для придбання курсової роботи "Політичні системи країн Центрально-Східної Європи" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Політичні системи країн Центрально-Східної Європи"

Курсова робота "Політичні системи країн Центрально-Східної Європи" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Політичні системи країн Центрально-Східної Європи", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Політичні системи країн Центрально-Східної Європи" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Політичні системи країн Центрально-Східної Європи" і призначений виключно для пошукових систем.

ДЕФЕКТОЛОГІЧНА ОСВІТА - галузь висш. пед. освіти, система підготовки пед. кадрів для уч. роботи з аномальними дітьми. Здійснюється гл. обр. в пед. ин-тах (іноді в ун-тах). Дає кваліфікацію олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога, логопеда, профільовану по групах відповідних спеціальних (коррекционних) освітніх установ і віці учнів. У дорев. Росії підготовка кадрів для дефектологич. установ здійснювалася на короткострокових курсах при Петерб. уч-ще для глухонімих (керівник А. Ф. Остроградський), Петерб. психоневрологич. ин-ті (керівник Л. Г. Оршанський), Моськ. подітий. саде для глухонімих. СУБКУЛЬТУРА - (від лати. sub - під і культура) - сукупність специфічних соціально-психологічних ознак (норм, цінностей, стереотипів, смаків і т.д.), що впливають на стиль життя і мислення певних номінальних і реальних груп людей і що дозволяють їм усвідомити і затвердити себе в якості "ми", відмінного від "вони" (інші представники социума). Соціальна база джерела, яким віддається перевага інформації (газети, журнали, передачі радіо, телебачення і інші джерела масової комунікації); захоплення, способи времяпрепровождения; жаргон, фольклор. Ціннісні орієнтації носіїв С. визначаються цінностями і. ДЕМОНСТРАЦІЯ - (від лати. demonstra-tio - показуючий) наочних посібників, дослідів і пр., наочний метод навчання, використання к-рого забезпечує спрямованість уваги учнів на істотні (а не випадково виявлені) характеристики предметів, що вивчаються, явищ, процесів. Застосовується для довідності словесного пояснення вчителя і є засобом активізації уч. діяльності, розвитку спостережливості у учнів; може служити джерелом нових знань. Д. доцільна в слід, випадках: 1) наочна допомога (або досвід) безпосередньо служить об'єктом вивчення, і уч-ця в процесі спостереження отримують знання про видимі форми, властивості і. КУЗІНІ Пиці - (30.11.1881, Париж, - 5.4.1973, там же), франц. педагог, теоретик нового виховання. У 1910 - 41 інспектор нач. шкіл, з 1941 проф. кафедри педагогіки Паріжського ун-та. Фундатор і керівник журн. "Nouvelle education" ("Нове виховання", 1920 - 39) і "Education et developpe-ment" ("Виховання і розвиток", з 1964). К. відомий гл. обр. як творець методу т. н. вільної групової роботи, згідно з до-ромом уч-ця нач. шкіл з 8 - 9-літнього віку об'єднуються в групи по 5 - 6 чол., що комплектуються за бажанням дітей. Кожна група обирає для себе види робіт із.
Кожна вагома структурна частина курсової "Політичні системи країн Центрально-Східної Європи" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Ларін Ю. - Найстаріший член РСДРП, примикав весь час до меншовистський крила партії. Після 1905 р., в період "розброду", був ліквідатором і вимагав розпуску партії. Після Лютневої революції 1917 р. прилучився до меншовиків-інтернаціоналістів, після липневих днів вступив в ряди РКП. Початковий період діяльності ВСНХ тісно пов'язаний з ім'ям Ларіна - головним чином, з його незліченними проектами по організації главків, центрів і проч. Ларин є одним з видних радянських літераторів-економістів і бере участь як в роботах ВСНХ, так і в різних економічних дискусіях. У питанні об единоличии і. Об'єктивні умови економічного розвитку США в 19 в. - З самого виникнення нової держави ряд сприятливих чинників сприяв його успішному економічному розвитку. США мали в своєму розпорядженні багаті природні ресурси - обширною і родючою територією, величезними покладами вугілля і родючою територією, величезними покладами вугілля, заліза, міді, свинця і т. д. Південні області могли вирощувати продукти, що користувалися великим попитом в Європі, - бавовна, тютюн і інш. На террритории республіки були знищені всі залишки феодальних відносин, які, таким чином, не могли впливати гальмуючого чином. У кінці XVIII в. європейські держави вступили в. Форстен Георгій Васильович - Форстен (Георгій Васильович) - історик, народився в Фінляндії в 1857 р., вчився в 6-й санкт-петербургской гімназії і на історико-філологічному факультеті Санкт-Петербургского університету. У 1885 р. захистив магістерську дисертацію "Боротьба через панування на Балтійському морі в XV і XVI віках" (1884) і отримав закордонне відрядження на два роки. Цей час він провів в Німеччині, Італії, Франції, Бельгії, Данії і Швеції, де брав участь в історичних семінаріях, особливо ж багато працював в архівах (в Берліні, Дрездене, Мюнхене, Венециї, Флоренції, Рима, Парижа, Брюсселя, Копенгагена.
У вступі курсової "Політичні системи країн Центрально-Східної Європи" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Гирс Микола Карлович - Гирс (Микола Карлович) - статс-секретар (з 1879 р.) і міністр закордонних справ, народився 9 травня 1820 р. поблизу Радзівілова; по закінченні курсу в Царськосельськом ліцеї поступив в 1838 р. на службу в азіатський департамент міністерства іноземних справ, в 1841 р. призначений молодшим драгоманом при консульстві в Яссах, в 1848 р. перебував дипломатичним чиновником при тому, що командував загоном військ в Трансильванії генералові Лідерсе, в 1850 р. виправляв посаду першого секретаря місії в Константінополе, в 1851 р. призначений керуючим консульством в Молдавії, в 1853 р. -.

СЕРДЮКИ - чотири полки найманого "товариства" в Гетманщине; сформовані в 1675 р. з Козаків польського Правобережжя, з Поляків, жителів Бессарабії і т.п. На службу в них заборонялося приймати українських селян і тих Козаків Лівобережжя, які рахувалися в місцевих полицях. За невеликим винятком, С. служили в пішому ладу. Кінні найманці називалися компанейцами. Ті і інші знаходилися на положенні регулярних частин при територіальному ополченні корінних Козаків Гетьманщини. По поясненню, направленому царському уряду в 1728 р., "охочеконні і охочепехотні полиці містилися в Малій Росії для вживання у всяких. ЕНЕРГЕТИЧНА СВЕРХДЕРЖАВА - держава, що володіє великими розвіданими запасами енергоносіїв - нафти, природного газу, вугілля, урану, що є їх найбільшим експортером і що має можливість впливати як на ціноутворення на світовому ринку енергоносіїв, так і на міжнародну політику загалом. Необхідною умовою становлення країни в якості енергетичної сверхдержави є її реальні суверенітет і внутрішня політична стабільність. У іншому випадку, як, наприклад, в Нігерії, країна втрачає здатність контролювати свою добувну промисловість і експорт. У всі часи проблеми енергоресурсів в значній мірі визначали і зовнішню.
Список літератури курсової "Політичні системи країн Центрально-Східної Європи" - більше 20 джерел. ЕВРАЗИЙСТВО - ідейно-політична і філософська течія в російській еміграції 1920 - 1930-х рр. Початком руху став вихід збірника "Вихід на Сходу" молодих філософів і публіцистів Н. С. Трубецкого, П. Н. Савіцкого, Г. В. Флоровського і П. П. Сувчинського. Историо-філософська і геополітична доктрина евразийства, слідуючи ідеям пізніх слов'янофілів (Н. Я. Данільовський, Н. Н. Страхов, К. Н. Леонтьев), у всьому протиставляла історичні долі, задачі і інтереси Росії і Заходу і трактувала Росію як "Євразію", особливий серединний материк між Азією і Європою і особливий тип культури. На. ЛОКК Джон (1632-1704) - англійський філософ і політик, родоначальник лібералізму. Заперечуючи проти вчення Т. Гоббса про абсолютний, необмежений характер державної . власті, Локк доводив, що основним обов'язком держави, що виникла на основі договору, є дотримання "природного права", захист особистої свободи і приватної власності громадян. У роботі "Два трактати про державне правління" (1690) Локк розглядає широкий комплекс проблем держави і цивільного суспільства, політичних свобод, законності, власності і ін. Держава, по Локку, отримує від людей рівно стільки влади, скільки необхідно для досягнення головної мети політичного.

ВЕСТИБУЛЯЦИЯ - (від лати. vestibulum - майданчик перед будинком, передній в будинку, вхід) - перебування на вході. Вестибуляция здійснюється в точці входу в певне місце. Ця точка принципово нестійка, в ній відбувається вібрація можливостей, що вимагає вольового вибору однієї з них і рішучості на перший крок. Такий стан К.Ясперс називав "прикордонною ситуацією", в якій актуализируется екзистенция людини, а М.Хайдеггер визначав як постановку граничного запитання, що ставить під питання саму людину. З фізіологічної точки зору вестибуляция є функціонування вестибулярний апарату організму (органу рівноваги).
Посилання в тексті роботи "Політичні системи країн Центрально-Східної Європи" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЛАВРА Петро Лаврович - (2 (14) червня 1823, з. Мелехове Пськовської губ. - 25 січня (6 лютого) 1900, Париж] - російський філософ, публіцист, політичний діяч. У 1837 - 42 навчався в Петербургськом артилерійському училищі. З 1846 професор математики Петербургської військової академії. У 1858 зроблений в полковники. По вироку військового суду в зв'язку із замахом Каракозова був засланець в Вологодськую губернію, де написав свій саме відомий твір - "Історичні листи". Після втечі з посилання в 1870 - в еміграції. У філософських роботах Лавра виступав проти релігійного світогляду і умоглядної філософії. Визнаючи. ПРЕРАФАЕЛИТИ - (від лати. prae - перед і Рафаель) - представники романтичної течії в англ. естетиці і иск-ве другої половини XIX в., що прагнули використати в нових умовах образну систему і типи "наївної релігійності" середньовічного і раннеренессансного иск-ва і літри епохи "до Рафаеля". П. виступили проти академічного неокласицизму і ілюстративної серости совр. ним офіційного иск-ва, бачили в ньому результат згубного впливу капіталістичного об-ва з властивим йому розподілом праці. Їх повернення в минуле пов'язане з прагненням звернутися до творчих джерел зображального. Котерапевт - Групою можуть керівник два і більше за терапевтів. Котовірапевтом може виступати психолог або лікар, який підвищує свою кваліфікацію. Щонайбільше, кваліфікація обох повинна бути однаковою. У цьому випадку отримання адекватного зворотного зв'язку і обговорення є вельми корисними для ефективного ведіння групи. У аналітично орієнтованих групах бажано, щоб керівниками груп були чоловік і жінка. Це забезпечує процес перенесення почуттів до батька і матері. Тут же, відповідно підлозі, розподіляються і ролі, які вони будуть виконувати в групі. Якщо вони сповідають модель аутентичної поведінки, вони.

ФАБРИ - Курт Ернестович (1923-1990) -російський зоопсихолог, етолог, фахівець з проблеми онтогенеза поведінки і психіки тварин, еволюції психіки, психології приматів і антропогенеза. Учень Н.Н. Ладигиной-Котові. Д-р психологічних наук (1976), професор (1984). У 1932 р. з сім'єю переїхав в СРСР. У 1940 р. поступив на біологічний факт МГУ, але був покликаний в армію. У час ВОВ працював санітаром в госпіталях МПВО, потім до 1946 р. був на військово-політичній роботі. У 1949 р. закінчив біологічний факт МГУ по спеціальності зоологія хребетних, антропологія і психологія. У 1950-е рр. (важкий час для. ОЛІГОФРЕНІЯ - природжена або рано придбана розумова відсталість. Олігофренія може виникнути при генной патології (хвороба Дауна, ензимопатии), при внутриутробном поразці зародка і плоду (краснуха, гормональні порушення, вірусні інфекції, токсоплазмоз і інш.), при асфиксии плоду і новонародженого, родовій травмі і пр. Розрізнюють три міри олігофренії: идиотию, имбецильность і дебільність. Идиотия - сама глибока міра розумового недоразвития. Характеризується повною відсутністю мови, хворі видають нечленороздільні звуки, не можуть орієнтуватися в навколишньому середовищі, не взнають своїх батьків, здійснюють хаотичні. Ремісія - (лати. remitto - відпускати, ослабляти) - зникнення ряду звичайно самих несприятливих симптомів розладу або хвороби на деяке, звичайний невизначений час. Мається на увазі, що розлад або хвороба все ще існують, вони остаточно не зникли, навіть якщо немає ніяких очевидних їх свідчень, особливо в ремісіях високої якості, і що ознаки захворювання швидше всього можуть з'явитися знову і в будь-який час (на відміну від интермиссии, коли хворобливий процес припиняється, приблизно в половині випадків це відбувається назавжди). У вітчизняній психіатрії розрізнюють ремісії спонтанні і терапевтичні (наступаючі. ДИСТРОФІЯ МИШЕЧНАЯ - (muscular dystrophy) - ряд мишечних захворювань, що характеризуються ослабленням і атрофією різних м'язів; звичайно ці захворювання є спадковими. Уражені хворобою мишечні волокна поступово дегенерують і замінюються жировою тканиною. Мишечні дистрофія класифікується відповідно до віку хворого, розподілу дільниць поразки, міри прогресування хвороби і ролі спадковості в розвитку хвороби. У окремих випадках мишечная дистрофія може розвиватися і результаті генной мутації. Постановка остаточного діагнозу проводиться з допомогою електромиографии і мишечной биопсии. Найбільш поширеним.