На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Поезія бароко на західноукраїнських землях

(курсова робота з літератури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Явище польсько-української літератури на західноукраїнських землях ... 5
Розділ 2. Львівсько-Волинські культурні осередки ... 14
2.1. Острог як культурний осередок ... 14
2.2. Львів як другий культурний осередок ... 20
2.3. Луцький культурний осередок ... 26
Розділ 3. Доля і творчість Д. Братковського ... 30
Розділ 4. Занепад культурних осередків і поетичної традиції на заході України ... 38
Висновки ... 41
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Поезія бароко на західноукраїнських землях" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Поезія бароко на західноукраїнських землях"

Курсова робота "Поезія бароко на західноукраїнських землях" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Поезія бароко на західноукраїнських землях", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Поезія бароко на західноукраїнських землях" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Поезія бароко на західноукраїнських землях" і призначений виключно для пошукових систем.

БУРЯТИЯ, Республіка Бурятія - входить в Рос. Федерацію. Пл. 351,3 тис. км2. Нас. 1,04 млн. чол. (1989). Столиця - Улан-Уде. У 1989 на 1000 чол. населення у віці 15 років і старше доводилося 819 чол. з висш. і середньою (повним і неповним) освітою (в 1979 - 711 чол.). У галузях економіки зайняте св. 207,6 тис. фахівців, в т. ч. св. 79 тис. з вищим і ок. 128,5 тис. зі ср. спец. освітою. Перші школи, в к-рих навчалися буряти, відкриті в 18 в.: Мунгальская при Вознесенськом монастирі в Іркутське (1725; готувала перекладачів з монгольського на русявий. яз.), головне і мале нар. уч-ща в Іркутське (1789), мале нар. МОЛОЖАВИЙ Степан Степанович - [6(18).10.1879, містечко Хомськ, нині в Дрогичинськом р-не Брестської обл., - 2.11.1936, Москва], педагог і педолог, один з ведучих представників социоге-нетич. напряму в педологии. Закінчив Варшавський ун-т (1904). Науч. і пед. діяльність М. проходила в АКБ і 2-м МГУ. Пед. концепція М. засновувалася на визнанні вирішальної ролі середи, навколишньої дитину, в становленні його особистості. Соціальне і психич. розвиток, згідно М., здійснюється в процесі "пристосування" дитини до багатоманітних умов середи. Відповідно гл. пед. задачею М. вважав організацію умов життя дитини т. о., щоб вони. ПІОНЕРСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ - - в Росії самодіяльна організація дітей і підлітків 10-15 років. Датою народження П.о. вважається 19 травня 1922. Н.К. Крупська і інші керівники Радянської держави бачили в П.о. форму виховання нової людини. Піонери брали участь в ліквідації неписьменності, безпритульності і інш. Один з ідеологів скаутизма І.Н. Жуков прагнув втілити в П.о. позитивні сторони скаутского руху. Саме він запропонував назвати дитячу організацію піонерським, ввести девіз "Будь готовий!, "розвивати ігрові форми виховальної роботи з дітьми і пр. П.о. запозичала з скаутизма організацію по загонах, інститут вожатих, збори. СОКОЛІВ Іван Іванович - [4(16).И.1874, Москва, - 11.4.1967, там же], педагог, физик-методист, д-р пед. наук (1951), проф. (1935), один з творців отеч. методики викладання фізики. Закінчив физ. ф-т Моськ. ун-та (канд. ун-та, 1897). На формування науч. поглядів С. особливий вплив надав Н. А. Умов. Викладацьку діяльність початків в мийок, приватної гімназії і у 2-м кадетському корпусі. У 1897 - 1917 викладав в реальному уч-ще Фідлера, потім - в разл. середніх і вищих уч. закладах. Брав участь в роботі з'їздів викладачів точних наук, мийок, викладачів фізики; в 1899 секр. Оргкомітету 1-го з'їзду викладачів.
Кожна вагома структурна частина курсової "Поезія бароко на західноукраїнських землях" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Голеніщев Володимир Семенович - Голеніщев, Володимир Семенович - відомий єгиптолог. Народився в 1856 р., вчився в Петербургськом університеті. Багато подорожував по Європі і по Єгипту, де йому вдалося зробити немало цінних відкриттів і придбань. Складається охоронцем єгипетського залу Ермітажа. Його славнозвісні збори єгипетських і інших східних древностей (до 6000 предметів) в 1910 р. поступили в Московський Музей витончених мистецтв Олександра III. Головні вчені труди його: "Die Metternichstelle zum ersten Male herausgegeben" (Лейпциг, 1877); "Sur un ancient conte Egyptien", в "Verhandlungen d. V. Internat. ВИРА - система грошових штрафів на користь князя за карні правопорушення; відкуп, "ціна крові". В. прийшла на зміну кревної помсти. Сам механізм збору В. описаний в "Російській правді". Наприклад, якщо на території общини знайдений труп ("голова") "княжого чоловіка" або "людина" (байдуже, різниця в сумі штрафу). Вбивця ("головник") повинен бути знайдений силами цієї верви. Якщо вбивця не знайдений, В. платить вервь. Це "дика вира": її не платить вбивця. З тим, щоб пошуки винного общиною продовжувалися, "дика вира". Цейдлер Михайло Іванович - Цейдлер (Михайло Іванович, 1816 - 1892) - художник, генерал-лейтенант, син попереднього; вчився в школі гвардійських подпрапорщиков і юнкерів; служив в лейб-гвардії Гродненськом гусарському полицю; брав участь у військових діях на Кавказі; був нижегородским поліцаймейстером, пізніше служив в Північно-Західному краї (1869 - 1885). Прагнення до художніх занять у нього з'явилося ще в 1835 р., коли їм були виліплені статуетки сліпого убогого і старенька, яка набула деяку популярності. У 1844 р. Ц., знаходячись в Санкт-Петербурге, відвідував майстерні кращих художників. У цей час він вивчав у професора І.П.
У вступі курсової "Поезія бароко на західноукраїнських землях" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Вишнеградський Іван Олексійович - (1831-1895 рр.) - вчений, підприємець, міністр фінансів в 1888-1892 рр. З сім'ї священика. Закінчив фізико-математичний факультет Головного педінституту в Петербурге. Магістр математичних наук (1854 р.). Викладав математику і механіку у 2-м Петербургськом кадетському корпусі, Михайлівській артилерійській академії. У 1858 р. був відряджений військовим відомством для огляду військових заводів у Києві, Брянське, потім в Німеччині, Бельгії, Франції, Великобританії. З 1859 р. член тимчасового артилерійського комітету, на якого покладена задача по переозброєнню армії. У 1867-1878 рр. поєднував.

Гатагу (він же Гатагогу, Хатух) Карабеч - (Хаирбеч, Карбеч) Хадж-Салимович (1842-не пізнє 1898), поручик міліції (25.03.1879), бжедуг ("хамишеевского племені"). У службі з 13.07.1858 "в 10-й дивізії 4-го армійського корпусу піхотному Його імператорської вищості Великого князя Олексія Олександровича полицю" (в м. Екатерінбурге). "Внаслідок повернення аманатів бжедуховского народу на батьківщину по найВищому велінню звільнений з полку 3 березня 1860 р.". "За відмінність нагороджений званням юнкер 14.10.1862 м.". "За відмінність" нагороджений відзнакою Військового ордена 4-й міри під № 452. ТЕОРІЇ ВЛАДИ - безліч підходів до визначення суті влади можна умовно розділити на атрибутивно-субстанциональні і реляційні. Атрібутівно-субстанциональние концепції трактують влада як атрибут або як самодостаточний "предмет" або "річ". У руслі цього підходу можна говорити про потенційно-вольові, інструментально-силові і структурно-функціональні концепції влади. Потенційно-вольові концепції визначають владу як здатність або можливість політичного суб'єкта здійснювати (нав'язувати) свою волю (І.Фіхте, Г.Гегель, К.Маркс, А.Шопенгауер, М.Вебер). У інструментально-силових концепціях влада ототожнюється з.
Список літератури курсової "Поезія бароко на західноукраїнських землях" - більше 20 джерел. БАСТРИКИН Олександр Іванович - (р. 27.08.1953) Перший заступник Генерального прокурора - голова Слідчого комітету при Генеральній прокуратурі РФ з 22.06.2007 м., староста студентської групи на юридичному факультеті БРЕШУ, в якій вчився В. В. Путін. Народився в м. Пськове. Освіту отримав на юридичному факультеті Ленінградського державного університету (1975). Доктор юридичних наук (1987), професор. Тема дисертації "Проблеми взаємодії норм внутрішньодержавного і міжнародного права в сфері карного судочинства". У університеті вчився в одній студентській групі з В. В. Путіним, був на четвертому курсі старостою цієї. Росія, 1881. Замах на Олександра II - Восени 1880 народовольци розвернули підготовку чергового, і як виявилося, останнього замаху на царя. С. Л. Перовська, І. І. Гріневіцкий, А. В. Тирков, П. В. Тичинін, Е. Н. Оловенникова, Е. М. Сидоренко, Н. І. Рисаків спостерігали за пересуванням царя. Динамітна майстерня знаходилася на Обвідному каналі, де технічна група в складі Кибальчича, Ісаєва, Грачевського, Суханова займалася виготовленням вибухівки. Були запропоновані 2 варіанти замаху: вибух міни і використання метальних снарядів. На Малій Садовій, № 8 з підвалу орендованої лавки був проритий підкоп під вулицю. Брали участь:.

ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ - неповторна своєрідність якого-небудь явища, окремої істоти, людини. У самому загальному плані індивідуальність є особливе, що характеризує дану одиничність в її якостях, відмінностях; протиставляється типовому як загальному, властивому всім елементам даного класу або значній частині їх. Ідея індивідуальності в античній філософії була пов'язана передусім з розробкою інш. атомистами Левкиппом і Демокрітом поняття атома, або індивіда. Починаючи з епохи Відродження, ідея індивідуальності окремої людини в протилежність традиційним суспільним зв'язкам і встановленням стає початковою точкою.
Посилання в тексті роботи "Поезія бароко на західноукраїнських землях" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. НАУКОВА КАРТИНА СВІТУ - сукупність загальних представлень науки певного історичного періоду про фундаментальні закони будови і розвитку об'єктивної реальності; підсистема мета-наукового знання, що є одним з найважливіших елементів основ науки (нарівні з її філософськими і соціальними основами). Являє собою безліч фундаментальних онтологічних затверджень науки певного періоду. Наприклад, основу класичного природознавства складав погляд на мир як на безліч матеріальних об'єктів, взаємодіючих між собою відповідно до деякої безлічі законів. Наукова картина світу створюється двома основними способами: 1) узагальнення. ИЛЬИН Іван Олександрович - (рід. 16 березня 1882, Москва - розум. 21 дек. 1954, Цюріх) - русявий. мислитель, релігійний філософ, теоретик держави і права, представник русявий. неогегельянства. У своєму найбільш значному труді об Гегеле "Філософія Гегеля як вчення про конкретності Бога і людини" (т. 1 - 2, 1918) висуває власний змістовний метафізичний світогляд, вважаючи, що для розумного поняття і розкриття релігійного досвіду необхідно підпорядкувати і "пронизати собою" ірраціональну стихію емпіричного світу. Подальші філософські роботи Ільіна ( "Релігійне значення філософії", 1925; "Аксіоми релігійного досвіду", т. 1 - 2. ВІЙСЬКОВИЙ НЕВРОЗ - (WAR NEUROSIS) Травматичний невроз, пов'язаний з переживаннями під час війни. Симптоматика невротичних станів цього типу схоже з такою при травматичному неврозі - самоотчужденность, соціальна самотність, дратівливість, сновидіння, що повторюються і раптово виникаючі образи, відтворююча пережиті події, виражена тривога. Основним каталізатором (або стрессором) звичайно виступає смертельна небезпека. Подібні переживання типові для учасника бою - індивід виявляється в ситуації, коли порятунок і виживання представляються йому малоймовірними. Інші виявляються свідками раптової.

ТЕОРІЇ КОЛІРНОГО ЗОРУ - (англ. theories of color vision). Безліч різноманітних Т. ц. з. характеризуються 3 видами. 1. Трехкомпонентні теорії. Основоположною є теорія Юнга-Гельмгольца, що пояснює цветоощущение (аналогічно з аддитивий змішенням) як результат комбінації збуджень 3 рецепторних приймачів світлового випромінювання в сітчатці ока, кожний з яких має свій максимум збудження в короткохвильовій (синьої), середньохвильовій (зеленої) і довгохвильовій (червоної) частинах спектра. Прогнози цієї теорії блискуче підтвердилися тонкими нейрофизиологическими дослідженнями будови сітчатки тварин і людини в середині. ПРИСТЛИ - (Priestley) Джозеф (1733-1804) - англійський філософ, дослідник, психолог і суспільний діяч. Чл. Лондонського королівського суспільства (1767), чл. Парижской академії наук (1772), поч. чл. Петербургской АН (1780).Учился в духовній академії, після чого став священиком. Відстоював ідеї віротерпимість, виступав проти англійського колоніального панування в період війни за незалежність в Північній Америці (1775-1783). Вітав Велику Французьку революцію. Внаслідок переслідування вимушений був емігрувати в США (1794). Під впливом ідей французьких просвітників відкидав вчення про дух як особливу. ВАГІТНІСТЬ - фізіологічний процес, що протікає в організмі жінки з моменту запліднення яйцеклетки до родів. Нормально протікаюча Б. триває від 266 до 294 днів (в середньому 280 днів, т. е. 40 тижнів, вважаючи від першого дня останньої менструації). Би., дриваючий 37-42 тижні, вважається нормальною. Діти, що народилися раніше 37 тижнів Би., вважаються недонесеними, а після 42 тижнів - перенесеними. Під впливом нових умов, виникаючих при розвитку плоду, в організмі вагітної жінки з'являються численні складні зміни: припиняються менструації, набухають грудні залози, напружуються і темніють соски, у багатьох. Гуманні відносини - (в дитячому віці) [лати. humanus - людський, людяний, людинолюбний] - 1) форма межличностних відносин, заснованих на принципах гуманності; 2) сукупність гармонійних відносин суб'єкта з миром, іншими людьми і з самим собою. Закономірності і феноменологія розвитку Г. про. до іншої людини як до цінності з'явилися предметом вивчення в концепції деятельностного опосередкування, де показано, що Г. про. не можуть бути зведені до явищ альтруїзму, емпатии і так наз. "Допомагаючої поведінки". У онтогенезе Г. про. формуються в процесі спільної діяльності дітей з дорослим і однолітком і залежать від.