На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ОЦІНКА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття соціологічного дослідження і критерії його надійності ... 4
1.1. Поняття соціологічного дослідження ... 4
1.2. Типологія соціологічних досліджень ... 5
Розділ 2. Наукова оцінка соціологічного дослідження. Критерії надійності соціологічного дослідження ... 10
Розділ 3. Практична оцінка надійності соціологічного дослідження ... 18
3.1. Обґрунтованість, репрезентативність, правильність і стійкість соціологічної інформації ... 18
3.2. Методи контролю надійності соціологічної інформації ... 23
Висновки ... 29
Література ... 31

Для придбання курсової роботи "Оцінка соціологічного дослідження" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Оцінка соціологічного дослідження"

Курсова робота "Оцінка соціологічного дослідження" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Оцінка соціологічного дослідження", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Оцінка соціологічного дослідження" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Оцінка соціологічного дослідження" і призначений виключно для пошукових систем.

ЛЕКЦІЯ - (від лати. lectio - читання), сис-тематич., послідовне, монологич. виклад вчителем (викладачем, лектором) уч. матеріалу, як правило теоретич. характеру. Як одна з организац. форм навчання і один з методів навчання традиційна для висш. школи, де на її основі формуються курси по мн. предметам уч. плану. У ср. общеобразоват. і ср. проф. школі Л. звичайно доповнює специфічні для них і частіше вживані форми і методи навчання: може замінювати к. урок, бути частиною уроку або інш. заняття, використовуватися на факультативах і т. д. Л. широко застосовується в культ. роботі. Деленіє Л. на. Педагогіка в системі наук - П. як соціальна наука природно входить в систему гуманітарного знання, оскільки безпосередньо звернена до людини. Але так же вірно затверджувати, що П. є частиною суспільства-знання, оскільки вивчає людину в суспільстві і групах однолітків, а також людину в спілкуванні з людьми, що передусім спеціально займаються вихованням (батьки, вихователі, вчителя, викладачі і т. д. ). У більш широкому плані до предмета П. відноситься і процес социализации Социалізация розглядається також соціологією і психологією. Однак, говорячи об П. в системі наук, важливо встановити її змістовні зв'язки з інш. НЕОГУМАНИЗМ - - педагогічна течія, що висунула в якості осн. цілі виховання сучасної людини античний ідеал особистості (див. Античність). Ідеї Н. зародилися в Німеччині в середині 18 в. Термін "Н." введений в науковий оборот німецьким істориком педагогіки Ф. Паульсеном в 80-х рр. 19 в. Перші представники Центральне місце в освіті неогуманисти відводили вивченню древніх мов, оволодінню культурною спадщиною Древньої Греції і Древнього Рима. У неогуманистических гімназіях нарівні з математикою і рідною мовою значна увага приділялася вивченню творів античних авторів. Неогуманисти вважали, що гімназії. Аутізм - (від греч. autos - сам) - хворобливий стан психіки, що характеризується зосередженістю людини на своїх переживаннях, відходом від реального инешнего миру. Прі А. часто порушується орієнтування у часі, події справжньої змішуються з минулими, реальне з фантастичним (особливо у дітей). А. виявляється як відрив від реальності, отгороженность від миру, відсутність або парадоксальність реакцій на зовнішні впливи, пасивність і сверхранимость в контактах зі середою загалом. Поведінка аутичного дитини характеризується вираженою стереотипностью, одноманітністю. Передусім, це прагнення до.
Кожна вагома структурна частина курсової "Оцінка соціологічного дослідження" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Володимир Андрійович Хоробрий (1353 - 1410) - Син серпуховського князя Андрія Івановича, внук Івана Каліти, двоюрідний брат Дмитра Донського. У 1358 р. помер його старший брат Іван, і п'ятирічний Владимир став князем своєї долі; восьмилітнім отроком в 1362 р. він вже брав участь в поході до Переяславлю, коли Дмитро Іванович оспорював великокнязівський стіл у Дмитра Костянтиновича Суздальського. У 1364 р. між двоюрідними братами поміщений договір, по якому Володимир Андрійович обіцяє у всьому підкорятися і служити старшому братові. І в подальші роки він бере участь у всіх походах Дмитра, виконує його доручення. У Куліковськой битві Владимир. Чаадаєв, Петро Яковльович - (1793 - 1856) - друг Пушкина і декабристів, був нетривалий час членом Таємного суспільства. У 1820 р., будучи ад'ютантом командира гвардійського корпусу, кн. Васильчикова, був посланий ним кур'єром до Олександра I із звісткою про хвилювання в Семеновськом полицю. Цей випадок віддалив від Чаадаєва членів Таємного суспільства. Чаадаев вийшов у відставку і прожив за межею до 1826 р. У Європі Чаадаєв був близький з багатьма чудовими людьми того часу, багато читав і повернувся в Росію з міцно чим склався філософськими переконаннями. У 1836 р. в журналі "Телескоп", що видавався Надеждіним, з'явився перший з. ГЛІБ ВСЕСЛАВИЧ - З роду Полоцких кн. Родоначальник Мінських князів. Син Всеслава Брячиславича. Кн. Мінський в 1101 - 1119 рр. Кн. Полоцкий в 1116 - 1119 рр. Дружина: з 1090 р. дочка кн. Владимиро-Волинского Ярополка Ізяславича, кн. Анастасия ( 1159 р.). У 1104 році воєвода князя Святополка Ізяславича, Путята, а також Олег Святославич і Ярополк Володимирович, син Мономаха, ходив облягаючий Глеба в Мінську, але повернулися без успіху. У 1106 році Гліб з іншими полоцкими князьями ходив на зимеголу (балтійське плем'я), але в бою вони втратили безліч воїнів і ледве могли врятувати залишки своєї рати. У 1116 році.
У вступі курсової "Оцінка соціологічного дослідження" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МІСІОНЕРСТВО ПРАВОСЛАВНЕ - Христово посланничество, проповідь православного віровчення серед людей, не проінформованих світлом Христа. Вже в XIV в. Стефан Пермський розповсюджував християнство серед зирян (комі). З приєднанням Казанського і Астраханського ханств (XVI в.) і створенням тут монастирів посилилася місіонерська діяльність серед місцевого населення Поволжья, а в XVIII - 1-й підлога. XIX в. - серед народів Сибіру і Кавказу. Цим цілям сприяли Астраханська, Тобольська, Іркутська і інш. місії, а на Північному Кавказі Осетинська комісія (в 1860 реорганізована в Суспільство відновлення православного християнства на.

Генеральна угода про тарифи і торгівлю (ГАТТ) - Генеральна угода про тарифи і торгівлю (ГАТТ) (General Agreement on Tariffs and Trade) між-нар. торг, угода, діюча під егідою Організації Об'єднаних Націй з 1947 р. Нараховує 108 країн-учасниць. Його мета - сприяти розвитку междунар. торгівлі шляхом зниження митних зборів і усунення інш. бар'єрів в торгівлі, проведення переговорів з питань режиму торгівлі і торг, політики. Співпраця в рамках ГАТТ сприяла послевоен. розширенню світової торгівлі, хоч менш розвинені гос-ва зазначали, що його умови дають переваги розвиненим країнам. Ця критика ГАТТ привела до створення в 1964 р. Конференції ООН по торгівлі і. ЗВЯГИНЦЕВ Олександр Григорійович - (р. 08.07.1948) Заступник Генерального прокурора Російської Федерації в першому і у другому президентських термінах В. В. Путіна. Народився в м. Києві Української ССР в сім'ї службовців. Дитячі і юнацькі роки пройшли у Києві. Термінову службу після закінчення сержантської школи проходив в Московському військовому округу в учебнобоевой рота 475го гвардійського окремого батальйону Генштабу Міністерства оборони СРСР. Був прапороносцем цієї вояцької частини. Під час служби нагороджений медаллю "За вояцьку доблесть". Після демобілізації (1970) на слідчій і прокурорській роботі в.
Список літератури курсової "Оцінка соціологічного дослідження" - більше 20 джерел. Перший Всеросійський з'їзд Трудової Народно-соціалістичної партії (ТНСП) - 21 - 23 червня 1917, Петроград. Складався з делегатів 1-го з'їзду Народно-соціалістичної партії і 6-го з'їзду Трудової групи, що вирішили утворити єдину партію. Президія була складена з президії обох з'їздів. З'їзд відкрив Н. В. Чайковський. Обговорені питання: Про тактику партії  - В. А. Мякотін; Про викуп землі  - Мякотін, Н. А. Леонтьев, А. В. Пешехонов; Про підготовку виборів в Засновницькі Збори  - В. В. Водовозів, П. М. Брамсон; Про статут ТНСП  - Н. Н. Шнітников. З'їзд указав на необхідність участі представників ТНСП в Стокгольмської мирній конференції з правом вирішального голосу і на. МИСЛЕННЯ ПОЛІТИЧНЕ - форма політичної свідомості, яка при усвідомленні соціально-політичної сфери використовує раціональні способи пізнання. Політичне мислення - одне з основних форм політичної свідомості в західній політиці. Політичне мислення має безліч модифікацій і аспектів. Воно існує в теоретичній формі різних рівнів, наприклад, метатеории, політичної філософії, політології, політичної соціології, теорії права, політичної ідеології і т.д. Крім теоретичного політичного мислення можна зафіксувати його прикладну, утилітарну форму. Теоретичне мислення в політиці дозволяє створювати політичні концепції.

АТОМІСТИКА - вчення про дискретну, преривном будову матерії (з атомів і інш. микрочастиц). Первинне формулювання А. дане в древнеинд. філософських вченнях ньяя, вайшешика, але найбільш повно і послідовно - в філософії Левкиппа, Демокріта, Епікура і Лукреция. Атоми розглядалися як останні, неподільні, гранично малі частинки, несотворимі і неуничтожимі. Відмінності в числі, вазі, швидкості руху і взаємному розташуванні атомів в тілах вважалися причиною всього різноманіття якостей в світі. У період 17 - 19 вв. А. розробляється в трудах Гассенді. Ньютона, Ломоносова, Дальтона, Бутлерова, Менделеєва і інш. і.
Посилання в тексті роботи "Оцінка соціологічного дослідження" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЖИТТЄВИЙ МИР - поняття в пізній феноменології Е. Гуссерля, фіксуюче значущий для людини мир первинних допредикативних істин, очевидностей, що конституюються в діяльності трансцендентальной суб'єктивності. Як такий Ж. м. виступає анонімно і апріорно по відношенню до науково-теоретичних побудов і тих ідеалізацій, на яких ці побудови покояться. Сучасне суспільство, вважає Гуссерль, переживає. период кризи, яка охоплює всю європейську культуру. Основну причину кризи Гуссерль бачить в забутті, заміщенні в класичній культурній традиції, починаючи з нового часу або навіть виникнення античної науки усього смислового. МІФ - етап і форма розвитку культури, характеризується рухом від осмислення світу через сприйняття, фонеми і навіть семантеми до осмислення через мову, пропозиції, оповідання. У М. фіксуються ті ритми світу, до яких пристосовується людина. Над уявленнями про ритми світу нашаровувалося оповідання про виникнення порядку з первісного хаосу. Ці ритми втілюються в міфологічному житті демонів, химерических істот, культурних героїв, тотожних космосу, світлу, сухіше, речовині і т. д. переважає інверсія (але одночасно розвивається медиация). М. існує як зміст емоційного життя особистості, организующей. Виработка умовних рефлексів вищих порядків - (higher-order conditioning) Виробіток умовного рефлексу вищого порядку відбувається при використанні умовного подразника з однієї фази експерименту (УРЗ-1) як безумовний подразник (БРЗ) для подальшого зумовлення. У експерименті, описаному Павловим, в якості УРЗ-1 використовувався звуковий сигнал, початковим БРЗ була їжа, а умовною (УР) і безумовною (БР) реакцією служило слюноотделение. Після виробітку у собаки УР на УРЗ-1 на короткий час перед появою УРЗ-1 пред'являвся чорний квадрат (УРЗ-2). Після десяти поєднань цього чорного квадрата і звукового сигналу реакція слюноотделения - приблизно.

ЗМІ РОЛЬ В РЕГУЛЮВАННІ КОНФЛІКТІВ - комплексний і всебічний керуючий вплив засобів масової інформації на суспільну свідомість, конкретних учасників конфлікту з метою його конструктивного завершення. Будь-яка політична система з метою забезпечення стабільності і раціонального розвитку суспільства зобов'язана мати механізм адаптації до змін, що об'єктивно відбуваються в середовищі. Важливе місце в цьому механізмі належить ЗМІ. Саме вони виконують ключову роль в фундаментальному для політичної системи принципі "зворотного зв'язку". ЗМІ є найважливішим соціальним інститутом, здатним впливати на соціальні конфлікти. Сухотка спинного мозку - варіант пізнього нейросифилиса, виникає через 5-10 років і більш після зараження сифілісом. Характеризується насамперед атрофією і дегенерацією задніх стовпів і задніх корінців спинного мозку. Симптомокомплекс розладу утворять наступні основні ознаки: 1. різноманітні болі (що стріляють, що свердлять, кинджальні); 2. висцеральні кризи, що імітують такі розлади, як стенокардия, печінкові, ниркоподібні, пузирні або ректальні кризи; 3. парестезии оперізуючого характеру, локалізовані в області иннервации уражених сегментів спинного мозку; 4. ускладнення при сечовипусканні - тривале натуживание, а потім. БУЙО СИНДРОМ - (у вітчизняній літературі - хвороба Буйо - Сокольського, по іменах терапевтів - французького J. B. Bouillaud, 1796-1881, і вітчизняного Г. І. Сокольського, 1807-1886, що описали ревматизм як полиорганное захворювання і що дали клинико-анатомічну характеристику ревмокардита; синонім - ревматизм) - системне запальне захворювання з'єднувальної тканини з переважною поразкою сердечно-судинної системи і суглобів. Частіше розвивається після ангіни і інших стрептококкових інфекцій у віці 7-15 років. Гостра форма (гостра ревматична лихоманка) етиологически пов'язана з бета-гемолитическим. АТТИТЮДОВ ЩЕПЛЕННЯ - (англ. attitude inoculation) - захист особистості від установок, переваг, думок, що нав'язуються їй ззовні (зокрема, зі сторони ЗМІ, значущих інших і пр.); суттю А. п. є підвищення здатності особистості протистояти чужому небажаному впливу. Людині, незважаючи на деякі спроби, що робляться захистити його від "поганого" впливу, так чи інакше доводиться жити в агресивному середовищі чужих поглядів. Механізм А. п. (аналогічно прямій з вакцинацією в медицині) полягає в слабій атаці на нетверді і установки особистості, що спонтанно сформувалися, що надалі приводить до можливості чинити опір більш.