Особистісно-орієнтований підхід у педагогіці

(курсова робота з педагогіки)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття про особистісно-орієнтовану педагогіку та її основні категорії.....5
Розділ 2. Особистість людини і її структура як початкова категорія особистісно-орієнтованої педагогіки.....15
2.1. Поняття особистості.....15
2.2. Структура особистості.....17
Розділ 3. Основи гуманістичного підходу до педагогічної діяльності.....28
3.1. Поняття гуманістичного підходу до педагогічної діяльності.....28
3.2. Принципи особистісно-орієнтованої педагогіки.....29
Висновки.....35
Література.....36

Для придбання курсової роботи "Особистісно-орієнтований підхід у педагогіці" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Особистісно-орієнтований підхід у педагогіці"

Курсова робота "Особистісно-орієнтований підхід у педагогіці" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Особистісно-орієнтований підхід у педагогіці", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Особистісно-орієнтований підхід у педагогіці" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Особистісно-орієнтований підхід у педагогіці" і призначений виключно для пошукових систем.

ПЕРУ - Республіка Перу (Re-publica du Peru), гос-у в Юж. Америці. Пл. 1285 тис. км2. Нас. 23,3 млн. чол. (1994). Офіц. мови - іспанські і кечуа. Столиця - Ліма. У тих, що жили з 11 в. на терр. совр. П. инков була висока для того часу культура, розвинена система навчання; були роздільні школи: хлопчиків вчили навикам землеробства, дівчинок - няньчити дітей і вести домашнє х-у. Функції освіти були поділені між сім'єю і жрецями. Система утворення инков була соціально орієнтованою: простий народ навчався необхідним трудовим навикам, теоретич. знання викладалися инкской знання. Після завоювання П. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ - (від лати. specialis - особливий, особливий, species - рід, вигляд), вид трудової діяльності, здійснюваної на основі відповідної профільованої теоретич. і практич. підготовки. У порівнянні з базовою проф. діяльністю (див. Професія). має більш вузький характер і в рамках її іноді менш стійкий. Ділення на С. відображає якісну різноманітність конкретних трудових процесів і глибину розподілу праці з урахуванням вживаних способів і особливостей обладнання, об'єктів, знарядь труда, кінцевої продукції і т. п. Так, базова професія "слюсар" поділяється на такі види:. МОРРИСОН Генрі Клінтон - (7.10.1871, Олд-Таун, шт. Мен, - 19.3.1945, Чікаго), амер. педагог. Директор ср. школи (1895 - 99), інспектор шкіл (1899 - 1917), проф. педагогіки Чикагського ун-та (1928 - 45). Особливу популярність в США придбала кн. школі", 1926), де він висував уявлення про ключові риси кожної образоват. рівні, к-рі визначають характер змісту і методів навчання. Результатом нач. рівні, по М., повинна бути "первинна соціальна адаптація" дитини; до кінця навчання в ср. школі під керівництвом вчителя дитина придбаває широке коло інтересів і здатність до "самостоят. інтелектуального. КАДНЕР Отакар - (11.5.1870, Угоніце, - 6.5.1936, Подебраді), чеш. педагог, філософ. Закінчив филос. ф-т Карлова ун-та в Празі по спеціальності классич. філологія і філософія. З 1911 проф. педагогіки там же. Керував першими в Чехословакиї нац. висш. уч. закладами (гос. і приватними), призначеними для проф. підготовки педагогів (Висш. пед. школою при Карлове ун-ті і інш.). Директор Чехословацкого пед. ин-та ім. Я. А. Коменського (1919- 1922), Гос. пед. академії (1931 - 36). Вважаючи педагогіку фундаментальної теоретич. дисципліною, зв'язував її з рішенням актуальних практич. задач. Автор циклу трудів по.
Кожна вагома структурна частина курсової "Особистісно-орієнтований підхід у педагогіці" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Шкляревський Олексій Сергійович - Шкляревський (Олексій Сергійович) - лікар-письменник, народився в 1839 р.; по закінченні курсу в 1862 р. на медичному факультеті Московського університету був залишений при ньому для удосконалення. У 1866 - 1868 рр. знаходився у вченому відрядженні за межею. По захисту в санкт-петербургской медико-хірургічній академії дисертації "Про проходження білих кров'яних кульок крізь колоїдні оболонки" (СПб.), удостоєний мірі доктора медицини і призначений приват-доцентом по експериментальній патології; в тому ж році призначений доцентом медичної фізики в університет святого Володимира, в 1870 р. Арсен Грек - Арсен, Грек, справщик богослужебних книг XVII віку, що приїхав в Москву в 1649 році разом з патріархом єрусалимським Паїсиєм. По свідченнях, даних самих Запідозрений, що, в бутність його в Римі, він перейшов в католицтво або униатство, А. був засланець в Соловки. Через три роки А. був звільнений, і в 1652 році Никон зробив його справщиком і перекладачем богослужебних книг. А. перевів "Скрижаль", твір инока Іоанна Нафанаїла, що пояснює літургію і церковні обряди (надруковано в 1655 році з передмовою Епіфанія Славінецкого ); "Анфологион" (Цветословіє), опис житіїв великомученици Екатеріни. Вавілон - Вавілон (Babylon), древн. місто в Месопотамії на р. Евфрат, в 90 км до Ю. від совр. Багдада. Центр двох великих держав. Перша була заснована вождем амо-ритов Сумуабумом (1894 до н.е.) і зміцнена його наступниками, особливо Хаммурапі. Після вторгнення хеттов (ок. 1595 до н.е.), ослаблений В. більш ніж на 400 років попав під владу інш. индоевроп. народу - касси-тов (хоч ассирийци (Ассірія) ненадовго оволоділи їм в 1234 р.), а в 1158 р. до н.е. був розграбований еламитами, народом з Зап. Персії. Новий підйом В. пов'язаний з ім'ям Навуходоносора I (правил в 1124- 1103гг.), к-рий заснував.
У вступі курсової "Особистісно-орієнтований підхід у педагогіці" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВИЛЕНСКИЕ МУЧЕНИКИ Антоній, Іоанн і Євстафій (ок. 1347) - Антоний і Іоанн, до св. хрещення імена, що носили Ніжило і Кумец, були рідними братами і служили при дворі Ольгерда, литовського князя. У XIV в. литовські князья ще були язичниками, і хоч Ольгерд прийняв християнство, одружувавшись на російській княжні, зробив він це з політичних розрахунків, бажаючи заволодіти сусіднім князівством. Після смерті дружини він повернувся в язичество. Були спочатку язичниками і брати Кумец і Ніжило, які, прийнявши Православ'я, стали вести істинно християнське життя. Язичницькі жреці, помітивши це, донесли про них князю. Брати були взяті в темницю, але довге їх.

КОНСТАНТ I, Флавій Юлій - Римський імператор в 337-350 рр. Син Костянтина I. Род. в 320 р. Помер 350 р. В 333 р. Констант був проголошений Цезарем, а після смерті батька в 337 р. став Серпнем і отримав в управління Іллірік, Італію, Африку, Далмацию, Фракию, Македонію і Ахайю (Віктор: "Про життя і вдачі римських імператорів"; 41). У 340 р., після перемоги над братом Костянтином II, Констант приєднав до своїх володінь також Галію, Британію і Іспанію. По характеру він був дуже необуздан і необережний, піддавався поганому впливу своїх слуг, був надто жадібний і нехтував воїнами. За гроші він брав собі в заложники красивих. Тиркова (Тиркова-Вильямс) Аріадна Володимирівна - (13 листопада 1869, Петербург, - 12 січня 1962, Вашингтон, США). Народилася в старовинній дворянській новгородской сім'ї. У першому браку замужем за інженером-кораблебудівником А.Н. Борманом. Закінчила гімназію, вчилася на Вищих жіночих курсах в Петербурге. Була пов'язана із земсько-ліберальними колами, увійшла в "Союз Звільнення". За провезення нелегальної літератури арештована, отсидела у в'язниці біля 2 місяців. Навесні 1904 знову арештована, засуджена до 2, 5-літньому висновку і позбавленню всіх прав. Бігла в Німеччину, де випробувала вплив П.Б. Струве. Повернулася в Росію після Маніфесту.
Список літератури курсової "Особистісно-орієнтований підхід у педагогіці" - більше 20 джерел. СРСР. Соціальні наслідки краху - Президент РФ В. Путін: "Крах Радянського Союзу був найбільшою геополітичною катастрофою віку. Накопичення громадян були знецінені, старі ідеали зруйновані. І все це відбувалося на фоні найважчого економічного спаду, нестабільних фінансів, параліча соціальної сфери". (Послання 2005 року.) Внаслідок розпаду СРСР і економічної і грошовофінансової кризи, що пішла за ним соціальна сфера Росії виявилася паралізованою. У січні 1992 року після злету звільнених цін почалася гіперінфляція. За даними Міністерства труда, з січня 1992 року по вересень 1993 року ціни виросли в 163 рази, тоді як. БОНДАРЕНКО Даніїл - (?, Київ - 1921). Анархіст-комуніст. Брат С. Бондаренко. Освіта середня. З 1910 входив до Київської групи анархістів-комуністів, потім в Київську федерацію анархістів. У 1917 учасник анархічних груп в Харкові, прихильник безмотивного антибуржуазного терору. У 1918 організував в Харківській губ. партизанський анархічний загін, з яким бився проти німецьких окупантів і військ гетьмана П. П. Скоропадського. У січні 1919, з приходом в Україну червоних, загін Б. роззброєний. Невдовзі створив бойову групу, можливо, що входила в Конфедерацію Анархістів України (КАУ) "Набат" вів.

МАНДОРЛА - (від. лати. "риб'ячий пузир" або від ит. mandorla - мигдалина) - ореол мигдалевидної форми навколо фігури, що зображається. Прийняте в християнському живописі зображення мигдалевидного сяйва навколо фігур Христа і Богоматері - в тому числі в сценах Вознесіння, Перетворення - стало символом Божественного світла. Мигдалевидна фігура, освічена двома пересічними колами як символами неба і землі, вищого і нижчого світів, представляє союз цих світів і їх взаимопроникновение, т. е. виявлений мир. Зображається завжди вертикально: ліве коло розглядається як матерія, а правий -.
Посилання в тексті роботи "Особистісно-орієнтований підхід у педагогіці" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КОСМОЛОГІЯ - (греч. kosmos - всесвіт, logos - слово, вчення) - розділ астрономії, наука про всесвіт як єдине зв'язне ціле і всю охоплену астрономічними спостереженнями область вселену як частину цього цілого. Перші наївні космологічні уявлення зародилися в глибокій древності внаслідок прагнення людини усвідомити своє місце в світобудові. Накопичення даних спостережень і підказана античною філософією упевненість в тому, що за видимим заплутаним рухом планет повинні переховуватися закономірні істинні рухи, привели до створення геоцентричної системи світу, краю внаслідок запеклої боротьби. МЕТА - , і очікуваний результат, що усвідомлюється діяльності, що представляється; ідеальна модель, попередня, передбачаюча діяльність. Діяльність, співвіднесена з метою, - одна з відмітних характеристик людини. Мета тісно пов'язана з коштами її реалізації. Адекватні (правильно вибрані) кошти приводять до її реалізації. У етиці ставиться питання про збіг мети і коштів її досягнення: піднесені (моральні, етичні) цілі можуть досягатися тільки такими ж етичними коштами. У іншому випадку мета втрачає свою етичну цінність. Протилежною позицією є твердження про те, що не всяка, навіть благородна мета. Еволюція - (evolution) По загальному припущенню, причиною різноманітності біолог. видів, що населяють нашу планету, яв-ця Е. Відоїзмененія живих організмів, що мали місце протягом мільйонів років, мабуть, відбувалися і відбуваються завдяки а) генетичної мінливості в популяції і б) збереження і передачі сприятливих для виживання змін за допомогою механізму природного відбору. Приріст генетичної мінливості може відбуватися внаслідок мутацій, але частіше його джерелом стає рекомбінація генів в процесі статевого розмноження. Згідно з вченням Чарльза Дарвіна, природний відбір взаємодіє з.

ПСИХОГРАММА - (від греч. psyche - душа і grapho - пишу) - найважливіша складова частина профессиограмми (див. Профессиографія), що являє собою психологічний аналіз структури діяльності і характеристику вимог, що пред'являються професією до психіки людини. Зміст і об'єм П. залежать від мети, з якою проводиться вивчення професії. Як така мета можуть бути профотбор, профорієнтація і профконсультация, професійне навчання, раціоналізація режиму і умов труда. Специфікою складання П. з метою професійного відбору є орієнтація на вивчення професіонально важливих (значущих)якостей, що визначають професійну. Шуддізм - (від англ, should), долженствования - спосіб уникнення (див.) сознавания за допомогою закликів до долженствованию. Долженствования - результат интроекции (див.); вони пов'язані з концепцією ідеального образу Я. Концентрация на долженствовании приводить до втрати контакту з актуальним досвідом, що робить дії неефективними і невідповідними потребам організму. "Будь-який зовнішній контроль, навіть интернализированний зовнішній контроль - "ти повинен" -втручається в здорову роботу організму. Лише одна річ повинна контролювати: ситуація. Якщо ви розумієте, в якій ситуації. МОВНА КОМУНІКАЦІЯ - (.. от. лати. communico - роблю загальним, спілкуюся) - взаємодія операторів за допомогою голосу. Р. до. застосовується в наступних випадках. 1. При необхідності забезпечення гнучкого зв'язку між працюючими. 2. При необхідності швидкого двостороннього обміну інформацією; 3. У напружених ситуаціях по час роботи (напр., при виникненні небезпеки помилкового пізнання немовного коду). 4. При сигналізації про характер виниклої аварійної ситуації (напр., у вигляді спеціально організованої підказки). Р. до. може здійснюватися як безпосередньо голосом, так і за допомогою спеціальних технічних. ЦВЕТООЩУЩЕНИЕ - (англ. color sensation) -здатність зорової системи перетворювати спектральний склад світлового випромінювання в цілісну суб'єктивну якість - хроматич-ность (або "кольоровість"). Син. колірне відчуття, відчуття кольору. Целостность Ц. визначається законом колірного змішення, значення якого в тому, що який би ні був фізичний склад світлового випромінювання (простій, монохроматичний, або складний, складений з багатьох довжин хвиль) Ц. буде якісно однорідним так, що в загальному випадку неможливо за кольором визначити склад електромагнітних хвиль випромінювання. Хроматичность кожного кольору.