На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Охорона навколишнього середовища у містах

(курсова робота з екології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття про сучасне місто та його проблеми ... 5
Розділ 2. Фактори впливу на міське середовище та здоров'я населення ... 14
2.1. Промисловість ... 14
2.2. Транспорт ... 18
2.3. Комунальне господарство ... 20
2.4. Прояв несприятливих геологічних явищ у містах ... 25
Розділ 3. Використання екологічних нормативів і показників при плануванні міст ... 33
Розділ 4. Шляхи (напрямки) покращення екологічного стану міського середовища ... 41
Висновки ... 46
Література ... 48
Додатки ... 50

Для придбання курсової роботи "Охорона навколишнього середовища у містах" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Охорона навколишнього середовища у містах"

Курсова робота "Охорона навколишнього середовища у містах" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Охорона навколишнього середовища у містах", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Охорона навколишнього середовища у містах" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Охорона навколишнього середовища у містах" і призначений виключно для пошукових систем.

ЖУМАБАЕВ МАГЖАН - (1893-1938) Чудовий казахський письменник, поет, публіцист, один з фундаторів казахської літератури, педагог-просвітник. Магжан Бекенули народився в 1893 р. в Північно-Казахстанський області в заможній сім'ї. Його батько Бекен був бием, волосним управителем. Магжан - один з його 9-их дітей. З чотирьох років він починає вивчати східні мови (тюркський, арабський, персидський) і російську мову. У 1905 році поступив в медресе в Кизил-Жарі (м. Петропавловськ), потім в 1910 р. поступив в медресе Галія (Уфа), вищий мусульманський заклад. Вчиться у великого письменника Татарстана. КОРРЕКЦИОННО-ВИХОВАЛЬНА РОБОТА - система спец. прийомів і заходів, направлених на подолання або ослаблення нестач розвитку аномальних дітей. Термін з'явився в кон. 19 - нач. 20 вв. в зв'язки з діяльністю М. Монтессорі і О. Декролі, довгий час використовувався застосовно до роботи лише з мислено відсталими дітьми. У отеч. педагогіці це поняття стало більш широким: К. р. направлена не тільки на виправлення отд. порушень, але і на формування особистості дитини, охоплює всі категорії аномальних дітей і здійснюється совм. діяльністю педагогів і лікарів. Коррекц. спрямованість властива всій уч. роботі, що проводиться з. РОСІЙСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ СУСПІЛЬСТВО (РТО) імператорське - - наукова і просвітницька організація, що сприяла розвитку науки, техніки і промисловості. Осн. в 1866 в С.-Петербурге (в структуру входило 4 відділи, до 1916 - 15). У 1868 створена Постійна комісія з технічної освіти. РТО володіло правом відкриття учбових закладів при фабриках і заводах і по місцю проживання робітників, в яких діти навчалися за низьку плату або безкоштовно. Учбові заклади РТО в 1876 включені в систему народного утворення як установи суспільно-державного характеру і передані у ведіння Міністерства фінансів, з 1882 - в МНП, безпосереднє керівництво ними покладалося на. БРОДСКИЙ Микола Леонтійович - [15(27).11.1881, Ярославль, - 5.6.1951, Москва], літературознавець, д. ч. АПН РСФСР (1947), дер филол. наук, проф. (1926). Закінчив ист. ф-т Моськ. ун-та (1904), викладав в Екатеріно-славськом коммерч. уч-ще. Вів науч. роботу в МГУ (1918 - 23, 1943 - 51), Інду стор. пед. ин-ті ім. К. Лібкнехта (1926 - 29), МГПИ (1933 - 41). З 1941 в Ін-ті світової літри ім. А. М. Горького. Співавтор книги для занять рідною мовою "Наш мир" (1908, 1918 - 2310), "Іст. хрестоматії" (ч. 1 - 4, 1914), а також хрестоматій "Рідна мова у другому рівні" (1926) і "Русявий.
Кожна вагома структурна частина курсової "Охорона навколишнього середовища у містах" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Козлів Петро Кузьмич - Козлів Петро Кузьмич - відомий мандрівник. Народився в 1863 році. У 1883 році прилучився до четвертої експедиції Н.М. Пржевальського, після чого докінчив свою військову освіту в Петербурге і знову поїхав з Пржевальським в 1888 році. По смерті Пржевальського експедиція була кінчена в 1891 році під керівництвом М.В. Певцова; північний Тібет, Східний Туркестан і Джунгарія досліджені нею не тільки в географічному, але і в естественноисторическом відношенні. У 1893 - 1895 рр. Козлів брав участь в експедиції В.І. Роборовського в Нань-Шань і північно-східний Тібет. У дорозі Роборовський захворів, і. Ярошенко Семен Петрович - Ярошенко (Семен Петрович) - математик, народився в 1864 р. Освіту отримав в херсонській гімназії і Київському, Новоросійськом університетах. У 1870 р. отримав міру магістра і вибраний доцентом Новороссийського університету по кафедрі чистої математики. По придбанні міри лікаря, вибраний в 1871 р. екстраординарним професором. З 1881 по 1890 рр. був ректором цього університету. Друкарські труди Ярошенко: "Про розшук особливих рішень диференціальних рівнянь 1-го порядку" ("Записки Імператорського Новороссийського університету", 1870, той V); "Про розшук особливих. ГЕТЬМАН СЕВЕРСКИЙ - так називають гетьмана Демьяна Многогрешного Низові Запорожці в деяких стосунках 1670 р. Від часу Переяславського договору правителі козачого Середнього Дніпра титулувалися: "Його царської величності гетьман Війська Запорізького і обох сторін Дніпра"; однак влада їх перший час розповсюджувалася тільки на деяку частину лівого берега разом з Північчю Сульським і без всякого впливу на справи корінного Запоріжжя; тому те Сичевой Кош резонно визнав официальнний гетманский титул що не відповідає істинному стану речей і переробив його в форму Г. С. Но така зміна не довелася на смаку московським.
У вступі курсової "Охорона навколишнього середовища у містах" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Жіваго Семен Афанасьевич - Жіваго (Семен Афанасьевич, 1807 - 1863) - історичний живописець. Син рязанского купця, він з дитинства відчував потяг до мистецтва і вивчився малювати майже без наставників. У 1826 р. подав образчик своєї роботи великому князю Михайлу Павловичу, який прийняв молоду людину під своє заступництво і сприяв до його надходження в учні Санкт-Петербургской Академії Мистецтв на казенний рахунок. Найближчим його керівником в Академії був професор А. Варнек. Отримавши протягом академічного курсу дві срібні медалі, Жіваго закінчив своє утворення із званням художника XIV класу і невдовзі потім.

Нечаєв Василь Михайлович - Нечаєв Василь Михайлович - відомий цивилист. Народився в 1860 р. Закінчив курс юридичного факультету Московського університету. Читав лекції по римському праву в ярославском Демідовськом ліцеї, по цивільному праву в Новороссийськом університеті; був професором Юрьевського університету, потім юрисконсультом міністерства юстиції. У цей час складається професором петроградских вищих жіночих курсів і присяжним повіреним округу петроградской судової палати. Був членом особливої наради по перегляду проекту цивільного укладення. Надрукував: "Досліди по історії російського звичайного права і. Кафенгауз Лев Борисович - (29 жовтня 1885, Проськуров Подольської губернії, - 4 липня 1940, Москва). З сім'ї службовця. У 1904 учасник марксистського гуртка учнів, в 1905-06 пропагандист Московської більшовистський організації. За участь в Грудневому озброєному повстанні був арештований, з 1906 - під наглядом поліції. Надалі перейшов на позиції меншовизму, в активній політичній діяльності довго не брав участь. По Закінченні в 1910 економічного відділення юридичного факультету Московського університету залишений при кафедрі політекономії для підготовки до професорського звання, звільнений в березні 1911 за.
Список літератури курсової "Охорона навколишнього середовища у містах" - більше 20 джерел. ПОПУЛІЗМ - (від лати. populus - народ) - перехідний тип політичної свідомості. Термін "П." уперше з'явився в кінці XIX в. в США в зв'язку з широким народним рухом за створення третьої масової партії - Популістської. Правда, ще в Римській республіці в кінці II - I вв. до н. е. існувала ідейно-політична течія популяров, покликана відображати інтереси простого народу - плебса. Але очолював рух нобилитет - знати або замкнене коло патрицианских сімей. Популяров відрізняло ораторську майстерність, за допомогою якого вони прагнули впливати на натовп. Друга половина XX в. ознаменувалася злетом інтересу до. АБРАМОВ Олександр Сергійович - (р. 10.02.1957) Заступник керівника адміністрації Президента РФ В. В. Путіна в першому президентському терміні; помічник Президента Російської Федерації В. В. Путіна - секретар Держради РФ у другому президентському терміні з 25.03.2004 м. Народився в д. Курилово Московської області. Освіту отримав в Московському інституті інженерів залізничного транспорту (1979), в Інституті перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів Фінансової академії при Уряді РФ (1994). З 1979 р. працював бригадиром, майстром вагонного депо Воськресенського дільниці Московської залізниці. У 1981-1991 рр. секретар.

БЕНТАМ (BENTLIAM) Ієремія - (1748-1832)-англ. теоретик моралі і права, представник етики утилітаризму. Виступив з критикою теорій етичного почуття і природного права, В произв. "Введення в основи моральності і законодавства" (1789, русявий. перевод-1867) і "Деонтология, або наука про мораль" (1834) обгрунтовував досвідчений характер джерела і основи моральності, к-рий він, подібно гедонистам, бачив в прагненні до задоволень. Те загальне, що характеризує всі вчинки, що приносять задоволення, з т. зр. Би., є їх користь. Вона-єдина мета і норма поведінки, основа людського щастя. Про-у Б. розглядає як.
Посилання в тексті роботи "Охорона навколишнього середовища у містах" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АНТИКОМУНІЗМ - ідейно-політична доктрина, направлена проти основ соціалістичного ладу і марксистсько-ленінської ідеології; виявляється в різних формах - від відверто грубих, що виражають інтереси і спрямування воинствующей реакції, психологічної агресії, до філософських, соціологічних, культурологических, наукообразних. А. виник в середині 19 в. в період формування комуністичного руху в Німеччині і інш. країнах Зап. Європи. Після Жовтня 1917 А. отримав інтенсивний розвиток і своє концептуальне оформлення. Осн. напрям в діяльності теоретиків совр. Гл. місце в стратегії і тактиці А. займає. БАКРАДЗЕ Костянтин Спиридонович - (24 листопада 1898 - 28 квітня 1970) - грузинський філософ. Закінчив Тіфлісськую гімназію і філософський факультет Тбілісського університету (1922); в 1922 - 25 продовжував навчання в Німеччині, займався, зокрема, в семінарах Е. Гуссерля. З 1940 завідуючий кафедрою логіки Тбілісського університету; доктор філософських наук. Автор трудів по історії західної філософії (роботи про діалектику в німецькому ідеалізмі, про систему і метод філософії Гегеля, про сучасну філософію), по історії і теорії марксистської філософії (роботи про філософських попередників марксизму, про основні риси марксистського. СИСТЕМА НЕРВОВА: ВЛАСТИВІСТЬ - поняття, введене І. П. Павловим для позначення динамічних, стійких особливостей системи нервової, що впливають - при інших рівних умовах - на індивідуальні психологічні особливості. Переважно вони генетично детермінований і визначають індивідуальні відмінності в поведінці при реагуванні на впливи середи фізичної і соціальної. Властивості системи нервової були відкриті Павловим і лягли в основу типології діяльності нервової вищої, розробленої в експериментах з тваринами. Згідно з його концепцією, виділяються три основних властивості: 1) сила - здатність нервових кліток зберігати нормальну.

АНТРОПОГЕНЕЗ - Процес походження людини (homo sapiens), походження і розвиток всіх видів роду Чоловік (Homo), розглянутий в біологічному і психічному плані. З позицій теорії еволюційної, основними передумовами антропогенеза послужили такі відмітні ознаки мавп: 1) високий розвиток локомоций і маніпулювання; 2) гранична для тварин рухливість - особливо пальців передніх кінцівок, і здібність до виконання вельми складних хапальних рухів; 3) зір бінокулярний - переважаючий над нюхом; 4) високорозвинений форми поведінки групової і спілкування (-> тварина: поведінка групова; тварина: спілкування). З позицій. Феміністський аналіз труда - науковий напрям, заснований на соціальній критиці гендерно-нейтральних підходів до понять робочої сили і процесу труда. Класичні марксистські визначення цих понять не враховували відмінності між чоловіками і жінками, що виявляються в практиках найма, трудових відносинах, характері зайнятості і розмірах винагороди. Наприклад, в 1992 р. исследовательници К. Дельфі і Д. Леонард показали в своїй книзі, що трудовий контракт укладається на основі негласно діючого в сім'ї гендерного контракту (див. Гендерная система), згідно з яким чоловіки вільні продавати свій труд, тоді як жінки, щоб піти на оплачувану роботу. ФРУСТРАЦИЯ - (від лати. frustratio - обман, розлад, руйнування) -психічний стан людини, що викликається об'єктивно непереборними (або суб'єктивно що так сприймаються) труднощами, виникаючими на шляху до досягнення мети або до рішення задачі. Ф. можна розглядати як одну з форм психологічного стресу. Розрізнюють: фрустратор - причину, зухвалу Ф.; фрустрационную ситуацію, фрустрационную реакцію. Ф. супроводиться гаммою в основному негативних емоцій: гнівом, роздратуванням, почуттям провини і т. п. Уровень Ф. залежить від сили, інтенсивності фрустратора, функціонального стану людини, що попав у фрустрационную. Брехливість - (общеславянск., від льгати - говорити неправду) - 1. межа особистості або особливість поведінки у вигляді схильності до обману, повідомлення помилкових відомостей про кого- або про що-небудь. Від тенденції обманювати відрізняється тим, що остання передбачає також приховування правди. Розрізнюються: а) брехливість, при якій встановити факт помилкового інформування неможливо або зробити це буває дуже важко. Така брехливість властива спеціально навченим "професійним брехунам", наприклад, дипломатам, агентам спецслужб, журналістам і представникам інших професій; б) банальну.