На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Оформлення претензійних листів та відповідей на них

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження претензійних листів ... 5
1.1. Загальні положення щодо порядку досудового врегулювання господарських спорів ... 5
1.2. Порядок пред'явлення і розгляду претензій ... 10
1.3. Загальноприйняті правила складання ділових листів ... 14
Розділ 2. Аналіз особливостей оформлення претензійних листів та відповідей на них ... 19
2.1. Особливості документального оформлення претензійних листів та відповідей на них ... 19
2.2. Мовні особливості оформлення листів-претензій та відповідей на них ... 27
Висновки ... 37
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Оформлення претензійних листів та відповідей на них" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Оформлення претензійних листів та відповідей на них"

Курсова робота "Оформлення претензійних листів та відповідей на них" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Оформлення претензійних листів та відповідей на них", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Оформлення претензійних листів та відповідей на них" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Оформлення претензійних листів та відповідей на них" і призначений виключно для пошукових систем.

ПСИХОГЕНЕТИКА - міждисциплінарна область науч. знань, що знаходиться на перетині двох наук - генетики і психології В англ. і амер науч. літрі для її позначення частіше використовується термін "генетика поведінки" (behavior gene-tics), що охоплює поняття поведінки в самому широкому значенні, включаючи поведінку тварин Предмет досліджень в II - співвідношення і взаємодія спадковості і середи в формуванні когнитивних процесів, темпераменту, рухових функцій людини, т з сукупності межиндивидуальной вариативности його психол. рис З точки зору генетики кожна людина унікальний, в значить. мірі. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГІКА - напрям в совр. теорії і практиці виховання, виникле в кон. 50-х - нач. 60-х рр. 20 в. в США як пед. втілення ідей гуманистической психології. Філософсько-ідеологич. орієнтація Г. п. близька ідеям педоцентризма, нового виховання і "прогрессивизма" (див. Прагматична педагогіка). У центрі уваги Г. п. - унікальна цілісна особистість, краї прагне до максимальної реалізації своїх можливостей (самоактуализации), відкрита для сприйняття нового досвіду, здатна на усвідомлений і відповідальний вибір в різноманітних життєвих ситуаціях. Саме досягнення особистістю такої якості. Куріння. Профілактика - Куріння є однією з предотвратимих причин смертності в нашому суспільстві. Курильщики в порівнянні з некурящими більше розташовані до серцевих захворювань. Щорічно 170000 вмирають від серцевих захворювань пов'язаних з курінням. Рак легких, гортані, сечового пузиря, бруньок пов'язані з курінням. Хронічні захворювання легких, такі як емфізема і хронічний бронхіт 10 разів виникають більше у курящий, ніж у некурящих. Викурена сигарета стоїть курящий 15 хвилин життя. 1 викурена сигарета - збільшує пульс на 20 ударів в хвилину, підіймає тиск, знижує шкіряну температуру. Ці зміни тримаються 30 хвилин. Чим же. КАФКА ГУСТАВ - (23.7.1883, Вена - 12.2.1953, Вейцхохгейм поблизу Вюрцбурга) - австрійський філософ і психолог. Дитинство провів в м. Брюнне, нині Боно, в сім'ї приймальних батьків, після року служби свободноопределяющимся приступив в 1902 м. до вивчення спочатку права (1 семестр), потім філософії і психології в Венськом університеті, займався у Г.Е. Мюллера і Працював потім асистентом у Як офіцер запасу був призваний на австрійську військову службу (1914-1918), разом з своїм другом У 1919 м. Кафка повернувся до викладацької діяльності в Мюнхенський університет (кафедра прикладної психології), з 1923 м. він -.
Кожна вагома структурна частина курсової "Оформлення претензійних листів та відповідей на них" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ИШХАН - (з іран.) - "владетель", "пан", "повелитель", "князь". Термін ишхан взагалі означав головним чином осіб, що володіли політичною владою, що управляли феодальним князівством, областю, країною, взагалі представника феодального знання. "Ишханом (архонтом) Вірменії" в VII в. називався незалежний правитель Вірменії. Однак ця назва виникла ще на самому початку візантійського володарювання в західних областях Вірменії (Висока Вірменія і Цопк). Коли після візантійсько-персидської війни 571-591 рр. до Візантії відійшла велика частина Вірменії, "ишхан. Керенський Олександр Федорович - Керенський, Олександр Федорович - політичний діяч. Народився в 1881 р. Складається присяжним повіреним в Петербурге; виступав особливо часто по політичних процесах, між іншим (1912) в справі Дашнакцутюн. Влітку 1912 р. Керенский їздив в Східний Сибір для розслідування кривавого зіткнення між військами і робітниками, що застрайкували на копальнях ленского золотопромишленного товариства; після повернення читав доповіді про цю подію і був одним з редакторів книги: "Правда про ленских події" (Москва, 1913). У 1912 р. вибраний в IV Державну думу, як трудовик, і був то головою, то товаришем голови у. Сиромятников Сергій Миколайович - Сиромятников (Сергій Миколайович) - журналіст, народився в Санкт-Петербурге в 1860 р. Вчився в Санкт-Петербургском університеті; в 1887 р. виключений звідти і висланий з Санкт-Петербурга за те, що був бібліотекарем "Студентського Науково-Літературного Суспільства". У 1888 р. витримав екзамен на міру кандидата прав. У 1897 р. їздив на Схід при посольстві князя Е.Е. Ухтомського, подорожував по Китаю, Японії, Кореї, Приморській і Амурської областям і через Америку повернувся в Росію. У 1898 р. був відряджений в Корею; з урочища Новокиєвського проїхав в Сеул верхом, обстежував.
У вступі курсової "Оформлення претензійних листів та відповідей на них" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ДИЯКОНІВ Петро Олексійович - (дон.) - рід. 5 січня 1890 р., ст. Арчедінської; протоиерей, 3акончив Новочеркасськую Духовну семінарію, поступив на юридичний факультет Варшавського університету; в 1914 р. отримав його диплом і від цього часу перебував в стані присяжних повірених при Новочеркасської Судовій палаті. У вересні 1916 р. по мобілізації відряджений в Новочеркасськоє козаче училище, яке закінчив зі званням старшого портупей-юнкера і в чині прапорщика зарахований в 5 Дон. зап. полк (ст. Кременська). Після революції, під час боротьби за Дон, займав ряд військово-суддівських Посад, в тому числі і Посаду.

КРАСНОЩЕКОВ Федір Іванович - (дон.) - народився ок; 1710 р.; генерал-майор і вічний шеф 6-го Донського полку. Початків службу Російським государям від семнадцатилетнего віку; в посмертній дарованій грамоті на його ім'я означається: "Служив вельми добропорядно і з своїми козачими полицями у всіх битвах знаходився скрізь безвідлучно, і поступав хоробро з чималою похвалою, і подкомандним своїм до безстрашності противу ворога собою приклад подавав, і командою ево чимале число ворогів і артилерія в повний брано". У "Семирічну війну", будучи Похідним отаманом по стороні Австрії проти Пруссиї, з Донськими полицями 14 січня 1756 р. Бубнів Андрій Сергійович - (22 березня 1884, Иваново-Вознесенск, - 1 серпня 1938, Москва). З сім'ї купця. Студентом Московського сільськогосподарського інституту в 1903 вступив в Російську соціал-демократичну робочу партію (РСДРП), більшовик. У Революцію 1905 - 07 член Иваново-Вознесенского, Московського комітетів, Московського обласного бюро РСДРП; делегат 4-го (1906) і 5-го (1907) з'їздів партії. Зазнавав арештів, був в посиланні. На 6-й (Пражської) Всеросійській конференції РСДРП (1912) заочно намічений кандидатом для кооптації в Центральний Комітет. У 1913 член редакції більшовистський газети.
Список літератури курсової "Оформлення претензійних листів та відповідей на них" - більше 20 джерел. СИСОЕВА (вроджена Бизова) Ірина Олексіївна - (1889, м. Гатчина ( 27.11.1937, Ярославль). Би/п. Дочка службовця. До 1912 р. жила поблизу межі, в містечку Тауроген Ковенської губернії. У 1910-11 рр. допомагала нелегальному переправлянню емігрантів (в основному більшовиків) за межу. Була арештована і від'їжджала посилання. Повернулася в Тауроген до батька перед самою війною, потім сім'я була вимушена бігти в Гомель від німців. Переїхала в Київ, потім в Москву. Працювала на різних роботах в канцеляріях. Активно допомагала арештованим есерам і їх сім'ям: члену ЦК ПСР Ріхтеру В.Н. посилками у в'язницю і грошима в посиланні, есерам Тарле И.В.. ГЕГЕЛЬ Георг Вільгельм Фрідріх (1770-1831) - видатний представник німецької класичної філософії. Гегель розробив фундаментальні принципи розвитку світової історії. Серед них: розумність того, що в історії необхідно і закономірно; пошук людством кінцевої мети світового розвитку - свободи; взаємозв'язок цілей і засобів в соціальному, політичному і духовному процесі, варіатівность руху економічної і політичної історії; зрушення усесвітньої історії зі сходу на захід; особлива роль держави в людській історії. У роботі "Філософія має" (1820) рацію Гегель викладає теорію держави і права як послідовність ступенів розвитку духу в його.

ГРАМШИ (GRAMSCI) Антоніо - (1891-1937) - итал. мислитель і суспільний діяч, один з творців і керівник Комуністичної партії Італії. У 1922-23 - делегат від итал. компартії в Виконкомі Комінтерна, жил в Радянському Союзі. У 1924 вибраний в парламент Італії. У 1926 арештований, засуджений фашистським трибуналом до двадцяти років в'язничного висновку, звільнений в 1937. Г. займався питаннями філософії, теорії політики, теорії культури, історії, естетики, религиоведения, соціології, педагогіки, політекономії. Марксизм інтерпретував як "філософію практики", протиставляючи останню неогегельянству, позитивізму.
Посилання в тексті роботи "Оформлення претензійних листів та відповідей на них" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МІФ - (гр.): оповідь, розповідь про якісь події, які супроводили історію різних народів у їх джерел. У древності оповідання про діяння богів і героїв, в яких втілювалися природні і суспільні явища: картина світу і людини в ньому, взаємовідношення між людьми. Міфи служили основою і висхідним матеріалом для усної народної творчості: героїчного епосу, легенд, казок, історичних пісень і т. п. Роздум про міфи і міфологію використовується ради виявлення джерел релігій, оскільки міф утворить первинну форму пояснення речей і универсума, пояснення, що керується не розумом, а почуттям. Міф був попередником релігії. СТРАЖДАННЯ КУЛЬТ - религ. ідеї, що затверджують не голько нездоланність страждань в житті людей, але і їх необхідність, благотворність, спасительность. С. до. - крайнє вираження безсилля пригноблений, класів в боротьбі передусім проти соц. "нета і разом з тим своєрідна ілюзорна форма подолання страждань, не зачіпаюча їх соц. основ. Згідно религ. вченню, причини страждання - не з об'єктивних умовах життя людей, а в самій людині - в його бажаннях (буддизм) або греховности (іудаїзм, християнство, іслам). Одночасно страждання - засіб позбавлення від гріха, нравств. вдосконалення і порятунку, тобто благо. Найбільш. Делірій - (від лати. delirium - безумство). Д. частіше виникає як вияв загальної інтоксикації у вигляді абстинентного алкогольного синдрому або синдрому скасування наркотичних або снотворних коштів після періоду хронічної інтоксикації. Являє собою неспецифічний стан, що характеризується розладом уваги, затьмаренням свідомості, порушенням сприйняття, пам'яті, мислення, психомоторним неспокоєм, напливом яскравих, частіше зорових, галюцинацій, помилковою орієнтацією насправді навколишній, наявністю ажитации, тривоги, марення, виражених вегетативних реакцій. Звичайно розвивається поступово, протягом 2-3 діб. У.

СТИЛЛА СИНДРОМ - (на ім'я британського педіатра G. F. Still, 1868-1941) - уперше описаний як системний варіант ювенильного хронічного артриту (поєднання артриту із збільшенням селезінки, лімфатичних вузлів, анемією, лейкопенией). Може починатися і у віці 18-35 років (хвороба Стілла у дорослих), виявляючись рецидивирующей лихоманкою з вечірніми підйомами температури, непостійним макулопапулярной висипом, миалгиями, серонегативним артритом, збільшенням печінки і селезінки, лейкоцитозом. Макулярная або макулопапулярная висип рожево-фіолетового забарвлення з'являється в зонах механічного роздратування на. F63.2 Патологічний потяг до крадіжки (клептоманія) - У цьому разі чоловік періодично випробовує потяг до крадіжки предметів, що не пов'язано з особистою необхідністю в них або матеріальною вигодою. Від предметів можуть відмовлятися, вони можуть викидатися або залишатися в запас. Діагностичні вказівки: Пацієнт звичайно описує почуття напруження перед актом крадіжки, що підвищується і почуття задоволення у час або відразу після нього. Звичайно робляться слабі спроби приховати крадіжку, але для цього використовуються не всі можливості. Крадіжка здійснюється поодинці, без співучасників. Між епізодами крадіжки з магазинів або інших місць хворі можуть. Ненависть - (від не- і навидеть "охоче дивитися") - глибока тривала інтенсивна злість і ворожість до кому-л., чему-л., часто в поєднанні з бажанням шкоди об'єкту такої емоції. Можливий вияв - скрегіт зубів, різкий голос (сила голосу, що подавляється, напруженість вимови), пильний погляд на об'єкт ненависті або, навпаки, навмисне неглядіння на нього, уникнення спілкування, дисконтакт (дистанцирование). Зумовлюється уявленнями індивіда про те, що об'єкт ненависті небезпечний, шкідливий для нього, для інших людей, для чогось цінного в його очах; зокрема , ненависть може бути по. ПЕЛЛИЦЦИ СИНДРОМ - (описаний італійським лікарем G. В. Pellizzi) - поява симптомів фізіологічної маскулинизации у хлопчиків і вирилизации у дівчинок в допубертатном віці, зумовлених опухолевим поразкою шишковидной залози (тератома, хорионепителиома, пинеалома). Відмічаються рання зміна молочних зубів, посилене зростання організму, прискорений розумовий розвиток, зміна голосу; рання поява первинних і повторних статевих ознак; рясне зростання волосся в лобковій, пахвовій областях і на верхній губі; невідповідне віку збільшення зовнішніх статевих органів (макрогенитосомия); іноді полиурия, полидипсия; у дівчинок - рання.