На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Політичне і економічне співробітництво Російської Федерації і Білорусі

(курсова робота з географії і міжнародних відносин)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретико-методичні основи дослідження економічного і політичного співробітництва ... 5
1.1. Міжнародні відносини: сутність, особливості ... 5
1.2. Класифікація форм міжнародної економічної діяльності ... 9
1.3. Методичні основи дослідження політичного і економічного співробітництва ... 11
Розділ 2. Передумови і чинники розвитку економіко-політичних відносин Російської Федерації і Білорусії ... 13
2.1. Історико-географічні передумови розвитку відносин Російської Федерації і Білорусії ... 13
2.2. Природно-ресурсний чинник ... 15
2.3. Політичні передумови ... 18
2.4. Соціально-економічні передумови ... 24
Розділ 3. Проблеми політичного і економічного співробітництва ... 30
3.1. Сучасні політичні і економічні проблеми співробітництва Росії і Білорусії ... 30
3.2. Відносини Росії і Білорусії в торгівлі товарами і послугами ... 35
3.3. Вивіз капіталу та інвестиційна діяльність Росії та Білорусії ... 36
3.4. Співробітництво Росії і Білорусії у виробничих, науково-технічних сферах ... 40
3.5. Роль Росії і Білорусії в СНД ... 43
Висновки ... 48
Література ... 50

Для придбання курсової роботи "Політичне і економічне співробітництво Російської Федерації і Білорусі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Політичне і економічне співробітництво Російської Федерації і Білорусі"

Курсова робота "Політичне і економічне співробітництво Російської Федерації і Білорусі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Політичне і економічне співробітництво Російської Федерації і Білорусі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Політичне і економічне співробітництво Російської Федерації і Білорусі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Політичне і економічне співробітництво Російської Федерації і Білорусі" і призначений виключно для пошукових систем.

РОСІЙСЬКЕ ЗАРУБІЖЖЯ - - Учбові заклади і педагогічна думка в російській еміграції після 1917. Еміграція рос. громадян йшла декількома хвилями. Найбільш великою була перша хвиля (з початку 1918 до 30-х рр.). Більшість емігрантів сподівалися повернутися в Росію і для дітей організовувалися російські загальноосвітні і професійні учбові заклади. Наявність учбових закладів була одним з чинників відносної стабілізації емігрантського життя і формування специфічної російської культури. Представники 2-й (з 1944), 3-й (60- 80-е рр.), 4-й (90-е рр.) хвиль еміграції прагнули з метою адаптації дати освіту дітям в національних. ГАНДИ Мохандас Карамчанд (Махатма) - (2.10.1869, Порбандар, - 30.1.1948, Поділи), лідер і ідеолог нац. руху Індії. Отримавши в 1891 юрид. освіта в Великобританії, до 1893 займався адвокатською практикою в Бомбеє. У 1893 - 1914 служив в торговій фірмі в Юж. Африці, де очолив боротьбу индийцев-имигрантов проти дискримінації, за демокр. права. У цей період Г. познайомився з трудами Л. Н. Толстого, к-рого вважав своїм вчителем і духовним наставником. Організував колонії для індіанських поселенців і африканцев спочатку біля м. Дурбана ("Фенікс"), потім під Йоханнесбургом ("Толстой-фарм"), де здійснював нові. СОВЕТКИН Федір Фролович - [1(13).6.1886, з. Нове Шаткино Кузнецкого у. Саратовской губ., нині Камеш-кирського р-на Пензенської обл., - 28.6.1967, Москва], діяч освіти, педагог, методист, проф. (1947), д-р пед. наук (1961), засл. деят. Пик. АССР. (1956). Закінчив Казанський вчительський ин-т (1906). і Моськ. коммерч. ин-т (1914). Пед. діяльність початків в 1902 вчителем Атаманської станичной школи, з 1906 викладав в гір. 4-класному уч-ще (Пенза), коммерч. уч-ще і торг, приватній школі (Москва). У 1917 організував (совм. з M. E. Евсевьевим). Пик, культ. про-у в Казані. Потім працював в Чистопольської вчительській. Інстинкт - ( лати. инстинктуус - спонукання) - еволюційно вироблена природжена приспособительная форма поведінки, властива даному вигляду тварин, представляюча собою сукупність успадкованих складних реакцій, виникаючих у відповідь на зовнішні і внутрішні подразнення. Інстинкти людини і тварин запрограмовані в нервовій системі як частина спадкової конституції. У цей час прийнято використати для позначення інстинкту наступні поняття: "видоспецифичное поведінка", "стереотипическое поведінка, "природжена поведінка", "генетично запрограмована поведінка", "комплекс фіксованих дій"(Н.Ф. Реймерс). Маючи на.
Кожна вагома структурна частина курсової "Політичне і економічне співробітництво Російської Федерації і Білорусі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Платон - (430-348 рр. до нашої ери) - великий грецький філософ, родоначальник ідеалістичного напряму в філософії. Народився в Афінах і належав до багатого і знатного роду. Афинская аристократія переживала в той час стан занепаду, що все більше відтісняється від влади торговими класами афинского суспільства, і ця обставина відбилася на світогляді філософа. Згідно з основним переконанням Платона, справжнє буття належить тільки ідеям, тобто вічним і незмінним сутностям, що осягаються думкою; мінливість же матеріальних речей, що почуттєво сприймаються виникає з того, що в них буття ідеї якимсь незрозумілим. Еннодій, Магнус Фелікс - ок. 473-521 рр. н. е., латинський християнський письменник і поет. Народився в Галій, виховання і освіту отримав в Південній Італії, де, ймовірно, в 493 р. став диаконом. У 496-513 рр. був помічником миланского єпископа; там почалася його літературна діяльність. Пізніше він був єпископом Павії і двічі (515 і 517 рр.) очолював папське посольство в Константінополь. - З обширного, але позбавленого значних літературних достоїнств прозаїчної і поетичної творчості Е. мають значення як історичне джерело біографія Житіє Епіфанія (Vita Epiphanii), життєпис його попередника в на єпископському. АНТОНІЙ ДИМСЬКИЙ, преподобний (1157-1224) - Народився в Новгороді і з юності полюбив самоту і молитву. Покоряючись потягу серця, він вирішив залишити мир і прийняв чернече постриження від прп. Варлаама Хутинського в заснованому ним монастирі, поблизу Новгорода. Через деякий час св. Антоній був посланий по монастирських справах до Константинополя. Тоді ж він відвідав і Св. Землю, виявившись одним з перших російських паломників у святинь Єрусалиму. Через п'ять років прп. Антоній повернувся в рідну обитель Хутинськую і прийняв управління нею по благословенню вмираючого св. Варлаама. Прп. Антоній гідно продовжив справу засновника, але.
У вступі курсової "Політичне і економічне співробітництво Російської Федерації і Білорусі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Англосакси - Англосакси (Anglo-Saxons), загальне назв. сев.-герм, племен англов, саксів і ютів, що вторгалися в Британію (ок. 450-600 рр.) після відходу рим. легіонів. До них, ймовірно, приєднувалися фризи, шваби (Шва-бія) і мешканці Юж. Швеції. Проїсх. виниклих тут незалежних королівств пояснює чернець Біда в своїй "Церковній історії народу англов". Вост. англи (Вост. Англія), серединні англи (Вост. Мідлендс), мерсийци (Сівба. Англія) і жителі терр. до С. від р. Хамбер були нащадками англов. Сакси заснували королівства вост. саксів (Ессекс), юж. саксів (Суссекс) і зап. саксів (Уессекс). Юти поселилися в.

СУКОННА СОТНЯ - одна з привілейованих корпорацій російського купецтва до. XVI - н. XVIII в., третя по значенню і багатству її членів, після гостей і гостиний сотні. Уперше суконна сотня фігурує на Соборі 1598. До оформлення суконної сотні в Москві і інш. містах була корпорація суконников. Члени її грали велику роль у внутрішній торгівлі. Їх положення визначалося особливою дарованою грамотою, виданою їм на рубежі XVI-XVII вв. Вони, як гості і члени гостиний сотні, звільнялися від податків і повинностей, що лягали на посадскую общину, виключалися з юрисдикції місцевої влади, отримували підвищену плату "за ганьбу". Чайковський Микола Васильович - (26 грудня 1850, Вятка, - 30 квітня 1926, Лондон). Потомствений дворянин. Закінчив фізико-математичний факультет Петербургського університету (1872), брав участь в студентських рухах. З 1869 член революційного народнического гуртка, який увійшов в історію як гурток "чайковцев". Зазнавав арештів. У 1874 емігрував. У 90-х рр. один з фундаторів "Фонду Вільної російської преси", з початку 1900-х рр. член Аграрної соціалістичної ліги, з 1904 есер. У 1907 повернувся в Росію, був арештований; біля року містився в Петропавловської міцності; порвав з есерами, від політичної діяльності відійшов.
Список літератури курсової "Політичне і економічне співробітництво Російської Федерації і Білорусі" - більше 20 джерел. Рооп (Ропп) Едуард Юльевич - (2 грудня 1851 - 1 липня 1939). Барон. Закінчив Ковенськую католицьку духовну семінарію і юридичний факультет Петербургського університету. Продовжив духовну освіту за межею (в Інсбруке і Фрейбурге). Рукоположен в священики Римсько-католицької церкви в 1886, хиротонисан (присвячений) в 1902 у єпископа Тираспільський з резиденцією в Саратове. З 1903 єпископ Віленський. Член 1-й Державної Думи від міста Вільно. Заснував місцеву конституційну католицьку партію. Після розпуску Думи зазнав адміністративної висилки, позбавлений звання єпископа (незважаючи на протести римської курії) і права. ДВОПАЛАТНІ ЗАКОНОДАВЧІ ЗБОРИ - Як випливає з назви, двопалатні законодавчі збори складаються з двох окремих палат. Так, в Великобританії парламент складається з палати общин і палати лордів, а конгрес Сполучених Штатів - з палати представників і сенату. Зворотна конфігурація представлена однопалатною системою, при якій законодавчі збори мають одну-єдину палату, як, наприклад, в Фінляндії, Данії, Швеції і Ізраїлі. Одна з переваг двопалатної системи полягає в тому, що одна з палат може виконувати ревізійні функції. У разі виникнення розбіжностей між палатами друга може висловити свої зауваження за рішенням колег з.

АРХЕТИП - (греч. arche - початок і typos - образ; прототип, проформа) - поняття, висхідне до традиції платонизма і що грає головну роль в "аналітичній психології", розробленій Юнгом. Під шаром "особового несвідомого", вивчення в класичному психоаналізі Фрейд, що складав основний предмет, Юнг виявляє "колективне несвідоме", трактуемое як загальнолюдська основа ( "грибниця") душевного життя індивідів, успадкована, а не що формується на базі індивідуального досвіду. Якщо в особовому несвідомому основну роль грають "комплекси" (наприклад, комплекс Едіпа, комплекс неповноцінності), то структурообразующими елементами.
Посилання в тексті роботи "Політичне і економічне співробітництво Російської Федерації і Білорусі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВЕЛИКЕ СУСПІЛЬСТВО - спільно з локальним миром складає дуальную опозицію. Б. про. характеризується масштабами, що виходять за рамки можливостей покласти в основу спілкування емоційне. . і особисті відносини, кровноспоріднені зв'язки. Возникновеніє Б. про. вимагає принципово інакших форм відносин і інакших форм соціальних інтеграторів, носячий абстрактний характер і, отже, вимагаючої корінної зміни масових уявлень про комфортну і дискомфортной середу. Воно можливе лише на основі розвитку держави, права, вартісних і грошових відносин, особливого змісту культур і мислення, загальної комунікації, загальних. БОЛЬЦАНО Бернард - (5.10.1781, Прага - 18.12.1848, там же), чеський математик, філософ, теолог. Займав в 1805-20 кафедру історії релігії Пражського ун-та, за вільнодумство був звільнений і позбавлений права публічних виступів. Для філософії Б. характерне поєднання диалектич. атомизма (прості субстанції безперервно взаємодіють і змінюються) і платонизма (вчення про "істини в собі", "чисті поняття" і пр.). Гл. логико-филос. соч. огляд традиц. логия. вчень з критикою психологизма в логіці і з оригінальним викладом дедуктивної логіки. Вимога логич. суворість міркувань Б. переніс на основи. ИД - термін, що використовується в психоаналитической літературі для опису несвідомого і характеристики однієї з частин психічного апарату, нарівні з такими його іншими частинами, як Его і Супер-Его.    Цей термін бере своє походження від переведеного на английкий мову (The Id) німецького терміну (das Es), введеного З. Фрейдом в свої теоретичні конструкції в роботі "Я і Воно" (1923). У вітчизняній літературі термін "Ід" частіше за все використовується при перекладі на російську мову англомовних текстів, в той час як термін "Воно" - немецкоязичних видань. Обидва.

КОНЦЕПЦІЯ ОПОСРЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО - (концепція деятельностного опосредования межличностних відносин) - спеціальна соціально - психологічна концепція, що розглядає відносини межличностні в будь-якій досить розвиненій групі як опосередковані змістом і цінностями діяльності. Розроблена А.В. Петровським і спочатку називалася концепцією стратометрической. Опосредование деятельностное розуміється як системообразующий ознака колективу. Реалізовуючи свою мету в конкретному предметі діяльності, група тим самим змінює себе, вдосконалює свою структуру і перетворює систему відносин межличностних. Характер і спрямованість змін залежать від. ЗАПИС СЕАНСІВ, ВИКОРИСТАННЯ КАСЕТ - En.: Taping sessions 1. Аудіокассети Якщо пацієнтам рекомендуються вправи по самогіпнозу або релаксації, бажано просити їх прослуховувати аудиокассети, записані під час сеансу. Араоз (Araoz, 1982 і 1985) радить не нехтувати цією можливістю використання сучасної техніки. Прослуховування касети подібно повторенню вправи. Іноді пацієнти самі себе записують на касету, щоб практикувати самогіпноз і самонавіяння. Мені доводилося також давати пацієнту записану касету в тому випадку, коли звичайний підхід виявлявся неможливим, особливо при роботі з маленькими дітьми (див. казки). 2. Відеокасета Відеозапис. Екологічна достовірність (валидность) - Термін використовується для опису міри екстраполяції результатів дослідження на інші види обстановок і ситуацій. Лабораторні експерименти часто зазнають критики за недостатню екологічну достовірність, оскільки сумнівно, чи застосовні їх результати за межами дії специфічних лабораторних умов. У певному значенні, екологічна достовірність відображає потребу в більш природній обстановці для проведення експериментів. Однак природна обстановка сама по собі не робить дослідження екологічно достовірним. Відкриття особливого вигляду соціальної поведінки на буровій вежі або на пустинному острові не. ОНЕЙРОМАНСИЯ - (oneiromancy) Прогноз, заснований на сновидіннях; не змішувати з ІНТЕРПРЕТАЦІЄЮ сновидінь, яка не претендує на прогностичность, а використовує сновидіння лише як свідчення стану психіки того, що бачив сон. ОНЕЙРОЛОГИЯ - термін, що рідко використовується для позначення наукового підходу до сновидінь. ВОНО("it, the") Англійські перекладачі Гроддека (1866-1934), у якого Фрейд запозичав поняття the Id ("das Es")*, використовують "the It" з тим, щоб відіслати до первинного поняття Гроддека, яке Фрейд значно модифікував. Хоч "the ID" і "the.