Оцінка соціологічного дослідження. Дискримінантний аналіз

(курсова робота з соціології)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття соціологічного дослідження і критерії його надійності.....5
1.1. Поняття соціологічного дослідження.....5
1.2. Типологія соціологічних досліджень.....6
Розділ 2. Особливості дискримінаційного аналізу соціологічної інформації.....11
2.1. Основні методи первинної обробки емпіричних даних. Групування і емпірична типологізація.....11
2.2. Особливості дискримінантного аналізу.....14
Розділ 3. Практика застосування дискримінантного аналізу.....22
Висновки.....28
Література.....31
Додатки.....33

Для придбання курсової роботи "Оцінка соціологічного дослідження. Дискримінантний аналіз" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Оцінка соціологічного дослідження. Дискримінантний аналіз"

Курсова робота "Оцінка соціологічного дослідження. Дискримінантний аналіз" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Оцінка соціологічного дослідження. Дискримінантний аналіз", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Оцінка соціологічного дослідження. Дискримінантний аналіз" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Оцінка соціологічного дослідження. Дискримінантний аналіз" і призначений виключно для пошукових систем.

ЧУВАШИЯ - Чуваська Республіка, входить в Рос Федерацію Пл 18,3 тис. км2 Нас ївши 1,3 млн чел (1994), в т.ч. чуваши - 67,8%, російські - 26,7% Столиця - Чебоксари На 1000 чел населення у віці 15 лет.н. старше в 1994 доводилося 856 чел з вищим і ср. (повним і неповним). утворенням В галузях економіки зайняте 169 тис. фахівців, в т.ч. ївши 64 тис. з вищим і ївши 104 тис. зі ср. спец. освітою. Становлення самобутньою чуваш культури проходило в умовах панування (з 14 в.). Золотої Орди На терр Казанського ханства, де жили чуваши, діяли мусульм уч закладу, гл. обр. місіонерського типу Після приєднання Ср. ЗНАННЯ - перевірений обществ. практикою і засвідчений логікою результат процесу пізнання дійсності; адекватне її відображення в свідомості людини у вигляді уявлень, понять, думок, теорій. 3. фіксуються в формі знаків єств. і мистецтв, мов. Елементарні 3., зумовлені биол. закономірностями, властиві і твариною, у к-рих вони служать необхідною умовою їх життєдіяльності, реалізації поведенческих актів. 3. є органич. єдністю почуттєвого і раціонального. На основі 3. виробляються уміння і навики. 3. можуть бути донаучними, життєвими, художніми (як специфич. спосіб естетич. освоєння дійсності) і науковими. НЕОТОМИЗМ - (від греч. nеos - новий і імені Thomas - Хома) - філософська течія в католицизмі, що базується на вченні Фоми Аквінського і що отримала в кінці 19 в. статус офіційної філософської доктрини в Ватікані. Ідеї Н. розробляються у великих центрах (Академія Св. Фоми в Ватікані, Католицький університет в Парижі, Пуллахський університет поблизу Мюнхена і інш.). Філософія освіти і педагогіка Н. спираються на осн. положення антропології і етики вчення Н. Согласно ідеям Н., людина є невід'ємною ланкою в ієрархії форм буття, створеній Богом. Людина причетна чистому Божественному буттю з його. Ломброзо (LOMBROSO) Чезаре - (18.11.1836, Верона - 19.10.1909, Турін) - італійський психіатр і криміналіст, родоначальник антропологічної школи кримінології. У молодості випробував матеріальні поневіряння, був посаджений в міцність за підозрою в змові, брав участь у військових діях 1859-1860 м. м. З 1855 м. став публікувати свої статті по психіатрії, зокрема по кретинизму. З 1862 м. Ломброзо - професор психічних хвороб в Павійськом університеті, потім директор Клініки душевних захворювань в Пейзаро, з 1876 м. - професор юридичної психіатрії і кримінальної антропології в Туріне. Один з перших зробив систематичне.
Кожна вагома структурна частина курсової "Оцінка соціологічного дослідження. Дискримінантний аналіз" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Александренко Василь Никифорович - Александренко, Василь Никифорович, юрист (1861 - 1909). Закінчив курс в СПб. університеті. З 1888 року до смерті займав кафедру міжнародного права в Варшавськом університеті. Вчені ступені магістра і докторів державного права придбав в Московському університеті. Займався історією державних установ Англії і вивченням російських дипломатичних документів. Смерть перешкодила йому довести до кінця почате ним дослідження дипломатичної історії Смутного часу, а також документів, що відносяться до цієї епохи, що зберігаються в Бреславле, Кенігсберге і інших німецьких містах. У 1910 році у варшавских. Никандр - з Колофона. Ймовірно, існувало два поети Нікандра з Колофона, що перебували в спорідненості: 1. Н., син Анаксагора, епічний поет, жив в середині III в. до н. е.; 2.Н., син Дамея, автор численних дидактичних поем, один з своїх творів він присвятив царю Пергама Атталу III (138-133 м. до н. е.), отже, він жив у другій половині II в. до н. е. Н., син Дамея, мабуть, є автором обох поем, що збереглися під ім'ям Н.: Фериака в 957 гекзаметрах - про кошти проти укусів отруйних тварин, і Протиотрути (Aleksipharmaka) в 630 гекзаметрах. У першому творі Н. описує способи відстрахати отруйних тварин. ГРИГОРІЙ ПЕЛЬШЕМСКИЙ, Вологодський - ігумен (1315-1442), відбувався із знатного роду бояр Лопотових з м. Галича Костромського. Батьків своїх він шанував, але дуже обтяжувався пошаною і повагою. Після кончини батьків, віддавши своє майно бідним, преподобний віддалився в монастир, де, незважаючи на юність, служив життям своїм прикладом для братии. Коли його призначили настоятелем, його знову стали обтяжувати загальна увага і повага. Св. Григорій віддалився звідти і в монастирі прп. Дионисия Глушицкого нарешті знайшов те, чого жадала душа його - повного упокорювання і безмовної слухняності. Між прп. Дионисием і прп. Григорієм склалося.
У вступі курсової "Оцінка соціологічного дослідження. Дискримінантний аналіз" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Льон - З древнейших часів льон був відомий людям і їм користувалися для різних цілей. Єгипет издревле славився своїм льоном і полотняними товарами. Зі слів Моїсея "льон запліднився" (Ісх. 9:31). Раав в Ієрихоні сховала спостерігачів в снопах льону, розкладених у неї на покрівлі (І. Нав. 2:6). Ізраїльтяни носили льняний або шерстяний одяг (Лев. 13:47 і дав.). Оброблення льону було справою жінки (Пріт. 31:13). Товари, що згадуються в Пріт. 7:16 і Ієз. 27:7 "різнокольорові тканини Єгипетські" були полотняні. Різні льняні і хлопчаті тканини, в які були обвиті мумії.

Пелехин Павло Петрович - Пелехин (Павло Петрович) - хірург, народився в 1839 році; по закінченні в 1863 році курсу в медико-хірургічній академії був ординатором в клініці професора Юнзі, де і написав свою дисертацію: "Фонтанів канал, несправедливе наз. Шлеммовим" (Санкт-Петербург, 1865; додавання до "Медичного Вісника", 1866, № 18). Ряд досліджень П. з очної і хірургічної клініки (професори Китера ) друкувався в "Медичному Вісникові", "Протоколах Суспільства Російських Лікарів" і "Військово-Медичному Журналі". Відряджений за межу, П. попав на Австро-Пруську війну. КАЛУГИН Олег Данилович - (р. 1934) Колишній генералмайор КДБ, живе в США, в 2002 р. в Росії заочно засуджений до 15 років поневіряння свободи. Освіту отримав на філологічному факультеті Ленінградського державного університету і в Вищій розвідувальній школі КДБ. З 1958 р. в органах КДБ. Службу починав в Комітеті по радіомовленню. Потім до 1972 р. був другим і першим секретарем посольства СРСР в США. З 1974 м. очолював управління "К" Першого головного управління КДБ СРСР, що забезпечувало контррозвідку і впровадження агентів до розвідувальних органів зарубіжних держав. Генералмайор (1974). У 1980 р. відчужений.
Список літератури курсової "Оцінка соціологічного дослідження. Дискримінантний аналіз" - більше 20 джерел. Бройдо Ева Львівна - (вроджена Гордон) (7 листопада 1876, м. Свенцяни Віленської губернії, - 15 вересня 1941, Орел). З міщан. У 1912 здала екзамен на помічника провізора. У 1896 в Берліні, познайомившись з книгами К. Каутського "Історія соціалізму" і А. Бебеля "Жінка і соціалізм", стала переконаною социалисткой. З 1899 член Російської соціал-демократичної робочої партії(РСДРП), меньшевичка. Революційну діяльність початку в Петербурге. У січні 1901 арештована, в адміністративному порядку засланець в Східний Сибір на 5 років; брала участь в так званому Романовськом протесті (Якутському протесті 1904 - озброєному виступі. Легітимність влади - (від дат. legitimus - законний) - визнання чого склався порядку здійснення політичної влади в суспільстві як природного, нормального, правильного, законного. На відміну від легальності, що означає відповідність діяльності політичних організацій, інститутів чинним законам, Л. передбачає фактичне визнання населенням країни, міжнародним співтовариством реально чого склався в країні політичного порядку як відповідного інтересам народу даної країни. Ознаками легітимної політичної влади є: 1. зростання частки тих, хто підкоряється владі, діє відповідно до політичних норм, але не з боязні.

Аретея - область практичної роботи з віртуальними об'єктами: консуеталами, виртуалами і зіб'ю. Специфіка аретеи визначається двома принципово важливими обставинами: а) аретея засновується на віртуальних моделях, тобто полионтичних, що включають в себе мінімум дві онтологічна реальність, би) аретея заснована на цілком певній онтології (філософії), будується на відповідних онтології теоретичних моделях і відповідних теоретичним моделям експериментальних дослідженнях. Таким чином, аретея - тип практики, обгрунтований філософську і наукову (теоретичне і експериментальне). У виртуалистике на базі єдиного.
Посилання в тексті роботи "Оцінка соціологічного дослідження. Дискримінантний аналіз" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КОГНИТИВНИЕ ЦІННОСТІ - пануючі в суспільстві уявлення про цілі і результати пізнавальної діяльності, вимоги (стандартах), яким повинні задовольняти продукти цієї діяльності (емпіричні, теоретичні і технологічні знання). До числа загальних когнитивних цінностей відносяться Раціональність, Істинність, Довідність, Корисність. Зміст цих цінностей формується об'єктивно в ході конкретної практики пізнання, частково стихійно, але багато в чому завдяки свідомій рефлексивной діяльності видатних вчених і філософів. Загалом, як показує історичний досвід розвитку пізнання, в тому числі історія наукового пізнання, зміст. ДУХОВНІ ВПРАВИ - практичні прийоми, сприяючі досягненню містичних станів (осяяння, прояснення, безпосереднього спілкування і єднання з божеством). У сучасній літературі часто фігурують під синонимичними назвами: "містичні вправи", "психофизические вправи", "психотехники". Термін, вжитий в заголовку статті, був введений св. Игнатием Лойолой, що запропонував комплекс з трьох практичних прийомів, за допомогою яких віруючий досягає повного злиття з містичною суттю Іїсуса Христа. Найбільш поширені різновиди духовних вправ описані в статтях Аськеза і Медитація; серед. МУХИНА - Валерія Сергіївна (р. 1935) -російський психолог, фахівець в області психології розвитку, психології особистості і етнічної психології. Д-р пси-хол. наук (1972), професор. Д. чл. РАО (1992), директор Інституту розвитку особистості РАО (1992-1998). Закінчивши биолого-хімічний факт МГПИ ім. В.І. Леніна (1956), захистила канд. дис. (1965). У 1972 - докт.: Генезис зображальної діяльності дитини. Працювала на кафедрі психології МПГИ. З 1988- завідує кафедрою педагогічної психології Московського державного педагогічного ун-та (МГПУ), нині кафедра психології розвитку. Спочатку наукова робота М.

Біологічні ритми - (biological rhythms) Б. р. являють собою циклічні процеси, що відбуваються в організмах. Вони стосуються регуляции більшості виявів життя на Землі. Ці цикли можуть бути циркадними (дриваючий приблизно доби) або більш тривалими (місячні менструальні цикли). Ритмічна активність визначається як зовнішніми, так і внутрішніми по відношенню до організму процесами і силами. Прімером Б. р. може служити чергування сну і пильнування. Перехід від сну до пробудження відбувається завдяки "біолог. годинам" в клітках і органах тіла. Відповідно, клітки нашого тіла містять таймери, або "індивідуальні години". Невроз страху - (fear neurosis) - в психоаналізі - 1. один з двох актуальних неврозів (неврастенія або невроз страху) або 2. будь-який психоневроз, при якому тривога є домінуючим симптомом - невроз тривоги (anxiety neurosis). Помітимо, що про страх, який є одним з основних людських переживань, психоаналіз може сказати зовсім небагато що і цьому, вказує Ч.Райкрофт, є дві причини. По-перше, спочатку інтерес психоаналізу пов'язаний з психічними розладами, тому страх, що розцінюється як нормальне явище, виявився затіненим психіатричною патологією. У других, прихильність З.Фрейда дуальной теорії інстинктів. Психоз посттравматический гострий - психотическое стан в гострому періоді течії ЧМТ (коммоции, але частіше за все контузії або сочетанного коммоционно-контузионного пошкодження головного мозку). Виникає в період до двох місяців після ЧМТ. Розвиток психозу зв'язують з впливом комплексу общемозгових, метаболічних, гемодинамических і місцевих порушень тканин головного мозку. Пацієнти збуджені, неадекватні в поведінці, виявляють ознаки оглушеної і/або спутаної свідомості (присмеркового, онейроидного, делириозного характеру), обман сприйняття, маревні ідеї персекуторного змісту, помилкові пізнавання або. Утворення парів - Задачі цього рівня розвитку сім'ї. 1. Спочатку розвиваються зразки взаємовідносин, які встановлюють межі нового союзу з батьківськими сім'ями, друзями, колегами, сусідами. Пара повинна виробити нові зразки взаємовідносин з іншими людьми. Які питання частіше за все виникають: як подолати антипатію до когоабо? Як часто відвідувати батьків, як вирішувати питання опіки зі сторони, втручання в сімейне життя і інші проблеми. 2. Всередині сімейного холона стоїть задача об'єднання різних стилів спілкування і поведінки, задоволення очікувань, зближення ієрархії мотивацій, обміну досвідом, виробітку моделі.