На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Охорона права інтелектуальної власності та організації інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади та управління (комерційних підприємств)

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження охорони права інтелектуальної власності та організації інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади та управління (комерційних підприємств) ... 6
1.1. Поняття прав інтелектуальної власності, їх об'єкти та суб'єкти ... 6
1.2. Специфіка організації інформаційних послуг як сфери управління ... 9
Розділ 2. Аналіз діяльності служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського ... 14
Розділ 3. Законодавче забезпечення охорони прав інтелектуальної власності на інформаційну продукцію в Україні ... 25
3.1. Основні положення законів України про охорону прав інтелектуальної власності ... 25
3.2. Захист права інтелектуальної власності ... 30
Висновки ... 32
Список використаних джерел ... 34

Для придбання курсової роботи "Охорона права інтелектуальної власності та організації інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади та управління (комерційних підприємств)" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Охорона права інтелектуальної власності та організації інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади та управління (комерційних підприємств)"

Курсова робота "Охорона права інтелектуальної власності та організації інформаційно-аналітичного забезпечення" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Охорона права інтелектуальної власності та організації інформаційно-аналітичного забезпечення", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Охорона права інтелектуальної власності та організації інформаційно-аналітичного забезпечення" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Охорона права інтелектуальної власності та організації інформаційно-аналітичного забезпечення" і призначений виключно для пошукових систем.

НОВЕ ВИХОВАННЯ - течія в педагогіці, виникла в кон. 19 в. в рамках реформаторської педагогіки. Ідеї Н. в. відображали потребу суспільства в підготовці через школу (гл. обр. середню) різносторонньо розвинених ініціативних людей, готових до активної діяльності в разл. сферах екон., гос. і суспільств. життя. Ця течія об'єднала мн. педагогів, що вимагали радикальної зміни організації школи, змісту і методів виховання і навчання, зіграло позитивну роль в розвитку пед. теорії і шк. практики в 20 в. Активними діячами Н. в. були А. Ферьер, О. Декролі, Е. Демолен, Г. Літц, Г. Ві-некен, Дж. Дьюи, Р. Кузіне і мн. інш. ЛОГОПЕДІЯ - (від греч. logos - слово, мова і paideia - виховання, навчання), галузь дефектології, що вивчає порушення мови при нормальному слуху, шляху їх подолання і попередження. Нестачі мови різні по своїх виявах, своїй природі, мірі вираженість і впливі на психич. стан і розвиток. Нек-рі порушення відносяться тільки до вимови (недорікуватість), інші виявляються також в порушеннях читання (алексия, дислексия), листа (аграфія, дисграфия) або захоплюють лексико-грамматич. сторону мови (напр., алалия, афазія). Часто нестачі мови виражаються в розладах її темпу і плавності (заїкання, тахилалия, брадифразия). ПРОФЕСІОНАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ УЧИЛИЩА (ПТУ) - - в Рос. Федерації учбові заклади початкової професійної освіти. Створені згідно з Законом про зміцнення зв'язку школи з життям і про подальший розвиток системи народної освіти в СРСР (1958) як професіонально-технічні училища (ПТУ) на базі ремісничих, залізничних, будівельних, гірничопромислових училищ, шкіл ФЗО, учбових закладів системи трудових резервів (див. Трудові резерви СРСР). Поділялися на 2 типи: міські і сільські (термін навчання від 1 до 3 років). Створювалися денні і вечірні (змінні) ПТУ. У 1961 в СРСР функціонувало 3684 ПТУ (св. 1 млн. учнів). У 1965 вони готували по більш ніж 2000. ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ - - форма діяльності людини або колективу - створення якісно нового, що ніколи раніше не існувало. Стимулом до Т.д. служить проблемна ситуація, яку неможливо дозволити традиційними способами. Оригінальний продукт діяльності виходить внаслідок формулювання нестандартної гіпотези, розсуди нетрадиційних взаємозв'язків елементів проблемної ситуації і т.п. Передумовами Т.д. є гнучкість мислення, критичність, здібність до зближення понять, цілісність сприйняття і інш. Задатки Т.д. властиві будь-якій людині. Треба зуміти їх розкрити і розвинути. Вияви творчих здібностей варіюють від великих і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Охорона права інтелектуальної власності та організації інформаційно-аналітичного забезпечення" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Нікитіни (Іван і Роман Нікитічи) - Нікитіни Іван і Роман Нікитічи - перші, разом з А. Матвеєвим (XXV, 901), російські живописці, що працювали в дусі західноєвропейського мистецтва. Іван народився біля 1699 р., Роман - в 1691 р. Перший з них ознайомився з живописом, мабуть, самоучкой. Петро Великий помітив його здібності і віддав у вчення до І.Г. Дангауєру (XV, 485). Роман Нікитін утворився, ймовірно, під керівництвом брата, що перевершував його талановитість. У 1716 р. Петро відправив обох Нікитіних за межу. Вони відвідали Флоренцію, де займалися під керівництвом Томмазо Реді, Венецию і Рим. Роман Нікитін, зверх того. Расові дослідження - (Rassenforschung), етнологічна дисципліна, введена по розпорядженню Гитлера для обов'язкового викладання в школах і університетах Третього рейха відповідно до нацистської расової доктрини. Міру "науковості" цього предмета можна зрозуміти з виступу нацистського професора Германа Гауха, фахівця в області расових досліджень: Говорячи загалом, нордическая раса залишається єдиною, яка здатна видавати звуки дивовижної чистоти, тоді як у неарійських рас вимова нечиста, окремі звуки спутані і більше нагадують крики тварин, скажемо, гавкіт, хрип, фирканье або писк. Те, що птахів можна навчити говорити. Тімей - грецький історик кінця IV в. до Р.Х. - першої половини III в. до Р.Х., родом з міста Тавроменія (совр. Таорміна) на Сицилії. Народився біля 356 р., помер біля 260 р. до Р.Х. В молодості активно брав участь в політичній боротьбі проти тирана Агафокла. Після перемоги Агофокла, Тімей був вигнаний з Сицилії і поселився в Афінах, де прожив 50 років. Там він написав "Історію Сицилії і Італії" в 43 книгах, що охоплювала події з міфологічних часів до початку Першої пунической війни (264 р. до Р.Х.) і що збереглася тільки в численних розрізнених цитатах у пізніших авторів. У своїх.
У вступі курсової "Охорона права інтелектуальної власності та організації інформаційно-аналітичного забезпечення" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Граббе Павло Христофорович - Граббе (граф Павло Христофорович, 1787 - 1875). Поступивши на службу в артилерію, брав участь в походах 1812, 1813 і 1814 років. У 1817 р. призначений командиром лубенского гусарського полку, але "за недотримання порядку служби" невдовзі звільнений у відставку; однак вже в наступному році знов прийнятий в ряди армії. Коли, в 1828 р., відкрилася війна проти турок, йому доручено було начальствування авангардом наших військ в Малої Валахиї. У травні 1829 р., при взятті штурмом м. Рахова, він першим переправився через Дунай і був поранився кулею в ногу. Під час польської війни 1831 р. він був.

Сумарокови - Сумарокови - графський і дворянський рід, що відбувається, по оповідях старовинних родословцев від Левіса, що виїхав, неначе б, з Швеції до великого князя Василю Дмітрієвичу і що прийняв хрещення з ім'ям Іуди. Ймовірніше, що рід Сумарокових відбувається з Литви (де донині існує прізвище Суморок), бо об Сумарокових згадується в духовному заповіті 1498 р. князя І.Ю. Патрікеєва, нащадка Гедіміна. Семейка Сумароков був дяком судних справ (1586), Іван Микитович Сумароков - воєводою в Юрьеве-Ливонском (1579). Зі другої половини XVII в. Сумарокови, що служили до того "по містах", починають. "Бойова організація" партії соціалістів-революціонерів" - (Росія) - БО ПСР. Діє з 1901. Ініціатор створення, перший керівник і автор першого статуту БО ПСР - Г. А. Гершуні. Спочатку БО перебувала з Гершуні і терористів, що залучаються ним для здійснення конкретних замахів. Гершуни визначав діяльність БО таким чином: "Мета "Бойової організації" полягає в боротьбі з існуючим ладом за допомогою усунення тих представників його, які будуть визнані найбільш злочинними і небезпечними ворогами свободи. БО здійснює не тільки акт самозахисту, але і діє наступально, вносячи страх і дезорганізацію в правлячі сфери, і прагне довести уряд до.
Список літератури курсової "Охорона права інтелектуальної власності та організації інформаційно-аналітичного забезпечення" - більше 20 джерел. ЕТНІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ - антизаконна діяльність, що здійснюється особами, об'єднаними по національній ознаці. У сучасній Росії склався цілий ряд національних угруповань, контролюючих певні сфери життєдіяльності (торгівля, фінанси, виробництво). На території Росії ці угруповання, в основному, складаються з представників некорених націй (азербайджанці, таджики, китайці і т. д.). Так само існують організовані злочинні співтовариства, що складаються з виходців деяких республік в складі Росії (чеченці, дагестанці і т. д.), які ведуть свою діяльність на території історичного мешкання інших націй. Найбільш висока концентрація. МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ - жупел, який почав використовуватися порівняно з недавнього часу, а саме після 11 вересня 2001 року, коли в США була проведена серія масових терактів (або провокацій) з використанням літаків, протаранивших будівлі всесвітнього торгового центра і Пентагона. Через декілька днів президент США Дж. Буш уперше використав термін "міжнародний тероризм" в тому значенні, яке в це словосполучення вкладається тепер. США ставили однією з своїх пріоритетних задач боротьбу з міжнародним тероризмом, вважаючи для себе можливим використати будь-які кошти для досягнення своєї безпеки в будь-якій.

КАРМА - (санскр. karman - дія, справа, доля) - одне з центральних понять індійської філософії, що пояснює доктрину переродження і сансари (потоку життя, потоку свідомості). Історично сходить до добрахмани-стско-ведийскому періоду. Входить практично у всі філософські системи індуїзму (за винятком аджи-вики і локаяти). Понятіє К. вживається для пояснення явищ космічної і етичної причинності. К. є дія, причинно-слідчий зв'язок феноменів і ноуменов буття, тобто виявлених і непроявлених подій; По суті, К. виражає загальну суму вчинків, довершених будь-якою живою істотою за всі втілені життя, і їх наслідків, які.
Посилання в тексті роботи "Охорона права інтелектуальної власності та організації інформаційно-аналітичного забезпечення" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БРЕХНЯ - Фундаментальний первообразующий елемент (мережа елементів) сприйняття і комунікації, складова частина більшості істин. Пов'язана з неминучою аберацією дійсності в процесі її множення і суперпозиції. Людське в?иденье, мирочувствование, мистецтво, науки фактично засновані на Л. Іськусство зобов'язано брехати по самої своїй суті. При цьому мистецтво виступає не як підробка дійсності, але більш як засіб обману, перекручення, прихованої модифікації психічного. У науці Л. або спеціально обмовляється під виглядом тих або інакших посилок і штучних прийомів, або залишається неявною як у вигляді. СУТЬ - сукупність таких властивостей предмета, без яких він нездібний існувати і які визначають всі інші його властивості. По Демокріту, С. речі невіддільна від самої речі і похідна від атомів, з яких вона складається. Згідно з Платону, У Арістотеля С. ("форма речей") існує в самих одиничних речах, але не виводиться з того "матеріалу", з якого побудовані останні. У середньовічній філософії С. будь-якої кінцевої субстанції не включає в себе її існування, але у випадку Бога С. включає в себе існування. Дж. Локк, що займав надто номиналистическую позицію в питанні про загальний. Синдром каротидно-кавернозного соустья - Син.: Екзофтальм пульсуючий. Частіше слідство травматичної поразки або розриву аневризми внутрішньої сонної артерії на дільниці, де вона проходить через кавернозний синус. У 1/4 випадків причиною є природжена аномалія - артеріальна аневризма запалої частини внутрішньої сонної артерії або природжений каротидно-базилярний анастомоз. Каротидно-кавернозное соустье і зв'язаний з ним викид в кавернозний синус артеріальної крові ведуть до підвищення тиск в ньому. У результаті виникають застійні явища в очниця і в порожнині черепа. Поступово збільшуються розміри синуса, відбувається здушення нервових.

Аккультурация - [лати. ad - до cultura - освіта, розвиток] - процес і результат засвоєння соціальною спільністю принципових елементів певної культури в ході стійких, тривалих і частіше за все прямих, безпосередніх контактів і взаємодій з соціальною групою-носієм цієї культури. У соціальній психології термін А., як правило, використовується як такий, що пояснює при аналізі процесів межгруппових взаємодій, чи йде мова про великих або про малі групи, що представляють різні, іноді не тільки неспівпадаючі, але протистоячі субкультури (наприклад, груп неповнолітніх правопорушників і спільності, інтегрованих. Синдром Кирнса-Сейра - Син.: Офтальмоплегия плюс. Метохондриальная енцефаломиелопатия (див.), що виявляється у віці до 18 років, і повільно прогресуюча слабість екстраокулярних м'язів, ведуча до зовнішньої офтальмоплегии, як правило, що поєднується з птозом верхніх повік, з пігментною дегенерацією сітчатки і поразкою провідної системи серця. Внутрішні очні м'язи при цьому не страждають, зіничні рефлекси підлягаючі зберіганню, немає диплопии. У пізній стадії захворювання можлива генерализация миодистрофического процесу, однак поразка інших краниальних м'язів і скелетної мускулатури (проксимальная мишечная. БЮРОКРАТІЯ - (букв. - панування канцелярії, від фр. bureau - бюро, канцелярія і греч. kratos - сила, влада, панування) - 1. Специфічна форма соціальних організацій в суспільстві (політичних, економічних, ідеологічних і інш.), в яких центри виконавчої влади практично незалежні від більшості їх членів. 2. У філософії і соціології Б. розуміється як раціональна форма організації управління як державними органами, так і приватними організаціями. Б. поширена, передусім, в індустріальному і постиндустриальном суспільствах. У суспільстві, побудованому на соціальній нерівності, влада зосереджена. МОДЕЛЬ ФАХІВЦЯ ПСИХОЛОГІЧНА - зразок фахівця з вищою освітою, заснований на вивченні особливостей особистості і структури діяльності осіб, успішно працюючих після закінчення вузу. Чим ближче до закінчення вузу знаходиться студент, тим ближче до модельних повинні бути його особові якості, знання, уміння і навики. Лабораторія Казанського університету розробила модель фахівця, яка складається з чотирьох рівнів, кожний з яких включає в себе нижележащие. Перший, самий високий рівень - рівень відносин. На цьому рівні задача вищої школи складається в формуванні знань і умінь, необхідних фахівцю для розуміння інших людей.