На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Політико-правові системи країн Центрально-Східної Європи

(курсова робота з географії і міжнародних відносин)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття політико-правової системи ... 5
Розділ 2. Основні риси політичного розвитку країн Центрально-Східної Європи ... 11
Розділ 3. Партійні системи країн регіону ... 14
Розділ 4. Органи законодавчої влади ... 16
Розділ 5. Глави держав і центральні органи виконавчої влади ... 28
Розділ 6. Судова влада ... 41
Розділ 8. Стан та перспективи розвитку політичних систем країн Центрально-Східної Європи ... 45
Висновки ... 48
Література ... 50

Для придбання курсової роботи "Політико-правові системи країн Центрально-Східної Європи" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Політико-правові системи країн Центрально-Східної Європи"

Курсова робота "Політико-правові системи країн Центрально-Східної Європи" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Політико-правові системи країн Центрально-Східної Європи", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Політико-правові системи країн Центрально-Східної Європи" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Політико-правові системи країн Центрально-Східної Європи" і призначений виключно для пошукових систем.

НАРОДНА ПЕДАГОГІКА - сукупність знань і навиків виховання, що передається в етнокультурних традиціях, нар. поетич. і худож. творчості, стійких формах спілкування і взаємодії дітей один з одним і з дорослими. Містячи в собі багатовікову побутову культуру виховання, Н.п. зберігає спільні риси, що є у воспитат. традиціях різних народів. Джерелами вивчення Н.п. є фольклор, етнографич. і антропологич.материали, археологич.находки, мемуарна літра і інш. Нормативні вимоги Н.п. преим витягуються з усного нар. творчість (т і фольклорна педагогіка) Представлена в фольклорних текстах і обрядовості, Н.п. в сукупності. МАКАРЕНКО Антон Семенович (1888-1939) - - педагог і письменник. З 1920 керував трудовою колонією для неповнолітніх правопорушників поблизу Полтави, в 1926 переведеною в Куряж, під Харків (см.Колонія імені М. Горького). З 1927 суміщав роботу в колонії з організацією дитячої трудової Комуни імені Ф.Е. Дзержінського під Харковом. З 1928 зав. комуною, з 1932 начальник педагогічної частини. У 1935 начальник, з 1937 заступник начальника відділу трудових колоній НКВД УРСР. З 1937 в Москві. Володіючи мисленням педагога-теоретика і експериментаторським талантом, М. всю свою наукову діяльність пов'язав з виховною практикою. У своїх. БАЗЕДОВ Іоганн Берн-хард - (11.9.1724, Гамбург, - 25.7.1790, Магдебург), ньому. педагог, фундатор филантропизма. Вивчав теологію і філософію в ун-тах Лейпцига і Кіля. Був домашнім вчителем, проф. в рицарській академії в Смітті (Данія). Пед. переконання Б. складалися під впливом ідей Я. А. Коменського, Дж. Локка, Ж. Ж. Руссо. На відміну від останнього осн. увагу приділяв вихованню дітей з привилегиров. станів. Свої пед. ідеї виклав в трудах "Представлення друзям людини" ("Vorstellung an Menschenfreunden", 1768), "Метод. керівництво для батьків і матерів сімейств і народів" ("Das. МОВА НАВЧАННЯ -   - мова, на якій здійснюється освітній процес в даному учбовому закладі (тобто мова спілкування вчителя з учнями на уроці, мова освітніх програм, підручників і т.п.). У ряді правових документів вживається також поняття "мова навчання і виховання", чітко не визначене. У мононациональних державах Я.о., як правило, служить державним, що є одночасно і рідною мовою для більшості учнів. Значно більш складна проблема в багатонаціональних державах, де нарівні з мажоритарними (тобто переважаючими) існують миноритарні (мови меншин). Вільний вибір учнями (або його батьками) того або інакшого Я.о. є одним.
Кожна вагома структурна частина курсової "Політико-правові системи країн Центрально-Східної Європи" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МАМАНТ КЕСАРИЙСКИЙ (Каппадокийський) - мученик (ск. 275), народився від знатних батьків - Феодота і Руфіни. За сповідання християнства вони були кинуті в темницю в Кесарії Каппадокийської (Мала Азія). Там невдовзі помер батько святого, а під час родів - і мати. Немовляти виховала одна благочестива вдова. Ще в юні роки Мамант звернув до Христа багатьох своїх однолітків, за що і був піддадуть жорстоким мукам. Його засудили до утоплению в морі. Але ангел Господній чудовим образом звільнив його і привів на гору поблизу м. Кесарії. Тут він влаштував собі келію, в якій проводив молитовне життя серед диких звірів, що не торкали. ШАРРУМКЕН (САРГОН) - Цар Аккада в 2316-2261 рр. до Р. Х. Основатель АККАДА ДИНАСТІЇ. За походженням Шаррумкен був східним семітом. Згідно з "Царським списком", він служив садівником і чашеносцем у останнього царя 4-й династії Кишачи Ур-Забаби, а потім, невідомо яким чином ( "по особливій милості Іштар"), зробився царем замість нього. Однак правити Шаррумкен став не в Кише, а переніс свою резиденцію в невелике північне містечко Аккад, яке дало назву новій державі. Здійснюючи звідси походи, Шаррумкен оволодів передусім верхньої Месопотамієй (в тому числі державами Акшак і Марі), а після напав на царя Урука Лугальзагеси. СУЛТАН ШАХИМ ГИРЕЮ - нащадок кримських ханів, що пішли в кавказькі межі Туреччини після завоювання Криму Росіянами. Відбувався з Кургоковського аулу Баталпашинського відділу; народився в 1880 р., закінчив Ставропольськую класичну гімназію і юридичний факультет Харківського університету. Після цього займався адвокатською практикою по місцю народження і заслужив довір'я, повагу і любов своїх Горців. Тому після революції 1917 року населення аулів доручило йому захищати їх інтереси в Кубанських Народних Зборах, а там його обрали товаришем голови Законодавчої і Крайової Радий. С.Ш.Г брав участь в Корніловськом поході.
У вступі курсової "Політико-правові системи країн Центрально-Східної Європи" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Валіцкий - Валіцкий (Альфонс Осипович) - відомий в свій час професор грецької літератури в Харківському університеті; уродженець Віленської губернії і вихованець вчительської семінарії при Віленськом університеті. У 1828 р. Валицкий відправлений був на казенний рахунок в професорський інститут в Дерпт, де за "Dissertatio de Cornelio Nepote" (Дерпт, 1833) отримав міру доктора філософії, після чого посланий був для удосконалення на два роки в Берлін. У 1835 р. Валицкий призначений був викладачем в Харківський університет; в 1837 р. затверджений був ординарним професором по кафедрі грецької словесності і.

ОНКЕЛОС, або ПЕРЕКЛАД (ТАРГУМ) ОНКЕЛОСА - Перекази багатьох книг Танаха існували вже в дні Хасмонеєв*. Арамейский мова була розмовною мовою в Вавілоне, і подібно тому, як елліністи перевели Танах на грецьку мову, в Країні Ізраїля і особливо в Вавілоне, ймовірно, існували перекази на арамейский. До найбільш древніх відносяться перекази Тори. Мудреці побоювалися, що в переказах можуть бути дані незагальноприйняті і невірні тлумачення Тори, тому вони раділи добротним переказам, здійсненим під їх спостереженням в першій половині I віку н. е. Ионатаном бен-Узиелем, учнем Гилеля, і перекладу, званому "Онкелос". Цей переклад відрізнявся. Сейдамет Джафер - (1889, село Кизілташ Ялтинського повіту Таврічеської губернії, - 1960, Стамбул). Народився в селянській сім'ї. Закінчив гімназію і університет в Стамбулі. Як літератор і блискучий оратор висунувся в перші ряди стамбульських революціонерів. За опублікування в 1910 в Стамбулі книги "Пригноблений татарський народ" російський уряд зажадало його арешту. Поїхав у Францію; закінчив в Парижі юридичний факультет Сорбонни. Відвідував соціалістичні курси Ж. Жореса. Напередодні першої світової війни повернувся в Росію, був студентом Петербургського університету, на початку війни мобілізований в юнкерське.
Список літератури курсової "Політико-правові системи країн Центрально-Східної Європи" - більше 20 джерел. ТРАДИЦИОНАЛИЗМ - (від лати. traditio - передача, оповідання) - тип консервативної політичної свідомості, виступаючої в захист сильної влади і держави, як засобу забезпечення закону і порядку, збереження традицій і національного початку. Т. передбачає примат суспільства над особистістю, незмінного над мінливим, соціального над індивідуальним і є засобом закріплення певних соціальних відносин. Т. реалізовується в двох формах: консерватизм і архаїзм. У консерватизмі відсутнє характерне для архаїзму зіставлення теперішнього часу минулому. Консерватор звертається до того, що фактично збереглося, що може бути. ПАРЕТО Вільфредо (1848- 1923) - італійський економіст, соціолог і політолог, один з основоположників теорії еліт. Початкова теза Парето свідчить: люди розрізняються між собою фізично, морально і інтелектуально. Сукупність індивідів, що добиваються високих результатів в будь-якій області, учений називав елітою, яку підрозділяв на правлячу і неправлячу. До правлячої еліти відносяться, на його думку, ті групи, які прямо або побічно беруть участь в управлінні. Саме правляча еліта здійснює владу в суспільстві, захоплюючи всі командні висоти. Вона не допускає появи в суспільстві талановитих людей, загрозливих її існуванню. У.

ПРОРОКІВ КНИГИ - група ветхозав. книг, авторство к-рих приписується пророкам. Серед них - 4 "великих" (Ясена, Ієремія, Ієзекиїль, Данила) і 12 "малих" (Осия, Іокль, Амос, Авдій, Іона, Михея, Наума, Авакума, Софонія, Агтей, Захарія, Малахия). Порядок, в до-ром розташовані П. до. в Ветхому заповіті, не відповідає реальній послідовності їх появи. Нек-рі з П. до. об'єднують декілька творів, належних різним авторам. Так, з 66 розділів, що становлять книгу Ісаїї, розділи 1-39 відносяться на другу половину 8 в. до н. е., 40 - 55 написані в період полону і, природно, іншим автором; в библсистичсской.
Посилання в тексті роботи "Політико-правові системи країн Центрально-Східної Європи" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Пелій - (греч.)  - фессалийский герой, син Посейдона і Тіро (дочки Салмонея, дружини царя Іолка Кретея). Коли Тіро полюбила річкового бога Еніпея, Посейдон прийняв його вигляд, і вона народила від нього близнюків П. і нелея. Щоб уникнути розголосу, Тіро кинула дітей. У цей час пастухи гнали табун, і кобилица наштрикалася на близнюків, зачепивши одного з них копитом, чому на його обличчі залишилася темна пляма (звідси ім'я Пелій - "темне"). Пастухи виховали дітей, а коли брати виросли, вони позбавили свою матір від пригнічення злобної мачухи Сидеро. П. заколов мачуху у олтаря Гери і цим. ЦИОЛКОВСЬКИЙ Костянтин Едуардович (1857 - 1935) - русявий. учений і мислитель, один із засновників космонавтики. Висловлюючи ідеї про можливість освоєння навколоземного простору, розселення людини в космосі, Ц. обгрунтовував їх своєю "космической філософією . Він вважав, що все різноманіття миру, включаючи людський організм, утворюють асоціації атомів, к-риє розуміються їм як особливі частинки речовини і як незнищувані "примитивні духи . Людина, проте, може контролювати хід їх розвитку і навіть творити принципово нові біологічні істоти, перебудовувати свою біохімічну природу. Складовою частиною поглядів Ц. є т. наз. Гострі травматичні психози - Гострі травматичні психози є типовою екзогенной формою реакції. Вони є як би проміжною стадією між несвідомим станом (кома, сопор) і повним відновленням свідомості. Клінічно гострі травматичні психози можуть виявлятися різними станами зміненої свідомості: оглушенностью, делирием, епілептичним збудженням, присмерковим затьмаренням свідомості. Ці стану розвиваються безпосередньо після виходу з несвідомого стану. Хворий неначе б виходить з несвідомого стану, починає відповідати на питання, потім з'являється збудження, він вскакує, кудите прагне бігти або бачить якихте людей, чудовиськ.

СПРИЙНЯТТЯ - форма психічного відображення в свідомості людини предметів або явищ при їх безпосередньому впливі на органи чуття, в ході якого відбувається упорядкування і об'єднання окремих відчуттів в цілісні образи речей і подій. На відміну від відчуття, в якому виявляються окремі властивості подразника, В. відображає предмет загалом, в сукупності його властивостей. При цьому В. не зводиться до суми окремих відчуттів, а являє собою якісно новий рівень почуттєвого пізнання з властивими їй особливостями: предметностью, цілісністю, структурностью, контактностью і свідомістю. Відповідно до того, який аналізатор. ПОЛИЕФФЕКТОРНИЙ МЕТОД - одночасна реєстрація декількох реакцій організму, виникаючих у відповідь на дію подразника. Прімененіє П. м. обуслрвлено тим, що дослідження тільки одного фізіологічного показника, як правило, не може дати однозначної відповіді про стан оператора. Прімененіє П. м. дозволяє значно підвищити надійність і достовірність діагностики стану оператора. Принцип полиеффекторной реєстрації складається в одночасному записі на одній стрічці і подальшому аналізі комплексу реакцій (показників), званого симптомокомплексом. У результаті виявляється можливим судити про особливості діяльності, що. Кьюдер (KUDER) Джордж Фредерік - (р. 23.6.1903, Холлі, Мічіган) - американський психолог, фахівець по психометрике. Біографія. Дістав гуманітарну освіту (бакалавр гуманітарних наук, Арізона, 1925; магістр, Мічіган, 1929; доктор філософії по психології, Огайо, 1937; державні екзамени, Іллінойс, 1936-1940). З 1940 р. по 1942 р. він займався консультуванням по методах відбору персоналу в Службі соціального забезпечення США, з 1942 р. по 1943 р. Кьюдер - керівник відділу створення і адаптації тестів в Державній цивільній службі США, з 1943 р. по 1945 р. - керівник секції цивільного навчання в Міністерстві збройних сил США, з 1948 р. Чаклунство - магічна практика. Відьмак наділяється віруючими в нього людьми сверхестественними здібностями контролювати потойбічні сили добра і зла. Теорія магії заснована на законах первісного мислення (контактности і сопричастия). Відьмацька практика в цей час явно заохочується, це зв'язують з потребою влади багатьох країн знизити наростаюче психологічне напруження в населенні, відвернути його увагу від кричущих соціальних проблем, включаючи дорожнечу і недоступність для багатьох людей кваліфікованої медичної допомоги. Так, в США, за даними за 2010 рік, більше за 30 млн. людина не мають медичної страховки і.