На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Особистісно-орієнтований підхід у педагогіці

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття про особистісно-орієнтовану педагогіку та її основні категорії ... 5
Розділ 2. Особистість людини і її структура як початкова категорія особистісно-орієнтованої педагогіки ... 15
2.1. Поняття особистості ... 15
2.2. Структура особистості ... 17
Розділ 3. Основи гуманістичного підходу до педагогічної діяльності ... 28
3.1. Поняття гуманістичного підходу до педагогічної діяльності ... 28
3.2. Принципи особистісно-орієнтованої педагогіки ... 29
Висновки ... 35
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Особистісно-орієнтований підхід у педагогіці" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Особистісно-орієнтований підхід у педагогіці"

Курсова робота "Особистісно-орієнтований підхід у педагогіці" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Особистісно-орієнтований підхід у педагогіці", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Особистісно-орієнтований підхід у педагогіці" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Особистісно-орієнтований підхід у педагогіці" і призначений виключно для пошукових систем.

ПЕРУ - Республіка Перу (Re-publica du Peru), гос-у в Юж. Америці. Пл. 1285 тис. км2. Нас. 23,3 млн. чол. (1994). Офіц. мови - іспанські і кечуа. Столиця - Ліма. У тих, що жили з 11 в. на терр. совр. П. инков була висока для того часу культура, розвинена система навчання; були роздільні школи: хлопчиків вчили навикам землеробства, дівчинок - няньчити дітей і вести домашнє х-у. Функції освіти були поділені між сім'єю і жрецями. Система утворення инков була соціально орієнтованою: простий народ навчався необхідним трудовим навикам, теоретич. знання викладалися инкской знання. Після завоювання П. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ - (від лати. specialis - особливий, особливий, species - рід, вигляд), вид трудової діяльності, здійснюваної на основі відповідної профільованої теоретич. і практич. підготовки. У порівнянні з базовою проф. діяльністю (див. Професія). має більш вузький характер і в рамках її іноді менш стійкий. Ділення на С. відображає якісну різноманітність конкретних трудових процесів і глибину розподілу праці з урахуванням вживаних способів і особливостей обладнання, об'єктів, знарядь труда, кінцевої продукції і т. п. Так, базова професія "слюсар" поділяється на такі види:. МОРРИСОН Генрі Клінтон - (7.10.1871, Олд-Таун, шт. Мен, - 19.3.1945, Чікаго), амер. педагог. Директор ср. школи (1895 - 99), інспектор шкіл (1899 - 1917), проф. педагогіки Чикагського ун-та (1928 - 45). Особливу популярність в США придбала кн. школі", 1926), де він висував уявлення про ключові риси кожної образоват. рівні, к-рі визначають характер змісту і методів навчання. Результатом нач. рівні, по М., повинна бути "первинна соціальна адаптація" дитини; до кінця навчання в ср. школі під керівництвом вчителя дитина придбаває широке коло інтересів і здатність до "самостоят. інтелектуального. КАДНЕР Отакар - (11.5.1870, Угоніце, - 6.5.1936, Подебраді), чеш. педагог, філософ. Закінчив филос. ф-т Карлова ун-та в Празі по спеціальності классич. філологія і філософія. З 1911 проф. педагогіки там же. Керував першими в Чехословакиї нац. висш. уч. закладами (гос. і приватними), призначеними для проф. підготовки педагогів (Висш. пед. школою при Карлове ун-ті і інш.). Директор Чехословацкого пед. ин-та ім. Я. А. Коменського (1919- 1922), Гос. пед. академії (1931 - 36). Вважаючи педагогіку фундаментальної теоретич. дисципліною, зв'язував її з рішенням актуальних практич. задач. Автор циклу трудів по.
Кожна вагома структурна частина курсової "Особистісно-орієнтований підхід у педагогіці" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Шкляревський Олексій Сергійович - Шкляревський (Олексій Сергійович) - лікар-письменник, народився в 1839 р.; по закінченні курсу в 1862 р. на медичному факультеті Московського університету був залишений при ньому для удосконалення. У 1866 - 1868 рр. знаходився у вченому відрядженні за межею. По захисту в санкт-петербургской медико-хірургічній академії дисертації "Про проходження білих кров'яних кульок крізь колоїдні оболонки" (СПб.), удостоєний мірі доктора медицини і призначений приват-доцентом по експериментальній патології; в тому ж році призначений доцентом медичної фізики в університет святого Володимира, в 1870 р. Арсен Грек - Арсен, Грек, справщик богослужебних книг XVII віку, що приїхав в Москву в 1649 році разом з патріархом єрусалимським Паїсиєм. По свідченнях, даних самих Запідозрений, що, в бутність його в Римі, він перейшов в католицтво або униатство, А. був засланець в Соловки. Через три роки А. був звільнений, і в 1652 році Никон зробив його справщиком і перекладачем богослужебних книг. А. перевів "Скрижаль", твір инока Іоанна Нафанаїла, що пояснює літургію і церковні обряди (надруковано в 1655 році з передмовою Епіфанія Славінецкого ); "Анфологион" (Цветословіє), опис житіїв великомученици Екатеріни. Вавілон - Вавілон (Babylon), древн. місто в Месопотамії на р. Евфрат, в 90 км до Ю. від совр. Багдада. Центр двох великих держав. Перша була заснована вождем амо-ритов Сумуабумом (1894 до н.е.) і зміцнена його наступниками, особливо Хаммурапі. Після вторгнення хеттов (ок. 1595 до н.е.), ослаблений В. більш ніж на 400 років попав під владу інш. индоевроп. народу - касси-тов (хоч ассирийци (Ассірія) ненадовго оволоділи їм в 1234 р.), а в 1158 р. до н.е. був розграбований еламитами, народом з Зап. Персії. Новий підйом В. пов'язаний з ім'ям Навуходоносора I (правил в 1124- 1103гг.), к-рий заснував.
У вступі курсової "Особистісно-орієнтований підхід у педагогіці" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВИЛЕНСКИЕ МУЧЕНИКИ Антоній, Іоанн і Євстафій (ок. 1347) - Антоний і Іоанн, до св. хрещення імена, що носили Ніжило і Кумец, були рідними братами і служили при дворі Ольгерда, литовського князя. У XIV в. литовські князья ще були язичниками, і хоч Ольгерд прийняв християнство, одружувавшись на російській княжні, зробив він це з політичних розрахунків, бажаючи заволодіти сусіднім князівством. Після смерті дружини він повернувся в язичество. Були спочатку язичниками і брати Кумец і Ніжило, які, прийнявши Православ'я, стали вести істинно християнське життя. Язичницькі жреці, помітивши це, донесли про них князю. Брати були взяті в темницю, але довге їх.

КОНСТАНТ I, Флавій Юлій - Римський імператор в 337-350 рр. Син Костянтина I. Род. в 320 р. Помер 350 р. В 333 р. Констант був проголошений Цезарем, а після смерті батька в 337 р. став Серпнем і отримав в управління Іллірік, Італію, Африку, Далмацию, Фракию, Македонію і Ахайю (Віктор: "Про життя і вдачі римських імператорів"; 41). У 340 р., після перемоги над братом Костянтином II, Констант приєднав до своїх володінь також Галію, Британію і Іспанію. По характеру він був дуже необуздан і необережний, піддавався поганому впливу своїх слуг, був надто жадібний і нехтував воїнами. За гроші він брав собі в заложники красивих. Тиркова (Тиркова-Вильямс) Аріадна Володимирівна - (13 листопада 1869, Петербург, - 12 січня 1962, Вашингтон, США). Народилася в старовинній дворянській новгородской сім'ї. У першому браку замужем за інженером-кораблебудівником А.Н. Борманом. Закінчила гімназію, вчилася на Вищих жіночих курсах в Петербурге. Була пов'язана із земсько-ліберальними колами, увійшла в "Союз Звільнення". За провезення нелегальної літератури арештована, отсидела у в'язниці біля 2 місяців. Навесні 1904 знову арештована, засуджена до 2, 5-літньому висновку і позбавленню всіх прав. Бігла в Німеччину, де випробувала вплив П.Б. Струве. Повернулася в Росію після Маніфесту.
Список літератури курсової "Особистісно-орієнтований підхід у педагогіці" - більше 20 джерел. СРСР. Соціальні наслідки краху - Президент РФ В. Путін: "Крах Радянського Союзу був найбільшою геополітичною катастрофою віку. Накопичення громадян були знецінені, старі ідеали зруйновані. І все це відбувалося на фоні найважчого економічного спаду, нестабільних фінансів, параліча соціальної сфери". (Послання 2005 року.) Внаслідок розпаду СРСР і економічної і грошовофінансової кризи, що пішла за ним соціальна сфера Росії виявилася паралізованою. У січні 1992 року після злету звільнених цін почалася гіперінфляція. За даними Міністерства труда, з січня 1992 року по вересень 1993 року ціни виросли в 163 рази, тоді як. БОНДАРЕНКО Даніїл - (?, Київ - 1921). Анархіст-комуніст. Брат С. Бондаренко. Освіта середня. З 1910 входив до Київської групи анархістів-комуністів, потім в Київську федерацію анархістів. У 1917 учасник анархічних груп в Харкові, прихильник безмотивного антибуржуазного терору. У 1918 організував в Харківській губ. партизанський анархічний загін, з яким бився проти німецьких окупантів і військ гетьмана П. П. Скоропадського. У січні 1919, з приходом в Україну червоних, загін Б. роззброєний. Невдовзі створив бойову групу, можливо, що входила в Конфедерацію Анархістів України (КАУ) "Набат" вів.

МАНДОРЛА - (від. лати. "риб'ячий пузир" або від ит. mandorla - мигдалина) - ореол мигдалевидної форми навколо фігури, що зображається. Прийняте в християнському живописі зображення мигдалевидного сяйва навколо фігур Христа і Богоматері - в тому числі в сценах Вознесіння, Перетворення - стало символом Божественного світла. Мигдалевидна фігура, освічена двома пересічними колами як символами неба і землі, вищого і нижчого світів, представляє союз цих світів і їх взаимопроникновение, т. е. виявлений мир. Зображається завжди вертикально: ліве коло розглядається як матерія, а правий -.
Посилання в тексті роботи "Особистісно-орієнтований підхід у педагогіці" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КОСМОЛОГІЯ - (греч. kosmos - всесвіт, logos - слово, вчення) - розділ астрономії, наука про всесвіт як єдине зв'язне ціле і всю охоплену астрономічними спостереженнями область вселену як частину цього цілого. Перші наївні космологічні уявлення зародилися в глибокій древності внаслідок прагнення людини усвідомити своє місце в світобудові. Накопичення даних спостережень і підказана античною філософією упевненість в тому, що за видимим заплутаним рухом планет повинні переховуватися закономірні істинні рухи, привели до створення геоцентричної системи світу, краю внаслідок запеклої боротьби. МЕТА - , і очікуваний результат, що усвідомлюється діяльності, що представляється; ідеальна модель, попередня, передбачаюча діяльність. Діяльність, співвіднесена з метою, - одна з відмітних характеристик людини. Мета тісно пов'язана з коштами її реалізації. Адекватні (правильно вибрані) кошти приводять до її реалізації. У етиці ставиться питання про збіг мети і коштів її досягнення: піднесені (моральні, етичні) цілі можуть досягатися тільки такими ж етичними коштами. У іншому випадку мета втрачає свою етичну цінність. Протилежною позицією є твердження про те, що не всяка, навіть благородна мета. Еволюція - (evolution) По загальному припущенню, причиною різноманітності біолог. видів, що населяють нашу планету, яв-ця Е. Відоїзмененія живих організмів, що мали місце протягом мільйонів років, мабуть, відбувалися і відбуваються завдяки а) генетичної мінливості в популяції і б) збереження і передачі сприятливих для виживання змін за допомогою механізму природного відбору. Приріст генетичної мінливості може відбуватися внаслідок мутацій, але частіше його джерелом стає рекомбінація генів в процесі статевого розмноження. Згідно з вченням Чарльза Дарвіна, природний відбір взаємодіє з.

ПСИХОГРАММА - (від греч. psyche - душа і grapho - пишу) - найважливіша складова частина профессиограмми (див. Профессиографія), що являє собою психологічний аналіз структури діяльності і характеристику вимог, що пред'являються професією до психіки людини. Зміст і об'єм П. залежать від мети, з якою проводиться вивчення професії. Як така мета можуть бути профотбор, профорієнтація і профконсультация, професійне навчання, раціоналізація режиму і умов труда. Специфікою складання П. з метою професійного відбору є орієнтація на вивчення професіонально важливих (значущих)якостей, що визначають професійну. Шуддізм - (від англ, should), долженствования - спосіб уникнення (див.) сознавания за допомогою закликів до долженствованию. Долженствования - результат интроекции (див.); вони пов'язані з концепцією ідеального образу Я. Концентрация на долженствовании приводить до втрати контакту з актуальним досвідом, що робить дії неефективними і невідповідними потребам організму. "Будь-який зовнішній контроль, навіть интернализированний зовнішній контроль - "ти повинен" -втручається в здорову роботу організму. Лише одна річ повинна контролювати: ситуація. Якщо ви розумієте, в якій ситуації. МОВНА КОМУНІКАЦІЯ - (.. от. лати. communico - роблю загальним, спілкуюся) - взаємодія операторів за допомогою голосу. Р. до. застосовується в наступних випадках. 1. При необхідності забезпечення гнучкого зв'язку між працюючими. 2. При необхідності швидкого двостороннього обміну інформацією; 3. У напружених ситуаціях по час роботи (напр., при виникненні небезпеки помилкового пізнання немовного коду). 4. При сигналізації про характер виниклої аварійної ситуації (напр., у вигляді спеціально організованої підказки). Р. до. може здійснюватися як безпосередньо голосом, так і за допомогою спеціальних технічних. ЦВЕТООЩУЩЕНИЕ - (англ. color sensation) -здатність зорової системи перетворювати спектральний склад світлового випромінювання в цілісну суб'єктивну якість - хроматич-ность (або "кольоровість"). Син. колірне відчуття, відчуття кольору. Целостность Ц. визначається законом колірного змішення, значення якого в тому, що який би ні був фізичний склад світлового випромінювання (простій, монохроматичний, або складний, складений з багатьох довжин хвиль) Ц. буде якісно однорідним так, що в загальному випадку неможливо за кольором визначити склад електромагнітних хвиль випромінювання. Хроматичность кожного кольору.