На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Особистісно-орієнтоване навчання обдарованих дітей

(курсова робота з соціальної педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття про особистісно-орієнтовану педагогіку та її основні категорії ... 5
1.1. Сутність особистісно-орієнтованої педагогіки ... 5
1.2. Особистісний підхід у педагогіці: історія виникнення ... 14
1.3. Концептуальні положення особистісно-орієнтованого навчання ... 19
Розділ 2. Творчо обдаровані діти як соціально-педагогічна проблема ... 22
2.1. Характеристика творчої обдарованості дитини ... 22
2.2. Типологія обдарованості ... 27
2.3. Особливості творчої обдарованості та її проблеми у дитини ... 29
Розділ. 3. Принципи розробки учбових програм для обдарованих дітей ... 33
3.1. Сфера когнітивного розвитку ... 35
3.2. Сфера творчого розвитку ... 36
3.3. Сфера афективного розвитку ... 38
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Особистісно-орієнтоване навчання обдарованих дітей" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Особистісно-орієнтоване навчання обдарованих дітей"

Курсова робота "Особистісно-орієнтоване навчання обдарованих дітей" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Особистісно-орієнтоване навчання обдарованих дітей", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Особистісно-орієнтоване навчання обдарованих дітей" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Особистісно-орієнтоване навчання обдарованих дітей" і призначений виключно для пошукових систем.

Засобу навчання - мова і дії викладача, а також будь-які матеріальні об'єкти, що використовуються викладачем і суб'єктом вчення при навчанні. Під коштами навчання в педагогіці розуміються, як правило, допоміжні матеріали і знаряддя, різноманітне обладнання і реальні об'єкти, які дозволяють викладачу більш успішно і раціонально досягати поставлених цілей, вирішуючи при цьому певні дидактичні задачі. На жаль, в сучасній педагогічній науці не існує суворій класифікації коштів навчання. Виходячи з цього, розглянемо підходи, які пропонуються деякими вченими для розв'язання цієї проблеми. Польський. БУНАКОВ Микола Федорович - [26.11 (8.12). 1837, Вологда, - 8(21). І. 1904, Петербург], педагог, теоретик і практик нач. навчання. Закінчивши Вологодськую гімназію (1854), здав екзамени на звання вчителя і став викладати русявий. яз. в уїздних уч-щах, а з 1859 в гімназії. У 1866 - 79 викладач русявий. яз. в Воронежської воен. гімназії. У 1879 вийшов у відставку і повністю присвятив себе всебічній розробці основ навчання в нач. нар. школі. Демокр. ідеал нар. школи сформувався у Б. під впливом соч. Н. Г. Чернишевського і Н. А. Добролюбова; в практич. діяльність його вчителями була К. Д. Ушиїський і Ф. Ф. Резенер. Б. виходив. ЩЕДРОВИЦКИЙ Георгій Петрович - (23.2.1929, Москва, - 3.2.1994, Болшево; похований в Москві), філософ, методолог, канд. филос. наук (1964). Закінчив филос. ф-т МГУ (1953). У 1951 - 58 викладав в Моськ.. ср. школах. С1958 редактор в изд-ве АПН РСФСР (брав участь в підготовці Пед. словника в 2 тт., видань П. П. Блонського, Ж. Піаже і інш.). З 1960 науч. співробітник в разл. исследоват. і проектних орг-циях, в т. ч. в НДІ дошк. виховання (до 1965), НДІ загальної і пед. психології (1980 - 83), НДІ управління і економік освіти (з 1988). Читав у вузах курси по педагогіці і історії педагогіки. Ісследоват. діяльність Ш. проходила. ПРАГМАТИЧНА СИНОНІМІЯ - використання різних лінгвістичних коштів (коммуникативно-мовних прийомів) для здійснення одного і того ж коммуникативного наміру. Так, наприклад, уникнути розмови на неприємну тему можна за допомогою протилежної коммуникативно-мовної тактики: або надлишковим, "пустим базіканням" на будь-які теми, крім дійсно важливої (це так звана стратегія "дружелюбності"), або, навпаки, підкреслено небагатослівною поведінкою, за допомогою тактики, що використовує сарказм і інші прийоми відсторонення (стратегія дистанцирования). Вчитель може закликати до.
Кожна вагома структурна частина курсової "Особистісно-орієнтоване навчання обдарованих дітей" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ - (справжнє прізвище Бестужев)Олександр Олександрович (1797, Санкт-Петербург - 1837, мис Адлер), російський письменник, декабрист. Літературну діяльність початків як поет, перекладач і критик. Перші твори Бестужева - послання "До Ку" і "До деяких поетів", "Наслідування Першій сатирі Буало", перекази з "Метаморфоз" Овідія і "Мізантропа" Мольера. Письменнику були близькі позиції карамзинистов, він виступав як противник "славянщини" в літературі. Бестужеву належать критичні розбори творів його літературних противників: перекладу П. Іоанн - III (1462-1505) - Прийнятий ще отцем своїм в співправителі, Іоанн -III Васильович вступив на великокнязівський престол повним власником Русі. Він спершу суворо покарав новгородцев, що затіяли перейти в підданство Литви, а в 1478 році "за нову провині" він остаточно підкорив їх. Новгородци позбулися при цьому віче і самоврядування, а новгородський посадник Марія і вічовий дзвін були відправлені до стану Іоанна. У 1485 році, після остаточного підкорення інших, більш менш залежних від московського князівства доль, Іоанн нарешті приєднав до Москви і тверськоє князівство. До цього часу татари розділилися на три незалежні. Ковальський Маріан Альбертович - Ковальський Маріан Альбертович - видатний астроном (1822 - 1884), член-кореспондент Імператорської Академії Наук (1862). Закінчив курс Санкт-Петербургского університету. За твір "Про обурення в русі комет" отримав міру магістра. З 1847 по 1849 роки перебував в експедиції Імператорського російського географічного суспільства, відправленій на Урал; визначив астрономічно 186 пунктів і зробив багато спостережень над земним магнетизмом. Результати його робіт складають 1-й тому твору "Північний Урал і береговий хребет Пай-Хой" (СПб., 1853, на російській і німецькій мовах). Перебував (з 1851 року).
У вступі курсової "Особистісно-орієнтоване навчання обдарованих дітей" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Дубовіцкий Петро Олександрович - Дубовіцкий (Петро Олександрович) - професор, президент санкт-петербургской медико-хірургічної академії (1815 - 1868). Закінчивши курс медичного факультету Московського університету в 1833 р., вивчав потім хірургію за межею. Після повернення, в 1837 - 1841 роках був професором загальної і приватної хірургії в Казанськом університеті; своя платня Дубовіцкий жертвував на учбові допомоги. У 1840 р. переведений професором в медико-хірургічну академію. Один час управляв державним коннозаводством і помер начальником головного військово-медичного управління. З ініціативи Дубовіцкого почали видаватися з.

Веклер Георг-Фердинанд (WECKLER) - Веклер (Георг-Фердинанд Weckler) - відомий російський мозаист (1800 - 1861). У 1816 році випадково він зробився учнем римського мозаиста Малья, учня відомого Аргуаті, винахідника дрібної мозаїки. Першим трудом Веклера була мозаїчна копія з картини Сальватора Троянди "Блудний син"; ця мозаїка знаходилася на виставці 1821 року і придбана імператрицею Елісаветой Олексіївною. Для імператора Олександра I-го він виконав мозаїчні види палаців на островах Елагине і Кам'яному, за що і був прирахований до Академії Мистецтв в 1822 р. із званням мозаїчного майстра. Особливої уваги заслуговують його види заміських. Євразійська доктрина - На відміну від геополітичної концепції "атлантизма", що базується на ідеології "талассократии" (морської могутності), "евразийство" засновується на принципах "теллурократии" (могутність континенту). Безпосередній вплив на формування евразийства надала мессианская ідея високого історичного призначення Росії, що отримала розвиток у слов'янофілів (А. Хомяков, І. Киреєвський, С. Аксаков і інші), у соціологів і філософів Н.Я. Данільовського, К.Н. Леонтьева і Л.П. Карсавіна. Уявлення про особливий тип "євразійської" культури базувалися, передусім, на.
Список літератури курсової "Особистісно-орієнтоване навчання обдарованих дітей" - більше 20 джерел. ФЕТИСОВ Вячеслав Олександрович - (р. 20.04.1958) Голова Державного комітету Російської Федерації по фізичній культурі і спорту в урядах М. М. Касьянова і М. Е. Фрадкова з 29.04.2002 м. в першому президентському терміні В. В. Путіна; керівник Федерального агентства по фізичній культурі, спорту і туризму з 12.03.2004 м. у другому президентському терміні В. В. Путіна; радник Президента Російської Федерації В. В. Путіна по спорту з 29.04.2002 м. Народився в Москві. Батьки один час жили в бараці, де не було ні гарячої, ні холодної води. Коли переїхали в "хрущевку", вона показалася елітним житлом. У 1974 р., коли йому було 12. АБДУЛ-РАХМАН - Шейх Омар, духовний лідер і релігійний вчитель єгипетських исламистов, представлених головним чином Аль-Гамаа аль-Исламийя і Аль-Джихад. Рахман заперечує причетність до діяльності Аль-Джихад, визнаючи себе духовним лідером Аль-Гамаа. Абдул-Рахман, або "сліпий шейх" носить неформальне звання "командуючого джихадом" (amiru al-Jihad). Він глибоко поважаємо соратниками за виявлену силу волі і багаторічну боротьбу зі світським режимом і противниками ісламського порядку. Сліпої з дитинства, він активно включається в суспільно-політичне життя. У кінці 1960-х - початку 1970-х рр.

ЕМПАТИЯ - (від англ. empathy - вчувствование) - поняття філософії і психології, сприйняття внутрішнього світу іншої людини, що означає як цілісне, із збереженням емоційних і смислових відтінків, сопереживание його душевного життя. Дильтей розглядав здатність до Е. як умова можливості розуміння культурно-історичної, людської реальності. Різні феномени культури виникають з "живого цілого людської душі", тому і їх розуміння, по Дільтею, це не концептуалізація, а проникнення, як би перенесення себе в цілісний душевний стан іншого і його реконструкція на основі Е. Трактовка розуміння як Е. зазнала критики за.
Посилання в тексті роботи "Особистісно-орієнтоване навчання обдарованих дітей" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СЮРРЕАЛІЗМ - (франц. - сверхреализм) - авангардистський напрям в художній культурі ХХ віку. Теоретично і організаційно сюрреалізм склався у Франції в середині 20-х років, виникши спочатку як літературна течія. Сюрреалізм поступово проник в область живопису, скульптури, кіно, вплинув на європейську і американську культури. У буденному розумінні сюрреалізм трактується як щось фантастичне, ексцентричне, шалене в мистецтві. Сюрреалізм багато в чому спирався на теорію психоаналізу З. Фрейда і интуитивизм А. Бергсона, що проголосили джерелом мистецтва сферу підсвідомості (інстинкти, сновидіння, галюцинації), що. ЕКСПЕРИМЕНТ - (лати. experimentum - проба, досвід) - дослідження к. явищ шляхом активного впливу на них за допомогою створення нових умов, відповідних цілям дослідження, або ж через зміну течії процесу в потрібному напрямі. З розвитком науки і техніки сфера Е. розширяється, охоплюючи все більшу безліч об'єктів матеріального світу. Е. включає в себе: виділення об'єкта дослідження, створення необхідних умов, включаючи усунення всіх заважаючих чинників, матеріальні впливи на об'єкт або умови, акти спостереження і вимірювання із застосуванням відповідних технічних пристроїв. Від такого Е. потрібно відрізняти. СПРИЙНЯТТЯ МЕЖЛИЧНОСТНОЕ - сприйняття, розуміння і оцінка людини людиною. Специфіка по. порівнянню з сприйняттям неживих предметів - в більшій упередженості, що виявляється в слитности когнитивних і емоційних компонент, в яскравіше вираженому оцінному і ціннісному забарвленні, в більш прямій залежності уявлення про іншу людину від мотивационно-смислової структури діяльності сприймаючого суб'єкта. Значне число досліджень сприйняття межличностного присвячене вивченню формування першого враження про людину. У них з'ясовуються закономірності "добудування" образу іншої людини на основі готівковій, звичайно.

Шкала змішаних критеріїв - (mixed standard scale) Ізобретеніє Ш. з. до. звичайно приписують Ф. Бланцу і Е. Гизеллі, хоч сама процедура має більш раннє коріння в роботі Фрідріха Бланца в Фінляндії. Цей метод разраб. як можливий засіб контролю гало-ефекту і помилки поблажливості в психометрических оцінках (рейтингах), особливо в контексті оцінки трудової діяльності найманих працівників. Щоб разраб. Ш. з. до., спочатку треба виробити ясно визначувані вимірювання, по крим ми хочемо оцінити діяльність. При цьому робиться неявне допущення, що ці області характеристик діяльності яв-ця одномірними і пов'язані із загальною. ЖУИКОВ - Сергій Федорович (1911-1993) - російський психолог, фахівець в області педагогічної психології. Автор концепції засвоєння граматичних знань. Д-р психологічних наук (1976). Учасник ВОВ, нагороджений медалями За оборону Москви, За перемогу над Німеччиною в Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 рр., За доблесний труд і інш. Починав свою трудову діяльність землевпорядником, але цікавився більше язикознанием, літературою і філософією. Після закінчення служби в Червоній Армії три роки вчився в Інституті історії, філософії і літератури, а пізнє екстерном закінчив філологічний факт. ШУМКОВ - Герасим Єгорович (1873- 1933) - російський лікар-психіатр, психолог, психофизиолог. Фундатор військової психології в Росії. Учень і послідовник В.М. Бехтерева, під керівництвом якого і в його лабораторії захистив дис. на тему: Відтворення рухових подразнень в залежності від минулого часу (1909). У 1900-1905 працював при клініці нервових і психічних хвороб Київського ун-та; під час російсько-японської війни був військовим лікарем, служив в психіатричному госпіталі Червоного Хреста в м. Харбіне. У цей час Ш. під впливом польових спостережень за поведінкою бійців приходить до висновку про. ВАЛИДНОСТЬ - (від англ. valid - придатний) - збіг, міра відповідності результатів дослідження об'єктивним зовнішнім критеріям, співвіднесення їх з життєвими показниками. Кількісна оцінка В. здійснюється звичайно за допомогою коефіцієнта кореляції. У інженерній психології поняття В. застосовується для оцінки якості вимірювання (В. вимірювання) або тесту (В. тесту). В. вимірювання - відповідність процедури вимірювання тому, що повинне бути виміряно. Напр., В. методики реєстрації кожногальванического рефлексу (КГР) як індикатора емоційного збудження може бути оцінена за допомогою кореляції показників.