На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Пенітенціарна педагогіка як наука про перевиховання засуджених

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження пенітенціарної педагогіки ... 5
1.1. Сутність та завдання пенітенціарної педагогіки ... 5
1.2. Особливості пенітенціарної педагогіки ... 10
1.3. Сутність педагогіки співробітництва ... 15
Розділ 2. Аналіз особливостей пенітенціарної педагогіки як науки про перевиховання засуджених ... 17
2.1. Закономірності педагогічного процесу в місцях позбавлення волі ... 17
2.2. Принципи пенітенціарної педагогіки ... 22
2.3. Методи перевиховання засуджених ... 29
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Пенітенціарна педагогіка як наука про перевиховання засуджених" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Пенітенціарна педагогіка як наука про перевиховання засуджених"

Курсова робота "Пенітенціарна педагогіка як наука про перевиховання засуджених" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Пенітенціарна педагогіка як наука про перевиховання засуджених", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Пенітенціарна педагогіка як наука про перевиховання засуджених" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Пенітенціарна педагогіка як наука про перевиховання засуджених" і призначений виключно для пошукових систем.

ГРЕЦІЯ, Грецька Республіка - гос-у в Південно-Вост. Європі. Пл. 131,9 т. км2. Нас. 10,4 млн. чол. (1989). Офіц. яз. - грецький. Столиця - Афіни. У перші віки н. е. в Г. в області освіти зберігалися антич. традиції (див. Античність). З 4 в. Г. входила в склад Візантії. У період тур. панування (1453 - 1829) греки намагалися зберегти свої школи, керовані духовенством, однак більшість шкіл була закрита тур. владою, в нек-рих заняття проводилися таємно. У трохи т. н. загальних школах навчали читанню церк. книг, рахунку і листу. Поступово з ослабленням Оттоманської імперії число шкіл дещо збільшилося. У 2-й підлогу. 18 в. що. МОВА - складний об'єкт. Вона вивчається не тільки лінгвістами (психолингвистами, социолингвистами, нейролингвиста-мі, фонетистами, фахівцями з стилістики), її вивчають психологи, фізіологи, логопеди, фахівці з теорії комунікації і інформатики (интеракционним системам), по вищій нервовій діяльності, по акустиці. Проблеми Р. знаходяться в фокусі уваги філософів, логіків, соціологів, літературознавців. У даному словнику-довіднику Р. розглядається передусім з точки зору теорії мовної діяльності. Под Р. розуміють як сам процес (мовна діяльність), так і його результат (мовні тексти, усні або. АНОПОВ Іван Олексійович - [1844 - 18.1 (31.2). 1907, Петербург], педагог, суспільств. діяч. Закінчив Петерб. технол. ин-т (1866), з 1876 директор Лодзінського висш. ремесл. уч-ща, з 1880 директор Петерб. ремесл. уч-ща. Чл. Пост, комісії по техн. освіті Русявий. техн. об-ва; з 1892 керівник відділення пром. уч-щ МНП. Один з організаторів і керівників з'їздів по техн. і проф. освіті. Брав участь в розробці положень об отд. типах уч. закладів, встановлених законом "Основні положення об пром. уч-щах" (1888), а також статутів гос., суспільств. і приватних уч. закладів ("Статут ср. техн. уч-щ", 1889;. РУХИ ДОВІЛЬНІ - - діяльність, направлена на здійснення "позитивного кінцевого результату" або "акцептора дії" (П.К. Анохин). Коротку і точну характеристику Д.п. дав Р. Граніт: "довільним в довільному русі є його мета". Д.п. филогенетически самі молоді і самі складні, що відображають здатність людини передбачувати результат, формувати послідовність дій і вносити корекцію по ходу діяльності. Кожний період онтогенеза має свої закономірності і особливості організації і управління Д.п., які пов'язані з дозріванням всіх структур рухової системи. Система управління Д.п. має ієрархічну структуру, направлена на.
Кожна вагома структурна частина курсової "Пенітенціарна педагогіка як наука про перевиховання засуджених" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Сталін (Джугашвіллі), Іосиф Віссаріонович - грузин, син чоботаря, учень; рід. 20 дек. 1879 р. в Гори, Тіфлісськ. губ.; оконч. 5 кл. дух. семин. У 1897 р. керував марксистським гуртком семінаристів, в 1897 р. вступив в орг. РСДРП, вів пропаг. серед фабричн. робітників і жел. дор. в Тіфлісе; як неблагонадійний виключений з семінарії. У 1899 р. вів пропаг. в робочих кухлях, в 1900 р. став чл. образовавш. тоді Тіфлісс. до-та РСДРП. У 1901 р. зазнав обшуку і щоб уникнути арешту переїхав по нелегалн. паспорту в Батум, де заснував к-т РСДРП, керував страйком на з-де Ротшильда в февр. 1902 р.; в березні арешт. і в кінці 1903 р. висланий на 3 р. ЕКСПРЕСІОНІЗМ - (фр. еxpressionismе, від лати. expressio - вираження, виразність), художній напрям в мистецтві першої чверті 20 в., те, що виявилося особливо яскравий в Німеччині і Австрії напередодні Першої світової війни. Експресіоністи створювали свої картини, керуючись передусім емоціями. Прагнучи знайти гранично виразну (експресивну) форму, вони немов "випліскували" свої почуття і переживання на полотно, зображаючи мир в неспокійному русі, незбагненно хаотичному зіткненні сил, ворожому людині. Для живопису експресіоністів характерна изломанность ліній, деформованість простору. КУХАРЕЙКО Яків Герасимович - (куб.) - рожд. 1799 р., ст. Медведевської; десятий і останній отаман окремого Чорноморського каз. Війська. Будучи сином Запорізького Козака, народився і виріс на Кубані; людина за своїм часом образонванний, хоробрий воїн, здатний адміністратор і обдарований письменник. Пятнадцатилетним підлітком початків кордонну службу і через дев'ять років за хоробрість і письменність зроблений в чин хорунжего. У віці 35 років командував кордонним полком, що охороняв межу по Кубані, а одночасно виконував посади асесора і члена Військової Канцелярії. У 1842 р. перебував штаб-офіцером в управлінні Ейського.
У вступі курсової "Пенітенціарна педагогіка як наука про перевиховання засуджених" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЛЕОПОЛЬД II - Король Німецький, король Угорщини і Чехії, імператор "Священної Римської империиУмер з династії Габсбургов, що правив в 1790-1792 рр. Син імператора Франца I і королеви Марії Терезії. ЖЕ.: з 5 авг. 1765 р. Марія Людовіка, дочка короля Іспанії Карла III (рід. 1745 р. Помер 1792 р.). Рід. 5 травня 1747 р. Помер 1 березня 1792 р. До обрання імператором Леопольд двадцять п'ять років був герцогом Тоськанським і показав себе дуже здатним і вдумливим правителем. Тоскана при ньому зробилася однією з найбільш процвітаючих італійських держав. У 1790 р. Леопольд успадковував після брата Іосифа II державу.

Семенов Василь Максимович - Семенов (Василь Максимович) - хімік, народився в 1861 році; середню освіту отримав в 7-й спб. гімназії і в 1881 році поступив на природне відділення фізико-математичного факультету СПб. університету, де і закінчив курс зі мірою кандидата в 1886 році. У 1889 році помістився лаборанта при кафедрі органічної хімії в Варшавськом університеті, потім перейшов в 1892 році на посаду асистента при кафедрі загальної і аналітичної хімії в Ново-Александрійський інститут сільського господарства і лісоводства. По захисту в 1901 році магістерської дисертації призначений в 1902 році ад'юнктом-професором, а в 1905 році. АСКАРОВ [справжнє прізвище Якобсон] Герман Карлович (парт. псевдоніми - Герман Клейнер, Герман ллється. псевдонім - О. Бурріт) - (24.6.1882, Лодзь -? ). Анархіст-комуніст (з 1902). З міщан, син керівника маєтком. У 1902 закінчив гімназію в Нежіне Чернігівської губ., потім вчився в Київському університеті (курсу не кінчив). Видимо, брав участь в створенні Ніжинської групи анархістів (1903). До 1905 вчився в Київському університеті. У вересні 1905 брав участь в організації Южнорусської групи анархістів-комуністів (Київ). Вів пропаганду серед студентів. Арештований в 1906 у справі Южнорусської групи (загрожувала смертна страта за причетність до терористичних актів). Через 8 місяців біг з Щавельської в'язниці (Київ).
Список літератури курсової "Пенітенціарна педагогіка як наука про перевиховання засуджених" - більше 20 джерел. ПЛЕХАНОВ Георгій Валентинович (1856-1918) - крупний філософ, соціолог, історик суспільної думки і культури, публіцист, "отець" російського марксизму. У віці двадцяти років П. стає професійним революціонером, виступаючи одним з організаторів першої в Росії політичної демонстрації (1876). Надалі бере активну участь в діяльності таємної революційної народницької організації "Земля і воля", а після її розколу - в організації "Чорний переділ". У 1883 П. разом з В.И.Засулич, Л.Г.Дейчем, П.Б.Аксельродом і В.Н.Игнатовим створює першу російську організацію марксистів "Звільнення праці", що стала базою для розповсюдження в Росії марксистських. ВОВКІВ Юрій Миколайович - (р. 19.09.1954) Голова центрального виконкому партії "Єдина Росія" в березні - грудні 2003 р. Народився в Ленінграде. Освіту отримав в Ленінградськом державному університеті по спеціальності юристправовед (1982). Після закінчення університету працював асистентом кафедри цивільного процесу юридичного факультету БРЕШУ. З січня 1983 р. по лютого 1991 р. служив в Радянській армії. У 1991-1992 рр. помічник генерального директора СП КТБ "Континент". З 1992 р. генеральний директор АОЗТ "Олександр Невський". З 1995 р. у відділі по роботі з правоохоронними органами.

МАНТРА - (санскр. "вірш", "заклинання") - спочатку фраза або звук (комбінація звуків) з текстів Веди, що володіє сакрально-очисною або надихаючою дією. Згодом индуистская і буддистская традиції стали вважати М. будь-які фрази і звукосполучення, що наділяються особливими властивостями. Значеніє М. засноване на вірі в магічну силу звуку, можливість опосредования заклинанням спілкування з надприродними істотами і силами. Индуистская і буддистская релігійно-філософські традиції знають величезне число найрізноманітніших М., що мають специфічні функції і звучання. Найбільше поширення мають.
Посилання в тексті роботи "Пенітенціарна педагогіка як наука про перевиховання засуджених" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ФАТАЛІЗМ - ( "доля", "доля") - світогляд, який виходить з положення про те, що кожна подія і кожний людський вчинок вже зазделегідь спочатку приречений. Згідно з цією позиції всі повинно здійснитися так, як хоче того сліпа доля, і людина нічого не може змінити в цій течії подій. Тим самим фаталізм виключає свободу, вільний вибір і дію випадковості. Тому аналіз фаталізму перетинається з аналізом таких понять і проблем, як взаємодія необхідності і випадковості, необхідності і свободи, волюнтаризму, долі і свобод вибору. Фаталистические переконання виникли як спроби розв'язання саме цих питань. Існує. Фізики - (гр. природа) - наука про природу, що вивчає найпростіші і разом з тим найбільш загальні властивості матеріального світу. По об'єктах, що вивчаються поділяється на фізику: елементарних частинок, атомних ядер, атомів, молекул, твердого тіла, плазми і т.д. До основних розділів теоретичної фізики відносяться: механіка, електродинаміка, оптика, термодинаміка, статистична фізика, теорія відносності, квантова механіка, квантова теорія поля. (Див. Механіка квантова, Оптика хвильова, Оптика геометрична, Теорія відносності, Термодинаміка). Початок розвитку фізики пов'язаний з іменами Демокріта (р. ок. Професійне спілкування: вплив авторитарне і діалогічне - В залежності від коштів виділяють 2 типи психол. впливи в професійному Про.: авторитарне (А. в.) і діалогічне (Д. в.). Кожний тип впливу відповідає разл. задачам, що вирішуються в процесі професійного О. А. в. передбачає більш високе статусне положення коммуникатора по відношенню до реципієнта. Останньому в цьому випадку відводиться роль пасивного об'єкта впливу, що слухає і що сприймає інформацію. У рамках Д. в. дотримуються правила: а) партнер по О. сприймається як рівноправний, активний учасник О., к-рий не тільки підтримує зворотний зв'язок, але і бере участь в процесі досягнення мети Про.; б).

ГРА ДІЛОВА - форма відтворення предметного і соціального змісту професійної діяльності, моделювання систем відносин, характерної для даного вигляду практики. Проведення гри ділової - це розгортання особливої (ігрової) діяльності учасників на моделі імітаційній, що відтворює умови і динаміку виробництва. У залежності від того, какай тип людської практики відтворюється в грі і які меті учасників, розрізнюється гра ділова учбова, дослідницька, управлінська, атестаційна. Джерела гри ділової простежуються аж до магічних обрядів первісних людей; її безпосередній попередник - гра військова, що зародилася в XVII в. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ - (від лати. visualis - зоровий) - представлення на пристрої відображення (дисплеї, графопостроителе і інш.) об'єктів в реальних або умовних зорових образах. Прикладом реального образу може бути фотографія, а умовного - діаграма. Розрізнюють статичну і динамічну В. Прі В. об'єкти можуть відображатися у вигляді плоских або трьохмірних зображень. Технічні пристрої для представлення даних, що зберігаються в пам'яті ЕОМ, або результатів роботи ЕОМ в зручному для людини-оператора вигляді (у вигляді зображення) називаються коштами В. Средством для оперативного введення зображення служать дисплеї, призначені. Соціальна ізоляція - (social isolation) Ізоляція дітей від позитивного межличностного контакту може позбавляти їх важливих компонентів социализирующего досвіду. Тривала ізоляція може викликати або збільшувати невідповідності в соц. адаптації, приводячи тим самим до погіршення соц. пристосування в подальші роки. Гарри Харлоу першим продемонстрував ті руйнівні впливи, к-рі може надавати повна ізоляція на соц. розвиток молодих мавп. Мавпи, що знаходилися в умовах ізоляції в перші 6 місяців життя, згодом виявляли надто аномальне соц. поведінка - вони виглядали переляканими, противилися будь-яким соц. контактам і. СТЕРЕОТИПИ НАЦІОНАЛЬНОЇ (ЕТНІЧНОГО) ПОВЕДІНКИ - стійкі схематизированні моделі поведінки, що є результатом національно осмисленого досвіду і властиві для дій і вчинків всіх представників даної етнічної спільності. С.н. п. дозволяють прискорити процес пізнання навколишньої дійсності і прийняття рішень. З їх допомогою здійснюються типологизация ситуацій і вибір реакції у відповідь. Знаніє С. н.п. дає можливість прогнозувати поведінку, реакції індивідів, належних до конкретної етнічної групи, спільності. Разом з тим реакція у відповідності з С. н. п. може стати малоефективній в умовах неоднозначності і ускладненості ситуації, що веде до.