На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Оцінка туристичного ринку Латвії

(курсова робота з туризму)

Вступ ... 3
Розділ І. Теоретико-методичні основи дослідження туристичного ринку Латвії ... 5
1.1. Сутність геопросторової організації туристичного ринку Латвії ... 5
1.2. Закономірності геопросторової організації і розвитку туристичного ринку Латвії ... 12
1.3. Основні принципи і методи дослідження геопросторової організації туристичного господарства Латвії ... 17
Розділ ІІ. Чинники та умови геопросторової організації туристичного господарства в Латвії ... 22
2.1. Природно-рекреаційний потенціал ... 22
2.2. Культурно-історичний потенціал розвитку ... 27
2.3. Інфраструктура туристичного ринку країни (шляхи, дороги, доступність) ... 32
Розділ ІІІ. Стратегічні напрямки розвитку співпраці з країною партнером ... 35
3.1. Аналіз динаміки розвитку туристичного процесу ... 35
3.2. Пріоритетні напрямки розвитку та шляхи їх вдосконалення туристичного співробітництва з країною партнером Латвією ... 38
Висновки ... 44
Література ... 45
Додаток ... 47

Для придбання курсової роботи "Оцінка туристичного ринку Латвії" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Оцінка туристичного ринку Латвії"

Курсова робота "Оцінка туристичного ринку Латвії" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Оцінка туристичного ринку Латвії", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Оцінка туристичного ринку Латвії" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Оцінка туристичного ринку Латвії" і призначений виключно для пошукових систем.

ВЕЧІРНІ ШКОЛИ - общеобразоват. уч. закладу для молоді і дорослих, що суміщають навчання з трудовою діяльністю. У дорев. Россиї В. ш. з'явилися в 70-гг. 19 в., спочатку як різновид недільних шкіл. Під назв. В. ш. об'єднувалися нач. уч. закладу разл. типів для дорослих: школи грамоти, повторительно-доповнить. курси (працювали по програмах початкових нар. уч-щ), общеобразоват. і проф. школи для робітників (мали розширений курс общеобразоват. предметів) і інш. Часть В. ш. знаходилася у ведінні Мін-ва нар. освіти (в нач. 20 в. - св. 700); були земські і приватні В. ш., а також В. ш. при пром. підприємствах. ІНДУКЦІЯ - (від лати. inductio - наведення), перехід від одиничного знання об отд. предметах даного класу до загального висновку про всі предмети даного класу; один з методів пізнання. Основої И. є дані, отримані шляхом спостереження і експерименту. Індуктивні міркування поміщаються важливу в науч. дослідженнях, що включають в себе як обязат. етап накопичення досвідчених даних, виступаючих основою для подальшого узагальнення в формі класифікацій, науч. гіпотез і інш. Однак для побудови науч. теорії тільки індуктивних узагальнень недостатньо, т. до. зроблені шляхом індуктивного умовиводу висновки часто виявляються. СОБОРНІ ШКОЛИ - кафедральні школи, в епоху середньовіччя ср. уч. закладу при соборах (єпископських кафедрах). в найбільших містах Європи. Виникли в 11 - нач. 12 вв., коли монастирі втрачали своє значення для утворення мирян, зосередивши навчання у внутр. монастирських школах. Распространенію С. ш. сприяли постанови церк. соборів 1179, 1215. Осн. метою створення С. ш. було навчання майбутніх клириков, однак вони служили і для підготовки до світської діяльності. Гл. увага в С. ш. приділялося релит, вихованню, дотримувалася сувора дисципліна, що підтримується постійним наглядом за учнями. На 1-м етапі. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ТОВАРИСЬКОГО СПОНУКАННЯ - За допомогою цієї групи методів у людини створюється і зміцнюється потрібний емоційно вольовий настрій, розвиваються високі почуття, прагнення, інтереси, потреби, що становлять емоційно-вольову сторону особистості людини. У цій групі можна виділити три підгрупи. У першу входять наступні методи і прийоми, за допомогою яких збуджується почуття радості і віри в свої сили, почуття честі, бажання діяти на користь і радість іншим людям і собі: 1. захоплення радісною перспективою  - ближньої, середньої, дальньої; 2. захоплення доброю справою; 3. захоплення творчим пошуком; 4. захоплення героїчним; 5.
Кожна вагома структурна частина курсової "Оцінка туристичного ринку Латвії" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СИРОТИНИН Василь Миколайович - (1.1.1856, Петербург - 12.1.1934, Париж) - лікар-терапевт. Випускник Імператорської Військово-медичної академії в Петербурге (ВМА). Вчився у славнозвісного російського лікаря-терапевта і суспільного діяча, професора ВМА С.Боткина. У 1884, будучи ординатором клініки Боткина, захистив дисертацію на міру доктора медицини по фізіології кровообігу. У 1895 був вибраний професором ВМА по кафедрі приватної патології і терапії. З 1904 директор Госпітальной клініки внутрішніх хвороб академії, завідуючий 1-м терапевтичним відділенням Клінічного військового госпіталю, голова медичної поради академії. ГАННА - З династії Стюартов. Королева Англії і Шотландії в 1702-1707 рр. Королева Великобританії в 1707--1714 рр. Дочка Іакова II і Марії дЕста. Замужем з 1683 р. за Георгом, сином короля Данії Фредеріка III (рід. 1653 р. Помер 1708 р.). Рід. 6 февр. 1685 р. Помер 1714 р. Ганна Стюарт була торийской королевою. По своїх особистих переконаннях вона завжди тримала сторону цієї партії і завжди була прив'язана до чисто англиканскому сповіданню. Вона відрізнялася сімейною доброчесністю і привітністю в поводженні, але була жінка обмеженого розуму - нетямуща, нерішуча, що не любила посилених занять і що дуже. КОРНИЛИЙ КОМЕЛЬСКИЙ - преподобний (1457 - 19.05.1537), родом із знатної ростовской сім'ї бояр Крюкових, бувших великокняжеских придворних. У дванадцятирічному віці він поступив в Кирилло-Белозерский монастир, де трудився на різній слухняності. Вже в юності молодий инок поклав на себе важкі вериги, у вільний час він займався переписуванням книг і цим збагатив монастирську бібліотеку. Так трудився він немало часу, але прийшов і його година залишити помешкання. Декілька років провів він в пустинножительстве на різних землях, а потім в сорок один рік пішов на безмовність в Вологодськую сторону, в глухий Комельський ліс. Важкий.
У вступі курсової "Оцінка туристичного ринку Латвії" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Давидови (дворянські роди) - Давидови - російські дворянські роди, числом 76. Перший з них відбувається від мурзи Мінчака Косаєвича, що виїхав в Москву на початку XV в. і що прийняв хрещення з ім'ям Сім'я. Іван Кирилович Давидов був генералом-поручиком і белгородским губернатором (1773). Василь Львович Давидов (помер в 1853 р.) був одним з видних декабристів і в 1826 р. засланець в каторжні роботи. Двоюрідний брат його, Денис Васильович - відомий поет-партизан. Одна гілка Давидових успадкувала стан і ім'я графів Орлових і носить прізвище графів Орлових-Давидових. Цей рід Давидових внесений в VI частину родовідних книг.

Фенії - Фенії (Fenian), спочатку члени таємного рев. об-ва, назв. в честь "фианни" - інш.. легендарної дружини. У 1858 р. в США Джоном ОМахони була заснована opr-ция під назв. Братство Ф., а в Ірландії в тому ж році Джеймсом Стівенсом - "Ірландське республіканське братство" (ИРБ); пізнє фениями стали називати ірландських республіканців. Мн. з перших членів орг-ции були активними учасниками руху Молода Ірландія". Її воен. крило отримало назв. "Ірландська республіканська армія (ИРА). Вторженія Ф. в Канаду (1866, 1870, 1871), щоб підняти повстання проти Англії, закінчувалися невдало. У 1867 р. Ф. Андрій (в миру - Ухтомський Олександр Олексійович, князь) - (26 грудня 1872, сіло Вослома Арефінської волості Рибінського повіту Ярославської губернії, - 4 вересня 1937). З древнього князівського роду Рюріковичей. Народився в сім'ї голови уїздної земської управи. Брат академіка АН СРСР Олексія Олексійовича Ухтомського. У 1895 закінчив Московську духовну академію, кандидат богословия, прийняв чернецтво. З грудня 1913 єпископ Уфімський і Мензелінський (м. Мензелінськ Уфімської губернії). Виступав за свободу віросповідань. Прихильник кадетів. Голова Східно-російського культурно-просвітницького суспільства, створеного ним в Уфе в 1916. Фундатор журналу при.
Список літератури курсової "Оцінка туристичного ринку Латвії" - більше 20 джерел. Європейський вибір і історія парламентаризму в Росії - Президент РФ В. Путін: "Протягом трьох сторіч ми - разом з іншими європейськими народами рука об руку пройшли через реформи освіти, труднощі становлення парламентаризму, муніципальної і судової влади, формування схожих правових систем". (Послання 2005 року.) Парламентаризм - це система політичної організації держави, коли при привілейованому положенні парламенту чітко розмежовані функції законодавчої і виконавчої влади. Європейський парламентаризм склався в епоху революцій XVIXVIII віків. Хоч в Росії Державна дума - перший парламент в сучасному розумінні - виникла лише в 1906 році. Коен Саул - американський географ, автор відомого труда "Географія і політика в розділеному світі" (1963) і багатьох інших. Запропонував модель геостратегических зон і відповідних ним геополітичних регіонів. "Політику заборони" Радянського Союзу в Рімленде (береговій зоні Євразії) вчений порівнював із замкненням дверей стайні, коли кінь вже втік. Радянський Союз володів океанським ракетно-ядерним флотом (підводними човнами), а наявність радянських ракет на Кубі привела до небезпечного міжнародного конфлікту. Коен один з перших обгрунтував можливість распадка біполярного світового.

ПАНІ, АРКАН ТАРО - третя карта, символізуюча творення, нове життя, світло, красу, добро. Інші назви - Цариця, Королева, Імператриця. Згідно Е. Леві, карта символізує родючість і мир. Езотерик Петро Успенський трактував її як Цариця життя. У астрологів еквівалент Венери. Вона - Прекрасна Пані куртуазной субкультури. Її випадання провіщає стабілізацію в бите. Материнський знак протегує всьому пов'язаному з вогнищем. Іноді інтерпретується як майбутнє одруження або поява потомства. При певному розкладі карт обіцяє успіхи в науках і мистецтвах. Обернена карта провіщає домашні турботи, часом матеріальні ускладнення, неродючість.
Посилання в тексті роботи "Оцінка туристичного ринку Латвії" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ДОРЕЛИГИОЗНАЯ ЕПОХА - Питання про час виникнення релігії має велике мировоззренч. значення. Ряд клерикально настроєних вчених (В. Шмідт, інш. представники "венской" культурно-историч. школи і т. д.) намагалися доводити изначальность релігії, виникнення її разом з появою людини. Факти, однак, говорять про те, що на величезному тимчасовому відрізку своєї історії чоловік був безрелигиозен. У наст. вр. більшість антропологів вважають, що вік людства наближається до 3 млн. років. Разом з тим всі древнейшие типи людей (Homo habilis, пітекантроп, атлантроп, гейдельбергский чоловік, синантроп і інш.) по цілому ряду. СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД - сукупність принципів, основою якої є розгляд об'єктів як самоорганизующихся систем (докладна характеристика синергетики, в рамках якої розроблені принципи синергетического підходу до  дослідження об'єктів, розглянуто в розділі 3.8). Синергетика (від греч. співпраця, співдружність) - міждисциплінарний науковий напрям, що вивчає зв'язки між елементами структури, які утворяться  у відкритих системах завдяки інтенсивному обміну речовини і енергії з навколишнім середовищем в нерівновагий умовах, де  спостерігається узгоджена поведінка підсистем, внаслідок чого зростає  міра їх впорядкованості (тобто меншає. ЛЕША-НЕЙХАНА СИНДРОМ - [Lesh M., Nyhan W.L., 1964]. Спадкове захворювання. Боліють переважно чоловіки, тип передачі рецессивний. Характерна тріада симптомів: енцефалопатия (розумове недоразвитие, руховий неспокій, хореатические або атетонические гиперкинези), порушення пуринового обміну (гиперурикемия, гиперурикурия, почечнокаменная хвороба), порушення поведінки (агресивні або аутоагрессивні тенденції). Аутоагрессивное поведінка виявляється кусанням губ, вириванням у себе нігтів і відкусуванням фаланг. Психічні порушення зв'язуються з виникаючою внаслідок порушення пуринового метаболізму патологією обміну біогенний.

Обман - (восточнославянск. "мана" - обман почуттів; проводиться від мати", що зник "- коливати, гойдати; англ. decеption) - 1. свідоме введення іншої людини в помилку різними методами: умовчанням правди, полуправдой; правдою, вміщеною в спотворююче її значення контекст, використанням слів з неадекватними ситуаціями коннотациями, навіюванням замість логічної аргументації, відверненням уваги від істинного положення справ повідомленнями про другорядні речі, і, нарешті, відвертою і іноді витонченою, віртуозною брехнею, тобто повідомленням явно невірних відомостей, представлених в. ЗВУК - коливання повітря, що сприймаються слуховим аналізатором людини. У ряді випадків ці коливання використовуються для формування сигналів, несучих інформацію оператору. Звукові сигнали доцільно застосовувати в наступних випадках: якщо інформація, належна обробці, коротка і вимагає негайної реакції оператора; якщо застосування візуальної індикації обмежується інформаційним перевантаженням оператора або умовами його роботи (низька або дуже велика освітленість, необхідність постійного переміщення оператора; вуалююча дія домішок, що знаходяться в повітрі: дим, туман, водяні пари і. БЮЛЕР ШАРЛОТТА - (Buhler, 1893-1974) -німий.-амер. психолог. Вчилася в ун-тах Фрайбурга, Кіля, Берліна і Мюнхена. Професор ун-тов Вени (1929), Осло (1938), Лос-Анджелеса (1940); президент Асоціації гуманистической психології (1970). У 1920-30-е рр. Б. очолювала створену нею Венськую школу вікової психології, яка відома своїми діагностичними дослідженнями рівня психічного розвитку дитини. Показником рівня розвитку був "коефіцієнт розвитку", введений Б. замість широко відомого "коефіцієнта інтелекту". Він визначається як відношення "віку розвитку", що встановлюється за допомогою. Психотерапія кататимного переживання образів - Словотворення. Відбувається від греч. psyche - душа theraрeia - лікування і kata - вниз thymos - почуття. Автор. Х.Лейнер. Категорія. Форма имажинативной психотерапії, розроблена на основі "активного ступінчастого гіпнозу" Е.Кречмера. Специфіка. Заснована на переробці образів фантазії, що спливають в свідомості пацієнта, який знаходиться в гіпнотичному або наркотичному стані. На думку Лейнера, подібні образи, виникаючі у пацієнта і що мають вигляд ейдетических уявлень, є виявами потреб, конфліктів або афектів, створюючих зміст несвідомого. Образи, пов'язані з несвідомим, досить універсальні і.