На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Особливостi організації роботи з управлiнськими документами у рiзнi iсторичнi епохи

(курсова робота з документознавства та інформаційної діяльності)

Вступ ... 3
Розділ 1. Історичні етапи розвитку органiзацiї роботи з управлiнськими документами в Україні ... 5
1.1. Органiзацiя роботи з управлiнськими документами періоду феодалізму та Російської централізованої держави ... 5
1.2. Органiзацiя роботи з управлiнськими документами радянського періоду ... 15
1.3. Органiзацiя роботи з управлiнськими документами в Україні ... 16
Розділ 2. Особливості сучасного стану органiзацiї роботи з управлiнськими документами ... 21
2.1. Аналіз систем документації в сучасному управлінні ... 21
2.2. Правовий та нормативний простір становлення системи управління документаційним процесом в Україні ... 27
2.3. Вітчизняний стандарт як база формування розвитку системи керування документацією в Україні ... 31
Висновки ... 43
Література ... 45
Додатки ... 48

Для придбання курсової роботи "Особливостi організації роботи з управлiнськими документами у рiзнi iсторичнi епохи" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Особливостi організації роботи з управлiнськими документами у рiзнi iсторичнi епохи"

Курсова робота "Особливостi організації роботи з управлiнськими документами у рiзнi iсторичнi епохи" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Організація роботи з управлiнськими документами у рiзнi iсторичнi епохи", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Організація роботи з управлiнськими документами у рiзнi iсторичнi епохи" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Організація роботи з управлiнськими документами у рiзнi iсторичнi епохи" і призначений виключно для пошукових систем.

ВИГОТСКИЙ Лев Семенович - [5(17).11. 1896, Орша, - 11.6.1934, Москва], психолог, проф. (1928). Закінчив юрид. ф-т Моськ. ун-та (1917) і одночасно ист. ф-т Нар. ун-та А. Л. Шанявського. У 1918 - 24 працював в Гомеле. З 1924 в психол. науч. і уч. установах Москви (Ін-т психології МГУ, АКБ ім. Н. К. Крупської, пед. ф-т 2-го МГУ, Експерім. дефектологич. ин-т і інш.); працював також в ЛГПИ і Укр. психонев-рологич. ин-ті в Харкові. Науч. діяльність початків з вивчення психології иск-ва - досліджував психол. закономірності сприйняття лит. творів ("Трагедія об Гамлете, принцові Датському", 1916; "Психологія. ДОПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПІДГОТОВКА - общетрудовая підготовка поли-техн. і профориентац. характеру учнів общеобразоват. шкіл; базовий компонент подальшого проф. навчання. Д. п. носить интегративний характер і здійснюється в процесі всіх осн. видів познават. і созидат. діяльність уч-ця. Її мета - сприяти формуванню стійких орієнтації на трудовий образ життя, нравств. і в певній мірі практич. готовність до труда, виховання загальної трудової культури, розвитку творчих здібностей, інтелектуальних і психофизиол. якостей особистості. Д. п. будується на основі принципів цілісності, безперервності і спадкоємності. Навик - автоматизоване виконання операції, що не вимагає постійного контролю свідомості; такий рівень освоєння операції, при якому вона виконується як би автоматично, рефлекторно, без постійного контролю свідомості. По своїй суті, навик - це умовний рефлекс. У природних умовах навики у тварин формуються під впливом ситуацій, що повторюються, що вимагають специфічної реакції. При керованому засвоєнні об'єктивного досвіду людства (наприклад, при навчанні) для формування навиків плануються і проводяться спеціальні тренування (так підготовка спортсменів до змагань здійснюється під керівництвом. АВЕРИНЦЕВ Сергій Сергійович - (р. 10.12.1937, Москва), літературознавець, історик культури, поет. Чл.-корр. РАН (чл.-корр. АН СРСР з 1987); д-р филол. наук (1981). Син біолога С. В. Аверін-цева. Закінчив відділення классич. філології МГУ (1961). У 1969 - 92 працював в Ін-ті світової літри АН. У 1993 декан ист. ф-та Рос. православного унта в Москві. З 1994 проф. Венського унта. Авт. робіт по античній літрі і естетиці ("Плутарх і антична біографія", 1973; пр. ім. Ленінського комсомолу, 1974), історії христ. культури (кн.: "Поетика ранневизантийской літри", 1977; "Від берегів Босфора до берегів.
Кожна вагома структурна частина курсової "Організація роботи з управлiнськими документами у рiзнi iсторичнi епохи" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Товстої Костянтин Костянтинович - Товстої (Костянтин Костянтинович) - лікар-письменник; народився в 1842 р. Поступивши на медичний факультет Московського університету, він в тому ж році був виключений за участь в студентському безладді; потім був прийнятий в Санкт-Петербургскую медико-хірургічну академію, де і закінчив курс. Був ординатором 2-го військово-сухопутного госпіталю, потім земським лікарем; тепер складається лікарем при управлінні придворно-медичною частиною. З 1873 р. Товстої був постійним співробітником "Московського Лікарського Вісника", "Медичного Огляду", "Вісника. ЛЕССИНГ - (Lessing) Готхольд Ефраїм (1729, Каменц - 1781, Брауншвейг), німецький письменник. Син пастора, вчився в ун-тах Лейпцига і Берліна. Журналіст і театральний критик, він вже в ранніх комедіях і теоретичних творах виступає як просвітник. Коло друзів Лессинга в Берліні - філософ-просвітник німецької літератури. У полеміці зі славнозвісним істориком мистецтва І. І. Вінкельманом Лессинг написав трактат "Лаокоон, або Про межі поезії і живопису" (1766) - один з самих значних пам'ятників естетики епохи Освіти. Покинувши Пруссию, "саму рабську країну в Європі", в 1767 м. переїжджає в. Римлянин - Це слово в Новому Заповіті означає не тільки взагалі римський народ (наприклад, Іоан. 11:48), але, в деяких випадках, має те ж значення, що і римський громадянин (Деян. 22:29). Так називалися не тільки громадяни самого міста Рима, але і всі особи, що дістали права римського громадянина, яке давалося їм незалежно від місця проживання. Право римського громадянства давалося ще під час консулів і згодом у часи імператорів - цілим провінціям, містам або окремим особам, у вигляді нагороди за послуги, надані державі, імператорському будинку і т.п. Іноді це право давалося в знак милості, а іноді і купувалося за.
У вступі курсової "Організація роботи з управлiнськими документами у рiзнi iсторичнi епохи" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Вефіль - (Бейт-Ель), тобто будинок Божий. 1) Місто на заходу від Гая; недалеко від Вефіля Авраам спорудив жертовника Богу (Побут. 12:8); тут Іаков бачив у сні Бога і його ангелів, і назвав це місце Вефіль - "Будинок Божій" замість колишньої назви Луз (Побут. 28:19; Суд. 1:23). Иаков згодом поставив тут жертовника Богу (Побут. 35:1 і дав.). Це місце було завойоване Іїсусом Навіном і віддане коліну Веніамінову (И. Нав. 12:16; 18:22), але замість нього тут поселилося коліно Ефремове; таким чином Вефіль перейшов у володіння царства Ізраїльського (Суд. 1:22). У "будинку Божієм", тобто в.

Теорія офіційної народності - урядова ідеологія, сформульована в 1833 р. Міністром народної освіти графом С.С. Уваровим. У руслі ідей консерватизму обгрунтовувала непорушність самодержавства і кріпацтва. Була розроблена в зв'язку з посиленням суспільного руху в Росії з метою укріпити існуючий лад в нових суспільно-політичних умовах. Особливе звучання для Росії ця теорія мала в зв'язку з тим, що в Західній Європі в багатьох країнах в першій половині XIX в. було покінчено з абсолютизмом. Теорія офіційної народності заснована на трьох принципах: православ'я, самодержавство, народність. У цій теорії заломлювалися просвітницькі. БАРОН [справжнє прізвище - Канторович] Арон Давидович (лит. псевдонім - Польовий) - [1891, Київ - 1937(1938?)]. Анархіст. З міщан. Пекар. Учасник революційного руху з шкільних років. Біля 1907 за участь в Київському союзі пекарів арештований і засланець. Разом з дружиною біг в США, де в 1912 приєднався до анархо-синдикалистскому руху: активіст організації "Індустріальні робітники світу", соредактор газети "Alarm" ( "Набат") (Чікаго, 1915). Співробітничав в газеті Союзу росіян робочих "Голос труда". Вів анархічну і профспілкову діяльність серед єврейських і російських робітників, одночасно брав участь у всіх виступах американських робітників. Декілька разів зазнавав.
Список літератури курсової "Організація роботи з управлiнськими документами у рiзнi iсторичнi епохи" - більше 20 джерел. Синьцзян ("Нова межа") - історична область на північному заході Китаю. Древні китайці називали її Західним краєм, тюрки Центральної Азії - Уйгурієй, російські - Східним або Китайським Туркестаном. У 18 віці після завоювання Східного Туркестана і Джунгарії маньчжурской династією Цин, ця країна отримала китайську назву Синьцзян ("Нова межа"). Історична область Джунгарія розташована між Алтаєм і Тянь-Шанем. Тут кочували племена західних монголів (ойратов), що утворили Джунгарськоє ханство (1635-1758), розгромлене маньчжурами (загинуло сотні тисяч ойратов). Частина ойратов, відкочовувати в 17 віці в. ТЕОРІЯ ПЛЮРАЛІСТИЧНОЇ ДЕМОКРАТІЇ - Основна посилка Т.П.Д. (теорії дифузії суверенітету, теорії дисперсії державної влади) про безліч суб'єктів влади була сформульована ще на початку 19 в. А. де Токвілем. На думку основоположників теорії А. Бентлі і Г. Уоллеса, політичний процес являє собою боротьбу безлічі соціальних, професійних, релігійних, політичних, місцевих, національних і інакших угруповань, кожна з яких володіє своїми власними, груповими інтересами і цілями, ці угруповання в сфері здійснення державної влади представлені різного роду "групами тиску", "зацікавленими групами", якими є політичні.

МАНДАНА МИШРА - (санскр. Mandana Misra) (7-8 вв.) мимансак, ведантист, представник лингвофилософии. Згідно з традицією, був учнем Кумаріла Бхатти, але, будучи переможений в диспуті Шанкарої, став послідовником адвайта-веданти і ніби прийняв ім'я Сурешвара. Мандана Мішра є автором трьох робіт по мимансе - "Мімансанукраманика", "Бхаванавівека" і "Відхивівека", однієї роботи по лингвофилософии - "Спхоттасиддхи", трактату по епистемологии - "Вібхрамавівека" і першого в історії адвайта-веданти прозаїчного трактату - "Брахмасиддхи". У трактаті.
Посилання в тексті роботи "Організація роботи з управлiнськими документами у рiзнi iсторичнi епохи" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ХАОС - модель реальності, відповідно до якої реальність являє собою безліч подій і процесів, ведучих себе випадковим образом, тобто реалізуючий одну з нескінченної безлічі своїх потенційних можливостей, що мають різну імовірність своїх реалізацій при різних умовах, зовнішньому оточенні, обставинах. Згідно з цією моделлю, в основі світу лежать можливість і випадок. Необхідність же або закон є лише назва для дуже рідких випадків можливостей, імовірність реалізації яких при певних умовах, які можуть бути повторювані необмежене число разів, близька по значенню до одиниці. Неможливі ж події суть ті, імовірність. ПРОЗРІННЯ - 1) Знання, що отримується від Вищого джерела, яке недосяжно почуттєвому сприйняттю, раціональному пізнанню і природній інтуїтивній здатності. Прозріння осягається релігійною вірою, що сприймає його як особливу освіту людського духа, як Слово, несучу в собі істину і повчання, Слово Божіє про Бога. Филон Александрійський уперше побачив в Прозрінні джерело істин, потрібних для рішення філософських проблем походження світу, першооснов буття і духовного становлення людини. 2) У ряду християнських мислителів різних епох Прозріння - це розкриття безперечних істин віри, на основі яких будується будівля. Гельмгольц (HELMHOLTZ) Герман фон - (31.08.1821, Потсдам - 8.09.1894, Шарлоттенбург, Німеччина) - німецький фізик, фізіолог і психолог. Біографія. Професор фізіології і анатомії в Кенігсберге, Бонні, Гейдельберге, з 1870 р. - професор фізики в Берліні. З 1888 - директор Державного фізико-технічного інституту. Дослідження. Опублікував більше за 200 робіт по анатомії, медицині, фізіології, фізиці, психології. У одній з перших своїх робіт показав, що живі організми не можуть порушувати загального закону збереження енергії. Уперше проробив вимірювання швидкості проведення збудження по нервових волокнах (1850). Особливу увагу.

ПОРУШЕННЯ ПАМ'ЯТІ - Пам'ять - це відображення в нашій свідомості життєвого досвіду шляхом запам'ятовування, збереження і відтворення інформації. Одним з частих розладів пам'яті є амнезії - часткова або повна втрата пам'яті. Розрізнюють декілька видів амнезії. Амнезія антероградная характеризується випаданням з пам'яті подій, безпосередньо наступних за хворобливим станом, що спричинив порушення пам'яті. Амнезія ретроградная - неможливість відтворити події, що безпосередньо передували хворобі мозку або черепно-мозковій травмі. Амнезія ретроантероградная - поєднання вказаних видів розладів. Фіксаційна амнезія. ПСИХОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНА - галузь психології, присвячена аналізу еволюції психіки, - що охоплює проблеми, пов'язані з антропогенезом, становленням людської свідомості і вивченням загальної і різної в діяльності психічній людини і тварин (проблема соціальної і біологічної в поведінці людини). Розглядає проблеми розвитку психіки в филогенезе, з акцентом на зіставленні психіки тварин і людини. У її рамках відбувається інтеграція даних, отриманих в зоопсихологія, психології історичній і етнічній. У порівняно-психологічному аналізі онтогенеза і филогенеза робляться висновки як про схожість ряду процесів психічних тварин. Тест товариськості. В. Ф. Ряховський - Призначений для діагностики рівня коммуникабельности людини, що є необхідною професійною якістю багатьох фахівців. До компонентів коммуникабельности відносяться: постійне бажання спілкуватися з людьми, грамотна і добре поставлена мова, уміння швидко встановлювати контакт з незнайомими людьми, уміння вести ввічливу, розташовуючу бесіду, уміння переконувати, уміння публічно виступати. Тест містить 16 питань, відповіді на к-рі дозволяють описувати типову або поведінку, якій віддається перевага респондента в разл. по складності і емоційній насиченості ситуаціях комунікації. Допускається 3. ЗАДАЧА - дана в певних умовах (наприклад, в ситуації проблемній) мета діяльності, коя повинна досягатися перетворенням цих умов згідно з певною процедурою. Задача містить вимоги (мета), умови (відоме) і шукане (невідоме), що формулюється в питанні. Між цими елементами існують певні зв'язки і залежність, за рахунок яких проводиться пошук і визначення невідомих елементів через відомі. При описі ходу рішення задачі треба вказувати і дії, і операції, реалізуючий їх. Про дії без операцій, або абстрагованих від операцій, можна говорити лише на етапі планування. Задача стає логико-психологічною категорією, коли.