На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Охорона навколишнього середовища в автотранспорті

(курсова робота з екології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Забруднення довкілля автомобільним транспортом та шляхи його зменшення ... 5
1.1. Автомобільний транспорт - одне з основних штучних джерел забруднення довкілля ... 5
1.2. Основні шкідливі речовини, що виділяються під час роботи двигунів автомобілів ... 7
1.2.1. Утворення основних шкідливих речовин та продуктів згоряння палива в атмосфері ... 8
1.2.2. Шкідливі речовини картерних газів та випаровування системи живлення ... 9
1.2.3. Вплив шкідливих речовин, які надходять у атмосферу під час роботи ДВЗ на людину і довкілля ... 9
1.3. Шумове забруднення довкілля ... 12
1.3.1. Основні види і джерела шуму двигуна і автомобіля ... 12
1.3.2. Зменшення шуму автомобілів ... 13
1.4. Вібрація автомобіля і шляхи її зменшення ... 15
1.5. Електромагнітне випромінювання автомобілів ... 16
1.6. Забруднення продуктами зношування автомобілів ... 18
1.7. Виробничі відходи автотранспортних підприємств та шляхи їх утилізації ... 19
1.7.1. Джерела утворення виробничих відходів АТП ... 19
1.7.2. Спрацьовані нафтопродукти ... 20
1.7.3. Стічні води ... 20
1.7.4. Відпрацьований електроліт і свинцевий шлам ... 21
1.7.5. Відходи ацетиленових генераторів ... 22
1.7.6. Відпрацьована гальмівна рідина ... 22
1.7.7. Відпрацьовані антифриз і вода з систем охолодження ... 22
1.7.8. Відпрацьовані фільтри і брудне ганчір'я ... 23
Розділ 2. Шляхи покращення екологічних показників автомобілів ... 24
2.1. Зменшення шкідливих викидів автомобілів їх нейтралізацією і уловлюванням ... 24
2.1.1. Каталітична нейтралізація відпрацьованих газів ... 24
2.1.2. Подавання додаткового повітря у випускний трубопровід ... 25
2.1.3. Термічна нейтралізація ... 25
2.2. Зменшення забруднення довкілля використанням перспективних альтернативних палив ... 26
2.2.1. Використання видобувних і супутніх газоподібних палив ... 26
2.2.2. Використання синтезованих і гідролізних альтернативних палив ... 27
2.2.3. Використання палив, отриманих з відновлювальних ресурсів ... 28
2.3. Зменшення забруднення довкілля шляхом раціональної експлуатації автомобілів ... 31
2.4. Зменшення шкідливих викидів автомобілів вдосконаленням конструкцій двигунів ... 33
Висновки ... 45
Література ... 47

Для придбання курсової роботи "Охорона навколишнього середовища в автотранспорті" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Охорона навколишнього середовища в автотранспорті"

Курсова робота "Охорона навколишнього середовища в автотранспорті" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Охорона навколишнього середовища в автотранспорті", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Охорона навколишнього середовища в автотранспорті" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Охорона навколишнього середовища в автотранспорті" і призначений виключно для пошукових систем.

СЛУХ - здатність організму сприймати звукові коливання. При шляху С. відбувається усне мовне спілкування між людьми, сприймається мова і інш. звукова інформація (музика і т. п.). Хороший С. необхідний для ряду професій: лікар, музикант, телефоніст, педагог і т. д. Отсутствіє С. означає. ельно обедняет мир людини, позбавляє його можливості нормального спілкування з інш. людьми, інтелектуального і емоційного розвитку. Орган С. - вухо. У слуховому аналізаторі розрізнюють 2 відділи - звукопроводящий і звуковоспринимающий. Звукопроводящий відділ складається із зовнішнього і середнього вуха. ГОВОРІННЯ - продуктивний вид мовної діяльності, за допомогою якого здійснюється усне спілкування. Як і всі види мовної діяльності, Г. має наступну структуру: 1. На етапі попереднього орієнтування для говорячого важливо уясняти мета і задачі висловлювання, визначити (уточнити) його тему, вигляд (жанр), склад майбутньої аудиторії (освіта, вік, фізичний і психологічний стан слухачів і пр.) і т. д. 2. На етапі планування продумується по можливості зміст, побудова і мовне оформлення висловлювання. 3. Здійснення діяльності, тобто процесу Г. Большую роль грає жестово-мими-ческий код. 4. Контроль. АВТОРСЬКА ШКОЛА - - феномен інноваційної освітньої практики в Росії в кінці 20 в., експериментальна освітня установа, діяльність якого будується на основі ведучих психолого-педагогічних і (або) організаційно-управлінських концепцій, розроблених окремим автором або авторським колективом. Термін "А.ш." вживається з кінця 80-х рр. Поява і розвиток А.ш. пов'язана з децентралізацією управління освітою в Росії, подоланням одноманітності освітніх установ і проголошенням принципу їх автономності як принцип державної політики в області освіти (Закон про освіту РФ, 1992). Концепції і практика А.ш. ЕРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ, Дезідерій - (псевдонім Герхарда Герхардса) (1469-1536)  - вчений, письменник, богослов, найбільший представник християнського гуманізму. Прагнув синтезувати культурні традиції античної древності і раннього християнства. Здійснив першодруковане видання Нового заповіту (1517) з коментарем і новим латинським перекладом (1519). НайВідоміше з творів Е.Р. - жартівлива декламація "Похвала дурості" (написана в 1509, уперше надрукована в 1511 в Парижі; русявий. пер. 1840, 1960). У основі видання два найважливіших для світовідчування Е.Р. тези: парадоксальна подвійність всіх явищ буття і згубність будь-якого.
Кожна вагома структурна частина курсової "Охорона навколишнього середовища в автотранспорті" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Людендорф, Еріх - (Ludendorff), (1865-1937), німецький військовий і політичний діяч, генерал піхоти (1916). Народився 9 квітня 1865 в Крушевні, поблизу Познані, в поміщицькій сім'ї. Закінчив Кадетський корпус (1881). З 1894 служив в Генштабі. 1908-12 начальник оперативного відділу Генштабу. Під час 1-й світової війни спочатку був обер-квартирмейстером 2-й армії, а з 23 серпня до листопада 1914 - начальником штабу 8-й армії, начальником штабу Східного фронту (з листопада 1914) і 1-м генералом-квартирмейстером штабу верховного командування (з серпня 1916). Будучи безпосереднім помічником генерала Пауля. Вахтанг VI - Вахтанг VI - цар Карталінський, письменник і законодавець (1675 - 1737), поміщається видатну серед культурних діячів Грузії. Син Левана, брата карталинского царя Георгія XI, Вахтанг VI, ще 15-літнім юнаком був заложником в Персії, потім брав участь в повстанні проти Іраклія I і на 28 році життя був призначений правителем Карталінії за час відсутності її царя Гуркен-хана. Правління Вахтанга продовжувалося 8 років (1703 - 1711), але в цей час він багато зробив для культурного підйому країни. Він заснував в Тіфлісе першу друкарню, в якій були друковані богослужебні і світські книги. Знавець. Гребінка Євген Павлович - Гребінка, Євген Павлович - один з кращих малорусских письменників (1812 - 1848), уродженець Полтавської губернії. 13-ти років був вміщений в ніжинський ліцей. Товариші і вчителя любили його за добродушність, веселість і старанність. Брав участь у виданні учнівського журналу "Аматузія". Поступив у військову службу, але невдовзі перейшов на педагогічний терен, поселився в Петербурге і тут увійшов в стосунки з Пушкиним, Шевченко і інш. Всі, що сходилися з Гребінкою, згадують про нього з особливою теплотою, як про людину привітну і добру. Гребінка писав по-російському і малорусски; але і в російських.
У вступі курсової "Охорона навколишнього середовища в автотранспорті" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Шувалов Петро Іванович - Шувалов (Петро Іванович, граф, 1711 - 1762) - російський державний діяч, генерал-фельдмаршал. Початків службу камер-пажом при дворі цесаревни Єлизавети Петрівни; за сприяння зведенню її на престол подарований в дійсні камергери; потім зроблений був сенатором і в 1746 р. зведений в графське достоїнство Російської імперії. Спочатку Шувалов командував армійською дивізією, розташованою в околицях Санкт-Петербурга, а потім обсерваційний корпусом, ним же сформованим. Був конференц-міністром, управляв артилерійською і збройовою канцеляріями, удосконалив артилерію і влаштував декілька збройових.

Броун Юрій Юрійович (BROWN) - Броун (Brown), граф Юрій Юрійович - генерал-аншеф російської служби (1698 - 1792). Призначений батьками до військової служби, він дістав відмінну освіту, але як католик не міг отримати місця в британській військовій службі, чому в 1725 р. і поступив на службу до курфюрста пфальцскому. Потім перейшов в Росію і був прийнятий в службу з чином капітана. Невдовзі він мав вже чин полковника. У 1736 р. Броун брав участь в облозі Азова і тут отримав важку рану, а в 1738 р. був при облозі і штурмі Очакова. У 1739 р., знаходячись при австрійській армії, він був взятий в полон турками в битві при Кроцке; три рази. ЯСТРЖЕМБСКИЙ Сергій Володимирович - (р. 04.12.1953) Помічник Президента Російської Федерації В. В. Путіна з 20.01. 2000 м. в першому і з 30.03.2004 м. у другому президентських термінах. Народився в Москві. Освіту отримав в Московському державному інституті міжнародних відносин МЗС СРСР по спеціальності "юристмеждународник" (1976) і в аспірантурі Інституту міжнародного робочого руху АН СРСР (1979). Кандидат історичних наук. З 1979 р. молодший науковий співробітник Академії суспільних наук при ЦК КПРС. З 1981 м. в журналі "Проблеми світу і соціалізму" (Прага): старший референт, редакторконсультант, заступник.
Список літератури курсової "Охорона навколишнього середовища в автотранспорті" - більше 20 джерел. Європейський регионализм - політика західноєвропейських держав, заснована на принципах "атлантичного" федералізму, що передбачає звільнення цивільного суспільства з-під опіки держави. Суть європейського регионализма полягає в поетапному переході від наднациональних об'єднань до Європи регіонів. У цьому процесі Порада Європи йде як би попереду Європейського Союзу, закладаючи підмурівок майбутнього цивільного суспільства. Таким чином, суть регионализма полягає в інтеграції по формулі Європа регіонів. З метою сприяння європейському регионализму і посилення ролі окремих територій в 1985 р. була створена. ПУЗАНОВ Ігор євгенійович - (р. 31.01.1947) Командуючий військами Ленінградського військового округу з березня 2005 р. у другому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в м. Тюмени в сім'ї військовослужбовця. Його батько, підполковник у відставці Е. І. Пузанов, учасник Великої Вітчизняної війни, служив в танкових військах. Освіту отримав в Омськом політехнічному інституті, в Омськом вищому загальновійськовому командному училищі (екстерном), в Військовій академії ім. М. В. Фрунзе (1976), в Військовій академії Генерального штабу Збройних сил СРСР (1988, з відмінністю). Генералполковник. Служив в Прікарпатськом.

МЕТОДИСТИ - послідовники одного з протест, течій, що зародився у вт. четв. 18 в. ванг-ликан церкви. У 1729 в Оксфорд. ун-ті Дж. Уесли заснував невеликий гурток, члени к-рого відрізнялися особливим религ. завзяттям, завзятістю і методичністю у вивченні Біблії (звідси назва М.). Д. Уеслі переслідував мета - реформувати англикан. церква, підвищити інтерес маси до релігії і з її допомогою притупити гостроту соц. протесту трудящих проти посилювання експлуатації в період промислової революції, що розвернулася. Не отримавши підтримки зі сторони офиц. церкви, він приступив до організації масових молитов, зборів під.
Посилання в тексті роботи "Охорона навколишнього середовища в автотранспорті" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПЕРЕДБАЧЕННЯ НАУКОВЕ - визначення на основі науч. знань майбутнього ходу подій в природі або об-ве або результатів практич, що робиться. діяльність. П. н. стало можливим в 15 - 16 вв. разом з становленням науки в совр. її розумінні і представляє висш., найбільш розвинену форму передбачення. П. н. передувало в древності і середні віки передбачення, що спиралося на досвід повсякденного життя і емпирич. знання. Однак на основі їх можна було передбачити тільки явища, подібні і гл, що відносилися, що вже відбувся. обр. до нескладної господарств, і побутової діяльності. П. н. здібно передбачити явища не. ТУРИЛЬД Томас - (18 квітня 1759, Бласоп (Бохуслен) - 1 жовтня 1808, Грейфсвальд) - шведський філософ-пантеїст епохи пізньої Освіти. Випробував вплив Спінози. З 1795 - професор університету в Грейфсвальде (Померанія). Головний твір "Максимум, або Архиметрія" (Maximum siveArchimetria. В., 1799) опубліковано на німецькій і латинській мовах. У теорії пізнання Турільд розділяв сенсуалистические переконання Локка: всяке знання відбувається з досвіду як сукупності почуттєво впливів, що сприймаються індивідом або станів свого організму. Розум і розум - це відчуття в їх повному розвитку. Різноманіття. Препубертатний віковий криз - охоплює вік 7-8 років. У цьому віці фізичний і психічний розвиток пов'язаний з формуванням суспільних обов'язків в зв'язку з початком навчання в школі і адаптацією до цих нових умов. Цей період характеризується вдосконаленням моторики, мислення, формуванням зіматопсихического самосвідомості. Недостатня шкільна адаптація, надмірні вимоги, що пред'являються до дитини в цей період, можуть привести до виникнення невротичних реакцій і протестним реакціям з відмовою від відвідувань школи. Пубертатний віковий криз доводиться на вік 12-15 років. У цьому віці відбуваються перебудова залоз внутрішньої.

Умовно-рефлекторна терапія - (conditioned reflex therapy) У. т. заснована на роботах І. П. Павлова, В. М. Бехтерева, Джона Б. Уотсона і їх послідовників. Невротичні симптоми розглядаються як вивчена поведінка. Инсайт, інтерпретація снів, симптомів і поведінки вважаються що не мають терапевтичної цінності. Лікування методом У. т. зосереджується виключно на актуальній поведінці хворого: виправити щось зараз, означає змінити вплив минулого. Основою невротичної поведінки вважається надмірне гальмування. Хоч певний рівень гальмування необхідний для соц. пристосування, совр. виховання дітей значно перевищує. ПОЛЛИНОЗ - (син.: пилкова алергія, сінна лихоманка) - алергічне захворювання, що викликається пильцой рослин і що характеризується головним чином гострою запальною поразкою слизових оболонок дихальних шляхів і очей. При спадковій схильності пилок рослин викликає сенсибилизацию організму, т. е. виробіток антитіл до пилкового алергену (див. Алергія). Аллергенними властивостями володіють також стебла, листя і плоди рослин. Поллиноз має сезонність клінічних виявів, що чітко повторюється, співпадаючу з періодом цвітіння певних рослин. Існує 3 періоди течії поллиноза: весняний, викликаний пильцой дерев і чагарників; літній. РАННІЙ ДИТЯЧИЙ АУТИЗМ (МКБ 299.0) - рідкий синдром, який в більшості випадків присутній з народження або починається в перші 30 міс. Реакції на слухові і іноді на зорові подразники порушені; розуміння мови звичайно значно утруднене. Розвиток мови затримується і, якщо мова розвивається, вона характеризується ехолалией, плутаниною займенників, незрілістю граматичних структур; відсутня здатність вживати абстрактні терміни. Звичайно спостерігається розлад в соціальному використанні як усній мові, так і мови жестів. Труднощі в соціальних взаємовідносинах найбільш помітні у віці до 5 років і включають порушення в розвитку здатності. БАТЛЕРА - ОЛБРАЙТА СИНДРОМ - (описаний американськими лікарями A. Butler і F. Albright, 1900-1969; синонім - ниркоподібний тубулярний ацидоз, дистальний тип) - спадкове захворювання з групи тубулопатий, пов'язане з порушенням секреції іонів водня в просвіт дистальних відділів звитих канальцев бруньок (або із зворотною дифузією їх з просвіту канальца в клітку). Розвивається системний ацидоз з метаболічними порушеннями, що приводять до важкої гипокалиемии, гиперкальциурии. Вияву: відставання в зростанні, заторможенность, апатія, мишечная слабість, анорексия, блювота, спрага, полиурия, обезводнення (слідство втрати.