На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Особливості розвитку академічної соціології 19 ст. в Україні

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Передумови розвитку української академічної соціології ... 5
1.1. Вплив соціально-політичного середовища на формування специфіки вітчизняної гуманітарної науки ... 5
1.2. Феномен Кирило-Мефодіївського Товариства ... 7
1.3. Протоетносоціологічні мотиви в українській гуманітарній науці ... 11
1.4. Теоретична політична соціологія в Росії і Україні ... 13
Розділ 2. Українська академічна соціологія кінця ХІХ - початку ХХ ст ... 15
2.1. Початки українського позитивізму ... 15
2.2. Соціологічні пошуки "громадівців", науковий доробок "Женевського" гуртка ... 19
2.3. Фігура М. Драгоманова у вітчизняній соціології ... 23
2.4. Концепції державності України ... 27
2.5. Соціологічні пошуки І. Франка, М. Туган-Барановського, Б. Кістяківського, М.С. Грушевського ... 29
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Особливості розвитку академічної соціології 19 ст. в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Особливості розвитку академічної соціології 19 ст. в Україні"

Курсова робота "Особливості розвитку академічної соціології 19 ст. в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Особливості розвитку академічної соціології 19 ст. в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Особливості розвитку академічної соціології 19 ст. в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Особливості розвитку академічної соціології 19 ст. в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

РОЗВИВАЮЧЕ НАВЧАННЯ - напрям в теорії і практиці освіти, що орієнтується на розвиток фізичних, пізнавальних і етичних здібностей учнів шляхом використання їх потенційних можливостей. Основи теорії Р.о. були закладені Л.С. Виготським в 30-е роки при розгляді ним питання про співвідношення навчання і розвитку. Проблеми розвитку і навчання з різних позицій прагнули вирішувати Ф. Фребель, А. Дістервег, К.Д. Ушинський. У 30-е рр. 20 в. німецький психолог О. Зельц провів експеримент, що продемонстрував вплив навчання на розумовий розвиток дітей. У 30-е роки 20 в. панували три осн. підходу до розв'язання цього питання. У. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ (НПИ) - - система відомостей про об'єкти і явища, що використовуються для організації і управління учбово-виховальним процесом, освітою і педагогічною наукою і поширюваних за допомогою спеціальних видань і технічних засобів. У функції НПИ входить: вивчення запитів і формування замовлень на нові дослідження, координація науково-дослідних робіт між різними організаціями, збір і обробка документів, впровадження і поширення передового педагогічного досвіду. У рамках мережі рос. педагогічного НДІ діє система виборчого поширення інформації (ИРИ), яка служить для оперативного доведення до різних категорій. ПОСТІЙНИЙ ЕПІТЕТ - один з тропов народної поезії: слово-визначення, що стійко поєднується з тим або інакшим визначуваним словом і вказуюче в предметі яку-небудь характерну, завжди наличествующий родову ознаку (дороженька столбовая, дівчина червона, молодець добрий, море синє, поле чисте, хмари чорні). Такиє П. е. (див. епітет) були засобом типізації. Причому слово, вжите з П. е., придбаває нову якість, значення, відмінну по значенню від кожного з слів нарізно. Поєднання червона дівчина означає "красива дівчина, нічим особливим від інших не відмінна: ні красивіше, ні розумніше, ні багатше за інших". Якщо. ВІРА - - релігійно-етична категорія, що відображає безпосередній і цілісний акт вільного прийняття людиною системи вищих цінностей, орієнтованого на ідеальне перетворення життя. У християнській традиції В. розглядається нарівні з надією і любов'ю як одна з богословської доброчесності.У розумінні авторів Біблії В. виявляється в гносеологічному і етичному аспектах. Гносеологичеськи В. розкривається в особливому пізнавальному акті, направленому на збагнення абсолютно значущої, фізично не видимої реальності. Знання цієї реальності вкорінене в людині, так як в В. укладена перспектива надії. В. дає.
Кожна вагома структурна частина курсової "Особливості розвитку академічної соціології 19 ст. в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ДАНИЛ (Данила, Даніло, Данило, в хрещенні Іоанн) РОМАНОВИЧ (Борисович) ГАЛИЦКИЙ - (1202-1264), великий галицко-волинскин князь. Син вів. галицко-волинского кн. Романа (Бориса) Мстіславича (Феодоровича) і вів. кн. Ганна (до заміжжя - угорської королевни). Данил був видатним державним діячем і великим полководцем. Після смерті батька був проголошений верховним правителем Галицко-Волинской землі, але невдовзі разом з матір'ю був вимушений поїхати за межу. Понад 30 років Даніл боровся за першість в Галицко-Волинской землі і тільки до 1238 остаточно затвердився на великокняжеском столі. За своє життя здійснив безліч походів. Успішно воював з половцами, угорцями, поляками, литовцями. Чешихин Всеволод Євграфович - Чешихин (Всеволод Євграфович) - письменник, син Евграфа Васильовича Чешихина, народився в 1865 р. Закінчив курс в Санкт-Петербургском університеті по юридичному факультету. У 1889 р. поступив на службу в рижский окружний суд; в цей час складається світовим суддею в Ризі. З 1892 р. Чешихин бере живу участь в російському суспільному житті міста Риги, будучи одним з найбільш діяльних лекторів місцевого літературного гуртка; з його ініціативи музичним суспільством "Ладо" відкрито в 1898 р. "Рижское відділення Імператорського російського музичного суспільства". Читає в музичній школі. Маріанськиє острова (MARIANA ISLANDS) 2-я світова війна - 15 червня 1944 ген. Макартур, зайнявши Нову Гвінею, перекинув війська на 1000 миль на півночі і висадився з 20 000 солдат на про. Сайпан, самий північний з трьох великих островів, де розташовувалася база япон. флоту в центральній частині Тихого океану, 31-й армією ген, що втримується. Обата. Японці негайно зробили атаку значними силами, але були відкинуті, і американці розширили свій плацдарм. Отримавши підкріплення, що складаються з 27-й пех. дивізії, американці зайняли 18 червня аеродром Асліто, і літаки підтримки почали використати його з 23 червня. Південна половина Сайпана була обчищена від.
У вступі курсової "Особливості розвитку академічної соціології 19 ст. в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Михайло Ярославіч (1271 - 1318) - Син Ярослава Ярославіча. Став великим князем тверським після смерті брата свого Святослава (між 1282 - 1285 рр.). Великий князь володимирський Андрій Олександрович (помер в 1304 р.) заповідав велике княження Михайлу, але біля того опинився суперник - Юрій Данилович Московський. Ярлик дістався, проте, Михайлу. У 1305 і 1307 рр., як вважають, було відображено у відомій приписці до Псковського Апостола: "Цього ж літа бисть бій на Руськой землі: Михайло з Юрьем про княження Новгородьськоє. При цих князех сеяшется і ростяше усобицями, гиняше життя наша...". Тверськой і московські князі.

Поярков Василь - Поярков (Василь) - письмовий голова, що перший здійснив в 1643 - 1646 рр. подорож по Амуру. Що Повернувся біля 1641 р. з подорожі до Вітіму, служива людина Максим Перфільев оголосила якутським воєводам про знаходження срібної руди на ріці Уре. Для розшуків останньої, а також "мідної і свинцевої руди і приведення під цареву руку нових людей", що жила по Шилке і Зеє, був посланий з 130 человеками Поярков; він плив по ріках Алдану, Учуру, Гономе, на останній пробув в зимівлі тільки два тижні і з 90 козаками до весни добрався до ріки Зеї, пройшовши з неймовірними зусиллями "Камінь". Другий Всеросійський мусульманський з'їзд - 21 липня  - 2 серпня 1917, Казань. 188 делегатів [менше, ніж на 1-м Всеросійському мусульманському з'їзді (1 - 11 травня), оскільки в Казані майже одноврем. проходили 1-й Всеросійський мусульманський військовий з'їзд (17 - 26 липня) і 1-й Всеросійський з'їзд мусульманського духовенства (18 - 26 липня), в Оренбурге  - 1-й Всебашкирський з'їзд (20 - 27 липня) і 1-й Всекиргизський (Всеказахський) з'їзд (21 - 26 липня), в Коканде  - З'їзд трудящих мусульман Ферганської області (25 липня), а також був відсутній делегати Кавказу і Криму] представляли різні організації і політичні партії від.
Список літератури курсової "Особливості розвитку академічної соціології 19 ст. в Україні" - більше 20 джерел. Пешехонов Олексій Васильович - (21 січня 1867 - 3 квітня 1933, Рига, похований в Ленінграде). Вчився в Тверської духовній семінарії, в 1884 виключений як "неблагонадійний". У 1894 зазнавав арешту в Орлові у справі партії "Народного права". Працював статистик в ряді земств, випустив декілька статистичних робіт. З 1899 в Петербурге вів внутрішній огляд в журналі "Російське Багатство" (з 1904 член його редакційного комітету). З 1903 активний учасник "Союзу Звільнення". Співробітничав в есеровском ЦО "Революційна Росія". Входив в депутацію суспільних діячів, яка, відвідавши 8 січня 1905 голови Кабінету міністрів і міністра внутрішніх. БЮРОКРАТІЯ - (фр.bureau - бюро, канцелярія; греч. kratos - влада; - панування канцелярії) - складне, суперечливе суспільно-політичне явище, специфічна форма універсально-організаційної будови суспільства і держави. Виникнення бюрократії пов'язане з генезисом держави і виділенням з суспільних верств населення особливої групи людей, яка здійснює функцію управління суспільства загалом (чиновники). Місце бюрократії в системі управлінських відносин можна визначати як середнє, проміжне між політичною елітою і населенням, соціальною спільністю людей. Вона своєю діяльністю зв'язує еліту і масу, будучи основним.

ЕПИСТЕМИ - структури, що історично змінюються, "історичні апріорі", які визначають умови можливості утворень свідомості і культури в конкретний історичний період. Понятіє Е. є основним в книзі М. Фуко "Слова і речі. Археологія гуманітарних наук" (1966; рус.пер. М., 1977). У європейській культурі нового часу Фуко виділяє три Е.: возрожденческая (XVI в.), класичного раціоналізму (XVII - XVIU вв ) і сучасна (з кінця XVIII - початки XIX в. і по теперішній час). Основний упорядковуючий принцип - це співвідношення між "словами" і "речами". Саме це співвідношення задає мислительное своєрідність тієї або.
Посилання в тексті роботи "Особливості розвитку академічної соціології 19 ст. в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ОСОБИСТІСТЬ - (від лати. персона) - термін, що узагальнює цілісну людину в єдності його індивідуальних здібностей і соціальні функції, що виконуються ним. Це людина зі своїми соціально зумовленими індивідуально вираженими якостями: інтелектуальними, вольовими і емоційними. Але не кожний, минулий социализацию індивід стає особистістю. Особистістю чоловік стає тільки піднявшись на вищий рівень свого духовного розвитку, коли він стає самодостаточним індивідом, що ставить перед собою цілі і що досягає їх на основі відповідальності за долі світу. У своєму розвитку кожна людина проходить наступні етапи: 1). АГРЕСІЯ - (лати. aggredio - нападати) - в цей час це поняття використовується для позначення самих різноманітних видів і форм поведінки - від реплік і елементів пародій до застосування різних заходів фізичного впливу, включаючи і такі з них, які закінчуються індивідуальним або масовим летальним виходом. Справжнє значення поняття "А." його можна вельми часто встановити тільки на рівні контексту. До того ж внаслідок сталої традиції в роботах одного і того ж автора поняття А. нерідко вживається в різних значеннях, не говорячи вже про специфіку вживання його представниками різних наук, кожна з яких. КОЛІРНИЙ ЗІР - (англ. color vision) -зорова здатність, пов'язана з аналізом електромагнітного випромінювання (в спектральному діапазоні 400-700 нм) спеціалізованим сенсорним механізмом - колірним аналізатором. У більшості живих організмів зір аналізує тільки 2 фізичні характеристики випромінювання: спектральний склад і інтенсивність, але зір деяких тварин може аналізувати і інш. характеристики випромінювання (напр., поляризацію світла). Спектральний склад випромінювання перетворюється Ц. з. в цветоощущение, а інтенсивність - у відчуття светлоти (суб'єктивної яскравості). Функционально Ц. з. здійснюється в 3 етапи.

КОНТРПРОЕКЦИЯ ПО ХЕВЕНСУ - Метод Хевенса (Havens I.) є одним з небагато запропонованих для роботи з психотическими хворими, що знаходяться в гострому маревному стані. Мета методу - не вплив на власне маревну симптоматику, а встановлення терапевтичного контакту з маревним хворим, полегшуюче проведення біологічної терапії, а надалі - і психотерапії. Психотерапевт в спілкуванні з хворим формально визнає можливість відповідності його сприйняття реальності. Жалоби хворого ні оспорюються, ні підкріпляються. Лікар діє відповідно до того, що мир, що описується параноидним хворим, в принципі можна собі уявити. Є декілька технічних. ФЕЛИДМАН - Осип Бенционович (1875-1919) - російський психіатр і психоаналітик. Д-р медицини. Один з піонерів психоаналізу в Росії. Закінчив медичний факт Московського ун-та (1900). Займався медичною практикою. Досліджував проблеми алкоголізму, психозів, шизофренії, параліча і інш. З 1908 р. і до кінця своїх днів працював екстерном і ординатором в 1-й Московській міській психіатричній лікарні (Московському доллгаузе). З цікавістю сприйняв ідеї 3. Фрейд. У 1909 р. опублікував статтю До питання про психоаналіз і психотерапію - одну з перших робіт на цю тему в Росії. Пройшов наукове стажування за межею і в 1910 р. МНЕМОСХЕМА - (англ. mnemoschema) - графічна інформаційна модель, що умовно відображає функціонально-технічну схему керованого об'єкта і інформацію про його стан в об'ємі, необхідному для виконання оператором покладених на нього функцій. М. реалізовуються за допомогою різних типів коштів відображення інформації (дисплеї, стрілочні і цифрові індикатори, проекційна техніка і т. д.) і їх комплексів. Широко використовуються на диспетчерських пунктах управління енергетичними об'єктами і системами, пунктах управління технологічними процесами в різних галузях промисловості. К М. пред'являються слід. вимоги. М. повинна містити. Тести креативности - [лати. creatio - створення, створення] - група психодиагностических методик, призначених для вимірювання творчих здібностей особистості. Первие Т. до. з'являються в 50-х рр., і їх розвиток поступово стає одним з основних напрямів в сучасної психодиагностике. Найбільш могутнім стимулом цього розвитку є результати численних досліджень, вказуючі на невідповідність між успішністю виконання традиційних тестів інтелекту і творчими здібностями. Здатність продуцировать нові ідеї, знаходити нетрадиційні способи рішення проблемних задач була відділена від інших здібностей і названа креативностью.