На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Особливості соціально-педагогічної діяльності в палацах та будинках дитячої творчості

(курсова робота з соціальної педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження особливостей соціально-педагогічної діяльності в палацах та будинках дитячої творчості ... 5
1.1. Сучасний стан дозвіллєвої сфери в Україні: соціально-педагогічний аспект ... 5
1.2. Позашкільні заклади освіти як чинник соціалізації особистості ... 13
Розділ 2. Аналіз особливостей соціально-педагогічної діяльності в палацах та будинках дитячої творчості ... 18
2.1. Головні завдання та принципи діяльності соціального працівника в позашкільних навчальних освітніх закладах ... 18
2.2. Умови діяльності позашкільного закладу, мета та завдання соціального виховання дітей та юнацтва ... 26
2.3. Форми та методи соціального виховання дітей та підлітків у позашкільному закладі ... 38
Висновки ... 43
Література ... 45
Додатки ... 48

Для придбання курсової роботи "Особливості соціально-педагогічної діяльності в палацах та будинках дитячої творчості" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Особливості соціально-педагогічної діяльності в палацах та будинках дитячої творчості"

Курсова робота "Особливості соціально-педагогічної діяльності в палацах та будинках дитячої творчості" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Соціально-педагогічна діяльність в будинках дитячої творчості", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Соціально-педагогічна діяльність в будинках дитячої творчості" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Соціально-педагогічна діяльність в будинках дитячої творчості" і призначений виключно для пошукових систем.

СТРАХИ у дітей - емоційно насичене почуття неспокою у відповідь на реальну або уявну загрозу для життя і благополуччя В ситуації явної небезпеки для життя (при непритомності, падінні і т і). С. мають характер інстинктивної оборонної реакції. У інш. випадках С. соціально опосередковані, зумовлені життєвим досвідом і мають не безумовний, а умовний характер. Ето С. перед до -л подіями, покаранням і засудженням, перед тваринами і казковими чудовиськами і т.д. Подобние С. також виконують захисні функції, будучи свого роду засобом самоконтроля і саморегулювання. Вони можуть виражатися в неясному хвилюванні. ПОБЕДОНОСЦЕВ Костянтин Петрович - [21 5(2 6) 1827, Москва, - 10(23) 3 1907, Петербург], гос. діяч, юрист, публіцист, педагог Закінчив Уч-ще правознавства (1846). Служив в Сенаті, вивчав історію русявий. гражд. права В 1859 захистив магістерську дисс. "Про реформи в гражд. судочинстві" В 1860 - 65 проф. гражд. права Моськ. ун-та Написав ївши 70 статей, 17 книг, перевів 19 книг, присвячених питанням історії, юриспруденції, педагогіки, політики, религ. -нравств. темам. Видав 11 збірників ист. і юрид матеріалів Поч. ч Зростав. і Франц. академій наук. Брав участь в розробці судової реформи 1864 Викладав законознавство. ШАДРИКОВ Володимир Дмитрович - (р 18 11 1939, м. Рибінськ Ярославської обл), психолог і педагог, діяч освіти, один із засновників (1992). і акад РАО (акад АПН СРСР. з 1990), дер психол наук (1977), проф. (1978). Закінчив физ. -мат ф-т Ярославського пед. ин-та ним КД Ушинського (1962). На пед. роботі з 1962, з 1970 викладав в Ярославськом ун-ті (в 1976 - 82 проректор). Ректор Ярославського пед. ин-та (1982 - 85). З 1985 в Москві зам міністра освіти СРСР. (1985 - 87), перший зам перед Гособразованія СРСР. - міністр СРСР. (1987 - 91), зам перед Держкомітету Рос Федерації по висш. освіті (з 1991). З сент. Героїзм - (гр. - владика, пан) - характеристика дій людини по подоланню перешкод, виникаючих на шляху здійснення суспільно значущих діянь. Виражається у вияві вольових якостей, таких як цілеспрямованість, рішучість, безстрашність і інш. Героїчні дії спричиняють напруження всіх духовних і фізичних сил людини, вони направлені на подолання почуття страху. Це "свято людського духа". Героїзм заснований на високих етичних якостях - благородстві, почутті особистого і національного достоїнства, безкорисливості, самопожертвуванні. Нерідко він пов'язаний з трагізмом. Явище героїзму представляє обличчя.
Кожна вагома структурна частина курсової "Соціально-педагогічна діяльність в будинках дитячої творчості" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

БОДЛЕР - (baudelaire) Шарль (1821, Париж - 1867, там же), французький поет, представник символізму. У літературу увійшов як талановитий художній критик (брошури "Салон 1845 року" і "Салон 1846 року") і перекладач: став першим в Європі і найбільш точним перекладачем творів Е. По (1846-47). Автор "Штучного раю" (1860) - записи видінь наркомана і міркувань про гашиш, "Маленьких поем в прозі" (опубл. в 1869, посмертно) і критичних статей. Центральним твором Бодлера є поетичний збірник "Квіти зла" (1-я редакція - 1857), тематика і радикальна новизна. Бебель (БеBеL) Серпень - (1840-1913). У німецькому робочому русі почав працювати з 1862 р.; в 1865 р. був головою лейпцигского освітнього робочого ферейна; з 1864 по 1867 р. - членом постійного бюро союзу німецьких робочих ферейнов, з 1867 по 1869 р., - головою цього бюро. Токар за професією, Бебель на початку своєї політичної кар'єри примикав до надто лівого крила буржуазного лібералізму, і лише в 1865 р., під безпосереднім впливом В. Лібкнехта, він переходить на точку зору революційного марксизму. У 1869 р., на з'їзді в Ейзенахе, Бебель разом з В. Лібкнехтом організує німецьку соціал-демократичну партію. ТУМАНЯН - Ованес Тадевосович (1869, з. Дсех нині Туманяновського р-на Вірменії - 1923, Москва), вірменський письменник. Син сільського священика. Вчився в приходській сільській школі, потім в Тіфлісе у вірменській гімназії Нерсесян (до 1887). Не закінчивши її через матеріальні труднощі, працював (до 1893) у вірменській духовній консисторії і канцелярії вірменського видавничого суспільства. У 1912-21 рр. - голова Кавказького суспільства вірменських письменників, з 1887 м. виступав з літературно-критичними і публіцистичними статтями, в т. ч. про вірменську і російську классиках. Популярність придбав двома.
У вступі курсової "Соціально-педагогічна діяльність в будинках дитячої творчості" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МИКОЛА ЯПОНСЬКИЙ - равноапостольний, архієпіскоп (1.08.1836 - 3.02.1912). Прославляння в лику равноапостолов удостоюються подвижники, що просвітили світлом Хрістовим цілі країни і народи. Св. Микола (в миру - Іван Дмитрович Касаткин) став апостолом Японії. Народився він в Смоленської губернії, в сім'ї диакона. Біографія його починалася звичайно для сина бідного сільського священослужитель: уїздне духовне училище, Смоленська семінарія і Санкт-Петербургская Духовна академія, в стінах якої св. Микола і прийняв чернечу постриг. Промислительно, що пострижений він був в академічному храмі, освяченому в честь 12-ти.

Бекентніськирхе - (Bekenntniskirche - Конфессиональная церква), опозиційна пронацистскому Німецькому руху за віру релігійна організація протестантських богословів, метою якої було зберегти в чистоті євангелічну віру. Невдовзі після приходу до влади Гитлер ясно дав зрозуміти, що йому потрібна державна церква, яка підтримувала б проголошені їм расову доктрину і принцип фюрерства. Він включив як протестантів, так і католиків в орбіту офіційної політики гляйхшалтунг, згідно якою всі сфери суспільного життя Німеччині повинні були бути підлеглі нацистській ідеології. Відносно католицької церкви Гитлер зумів. Алгасов Володимир Олександрович - справжнє прізвище Бурдаков) (1887 - 3 жовтня 1938). З дворян; батько - поштовий чиновник. Алгасов вчився на юридичному факультеті Харківського університету, курсу не закінчив. З 1903 соціаліст-революціонер. У роки першої світової війни займав інтернаціоналістську позицію. Після Лютневої революції 1917 член Харківської Поради і його виконавчий комітету. Делегат Южнорусської конференції Рад робітників і солдатських депутатів. (27 квітня - 1 травня), голова її селянської секції. Лідер міської есеровской організації, "під керівництвом Алгасова, що зарекомендувала себе непримиренним інтернаціоналізмом" (.
Список літератури курсової "Соціально-педагогічна діяльність в будинках дитячої творчості" - більше 20 джерел. ТОТАЛІТАРИЗМ - (лати. totalis - весь, цілий, повний) - різновид недемократичного політичного режиму, що характеризується абсолютним контролем держави над всіма областями суспільного життя, повним підкоренням людини політичної влади, диктатом ідеології, відсутністю свободи особистості. Авторами терміну вважаються італійські ліберали Дж. Амендола і П. Гобетті, що використали його в 20-х роках XX в. для позначення сталої в Італії фашистської диктатури з метою підкреслити її якісну відмінність від попередніх типів диктатур (деспотизму, тирания, олігархії). У політичний лексикон термін був введений самим лідером. ДВОРКОВИЧ Аркадій Володимирович - (р. 26.03.1972) Начальник Експертного управління Президента Російської Федерації В. В. Путіна з 17.04.2004 м. Народився в Москві. Батько, Володимир Яковльович, міжнародний арбітр по шахи, голова колегії арбітрів Російської шахової федерації, член комісій FIDE з правил гри, звань і рейтингів, був відповідальним секретарем Шахової федерації СРСР (1970-1983) і Всеросійської шахової федерації (1984-1988). Освіту отримав в Російській економічній школі (1994), на економічному факультеті МГУ ім. М. В. Ломоносова по спеціальності економічна кібернетика (1995), на факультеті економіки університету.

БЕЗСМЕРТЯ - існування особистості або душі після смерті; в більш широкому значенні - злиття душі з Богом або з "світовим духом"; і, нарешті, існування особистості в свідомості нащадків. Віра в особисте безсмертя виникає вже у примітивних народів, особливо під впливом сновидінь; підтримується вона завдяки страху перед смертю і прихильності до життя. У древніх релігіях душу "примушували" переселятися (індуїзм, орфики; див. Метемпсихоза; Палінгенез) або існувати у вигляді тіні в Гадесе (греч. народна релігія) або в шеоле, тобто царстві тіней, в пеклу - іудаїзм). Як філософське поняття безсмертя уперше з'явилося у.
Посилання в тексті роботи "Соціально-педагогічна діяльність в будинках дитячої творчості" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЙОНАС (JONAS) Ханс - (р.1903) -нем. філософ, учень Гуссерля, Бультмана і Хайдеггера. Вивчав філософію, теологію і історію мистецтв в ун-тах Фрейбурга, Гейдельберга, Марбурга. У 1933 внаслідок єврейського походження емігрує спочатку в Великобританію, потім - в Палестіну, де поступає на військову службу; після війни переїжджає в Канаду (1949-54) і США, де з 1955 по 1976 є проф. Нової школи соціальних досліджень (Нью-Йорк). З виходом на пенсію - запрошений проф. ун-тов Прінстона, Гарварда і багатьох інших. Перші роботи Й. присвячені позднеантичному гностицизму, який Й. інтерпретує з позицій екзистенциальной герменевтики. ПРИРОДА ЛЮДИНИ - те, що є в кожному з нас загального з всіма людьми, з людським родом; те, що відрізняє нас від всіх інших видів життя. Не все в людині зводиться до його природи, він має також і особове достоїнство. У західноєвропейській культурі і філософії природа людини традиційно розуміється як єдність тіла, душі і духа. Її наділяють добротою, разумностью, свободою волі, совістю, естетичною інтуїцією і іншими духовними почуттями і творчими здібностями. Гуманізм понадміру ідеалізував природу людини, його опоненти, навпаки, бачили її спочатку злої ( "людина золи і ленив за природою" і пр.). Сучасна гуманистическая. Теорія двійчастого зв'язку (DOUBLE-BIND THEORY) - Словотворення. Відбувається від греч. theoria - дослідження. Автори. Запропонована Г.Бейтсоном і розроблена дослідницькою групою Інституту ментальних досліджень м. Пало-Альто (1956 р.). Категорія. Концептуальна модель, що пояснює виникнення і розвиток шизофренії особливостями спілкування в їх сім'ях. Специфіка. Внаслідок того, що будь-яке спілкування може здійснюватися різноманітними способами і на різних рівнях (рівень вербального тексту, рівень тілесної експресії і пр.), то виникає можливість суперечності між ідучими від одного суб'єкта разноуровневими повідомленнями. У нормальній.

КОГНИТИВНИЙ СТИЛЬ - (від лати. cognitio - пізнання і греч. stylos - стержень) - стійкі структурно-динамічні особливості пізнавальної діяльності, що відображають індивідуальні відмінності у внутрішній організації процесів переробки інформації людиною. У виділенні К. з. як специфічних параметрів індивідуальності виявилася характерна для сучасної психології тенденція розглядати переробку інформації людиною як системний феномен. Це означає, що в реальній пізнавальній діяльності беруть участь, як правило, не окремі ізольовані процеси, а їх сукупність. Їх організація в складі єдиної системи породжує нову. F24 Індукований маревний розлад - Рідкий маревний розлад, який розділяється двома або більш особами з тісними емоційними контактами. Тільки один з цієї групи страждає істинним психотическим розладом; марення індукується у інших членів групи і звичайно проходить при розлученні. Психотическое захворювання у домінантної особи частіше за все шизофреническое, але не завжди. Первинне марення у домінантної особи і індуковане марення звичайно носять хронічний характер і є за змістом маренням переслідування або величі. Маревні переконання передаються таким чином лише в особливих обставинах. Як правило, залучена група має тісні. Лідерство в групі - Проблему лідерства в групі потрібно розглядати як з позицій її ролевого виконання одним з членів групи, так і терапевта. У будь-якій ефективно працюючій групі призначений керівник - не єдина людина, що здійснює керівництво. Деякі види груп самостійно здійснюють керівництво ("Анонімні алкоголіки"). У більшості груп, що починаються без призначеного керівника, в ході її розвитку з'являються один або більше за лідерів. Передусім, лідери відрізняються від інших членів по мірі активності. Специфічними рисами, що визначають лідерство, можуть бути: ентузіазм, уміння домінувати, упевненість в. Пірацетам - (Piracetam, Apagon, Centilan, Eufovor, Gabazet, Norotrop, Stimubral, Луцетам, Мемотропіл, Ноотропіл, Нооцетам, Пірабене, Пірамен і інш.) - ноотроп, показаний до застосування при лікуванні астенічних станів різного генеза, постстрессових розладів, депресій з апатією і адинамией, постпроцессуальной дефицитарной симптоматики (апатії, адинамии і т.д.), психорганических синдромів різної етіології (включаючи атрофические, травматичні, судинні і интоксикационні), затримки психічного розвитку. Препарат поліпшує переносимість і підвищує ефективність дії антидепрессантов, нейролептиков, знижує.