На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Особливості екологічного виховання учнів

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження особливостей екологічного виховання учнів різних вікових груп ... 5
1.1. Поняття екологічного виховання ... 5
1.2. Форми і методи екологічного виховання молодших підлітків ... 9
Розділ 2. Організація процесу виховання в сучасній школі ... 22
2.1. Рівні і показники екологічної вихованості учнів 5-7 класів ... 22
2.2. Застосування форм, методів та засобів екологічного виховання в школі №... (або в методичній літературі) ... 26
2.3. Методичні рекомендації вчителям з організації екологічного виховання ... 32
Висновки ... 39
Література ... 41
Додатки ... 45

Для придбання курсової роботи "Особливості екологічного виховання учнів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Особливості екологічного виховання учнів"

Курсова робота "Особливості екологічного виховання учнів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Особливості екологічного виховання учнів...", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Особливості екологічного виховання учнів..." успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Особливості екологічного виховання учнів..." і призначений виключно для пошукових систем.

ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ дітей - - вираження індивідуальних особливостей, відносини до навколишнього світу і до себе в посильній для дитини художній формі. Х.т. - складова частина системи естетичного виховання і художнього виховання, засіб розвитку особистості. Виявом Х.т. можуть бути окремі роботи - виконані самостійно або під керівництвом дорослого малюнки, ліплення, усне і письмове художнє слово, мелодії, драматизації, танці, а також хоровое спів, театральні постановки, декоративно-прикладний вишивка, різьблення і т.п., ляльковий театр, мальовані і ігрові фільми і т.д. Існує власне і виконавче Х.т. Останнє включає. АНГОЛА - (Angola), Народна Республіка Ангола (НРА), гос-у на Ю.-З. Африки. Пл. 1246,7 тис. км2. Нас. 8,9 млн, чол. (1987, оцінка). Офіц. яз. - португальський. Столиця - Луанда. З кон. 15 в. почалося проникнення португ. колонізаторів, фактичне завоювання завершилося в нач. 20-х рр. 20 в. У період колоніального панування корінне населення (народи язикової сім'ї банту) було майже повністю безграмотним. Система утворення для дітей європейців будувалася за португальським зразком: 4-літня нач. школа і 7-літня (охоплювала 3 цикли: 2, 3 і 2 року навчання) ср. школа. Що Закінчили її могли поступити в. ОСВІТНІЙ ПРОСТІР - існуюче в социуме "місце", де суб'єктивно задаються множини відносин і зв'язків, де здійснюється спеціальна діяльність різних систем (державних, суспільних і змішаних) по розвитку індивіда і його социализации. Також можливо і внутрішньо, індивідуальний освітній простір, що формується, становлення якого відбувається в досвіді кожного. Введення даного терміну в науковий оборот пов'язане з відмовою від прийнятого раніше (в рамках колишньої парадигми) уявлення про освітні процеси, як лінії, траєкторії або деякого каналу, по яких нормативно повинен рухатися учень. Найбільш поширене. ГЛЮК Ернст - [10.11.1652, м. Вет-тваней, Німеччина, - 5(16).5.1705, Москва], ньому. педагог-пиетист. Вчився в Віттенбергськом, Лейпцигськом ун-тах. З 1673 в Ризі; з 1683 пастор в Марієнбурге (нині м. Алуксне в Латвії). Заснував нар. школи для латишів (1683), уперше в Ліфляндії здійснив підготовку вчителів для селянських шкіл. Знавець древніх мов (лати., греч., інш.. і інш.), оволодів латиш. і русявий. мовами; перевів на латиш. яз. катехізис (1680), Біблію (1685 - 94), склав азбуку (1681). Підготував до видання на ньому., русявий. і інш. мовах пед. труди Я. А. Комен-ського. У 1702 при взятті.
Кожна вагома структурна частина курсової "Особливості екологічного виховання учнів..." (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Джаншиєв Григорій Аветович - Джаншиєв, Григорій Аветович - відомий публіцист (1851 - 1900), вірменського походження. Виховувався в Лазаревськом інституті; закінчив курс Московського університету; був присяжним повіреним в Москві. Він перший почав вивчення історії судової реформи і взагалі перетворень шістдесятих років (в "Вісникові Європи" і "Російській Думці"). Різним сторонам цієї епохи він присвятив декілька великих монографічних досліджень і написав ряд біографічних етюдів про видатних діячів селянської і судової реформи. Свої статті він зібрав в книзі "З епохи великих реформ", що вийшла в 1892 р. і що витримала. Леткова Екатеріна Павлівна - Леткова, Катерина Павлівна, по чоловіку Султанова - письменниця і суспільна деятельница. Народилася в 1856 р.; освіту отримала на Вищих жіночих курсах В.І. Герье. Дебютувала як беллетристка в "Російській Думці" 1881 р. Пізніші її твори друкувалися, головним чином, в "Російському Багатстві"; окремо вийшли в 4 томах. Багато працювала в "Суспільстві вспомоществования вищим жіночим курсам" і в літературному фонді, членом комітету якого складається в цей час. Відмінні риси Леткової як письменниця - спокій, стриманість, що позначається і в манері листа, і в трактуванні сюжету. Вона вільна від. Ковалів Микола Іванович - Ковалів, Микола Іванович - видатний ботанік. Народився в 1864 р.; закінчив курс на фізико-математичному факультеті Санкт-Петербургского університету. У 1895 р. за дисертацію: "Подрод Eugentiana роду Gentiana" ( "Труди Санкт-Петербургского Суспільства Естествоїспителей", 1894) отримав міру магістра ботаніки і призначений професором по кафедрі ботаніки Юрьевського університету. Ковалів створив школу ботаников-систематиков. Новороссийский університет обрав його почесним доктором ботаніки. НайГоловніші його роботи: "Матеріали до лишайникової флори Нової Землі" ( "Schipta Botanica", т. I.
У вступі курсової "Особливості екологічного виховання учнів..." обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. БУЛИГИНСКАЯ ДУМА - в літературі - назва представницького вищого законодорадчого органу Російської імперії, затвердженого Миколою II 6 серпня 1905 м. відповідно до "Положення про вибори в Державну думу" і "Установи Державної думи" (маніфест розроблений міністром внутрішніх справ А.Г. Булигиним). Згідно з проектом, більшість населення (робочі, військовослужбовці, жінки і інш.) не мала виборчих прав. Б.д. так і не була зізвана. Маніфестом 17 жовтня 1905 м. була передбачена законодавча дума (див. Державна дума). Від участі у виборах відсторонялися жінки, військовослужбовці, учні.

Позитивізм - напрям в гуманітарній думці, заснований на принципі, що все справжнє ("позитивне") знання може бути отримане лише як результат функціонування окремих наук. Французький мислитель О. Конт в 30-е роки XIX віку проголосив розрив з філософською традицією, вважаючи, що наука не потребує якої-небудь філософії. У "Курсі позитивної філософії" він відстоював ідею, що ні наука, ні філософія не можуть і не повинні ставити питання про причину явищ, а тільки про те, як вони відбуваються. Наука пізнає не сутності, а феномени. У рамках позитивістської парадигми історична методологія була. Стучка Петро Іванович (Янович) - (14 липня 1865, хутір Пакулі Кокенгаузської волості Ріжського повіту. Лифляндской губернії, - 25 січня 1932, Москва). З сім'ї сільського вчителя. Закінчив юридичний факультет Петербургського університету (1888). З 1888 один з керівників революційно-демократичного руху латиської інтелігенції. У соціал-демократичному русі з 1895. З 1904 член ЦК Латиської соціал-демократичної робочої партії, з 1906 - Соціал-демократії Латиського краю (СДЛК). Учасник Революції 1905 - 07, член Ради РД в Ревеле. Неодноразово арештовувався, був в посиланнях. У 1911 - 14 співробітник більшовистський газети "Зірка" і.
Список літератури курсової "Особливості екологічного виховання учнів..." - більше 20 джерел. Ефремов Іван Миколайович - (6 січня 1866 - після 1933). Дворянин, великий поміщик Області війська Донського. Поокончании фізико-математичного факультету Московського університету (1890) світової суддя, опікун гімназії на Дону. Делегат 1-й, 3-й і 4-й Державних Дум; брав участь в створенні Партії "Мирного оновлення" (1906), що близько примикала до "октябристам". Був організатором Міжпарламентського "суспільства світу", брав участь в міжнародних парламентських конгресах, член Центрального бюро Міжпарламентського союзу світу. Один з організаторів Прогресивної партії. Масон. У 3-й і 4-й Державних Думах лідер фракції. ДІАЛОГ ПОЛІТИЧНИЙ - (греч. - розмова, бесіда) - спосіб публічного вираження політичних поглядів, думок, оцінок, стилів політичного мислення суб'єктів. У процесі політичного діалогу досягається згода між суб'єктами, виробляється програма і механізми політичної діяльності. Політичний діалог є визначальною умовою розвитку демократичної політичної системи, оскільки відображає багатопартійну систему суспільства. Виділяють основні форми політичного діалогу: 1) полеміка - різка, явна боротьба протилежних думок з будь-яких політичних проблем; 2) дискусія - обмін думками з політичних проблем, пошук в процесі.

ТХЕРАВАДА - (пасли theravada, санскр. sthaviravada - вчення найстаріших) - напрям класичного буддизму в рамках стхаваравади. З одного боку, термін "тхеравада" використовувався для загального позначення консервативного напряму, що утворилося після першого розколу общини послідовників Будда (сангхи) внаслідок відділення від неї прихильників. "(вжасвнгпжи, або "великої общини", що виступали за ослаблення чернечої дисципліни і більш широкий доступ в сангху мирян. З іншого боку, тхеравадой надалі стала називатися одна з вісімнадцяти шкіл цього напряму, що затвердила свій вплив. Самий відомий з.
Посилання в тексті роботи "Особливості екологічного виховання учнів..." - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АВГУСТИН Блаженний (AUGUSTINUS SANCTUS) Аврелій - (рід. 31 нояб. 354, Тагаст, Нумідія - розум. 28 авг. 430, Гиппон, поблизу Карфагена) - філософ, найвпливовіший проповідник і політик католич. церкви. Через манихейство, скептицизм і неоплатонизм прийшов до християнства, вчення якого про гріхопадіння і помилування справило на нього сильне враження. Зокрема, він захищає (проти Пелагия) вчення про визначення (див. Визначення): людині зазделегідь приречено Богом блаженство або прокляття. Людська історія, яку Августін викладає в своїй книзі "Про град божием", "першу світову історію", в його розумінні є боротьба двох ворожих царств -. ДЕМОН - (греч. daimon, daimonion) - в древньогрецький філософії безтілесна істота рангом нижче за богів, що володіє надлюдськими силами і службовець для зв'язку між людьми і богами. Розрізнювали темних і світлих демонів (даймонов) і вважали їх космічно необхідними, породженими Світовою Душею для дії на різних планах буття, в тому числі і в земних стихіях. У пізній античній культурі демонів уявляли собі або підневільними і обмеженими, або небезпечними і ворожими людині, що дало підставу християнам ототожнити демонів з бісами - злими богопротивними духи, яких очолює Сатана. Таке розуміння демона як біса. Киберсуїцид - (англ. cybersuicide або net-suicide) (від русявий. кибер-, що означає причетність до комп'ютера, Інтернету (лати. sui - себе caedo - вбивати) - різновид групового або індивідуального самогубства, що здійснюється в результаті О. з використанням интернетресурсов. Розрізнюють 4 види коммуникативний Сайти, вмісні інформацію суицидальной спрямованості, з'явилися в кінці 1990-х рр. Коммуникатівний К. передбачає мережеве О. суицидально настроєних осіб, раніше не знайомих між собою і що об'єднуються з метою здійснення колективного самогубства внаслідок укладення між ними віртуального договору через Інтернет.

інтоксикація, сп'яніння - [intoxication] - Стан, який виникає після введення психоактивного речовини і приводить до порушення свідомості, когнитивной діяльності, сприйняття, думки, емоційного стану або поведінки або інших психофізіологічних функцій і реакцій. Ці порушення зумовлені гострими фармакологічними ефектами речовини і умовними рефлексами на нього: згодом вони зникають до повної нормалізації стану, за винятком випадків пошкодження тканин або інших ускладнень. Термін частіше за все використовується застосовно до вживання алкоголю; його еквівалентом в повсякденній мові є "сп'яніння". Алкогольна. БОДРОВ - Вячеслав Олексійович (р. 1931) - російський психофизиолог, психолог, лікар, фахівець в області психофізіології, психології труда, профотбора. Д-р медичних наук (1970), професор (1980). Лауреат премії Ради міністрів СРСР (1986). Засл. діяч науки і техніки РФ (1993). Закінчив Військово-морську медичну Академію в Ленінграде (1956) по спеціальності врач-психофизиолог. Працював в НДІ Авіаційної і Космічної медицини (1970- 1988), протягом ряд років будучи начальником наукового управління ин-та. З 1988 р. працює в ИП РАН: в 1989-1993 рр. -зам. директори ин-та, в цей час - гл.н.с. Основні. Теорія функціональних систем - концепція організації процесів в цілісному організмі, взаємодіючих зі середою. Розроблена П. К. Анохиним. У основі Т. ф. з. лежить уявлення про функцію як досягнення організмом приспособительного результату у взаємодіях зі середою. Функціональна система - це певна організація активності різних елементів, що приводить до досягнення відповідного корисного результату. Вона формується в процесі проб і помилок (генетично і в індивідуальному навчанні) і зазнає відповідного відбору. Співвідношення зі середою сучасних організмів являє собою ієрархію функціональних систем, що ускладнювалася в. ДИТЯЧА НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ - (англ. child neuropsychology) - наука про формування функціональної мозкової організації в онтогенезе. Виникла на перетині нейропсихологии, дитячій психоневрології, дитячій психології і віковій психофізіології. Будучи розділом нейропсихологии, в цей час Д. н. стає самостійним напрямом. Для Д. н. є основоположними слід. уявлення: 1) нейробиологическое дозрівання тієї або інакшої мозкової системи повинно випереджати розвиток конкретного психологічного чинника; 2) актуалізація ресурсів мозку можлива тільки в умовах стимуляції ззовні, соціального запиту. Сучасна екологічна.