На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Особливості естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами природи

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження особливостей естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами природи ... 5
1.1. Сутність естетичного виховання ... 5
1.2. Розвиток теорії естетичного виховання ... 9
1.3. Роль природи в естетичному вихованні старших дошкільників ... 13
1.4. Психологічні особливості формування естетичного ставлення дитини до природи ... 17
Розділ 2. Практичні аспекти дослідження особливостей естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами природи ... 27
2.1. Методика організації діяльності в куточку природи ... 27
2.2. Використання практичних занять естетико-природничого змісту при роботі з дошкільнятами ... 30
2.3. Екскурсія як метод формування естетичного світосприйняття засобами природи ... 35
Висновки ... 43
Література ... 45
Додатки ... 49

Для придбання курсової роботи "Особливості естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами природи" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Особливості естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами природи"

Курсова робота "Особливості естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами природи" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Особливості естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами природи", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Особливості естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами природи" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Особливості естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами природи" і призначений виключно для пошукових систем.

КОЛУМБІЯ - Республіка Колумбія (Reptiblika de Colombia), гос-у на С.-З. Юж. Америки. Пл. св. 1,1 млн. км2. Нас. 30,3 млн. чол. (1989). Офіц. яз. - іспанський. Столиця -г. Богота. Першими уч. закладами на терр. К. були семінарії, засновані єзуїтами в 1605 в Боготе, в 1611 в Тунхе. Чернечі ордени відкривали місіонерські школи, а також інш. уч. закладу; в 1605 в Боготе єзуїтами був заснований коледж Сан-Бартоломе, в 1658 доминиканцами - коледж Св. Мадонни Росаріо. Обидва ці коледжи відносилися до числа "старших коледжів", по своєму статусу що наближалися до ун-там. У 1622 в Боготе був. ДЕРЖАВНА ВЧЕНА РАДА - (ГУС, ГУСОРЕСП), вищий коор-динац. центр науч. життя Сов. Росії в період 1919 - кон. 20-х рр. Освічений по Декрету СНК РСФСР 4 березня 1919 в складі Наркомпроса РСФСР. У 1923- 1925 входив в склад Академіч. центра Наркомпроса РСФСР, керував здійсненням політики сов. гос-ва в області науки, иск-ва, освіти і Социалістіч. виховання. Осн. задачі: зв'язок гос. органів з науч. і пед. працівниками; виробіток стратегич. плану нар. освіти і планів розвитку досліджень в отд. галузях науки; розгортання мережі Н. установ і вузів; программнометод. керівництво установами системи загальної освіти. Керував. ЧЕЛПАНОВ Георгій Іванович - У 1887 закінчив ист.- филол ф-т Новорос ун-та (Одеса). З 1891 приват-доцент Мийок ун-та, з 1892 - Київського ун-та, де в 1897 створив при кафедрі філософії психол лабораторію ("семінарії"). Після повернення в Москву в 1907 створив при Мийок ун-ті подібну лабораторію, на базі до-ой в 1912 заснований Психол ин-т (офіційно відкритий в 1914). Ч був директором цього ин-та до 1923, під його керівництвом пройшли науч. підготовку мн видні рос психологи Ч активно працював в Мийок психол об-ве, брав участь в разл науч. з'їздах, в т.ч. в з'їздах по пед. психології і експерим. педагогіці Автор. ФЕДОРА Михайло Федорович - [17(29).11.1848, дер. Итяково, нині в Чувашиї, - 21.4(4.5). 1904, Царевокок-шайськ, нині Йошкар-Ола], чуваш, педагог, діяч освіти, поет. Закінчив Самарськую вчительську семінарію (1879). і Казанський вчительський ун-т (вільний слухач). Пед. діяльність початків в 1873 в сіл. нар. уч-ще, де навчав і неросійських учнів. З 1879 викладав в Чебоксарськом гір. 3-класному уч-ще; був членом уїздної училищного ради. У 1891 переїхав в Царевококшайськ, де став завідуючим гір. 2-класним уч-щем. Укомплектував його педагогами, добився спец. виділення финанс. коштів для поповнення фонду підручників і наочних.
Кожна вагома структурна частина курсової "Особливості естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами природи" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Пилипа Михайло Авраамович - Пилипа (Михайло Авраамович, 1828 - 1886) - юрист і публіцист. Вчився в Рішельевськом ліцеї і на юридичному факультеті Санкт-Петербургского університету. Звернув на себе увагу обширною статтею в "Сучасникові": "Погляд на російський судоустрій і судочинство" (1859, книги 1 - 4, 7 і 8) і викривальною повістю "Поліцаймейстер Бубонців" (ib., 1859, книга 10). У тому ж журналі (1861, книги 2 і 3, і 1862, книги 3 і 4) він надрукований "Погляд на російські цивільні закони"; в "Російському Слові" - "Характер специфічних жіночих. Богородиця Казанська - одна з найбільш шановних православними ікон, присвячених Богородиці. Переказ свідчить, що уперше ікона Казанська з'явилася 8 липня 1579 р. в Казані, через 20 років після приєднання Казанського ханства до Москви Іваном Грозним (1552 р.). У 1579 р. в Казані сталася найсильніша пожежа, майже все місто вигоріло. Городяни прийнялися наново відбудовувати місто. Дівчинці Матроні приснився сон, в якому Богородиця наказала їй йти на місце пожарища її будинку і відрити із землі ікону. Сон повторювався тричі. Нарешті, дівчинка взяла заступ і прийнялася шукати ікону. Ікона була виявлена, загорнена в шматок. Хлудов Олексій Іванович - Хлудов (Олексій Іванович, 1818 - 1882) - московський купець, збирач древньоруський рукописів і книг. Його колекція в 1872 р. складалася з 361 рукопису, з яких більше за 60 належали до числа пам'ятників древнього листа (кінця XIV віку), майже стільки ж - до пам'ятників югославянским; крім того, в зборах було багато чудових російських списків древніх пам'ятників і більше за 100 полемічних творів з приводу розколу в російській церкві. Собраніє Х. містило в собі вельми важливі пам'ятники (наприклад, чудовий список слів митрополита Даніїла, чотири списки Стоглава, Велике Миротворне коло.
У вступі курсової "Особливості естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами природи" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Бюлан Антон (BULANT, Булан, Булант, Буллант) - Бюлан (Bulant; у нас прізвище це писали також Булан, Булант, Буллант), Антон (за іншими відомостями Жан) - камери-музикант-фаготист і композитор (помер в 1821 р.). Поступив на службу при Імператорських санкт-петербургских театрах в 1783 р. Був одним із засновників санкт-петербургского Філармонічного суспільства. Написав досить багато опер на російські тексти, в яких нерідко зустрічаються прагнення до національного російського колориту і вплетені російські наспіви: "Коханець-відьмак" (1772), "Горбаті" (СПб., 1779), "Торжество доброчесності над красою" (ib., 1780), "Коваль" (ib., 1780).

Давида Карл Юльевич - Давида, Карл Юльевич - відомий віртуоз на віолончелі, композитор і педагог (1838 - 1889). У 1858 р. Давида закінчив Московський університет по математичному факультету, але остаточно присвятив себе музиці і зробився професором в Лейпцигської консерваторії. У 1862 р. помістився соліста в оперного трупа в Петербурге. Невдовзі зробився професором історії музики в Петербургської консерваторії; пізнє в його завідування перейшов клас віолончелі. З 1876 по 1887 р. Давида був директором Петербургської консерваторії. Розвиток оркестрового класу, установа суспільства для вспоможения недостатнім. Пурішкевич Володимир Митрофанович - (12 серпня 1870, Кишинів, - лютий 1920, Новоросійськ). З сім'ї бессарабского поміщика. У 1895 закінчив історико-філологічний факультет Новороссийського університету (Одеса); філолог. Початків суспільну діяльність в Аккерманської земській управі Бессарабської губернії. У Петербурге - з 1901, прикомандирований до Головного управління у справах друку МВС. Один з творців монархістських організацій: "Союзу Російського Народу", потім "Союзу Михайла Архангела". Депутат 2-й і 3-й Державних Дум від Бессарабської губернії, депутат 4-й Державної Думи від Курської губернії. У Думах -.
Список літератури курсової "Особливості естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами природи" - більше 20 джерел. ГОРДЕЕВ Олексій Васильович - (р. 28.02.1955) Міністр сільського господарства і продовольства Російської Федерації в урядах В. В. Путіна і М. М. Касьянова з 19.08.1999 м.; заступник голови Уряду Російської Федерації - міністр сільського господарства в уряді М. М. Касьянова з 20.05.2000 м. в першому президентському терміні В. В. Путіна; міністр сільського господарства РФ в уряді М. Е. Фрадкова з 09.03.2004 м. і в уряді В. А. Зубкова з 24.09.2007 м. у другому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в м. ФранкфуртенаОдере (Німеччина). Освіту отримав в Московському інституті інженерів залізничного транспорту по. КОЛОНІАЛІЗМ - Колоніалізм має на увазі перевагу однієї нації над іншою. Колоніалізм є слідством процесу оволодіння однієї держави іншим, звичайно внаслідок озброєної окупації з подальшим управлінням підкореною територією, мешканці якої контролюються державою-колонізатором політично, експлуатуються економічно, перетворюються в об'єкт культурної експансії. Спочатку колоніями називалися поселення, які засновувалися грецькими містами-державами приблизно в 600-х роках до н. е. Тоді мова йшла про переселення громадян однієї держави на території поза межами своєї держави із збереженням політичних і.

ФУКО Мішель Поль - (р. 15.10.1926, Пуатье), франц. філософ, історик і теоретик культури, один з представників франц. структурализма. Гл. мета досліджень передумов пізнання і культури преим. на матеріалі осн. областей гуманітарного знання - філології, психології, психіатрії і інш. Згідно Ф., ці передумови визначаються пануючим в культурі того або інакшого періоду типом семиотич. відношення, або відношення "слів" і "речей". Ф. виділяє три стрибкоподібно сменяющие один одного системи таких передумов (три епистеми): возрожденческую, классич. раціоналізм і сучасну. У "Археології.
Посилання в тексті роботи "Особливості естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами природи" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. НАЛАНДА - будда. монастирський комплекс в Сев.-Вост. Індії, північніше за Раджагріхи - столиці древньої Магадхи ( нині штат Біхар), зруйнований в нач. 13 в. У раннє середньовіччя при династії Гуптов і пізніше тут велося монументальне культове будівництво, що зробило Н. центром культури і освіти, де викладали і служили духовними наставниками мн. будда. вчителя, особливо махаяни і ваджраяни. Згідно "з Записками" китайських пілігрімів 7 в., к-ть мешканців Н. досягала 10 тис. чоловік, з них ок. 3 тис. - студенти- ченці, систематич. що навчалися по університетській програмі "великих книг п'яти. АБСОЛЮТНА ІДЕЯ - основна категорія філософії Гегеля, вказуюча универсум в його повноті, безумовну, конкретну і особову загальність (т. е. субстанцію і суб'єкт одночасно). А. і. своїм змістом має процес свого ж власного розкриття у вигляді последоват. руху від Абстрактно-загальних визначень до визначень, збагачених конкретним змістом, причому кожний рівень процесу являє собою вважаючу визначеності, її розкол на перечачі смислові полюси і "зняття" суперечності в спільності більш високого типу. Першим етапом розкриття А. і. є логіка або, по Гегелю, зображення бога в його вічній суті. Розвертаючи свій зміст від. Структуралізм - 1. в експериментальній психології Е.Б.Тітченера - положення про те, що складні психологічні структури освічені комбінацією простих психологічних елементів. Експериментальним методом, на якому згаданий дослідник засновувався, був метод интроспекции, за допомогою якого сподівалися виявити всі "основні елементи відчуття" і "аффекции", що складали гіпотетичну глибинну структуру психіку. Цей підхід, зі слів А.Ребера, "благополучно помер з Тітченером"; 2. теорія когнитивного розвитку Ж.Піаже. У цій теорії розглядається структура уявних представлень, лежачих в основі.

АФАЗІЯ - (від греч. а - отрицат. частинка і phasis - висловлювання) - системні ПОРУШЕННЯ МОВИ, викликані локальними поразками кори лівої півкулі (у правшей). Ці порушення можуть зачіпати фонематическую, морфологічну і синтаксичну структури активної і пасивної мови. По класифікації А.Р.ЛУРИЯ, заснованій на концепції динамічної локалізації вищих психічних функцій, виділяється СІМ ФОРМ. При поразці задньої третини скроневої звивини лівої півкулі (у правшей) виникає СЕНСОРНА АФАЗІЯ, уперше описана К.ВЕРНИКЕ в 1874 р., в основі якої лежить порушення фонематического слуху, розрізнення звукового складу. ОБ'ЄКТНА ПОСТІЙНІСТЬ - (OBJECT CONSTANCY) Поняття, введене Хартманном (1952) для позначення етапу в розвитку об'єктних відносин, коли сексуальні або агресивні імпульси не порушують або не розривають зв'язку з об'єктом. Це поняття втратило своє первинне значення через змішення з аналогічним поняттям Піаже, а також тому, що Спітц, Ганна Фрейд і Малер, оперуючи зовсім несхожими поняттями і критеріями, використовують майже однакову термінологію. Спитц говорить про постійність либидного об'єкта в той час, коли дитина дає зрозуміти, що віддає перевагу матері всім іншим об'єктам (шість-вісім місяців). Ганна. МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО САМОРЕГУЛЮВАННЯ - (англ. methods of psychological self -regulation) - комплекс методів і повчальних програм, направлених на формування адекватних внутрішніх коштів діяльності людини по управлінню власним станом. М. п. з. орієнтовані на навчання людини спеціальним прийомам довільної зміни власного стану, які в подальшому житті можуть використовуватися їм самостійно. До числа основних груп М. п. з. відносяться: техніка нервно-мишечной релаксації, аутогенная тренування, идео-моторне тренування (див. Ідеомоторіка), прийоми сенсорного репродуцирования образів, езотеричні методи зміни стану свідомості. Роль - (фр. role - рулон паперу, на якому в ранньому французькому театрі була написана партія актора) - 1. в соціальній психології - будь-яка модель поведінки, що включає певні права, зобов'язання і обов'язки, очікувана індивідом від самого себе і/або навколишніми від нього; 2. в психопатології - уявна і модель поведінки, що нерідко реалізовується, в якій відбиваються хворобливі потреби, бажання і побоювання пацієнта. Дуже глибокі ігрові перевтілення у дітей (і не тільки дітей), дриваючий іноді роками, розглядаються одними авторами як ознака патологічного фантазування, іншими авторами -.