Поведінкові бар'єри спілкування

(курсова робота з психології)

Вступ.....3
Розділ 1. Проблеми поведінкових бар'єрів спілкування.....6
1.1. Поведінкові бар'єри та їх виникнення.....6
1.2. Емоційні бар'єри.....12
1.3. Суб'єктивні бар'єри спілкування.....15
1.4. Бар'єри процесу спілкування.....18
1.5. Соціальні та соціально-психологічні бар'єри.....19
1.6. Організаційно-психологічні бар'єри.....21
Розділ 2. Емпіричне вивчення соціально-психологічних бар'єрів спілкування.....25
2.1. Опис методики дослідження.....25
2.2. Аналіз результатів дослідження.....33
Висновки.....39
Література.....41

Для придбання курсової роботи "Поведінкові бар'єри спілкування" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Поведінкові бар'єри спілкування"

Курсова робота "Поведінкові бар'єри спілкування" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Поведінкові бар'єри спілкування", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Поведінкові бар'єри спілкування" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Поведінкові бар'єри спілкування" і призначений виключно для пошукових систем.

ПЕДАГОГІКА - (греч. paidagogike teachne, букв. - "детоводческое" майстерність, від pais, рід. відмінок від paidos - дитя, дитина, і ago - веду), галузь науки, що розкриває суть, закономірності освіти, роль образоват. процесів в розвитку особистості, розробляючої практич. шляхи і способи підвищення їх результативності. У трактуванні П. як науки серед фахівців немає єдності. Термін "П." прийнятий гл. обр. в немецкоязичних, франкоязичних, скандінавських і вост. країнах. У англомовній традиції цей термін практично не використовується; замість нього вживається "наука (або науки) про. ЖУРАКОВСКИЙ Геннадій Євгенійович - [23.8(4.9). 1894, Москва, - 10.3.1955, там же], історик педагогіки, ч.-до. АПН РСФСР (1945), д-р пед. наук, проф. (1940). Закінчив Київський ун-т (1919). У 1918 - 20 керував відділом подітий. будинків Губсоцвоса (Київ), в 1919 - 23 зав. подітий. будинком, викладав віри. школі, в 1924 - 34 вів науч. діяльність у вузах Києва. З 1934 в Москві, співробітничав в Центр. будинку худож. виховання дітей, ЦНИИ педагогіки при ВКИПе (1935- 1937), викладав в МОПИ (1937 - 41; 1948 - 54) і МГПИ ім. Потемкина (1941 - 48), зав. відділом заруб. педагогіки НДІ теорії і історії педагогіки (1945 - 48). У 2-й. Методика фізичного виховання педагогічно запущених учнів характеризується наступними особливостями - - важливим етапом профілактичної роботи потрібно вважати залучення учнів в спортивну діяльність, при цьому необхідно враховувати мотиви приходу в секцію, негативні схильності, позитивні якості, на які потрібно спиратися у виховальній роботі; - учбовий процес повинен характеризуватися тривалістю (рік, два і т.д.), безперервністю (круглогодично), систематичністю (3-4 рази в тиждень). Заняття потрібно провести в зручний для учнів час; - учбово-тренувальний процес повинен мати оздоровче-профілактичну спрямованість; - кошти і методи фізичного виховання повинні бути адекватні особовим. Менталітет - (лати. - образ думок) - це ті духовно-етичні і культурні цінності, які складають основу мировидения і світорозуміння окремої людини або співтовариства, в свою чергу, що визначають їх поведінку. Менталітет визначають як образ почуттів і думок, манливих за собою певні дії. Ця складна духовно-інтелектуальна освіта, що складається віками, тисячоліттями як историко-генетична пам'ять людини і народу загалом. Тільки через менталітет можна зрозуміти, чому в схожих ситуаціях різні народи (і люди) поводяться по-різному. Менталітет "по кирпичику" складається під впливом культури.
Кожна вагома структурна частина курсової "Поведінкові бар'єри спілкування" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ОЗЕРЯНСКАЯ, чудотворна ікона - Знаходилася в Преображенськом Куряжськом монастирі. З'явилася в до. XVI ст. на місці, званому Озерянкой, віддаленому від Харкова в 35-ти верстах на південний схід, де згодом влаштована була і пустель, званої Озерянської. Під час татарських набігів на Україну один селянин із з. Озерянки вийшов літом косити траву на лугу; раптом під ударом коси почувся людський стогін. Косец нахилився і побачив ікону Божієй Матері і перед нею свічку, що горить. Ікона була написана на полотні і від удару коси розрізалася на дві половини. Селянин взяв обидві ці половини ікони зі свечою, приніс додому і поставив біля. Петров Іван (лічильник) - Петров (Іван) - російський феноменальний лічильник. Народився в 1823 році в селянській кріпосній сім'ї в Костромської губернії. У ранньому віці, не уміючи ні читати, ні писати, він вражав навколишніх своїми здібностями до рахунку і рішення задач. У віці 11 років піддадуть грунтовному дослідженню в загальній присутності поради костромской гімназії. Запропоновані йому 12 задач були вирішені ним, при невмінні читати і писати і при повній відсутності яких би те не було відомостей про уживану систему числення, в годину і 17 хвилин, вважаючи і час для пропозиції задач. У серпні того ж року П. був піддадуть. Генріх VIII - Генріх VIII (Henry VIII) (1491-1547), король Англії (1509-47). Другий син англ, короля Генріха VII і Єлизавети Йоркської. Успадкував трон у віці 18 років і ознаменував початок свого правління стратою двох финанс. радників прежн. короля Генріха VII - Дадлі і Емпсона. З 1513 по 1529 рр. вів дозвільне життя правителів епохи Ренесансу, віддаючи перевагу полюванню і танцям і доручивши займатися гос. справами Томасу Уолси. Оскільки його дружина, Катерина Арагонська, не могла народити спадкоємця, з 1525 р. намагався розлучитися з нею. Відмова папи римського розірвати брак послужив причиною розриву.
У вступі курсової "Поведінкові бар'єри спілкування" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. "МИСТЕЦТВО ДЛЯ МИСТЕЦТВА" - ("чисте мистецтво"), естетична концепція 19 - нач. 20 в., що затверджує самоцельность і самодостаточность художньої творчості, незалежність мистецтва від політики, ідеології і злободенних суспільних проблем, що проголошує вищою метою мистецтва створення краси, а не моральну або суспільну проповідь. Концепція "мистецтво для мистецтва" існувала переважно в поезії і художній критиці. Часто вона була реакцією на підвищений "утилітаризм" окремих шкіл і напрямів, як це було в Росії в сірок. 19 в. при пануванні "цивільної" поезії і "реальної" критики (Н.

Василь Олександрович (князь новгородский) - Василь Олександрович - старший з сини Олександра Ярославича Невського, князь новгородский. Згадується в літописах з 1245 р. У 1253 р. литовці зробили набіг на Новгородськую землю. Василь з новгородцами наздогнав їх поблизу Торопца, добив їх і відняв у них повний. У великому князівстві в цей час йшла глуха боротьба між братами Ярославичамі, і в самому Новгороде утворилися дві партії, великих і менших; перша стояла на стороні великого князя Олександра Ярославича. Партія менших, очевидно, взяла верх; новгородци, прогнавши Василя, запросили до себе Ярослава Ярославича Тверського. Василь засів в. ПАЛЬЧИНСКИЙ Петро Іоакимович (Акимович) - (1875-1929). Близький до анархістів, прихильник П.А. Кропоткина, в 1920-х брав участь в Кропоткинськом комітеті. Доводився рідним племінником славнозвісному народнику Н.В. Чайковському, а в роду його дружини були брати-декабристи Бобрищеви-Пушкини. Інженер. Закінчив в 1900 Гірський інститут, працював керуючим каменноугольними рудниками Головінського товариства Черемховського району в Іркутської губернії і був акціонером ряду російських гірничопромислових фірм. У 1903 році був вибраний членом Російського Технічного Общества.Участник першої російської революції в Сибірі. За роботу в.
Список літератури курсової "Поведінкові бар'єри спілкування" - більше 20 джерел. Савіцкий Петро Миколайович - (1895, Чернігів - 1968, Прага), історик, економіст, географ і філософ, один з фундаторів євразійського руху і його головний ідеолог. Народився в родовому маєтку Савіщево Чернігівської губернії. Після закінчення економічного факультету Петроградського політехнічного інституту і захисту магістерської дисертації служив в російському посольстві в Норвегії. У роки громадянської війни без коливань виступив на стороні білого руху, служив в штабі головнокомандуючого російської Армії в Криму генерала Врангеля. Знаходячись в еміграції в Болгарії, був технічним редактором відновленого журналу. Робочий клас - частина трудящих, безпосередньо зайнята в сфері матеріального жизнеобеспечивающего виробництва, основна продуктивна сила суспільства. Пролетаріат частина робочого класу, позбавлена власності і вимушена для того, щоб жити, продавати свій труд (при капіталізмі). Робочий клас при соціалізмі - клас трудівників соціалістичних підприємств, що займає ведуче положення в суспільстві. Особливістю робочого класу Росії є його зростання за рахунок селянства. Вихід селян з села в місто почався в 1861 році після скасування кріпацтва, що було пов'язано з важким положенням селян в селі. Велика частина селян до революції.

ДІЯЛЬНІСТЬ - структурно і операционально-організована активність будь-яких систем для досягнення певної мети. Така активність характерна для живих (органічних) систем, але передусім для людини і різного роду соціальних систем. Структура будь-якої діяльності складається з чотирьох основних компонентів: предмет, кошти, мета і результат, які органічно взаємопов'язані між собою в рамках певного виду діяльності. Головне призначення і значення взаємозв'язку - забезпечення ефективного характеру здійснюваної діяльності. Ефективність - вищий критерій оцінки діяльності. Ефективність включає в себе такі параметри:.
Посилання в тексті роботи "Поведінкові бар'єри спілкування" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЕТИКА - філософська дисципліна, що бере свій початок ще в античності. Первинна етика як філософія моралі і моральності є заслугою Сократа, Платона, Арістотеля, Конфуция, хоч етичні проблеми хвилювали і більш ранніх мислителів. Своєю назвою (від греч.: "етос" - вдача, звичай) вона зобов'язана Арістотелю, який етикою назвав вчення про доброчесність, а означає про моральність, і написав перші великі теоретичні роботи: "Никомахова етика", "Евдемова етика", "Велика етика". Етика як теорія моралі (моральність) ставить своєю задачею теоретично дослідити це явище соціальною життя, зробити спроби. ЯКІСТЬ і КІЛЬКІСТЬ - філософські категорії, що відображають важливі сторони дійсності. Якість - система істотних, найбільш важливих властивостей об'єкта, що відрізняють його від інших об'єктів. Так, найважливіші властивості живих істот - це обмін речовин, здібність до зростання і розмноження; людини - наявність свідомості і здібність до суспільно корисного виду діяльності. Якістю в філософському значенні володіють не тільки предмети людської діяльності, але і будь-який об'єкт в світі. Якість виявляє себе при зіставленні одного об'єкта з іншими. Нарівні з основним, сущностним якістю у об'єкта можуть бути і. УСПІШНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ - характеристика діяльності, що включає в себе продуктивність труда, якість продукції, швидкість, безпомилковість трудових дій і інш. При оцінці У. д. потрібно враховувати також фізіологічні витрати, які необхідні для рішення професійної задачі. У. д. тісно пов'язана з інтелектуальною, мотивационной і емоційно-вольовою сферою особистості, вона залежить також від індивідуальних психофізіологічних якостей. Підбір критеріїв У. д. здійснюється на основі її вивчення і подальшого психофізіологічного аналізу. У загальному випадку виділяються два вигляду оцінних критеріїв - прямі і непрямі. За допомогою.

ГРОФ - (Grof) Станіслав (р. 1931) -чесько-американський психолог і психіатр, фахівець в області клінічної психології і психотерапії. Д-р медицини. Професійну кар'єру початків в Празі (Карлов ун-т, 1956) з дослідження зв'язку між дією різних психоделиков і симптоматологией шизофренії. Після переходу в НДІ психіатрії початків систематичне вивчення діагностичних і терапевтичних можливостей серії ЛСД -сеансів в рамках психоаналитически орієнтованої терапії. З 1967 р. продовжував дослідження ефективності ЛСД-психотерапії в США. Перейшов до психоделической терапії (термін X. Осмонда), в якій замість. БРЕЙЕР - (Breuer) Іосиф (1842-1925) -австрійський лікар і психолог. Чл.-кор. Венской академії наук (1894). Вчитель, друг, колега і співавтор 3. Фрейд. Був учнем Е. Герінга. З 1868 р. працював приват-доцентом. У 1871 р. зайнявся приватною лікарською практикою. Як практикуючий лікар і дослідник займався різними проблемами анатомії і фізіології, втом числі питаннями дихання, почуття рівноваги і інш. Описав рефлекс регуляции дихання з участю блукаючого нерва. Виявив, досліджував і визначив роль полукружних каналів. Вивчав і лікував різні психонервні захворювання. Використав техніку гіпнозу. ТОН ГОЛОСУ - En.: Voice tone Тон голосу в гіпнозі дуже важливий, і це тим більше вірне, що він погано піддається аналізу. 1. У тому, що стосується оператора: в традиційному гіпнозі голос частіше звучить важливо, урочисто і переконливо. У новому гіпнозі голос звучить трохи штучно, щоб підкреслити різницю між звичайним і гіпнотичним станом. По мірі продовження сеансу мова оператора, синхронно з диханням пацієнта, стає повільніше; передбачається, що психічна діяльність пацієнта при цьому також сповільнюється. Тон голосу іноді служить для виділення деяких слів або виразів (контекстуальное навіювання, паузи). Тон. МЕХАНІЗМ ЗАХИСНИЙ - (механізм захисту) - зв'язані з Я автоматичні несвідомі механізми, що забезпечують захист психічний особистості. Згідно З. Фрейду, до них відносяться: сублімація, заміщення, витиснення, регресія, проекція, раціоналізація, освіта реактивна, ідентифікація і фіксація поведінки (-> поведінка: фіксація). Згідно А. Фрейд, сюди відносяться також наступні механізми, прийняті більшістю теоретиків і практиків як природне доповнення концепції Фрейд: ізоляція, компроміс, заперечення реальності, зміщення, знищення і формування реакції. Механізми захисні забезпечують індивідуальний підхід до вирішення.