На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Поведінкові бар'єри спілкування

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Проблеми поведінкових бар'єрів спілкування ... 6
1.1. Поведінкові бар'єри та їх виникнення ... 6
1.2. Емоційні бар'єри ... 12
1.3. Суб'єктивні бар'єри спілкування ... 15
1.4. Бар'єри процесу спілкування ... 18
1.5. Соціальні та соціально-психологічні бар'єри ... 19
1.6. Організаційно-психологічні бар'єри ... 21
Розділ 2. Емпіричне вивчення соціально-психологічних бар'єрів спілкування ... 25
2.1. Опис методики дослідження ... 25
2.2. Аналіз результатів дослідження ... 33
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Поведінкові бар'єри спілкування" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Поведінкові бар'єри спілкування"

Курсова робота "Поведінкові бар'єри спілкування" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Поведінкові бар'єри спілкування", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Поведінкові бар'єри спілкування" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Поведінкові бар'єри спілкування" і призначений виключно для пошукових систем.

ПЕДАГОГІКА - (греч. paidagogike teachne, букв. - "детоводческое" майстерність, від pais, рід. відмінок від paidos - дитя, дитина, і ago - веду), галузь науки, що розкриває суть, закономірності освіти, роль образоват. процесів в розвитку особистості, розробляючої практич. шляхи і способи підвищення їх результативності. У трактуванні П. як науки серед фахівців немає єдності. Термін "П." прийнятий гл. обр. в немецкоязичних, франкоязичних, скандінавських і вост. країнах. У англомовній традиції цей термін практично не використовується; замість нього вживається "наука (або науки) про. ЖУРАКОВСКИЙ Геннадій Євгенійович - [23.8(4.9). 1894, Москва, - 10.3.1955, там же], історик педагогіки, ч.-до. АПН РСФСР (1945), д-р пед. наук, проф. (1940). Закінчив Київський ун-т (1919). У 1918 - 20 керував відділом подітий. будинків Губсоцвоса (Київ), в 1919 - 23 зав. подітий. будинком, викладав віри. школі, в 1924 - 34 вів науч. діяльність у вузах Києва. З 1934 в Москві, співробітничав в Центр. будинку худож. виховання дітей, ЦНИИ педагогіки при ВКИПе (1935- 1937), викладав в МОПИ (1937 - 41; 1948 - 54) і МГПИ ім. Потемкина (1941 - 48), зав. відділом заруб. педагогіки НДІ теорії і історії педагогіки (1945 - 48). У 2-й. Методика фізичного виховання педагогічно запущених учнів характеризується наступними особливостями - - важливим етапом профілактичної роботи потрібно вважати залучення учнів в спортивну діяльність, при цьому необхідно враховувати мотиви приходу в секцію, негативні схильності, позитивні якості, на які потрібно спиратися у виховальній роботі; - учбовий процес повинен характеризуватися тривалістю (рік, два і т.д.), безперервністю (круглогодично), систематичністю (3-4 рази в тиждень). Заняття потрібно провести в зручний для учнів час; - учбово-тренувальний процес повинен мати оздоровче-профілактичну спрямованість; - кошти і методи фізичного виховання повинні бути адекватні особовим. Менталітет - (лати. - образ думок) - це ті духовно-етичні і культурні цінності, які складають основу мировидения і світорозуміння окремої людини або співтовариства, в свою чергу, що визначають їх поведінку. Менталітет визначають як образ почуттів і думок, манливих за собою певні дії. Ця складна духовно-інтелектуальна освіта, що складається віками, тисячоліттями як историко-генетична пам'ять людини і народу загалом. Тільки через менталітет можна зрозуміти, чому в схожих ситуаціях різні народи (і люди) поводяться по-різному. Менталітет "по кирпичику" складається під впливом культури.
Кожна вагома структурна частина курсової "Поведінкові бар'єри спілкування" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ОЗЕРЯНСКАЯ, чудотворна ікона - Знаходилася в Преображенськом Куряжськом монастирі. З'явилася в до. XVI ст. на місці, званому Озерянкой, віддаленому від Харкова в 35-ти верстах на південний схід, де згодом влаштована була і пустель, званої Озерянської. Під час татарських набігів на Україну один селянин із з. Озерянки вийшов літом косити траву на лугу; раптом під ударом коси почувся людський стогін. Косец нахилився і побачив ікону Божієй Матері і перед нею свічку, що горить. Ікона була написана на полотні і від удару коси розрізалася на дві половини. Селянин взяв обидві ці половини ікони зі свечою, приніс додому і поставив біля. Петров Іван (лічильник) - Петров (Іван) - російський феноменальний лічильник. Народився в 1823 році в селянській кріпосній сім'ї в Костромської губернії. У ранньому віці, не уміючи ні читати, ні писати, він вражав навколишніх своїми здібностями до рахунку і рішення задач. У віці 11 років піддадуть грунтовному дослідженню в загальній присутності поради костромской гімназії. Запропоновані йому 12 задач були вирішені ним, при невмінні читати і писати і при повній відсутності яких би те не було відомостей про уживану систему числення, в годину і 17 хвилин, вважаючи і час для пропозиції задач. У серпні того ж року П. був піддадуть. Генріх VIII - Генріх VIII (Henry VIII) (1491-1547), король Англії (1509-47). Другий син англ, короля Генріха VII і Єлизавети Йоркської. Успадкував трон у віці 18 років і ознаменував початок свого правління стратою двох финанс. радників прежн. короля Генріха VII - Дадлі і Емпсона. З 1513 по 1529 рр. вів дозвільне життя правителів епохи Ренесансу, віддаючи перевагу полюванню і танцям і доручивши займатися гос. справами Томасу Уолси. Оскільки його дружина, Катерина Арагонська, не могла народити спадкоємця, з 1525 р. намагався розлучитися з нею. Відмова папи римського розірвати брак послужив причиною розриву.
У вступі курсової "Поведінкові бар'єри спілкування" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. "МИСТЕЦТВО ДЛЯ МИСТЕЦТВА" - ("чисте мистецтво"), естетична концепція 19 - нач. 20 в., що затверджує самоцельность і самодостаточность художньої творчості, незалежність мистецтва від політики, ідеології і злободенних суспільних проблем, що проголошує вищою метою мистецтва створення краси, а не моральну або суспільну проповідь. Концепція "мистецтво для мистецтва" існувала переважно в поезії і художній критиці. Часто вона була реакцією на підвищений "утилітаризм" окремих шкіл і напрямів, як це було в Росії в сірок. 19 в. при пануванні "цивільної" поезії і "реальної" критики (Н.

Василь Олександрович (князь новгородский) - Василь Олександрович - старший з сини Олександра Ярославича Невського, князь новгородский. Згадується в літописах з 1245 р. У 1253 р. литовці зробили набіг на Новгородськую землю. Василь з новгородцами наздогнав їх поблизу Торопца, добив їх і відняв у них повний. У великому князівстві в цей час йшла глуха боротьба між братами Ярославичамі, і в самому Новгороде утворилися дві партії, великих і менших; перша стояла на стороні великого князя Олександра Ярославича. Партія менших, очевидно, взяла верх; новгородци, прогнавши Василя, запросили до себе Ярослава Ярославича Тверського. Василь засів в. ПАЛЬЧИНСКИЙ Петро Іоакимович (Акимович) - (1875-1929). Близький до анархістів, прихильник П.А. Кропоткина, в 1920-х брав участь в Кропоткинськом комітеті. Доводився рідним племінником славнозвісному народнику Н.В. Чайковському, а в роду його дружини були брати-декабристи Бобрищеви-Пушкини. Інженер. Закінчив в 1900 Гірський інститут, працював керуючим каменноугольними рудниками Головінського товариства Черемховського району в Іркутської губернії і був акціонером ряду російських гірничопромислових фірм. У 1903 році був вибраний членом Російського Технічного Общества.Участник першої російської революції в Сибірі. За роботу в.
Список літератури курсової "Поведінкові бар'єри спілкування" - більше 20 джерел. Савіцкий Петро Миколайович - (1895, Чернігів - 1968, Прага), історик, економіст, географ і філософ, один з фундаторів євразійського руху і його головний ідеолог. Народився в родовому маєтку Савіщево Чернігівської губернії. Після закінчення економічного факультету Петроградського політехнічного інституту і захисту магістерської дисертації служив в російському посольстві в Норвегії. У роки громадянської війни без коливань виступив на стороні білого руху, служив в штабі головнокомандуючого російської Армії в Криму генерала Врангеля. Знаходячись в еміграції в Болгарії, був технічним редактором відновленого журналу. Робочий клас - частина трудящих, безпосередньо зайнята в сфері матеріального жизнеобеспечивающего виробництва, основна продуктивна сила суспільства. Пролетаріат частина робочого класу, позбавлена власності і вимушена для того, щоб жити, продавати свій труд (при капіталізмі). Робочий клас при соціалізмі - клас трудівників соціалістичних підприємств, що займає ведуче положення в суспільстві. Особливістю робочого класу Росії є його зростання за рахунок селянства. Вихід селян з села в місто почався в 1861 році після скасування кріпацтва, що було пов'язано з важким положенням селян в селі. Велика частина селян до революції.

ДІЯЛЬНІСТЬ - структурно і операционально-організована активність будь-яких систем для досягнення певної мети. Така активність характерна для живих (органічних) систем, але передусім для людини і різного роду соціальних систем. Структура будь-якої діяльності складається з чотирьох основних компонентів: предмет, кошти, мета і результат, які органічно взаємопов'язані між собою в рамках певного виду діяльності. Головне призначення і значення взаємозв'язку - забезпечення ефективного характеру здійснюваної діяльності. Ефективність - вищий критерій оцінки діяльності. Ефективність включає в себе такі параметри:.
Посилання в тексті роботи "Поведінкові бар'єри спілкування" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЕТИКА - філософська дисципліна, що бере свій початок ще в античності. Первинна етика як філософія моралі і моральності є заслугою Сократа, Платона, Арістотеля, Конфуция, хоч етичні проблеми хвилювали і більш ранніх мислителів. Своєю назвою (від греч.: "етос" - вдача, звичай) вона зобов'язана Арістотелю, який етикою назвав вчення про доброчесність, а означає про моральність, і написав перші великі теоретичні роботи: "Никомахова етика", "Евдемова етика", "Велика етика". Етика як теорія моралі (моральність) ставить своєю задачею теоретично дослідити це явище соціальною життя, зробити спроби. ЯКІСТЬ і КІЛЬКІСТЬ - філософські категорії, що відображають важливі сторони дійсності. Якість - система істотних, найбільш важливих властивостей об'єкта, що відрізняють його від інших об'єктів. Так, найважливіші властивості живих істот - це обмін речовин, здібність до зростання і розмноження; людини - наявність свідомості і здібність до суспільно корисного виду діяльності. Якістю в філософському значенні володіють не тільки предмети людської діяльності, але і будь-який об'єкт в світі. Якість виявляє себе при зіставленні одного об'єкта з іншими. Нарівні з основним, сущностним якістю у об'єкта можуть бути і. УСПІШНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ - характеристика діяльності, що включає в себе продуктивність труда, якість продукції, швидкість, безпомилковість трудових дій і інш. При оцінці У. д. потрібно враховувати також фізіологічні витрати, які необхідні для рішення професійної задачі. У. д. тісно пов'язана з інтелектуальною, мотивационной і емоційно-вольовою сферою особистості, вона залежить також від індивідуальних психофізіологічних якостей. Підбір критеріїв У. д. здійснюється на основі її вивчення і подальшого психофізіологічного аналізу. У загальному випадку виділяються два вигляду оцінних критеріїв - прямі і непрямі. За допомогою.

ГРОФ - (Grof) Станіслав (р. 1931) -чесько-американський психолог і психіатр, фахівець в області клінічної психології і психотерапії. Д-р медицини. Професійну кар'єру початків в Празі (Карлов ун-т, 1956) з дослідження зв'язку між дією різних психоделиков і симптоматологией шизофренії. Після переходу в НДІ психіатрії початків систематичне вивчення діагностичних і терапевтичних можливостей серії ЛСД -сеансів в рамках психоаналитически орієнтованої терапії. З 1967 р. продовжував дослідження ефективності ЛСД-психотерапії в США. Перейшов до психоделической терапії (термін X. Осмонда), в якій замість. БРЕЙЕР - (Breuer) Іосиф (1842-1925) -австрійський лікар і психолог. Чл.-кор. Венской академії наук (1894). Вчитель, друг, колега і співавтор 3. Фрейд. Був учнем Е. Герінга. З 1868 р. працював приват-доцентом. У 1871 р. зайнявся приватною лікарською практикою. Як практикуючий лікар і дослідник займався різними проблемами анатомії і фізіології, втом числі питаннями дихання, почуття рівноваги і інш. Описав рефлекс регуляции дихання з участю блукаючого нерва. Виявив, досліджував і визначив роль полукружних каналів. Вивчав і лікував різні психонервні захворювання. Використав техніку гіпнозу. ТОН ГОЛОСУ - En.: Voice tone Тон голосу в гіпнозі дуже важливий, і це тим більше вірне, що він погано піддається аналізу. 1. У тому, що стосується оператора: в традиційному гіпнозі голос частіше звучить важливо, урочисто і переконливо. У новому гіпнозі голос звучить трохи штучно, щоб підкреслити різницю між звичайним і гіпнотичним станом. По мірі продовження сеансу мова оператора, синхронно з диханням пацієнта, стає повільніше; передбачається, що психічна діяльність пацієнта при цьому також сповільнюється. Тон голосу іноді служить для виділення деяких слів або виразів (контекстуальное навіювання, паузи). Тон. МЕХАНІЗМ ЗАХИСНИЙ - (механізм захисту) - зв'язані з Я автоматичні несвідомі механізми, що забезпечують захист психічний особистості. Згідно З. Фрейду, до них відносяться: сублімація, заміщення, витиснення, регресія, проекція, раціоналізація, освіта реактивна, ідентифікація і фіксація поведінки (-> поведінка: фіксація). Згідно А. Фрейд, сюди відносяться також наступні механізми, прийняті більшістю теоретиків і практиків як природне доповнення концепції Фрейд: ізоляція, компроміс, заперечення реальності, зміщення, знищення і формування реакції. Механізми захисні забезпечують індивідуальний підхід до вирішення.