На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Оцінка соціологічного дослідження. Дискримінантний аналіз

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття соціологічного дослідження і критерії його надійності ... 5
1.1. Поняття соціологічного дослідження ... 5
1.2. Типологія соціологічних досліджень ... 6
Розділ 2. Особливості дискримінаційного аналізу соціологічної інформації ... 11
2.1. Основні методи первинної обробки емпіричних даних. Групування і емпірична типологізація ... 11
2.2. Особливості дискримінантного аналізу ... 14
Розділ 3. Практика застосування дискримінантного аналізу ... 22
Висновки ... 28
Література ... 31
Додатки ... 33

Для придбання курсової роботи "Оцінка соціологічного дослідження. Дискримінантний аналіз" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Оцінка соціологічного дослідження. Дискримінантний аналіз"

Курсова робота "Оцінка соціологічного дослідження. Дискримінантний аналіз" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Оцінка соціологічного дослідження. Дискримінантний аналіз", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Оцінка соціологічного дослідження. Дискримінантний аналіз" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Оцінка соціологічного дослідження. Дискримінантний аналіз" і призначений виключно для пошукових систем.

ЧУВАШИЯ - Чуваська Республіка, входить в Рос Федерацію Пл 18,3 тис. км2 Нас ївши 1,3 млн чел (1994), в т.ч. чуваши - 67,8%, російські - 26,7% Столиця - Чебоксари На 1000 чел населення у віці 15 лет.н. старше в 1994 доводилося 856 чел з вищим і ср. (повним і неповним). утворенням В галузях економіки зайняте 169 тис. фахівців, в т.ч. ївши 64 тис. з вищим і ївши 104 тис. зі ср. спец. освітою. Становлення самобутньою чуваш культури проходило в умовах панування (з 14 в.). Золотої Орди На терр Казанського ханства, де жили чуваши, діяли мусульм уч закладу, гл. обр. місіонерського типу Після приєднання Ср. ЗНАННЯ - перевірений обществ. практикою і засвідчений логікою результат процесу пізнання дійсності; адекватне її відображення в свідомості людини у вигляді уявлень, понять, думок, теорій. 3. фіксуються в формі знаків єств. і мистецтв, мов. Елементарні 3., зумовлені биол. закономірностями, властиві і твариною, у к-рих вони служать необхідною умовою їх життєдіяльності, реалізації поведенческих актів. 3. є органич. єдністю почуттєвого і раціонального. На основі 3. виробляються уміння і навики. 3. можуть бути донаучними, життєвими, художніми (як специфич. спосіб естетич. освоєння дійсності) і науковими. НЕОТОМИЗМ - (від греч. nеos - новий і імені Thomas - Хома) - філософська течія в католицизмі, що базується на вченні Фоми Аквінського і що отримала в кінці 19 в. статус офіційної філософської доктрини в Ватікані. Ідеї Н. розробляються у великих центрах (Академія Св. Фоми в Ватікані, Католицький університет в Парижі, Пуллахський університет поблизу Мюнхена і інш.). Філософія освіти і педагогіка Н. спираються на осн. положення антропології і етики вчення Н. Согласно ідеям Н., людина є невід'ємною ланкою в ієрархії форм буття, створеній Богом. Людина причетна чистому Божественному буттю з його. Ломброзо (LOMBROSO) Чезаре - (18.11.1836, Верона - 19.10.1909, Турін) - італійський психіатр і криміналіст, родоначальник антропологічної школи кримінології. У молодості випробував матеріальні поневіряння, був посаджений в міцність за підозрою в змові, брав участь у військових діях 1859-1860 м. м. З 1855 м. став публікувати свої статті по психіатрії, зокрема по кретинизму. З 1862 м. Ломброзо - професор психічних хвороб в Павійськом університеті, потім директор Клініки душевних захворювань в Пейзаро, з 1876 м. - професор юридичної психіатрії і кримінальної антропології в Туріне. Один з перших зробив систематичне.
Кожна вагома структурна частина курсової "Оцінка соціологічного дослідження. Дискримінантний аналіз" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Александренко Василь Никифорович - Александренко, Василь Никифорович, юрист (1861 - 1909). Закінчив курс в СПб. університеті. З 1888 року до смерті займав кафедру міжнародного права в Варшавськом університеті. Вчені ступені магістра і докторів державного права придбав в Московському університеті. Займався історією державних установ Англії і вивченням російських дипломатичних документів. Смерть перешкодила йому довести до кінця почате ним дослідження дипломатичної історії Смутного часу, а також документів, що відносяться до цієї епохи, що зберігаються в Бреславле, Кенігсберге і інших німецьких містах. У 1910 році у варшавских. Никандр - з Колофона. Ймовірно, існувало два поети Нікандра з Колофона, що перебували в спорідненості: 1. Н., син Анаксагора, епічний поет, жив в середині III в. до н. е.; 2.Н., син Дамея, автор численних дидактичних поем, один з своїх творів він присвятив царю Пергама Атталу III (138-133 м. до н. е.), отже, він жив у другій половині II в. до н. е. Н., син Дамея, мабуть, є автором обох поем, що збереглися під ім'ям Н.: Фериака в 957 гекзаметрах - про кошти проти укусів отруйних тварин, і Протиотрути (Aleksipharmaka) в 630 гекзаметрах. У першому творі Н. описує способи відстрахати отруйних тварин. ГРИГОРІЙ ПЕЛЬШЕМСКИЙ, Вологодський - ігумен (1315-1442), відбувався із знатного роду бояр Лопотових з м. Галича Костромського. Батьків своїх він шанував, але дуже обтяжувався пошаною і повагою. Після кончини батьків, віддавши своє майно бідним, преподобний віддалився в монастир, де, незважаючи на юність, служив життям своїм прикладом для братии. Коли його призначили настоятелем, його знову стали обтяжувати загальна увага і повага. Св. Григорій віддалився звідти і в монастирі прп. Дионисия Глушицкого нарешті знайшов те, чого жадала душа його - повного упокорювання і безмовної слухняності. Між прп. Дионисием і прп. Григорієм склалося.
У вступі курсової "Оцінка соціологічного дослідження. Дискримінантний аналіз" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Льон - З древнейших часів льон був відомий людям і їм користувалися для різних цілей. Єгипет издревле славився своїм льоном і полотняними товарами. Зі слів Моїсея "льон запліднився" (Ісх. 9:31). Раав в Ієрихоні сховала спостерігачів в снопах льону, розкладених у неї на покрівлі (І. Нав. 2:6). Ізраїльтяни носили льняний або шерстяний одяг (Лев. 13:47 і дав.). Оброблення льону було справою жінки (Пріт. 31:13). Товари, що згадуються в Пріт. 7:16 і Ієз. 27:7 "різнокольорові тканини Єгипетські" були полотняні. Різні льняні і хлопчаті тканини, в які були обвиті мумії.

Пелехин Павло Петрович - Пелехин (Павло Петрович) - хірург, народився в 1839 році; по закінченні в 1863 році курсу в медико-хірургічній академії був ординатором в клініці професора Юнзі, де і написав свою дисертацію: "Фонтанів канал, несправедливе наз. Шлеммовим" (Санкт-Петербург, 1865; додавання до "Медичного Вісника", 1866, № 18). Ряд досліджень П. з очної і хірургічної клініки (професори Китера ) друкувався в "Медичному Вісникові", "Протоколах Суспільства Російських Лікарів" і "Військово-Медичному Журналі". Відряджений за межу, П. попав на Австро-Пруську війну. КАЛУГИН Олег Данилович - (р. 1934) Колишній генералмайор КДБ, живе в США, в 2002 р. в Росії заочно засуджений до 15 років поневіряння свободи. Освіту отримав на філологічному факультеті Ленінградського державного університету і в Вищій розвідувальній школі КДБ. З 1958 р. в органах КДБ. Службу починав в Комітеті по радіомовленню. Потім до 1972 р. був другим і першим секретарем посольства СРСР в США. З 1974 м. очолював управління "К" Першого головного управління КДБ СРСР, що забезпечувало контррозвідку і впровадження агентів до розвідувальних органів зарубіжних держав. Генералмайор (1974). У 1980 р. відчужений.
Список літератури курсової "Оцінка соціологічного дослідження. Дискримінантний аналіз" - більше 20 джерел. Бройдо Ева Львівна - (вроджена Гордон) (7 листопада 1876, м. Свенцяни Віленської губернії, - 15 вересня 1941, Орел). З міщан. У 1912 здала екзамен на помічника провізора. У 1896 в Берліні, познайомившись з книгами К. Каутського "Історія соціалізму" і А. Бебеля "Жінка і соціалізм", стала переконаною социалисткой. З 1899 член Російської соціал-демократичної робочої партії(РСДРП), меньшевичка. Революційну діяльність початку в Петербурге. У січні 1901 арештована, в адміністративному порядку засланець в Східний Сибір на 5 років; брала участь в так званому Романовськом протесті (Якутському протесті 1904 - озброєному виступі. Легітимність влади - (від дат. legitimus - законний) - визнання чого склався порядку здійснення політичної влади в суспільстві як природного, нормального, правильного, законного. На відміну від легальності, що означає відповідність діяльності політичних організацій, інститутів чинним законам, Л. передбачає фактичне визнання населенням країни, міжнародним співтовариством реально чого склався в країні політичного порядку як відповідного інтересам народу даної країни. Ознаками легітимної політичної влади є: 1. зростання частки тих, хто підкоряється владі, діє відповідно до політичних норм, але не з боязні.

Аретея - область практичної роботи з віртуальними об'єктами: консуеталами, виртуалами і зіб'ю. Специфіка аретеи визначається двома принципово важливими обставинами: а) аретея засновується на віртуальних моделях, тобто полионтичних, що включають в себе мінімум дві онтологічна реальність, би) аретея заснована на цілком певній онтології (філософії), будується на відповідних онтології теоретичних моделях і відповідних теоретичним моделям експериментальних дослідженнях. Таким чином, аретея - тип практики, обгрунтований філософську і наукову (теоретичне і експериментальне). У виртуалистике на базі єдиного.
Посилання в тексті роботи "Оцінка соціологічного дослідження. Дискримінантний аналіз" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КОГНИТИВНИЕ ЦІННОСТІ - пануючі в суспільстві уявлення про цілі і результати пізнавальної діяльності, вимоги (стандартах), яким повинні задовольняти продукти цієї діяльності (емпіричні, теоретичні і технологічні знання). До числа загальних когнитивних цінностей відносяться Раціональність, Істинність, Довідність, Корисність. Зміст цих цінностей формується об'єктивно в ході конкретної практики пізнання, частково стихійно, але багато в чому завдяки свідомій рефлексивной діяльності видатних вчених і філософів. Загалом, як показує історичний досвід розвитку пізнання, в тому числі історія наукового пізнання, зміст. ДУХОВНІ ВПРАВИ - практичні прийоми, сприяючі досягненню містичних станів (осяяння, прояснення, безпосереднього спілкування і єднання з божеством). У сучасній літературі часто фігурують під синонимичними назвами: "містичні вправи", "психофизические вправи", "психотехники". Термін, вжитий в заголовку статті, був введений св. Игнатием Лойолой, що запропонував комплекс з трьох практичних прийомів, за допомогою яких віруючий досягає повного злиття з містичною суттю Іїсуса Христа. Найбільш поширені різновиди духовних вправ описані в статтях Аськеза і Медитація; серед. МУХИНА - Валерія Сергіївна (р. 1935) -російський психолог, фахівець в області психології розвитку, психології особистості і етнічної психології. Д-р пси-хол. наук (1972), професор. Д. чл. РАО (1992), директор Інституту розвитку особистості РАО (1992-1998). Закінчивши биолого-хімічний факт МГПИ ім. В.І. Леніна (1956), захистила канд. дис. (1965). У 1972 - докт.: Генезис зображальної діяльності дитини. Працювала на кафедрі психології МПГИ. З 1988- завідує кафедрою педагогічної психології Московського державного педагогічного ун-та (МГПУ), нині кафедра психології розвитку. Спочатку наукова робота М.

Біологічні ритми - (biological rhythms) Б. р. являють собою циклічні процеси, що відбуваються в організмах. Вони стосуються регуляции більшості виявів життя на Землі. Ці цикли можуть бути циркадними (дриваючий приблизно доби) або більш тривалими (місячні менструальні цикли). Ритмічна активність визначається як зовнішніми, так і внутрішніми по відношенню до організму процесами і силами. Прімером Б. р. може служити чергування сну і пильнування. Перехід від сну до пробудження відбувається завдяки "біолог. годинам" в клітках і органах тіла. Відповідно, клітки нашого тіла містять таймери, або "індивідуальні години". Невроз страху - (fear neurosis) - в психоаналізі - 1. один з двох актуальних неврозів (неврастенія або невроз страху) або 2. будь-який психоневроз, при якому тривога є домінуючим симптомом - невроз тривоги (anxiety neurosis). Помітимо, що про страх, який є одним з основних людських переживань, психоаналіз може сказати зовсім небагато що і цьому, вказує Ч.Райкрофт, є дві причини. По-перше, спочатку інтерес психоаналізу пов'язаний з психічними розладами, тому страх, що розцінюється як нормальне явище, виявився затіненим психіатричною патологією. У других, прихильність З.Фрейда дуальной теорії інстинктів. Психоз посттравматический гострий - психотическое стан в гострому періоді течії ЧМТ (коммоции, але частіше за все контузії або сочетанного коммоционно-контузионного пошкодження головного мозку). Виникає в період до двох місяців після ЧМТ. Розвиток психозу зв'язують з впливом комплексу общемозгових, метаболічних, гемодинамических і місцевих порушень тканин головного мозку. Пацієнти збуджені, неадекватні в поведінці, виявляють ознаки оглушеної і/або спутаної свідомості (присмеркового, онейроидного, делириозного характеру), обман сприйняття, маревні ідеї персекуторного змісту, помилкові пізнавання або. Утворення парів - Задачі цього рівня розвитку сім'ї. 1. Спочатку розвиваються зразки взаємовідносин, які встановлюють межі нового союзу з батьківськими сім'ями, друзями, колегами, сусідами. Пара повинна виробити нові зразки взаємовідносин з іншими людьми. Які питання частіше за все виникають: як подолати антипатію до когоабо? Як часто відвідувати батьків, як вирішувати питання опіки зі сторони, втручання в сімейне життя і інші проблеми. 2. Всередині сімейного холона стоїть задача об'єднання різних стилів спілкування і поведінки, задоволення очікувань, зближення ієрархії мотивацій, обміну досвідом, виробітку моделі.