На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Особливості роботи соціального педагога в установах реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями

(курсова робота з соціальної педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження особливостей роботи соціального педагога в установах реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями ... 5
1.1. Нормативно-правові засади діяльності соціального педагога установах реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями ... 5
1.2. Психолого-медико-педагогічна реабілітація ... 16
Розділ 2. Практика роботи соціального педагога в установах реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями ... 21
2.1. Моделі соціальної реабілітації дітей з функціональними обмеженнями ... 21
2.2. Заходи з педагогічної реабілітації дітей-інвалідів ... 26
2.2.1. Перший етап: педагогічна діагностика ... 26
2.2.2. Другий етап: педагогічна корекція ... 29
2.2.3. Третій етап: Результати педагогічної реабілітації ... 34
2.3. Умови процесу соціалізації дітей із функціональними обмеженнями, вихованців резидентних установ ... 35
Висновки ... 42
Література ... 44
Додатки ... 47

Для придбання курсової роботи "Особливості роботи соціального педагога в установах реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Особливості роботи соціального педагога в установах реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями"

Курсова робота "Особливості роботи соціального педагога в установах реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Особливості роботи соціального педагога в установах реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Особливості роботи соціального педагога в установах реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Особливості роботи соціального педагога в установах реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями" і призначений виключно для пошукових систем.

КАРЕЛІЯ - Республіка Карелія, входить в Рос. Федерацію. Пл. 172,4 тис. км2. Нас. 796 тис. чол. (1989). Столиця - Петрозаводськ. У 1989 на 1000 чол. населення у віці 15 років і старше доводилося 820 чол. з висш. і середньою (повним і неповним) освітою (в 1979 - 703 чол.). У галузях економіки зайняте св. 163тис. фахівців, в т. ч. св. 52 тис. з вищим і св. 111 тис. зі середнім спец. освітою. Перші школи, де велися систематич. заняття (з 17 в.), були монастирськими. У 1715 на Петровськом з-де відкрита техн. школа (20 уч-ця), в 1723 - общеобразоват. школа при Александро-Свирском монастирі (80 уч-ця; існувала. ЗМІСТ ОСВІТИ - - педагогічно адаптована система знань, умінь і навиків, досвіду творчої діяльності і емоційно- ціннісного відношення до миру, засвоєння якої забезпечує розвиток особистості. Спеціальна освіта дає людині знання і уміння, необхідна в конкретній галузі діяльність. Зміст загальної освіти забезпечує участь школярів в соціальній, непрофесійній діяльності, формує їх світогляд, систему цінностей і ідеалів, що зумовлюють цивільну позицію особистості, її відношення до миру і визначення свого місця в ньому. Джерело С.о. - соціальний досвід людства, закріплений в матеріальній і духовній культурі. НІГІЛІЗМ (від лати. NIHIL - ніщо) - - світоглядна позиція, що виражається в запереченні свідомості людського існування, значущості загальноприйнятих етичних і культурних цінностей; невизнання будь-яких авторитетів. У західній філософській думці термін "Н." ввів німецький письменник і філософ Ф.Г. Якобі. Це поняття використали мн. філософи. С. Кьеркегор джерелом Н. вважав кризу християнства і поширення "естетичного" світовідчування. Ф. Ніцше розумів під Н. усвідомлення иллюзорности і неспроможності як християнської ідеї надмирного Бога ( "Бог помер"), так і ідеї прогресу, яку вважав версією релігійної віри. О. Шпенглер Н. Гріх - (ст.-слав. - помилка) - це думки, слова або дії, довершені людиною всупереч Закону і волі Божієй. Всякий гріх пов'язаний з відходом від Бога і його Заповідей, з прагненням обійтися без Нього. Гріх - це порушення Порядку життя і її значень, заданого людині понад. Будь-який гріх - це "огріх", тобто помилка. Грішні думки, слова, дії виникають тоді, коли людина піддається пристрастям, земним знадам. Смертні гріхи - це розпуста, обжерливість, сребролюбие, пихатість, гордість, гнів, смуток, смуток. Богу належать вся досконалість, все вищі цінності, які складають один полюс.
Кожна вагома структурна частина курсової "Особливості роботи соціального педагога в установах реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ТАТИЩЕВ Василь Микитович - (1686-1750) - російський історик; склав Літописне Зведення і зібрав багато матеріалів для історії Росії. Його труди початі виданням в 1768 році під заголовком: "Історія Російська з самих древнейших часів. Невсипущими трудами через тридцять років зібрана і описана покійним Таємним Радником і Астраханським Губернатором Василем Нікитічем Татіщевим". Т. був великим сановником і одним з найбільш освічених людей Екатерінінської епохи. Він мав в своєму розпорядженні великі кошти і доступ навіть в таємні державні архіви. У його розпорядженні "були і такі списки літописів, які до нашого часу не дійшли". "Вони. Шипка (SCHIPKA) Російсько-турецькі війни - 7 (19) липня 1877 Шипкинський перевал був зайнятий росіянами. 37-тисячної армії Сулейман-паші було наказано оволодіти перевалом, а потім сполучитися з головними силами турок. 9 (21) авг. русско-болг. загін Н. Г. Столетова (4800 чол.) був атакований турками, які 11 (23 авг.) почали штурм перевалу з всіх напрямів. У умовах нестачі боєприпасів і води російські війська виявили велику стійкість і втримали позиції. Підкріплення (, що Підійшли на наступний день ок. 14 000 чол.) контратакували турок і зайняли висоти далі на захід за перевал, після чого тур. настання припинилося. Втрати росіян склали. ВАСИЛЬ і КОСТЯНТИН ЯРОСЛАВСКИЕ - святі князья (XIII в.), рано позбавилися батька - кн. Всеволода Костянтиновича, який загинув в битві з татарами на р. Сити в 1238. Брати, що Осиротіли виявили розуміння і волю, властиві зрілим мужам. Вони зібрали підданих, що розбіглися по лісах і потурбувалися про вдів загиблих. У 1242 юний кн. Василь мужньо відправився в Золоту Орду утихомирювати хана Батия. На наступний рік він вже їздив туди з вів. кн. Київським Ярославом, батьком Олександра Невського, укладати союз з татарами, щоб уберегти Російську землю від подальшого розгрому. Після повернення з Орди він одружився з княжною Ксенієй. Вони мали.
У вступі курсової "Особливості роботи соціального педагога в установах реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. НИКИТИН - Іван Савич (1824, Воронеж - 1861, там же), російський поет. Народився в спроможній міщанській сім'ї. Вчився в Воронежськом духовному училищі (1833-39), а потім в духовній семінарії (1839-43), закінчити яку йому не вдалося через виниклі матеріальні проблеми. Щоб підтримати сім'ю, Нікитіну довелося протягом багатьох років бути власником заїжджого двора. Вірші почав писати під час перебування в училищі. Друкувався з 1853 м. в "Воронежських губернських відомостях", однак що вийшов в 1856 м. перший збірник віршів отримав негативний відгук Н. Г. Чернишевського, який.

НІЛ СТОЛОБЕНСКИЙ - преподобний (ск. 7.12.1554). У 1515 на березі р. Черемхи (Тверской кр., Ржевський у.) поселився відлюдником инок монастиря прп. Савви Крипецкого Ніл. Він вів суворе життя, харчуючись травами і зазнаючи багатьох знегод від бісів і людей. Коли слава про нього стала розповсюджуватися, він став молитися Пресвятой Богородиці про обгороджування від неї і одного разу почув від св. Її ікони голос, що наказував йому йти на Столобенської острів, на Селігерськом озері. Місце це відрізнялося незвичайною красою. На острові, біля підніжжя гори, прп. Ніл викопав печеру і став трудитися. Багато які. СНД (Співдружність Незалежних Держав) - політичний союз (міждержавне об'єднання) більшості країн, до 1991 р. що були республіками в складі СРСР. Учасники СНД: Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія (до серпня 2009 р.), Казахстан, Киргизія, Молдавія, Росія, Таджикистан, Узбекистан і Україна. Туркменія, що вийшла з дійсних членів СНД в серпні 2005 р., має статус асоційованого члена-спостерігача. У ряді структур СНД (координаційні комітети апаратів президентів по статистиці, залізницям і інш.) як спостерігач бере участь Монголія. Угода про освіту СНД (відомо також як "Біловезька угода") була підписана 8 грудня 1991 р. в резиденції.
Список літератури курсової "Особливості роботи соціального педагога в установах реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями" - більше 20 джерел. ФРАНК Семен Людвігович (1877- 1950) - російський релігійний мислитель. Свої релігійно-суспільні переконання Ф. визначає як "християнський реалізм", що означає для нього визнання божественної основи всього конкретно сущого, такого, що відрізняється недосконалістю свого емпіричного стану. Людське суспільство розуміється їм як надвременноє, надіндівідуальноє, надособиста єдність, що існує одночасно для багатьох осіб і не залежне від діяльності окремої людської особи. Сенс суспільного життя Ф. бачив у виявленні Богом закладеного в його основу принципу любові до ближньому. Ф. вважає, що в основі влади як соціального феномена лежить вільний. ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА - У П.е. входять не тільки перші особи державної влади, але і ті, хто прямо забезпечує нормальне легітимне функціонування цієї влади в масштабі всієї держави і в різних його сферах: представники законодавчої, виконавчої і судової гілок, радники і експерти, аналітики і керівники постійно діючих органів по організації виборів, лідери великих політичних партій, об'єднань і рухів і т. д. У дослідницькій літературі простежуються три основних напрями оцінки політичної еліти в загальній структурі еліти суспільства: 1) позиційний - впливовість представника політичного шара в залежності від займаного місця в.

КУЛЬТУРА І ПРИРОДА - поняття, к-рі, як правило, розглядаються у взаємній опозиції. Под К. в самому загальному значенні розуміється все, що було перетворено і освоєне людиною; Протівоположность К. і П. не абсолютна: вона має на увазі їх сполучення і взаємодію. Адже сам процес створення К. є діяльність людини по перетворенню природного в культурне. Потрібно врахувати, що П. не тільки поза людиною, але і всередині нього, оскільки він володіє фізичним тілом, схильним до дії всіх законів матеріального світу. У свою чергу і К. не тільки всередині, але і зовні людини (штучне навколишнє середовище). Форми і грані взаємодії К.
Посилання в тексті роботи "Особливості роботи соціального педагога в установах реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПАТОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНА - соціальні відносини, що значуще знижують здатність співтовариства (малої групи, племені, підприємства, клубу, суспільства загалом і т. д.) відтворювати себе своїми власними функціями, запобігати зростанню соціальної ентропії, долати социокультурні суперечності. Зачатки П. з., її елементи можуть існувати в будь-якому суспільстві, де вона грає роль чинника, стимулюючого боротьбу з цим явищем. Однак вона може наростати, випереджаючи зростання творчих рефлективних здібностей соціального суб'єкта. Розкол є найважливішою причиною нездатності забезпечити взаимопроникновение частин і. ФОРМАЛІЗАЦІЯ - метод семиотического аналізу об'єктів будь-якої природи, направлений на виявлення форми. Деськріптівная Ф. (прямий опис, позначення, іменування) об'єктів за допомогою термінів є найпростішим виглядом Ф., варіантом якої в природних мовах служать окремі слова і вирази, а, наприклад, в математиці - цифри і знаки різних математичних операцій. Мета дескриптивной Незважаючи на простоту, дескриптивная Ф. є необхідним структурним компонентом наукової Ф. Последняя характеризується використанням формальної мови, тобто спеціальних символічних коштів (змінних, формул, правил перетворення і т. д.), що. F84.1 Атіпічний аутизм. - А. Аномальноє або порушений розвиток виявляється у віці 3 років або старше (критерії аутизма за винятком віку маніфестації). Б. Качественние порушення соціальної взаємодії або якісні порушення спілкування, або обмежені, і стереотипні поведінки, що повторюються, інтереси і активність (критерії аутизма, хоч мінімальна кількість областей, в яких відмічається порушення, повинно витримуватися не обов'язково). В. Діагностічеськиє критерії аутизма (F84.0) не виконуються. Аутизм може бути атипичним як за віком початку (F84.10), так і по феноменології (F84.11); ці два типи диференціюються по п'ятому знаку.

ОСОБИСТІСТЬ - (Person; Personlichkeit) - аспекти або іпостасі душі, що мешкає в дійсному світі; для особистості, що розвивається істотним є відділення від колективних цінностей, зокрема від успадкованих або вже реалізованих персоною. "Досить, наприклад, уважно поспостерігати за ким-небудь при різних обставинах, щоб відкрити, як різко міняється його особистість при переході з однієї середи в іншу, причому кожний раз виявляється різко окреслений і явно відмінний від колишнього характер <...> Відповідно до соціальних умов і необхідності соціальний характер орієнтується, з одного боку, на очікуваннях і. ГЛОБАЛЬНИЙ ЕВОЛЮЦІОНІЗМ - напрям досліджень, що має на меті розвиток общееволюционних уявлень. Потреба виділення Г. е. як особливій області досліджень стала усвідомлюватися до 80-м рр. XX в. Розвиток кібернетики, синергетики і інш. наддисциплинарних досліджень показало, що однорідність разноприродних сфер буття набагато вище, ніж це бачилося раніше. Людина і суспільство не можуть розглядатися автономно від природи, і тому адекватний лише підхід, що органічно вписує людину в фундаментальні структури і процеси Всесвіту. Перспективи розвитку Г. е. пов'язані з розробкою ряду загальних ідей: 1) історія Всесвіту - не. ІНФЛЯЦІЯ - (Inflation) - психічний стан, в якому людина випробовує будь-яке нереальне - або дуже високе (манія величі), або дуже низьке (депресія) - почуття своєї ідентичності; перебільшене відчуття своєї важливості, яке часто компенсується почуттям неповноцінності,- дезорієнтація, що супроводиться або почуттям величезної значущості і унікальності, або, навпаки, відчуттям своєї никчемности і незначності, - вихід особистості за межі своїх власних меж за рахунок ідентифікації з персоною або, в патологічних випадках, з історичною або релігійною фігурою. "Свідомість в стані інфляції завжди. УМОВИВІД - загальнозначущий словесна форма, завдяки якій непрямим шляхом, а не на основі спостережень можуть бути виділені і позначені предмети і їх відносини. Необхідною умовою правильності всякого У. є виконання вимоги: якщо основи, посилки У. істинні, то повинне бути істинним і висновок. Виконання цієї вимоги досягається побудовою У. відповідно логічним законам і правилам. На основі У. людина отримує нові уявлення в категоріях готівкового буття про більш загальних або менш загальних властивостях предметів в залежності від форми У. як форма отримання знання можливо тому, що класи предметів, що виявляються.